Du svarer på indlægget:
Vi skulle for mig at se helst undgå en ond spiral, hvor en stadig større gruppe danskere og udlændinge er på offentlig forsørgelse og løbende erstattes af nye ufaglærte udlændinge (og disses familier).


Klart. Men det gør du ikke ved at smide "tidligere" flygtninge ud, så deres job kan blive ledigt - men ved at videreuddanne og opkvalificere dem, der gerne skulle i job. Desuden kan man aldrig forvente en ledighedsprocent på 0. Lige nu er den omkring 4 procent, hvilket er omkring den strukturelle ledighed for et land som Danmark - der er begrænset hvor mange mennesker (der over en længere periode) ikke kan få et ufaglært job, hvis det er det de ønsker.

Intet ville fx forhindre somalieren i at slutte sig til de "dovne" danskere, hvis han faktisk fik opholdstilladelse.


Nej, men så vil han nok ikke få forlænget sin opholdstilladelse. Desuden ligger der nok også noget livskvalitet i at have et arbejde - og lønnen er formentlig også højere, så jeg tvivler på, at det er noget han ønsker. Det kan godt være du har ret, men rent rationelt giver det ingen mening, at han skulle gøre det, hvorfor det i højere grad er et udtryk for din menneskeforståelse end hvad virkeligheden er: De fleste der vil og kan arbejde i Danmark; ja, de arbejder. Det gælder sådan set også flygtninge og indvandrere.

- højere lønninger
- lavere sociale ydelser
- (løntilskud)
- mekanisering/automatisering
- downsizing/lukning


lol. Træerne vokser ikke ind i himlen.
0