Du svarer på indlægget:
Halil
Sådan forstår jeg det ikke. For hændelsesforløbet ser ud til at være:
1. En udlænding køber danske aktier og får udbetalt udbytte.
2. Når der udbetales udbytte på danske aktier, så fratrækkes der automatisk udbytteskat, som tilfalder det danske skattevæsen.
3. Men udlændingen skal ikke betale udbytteskat til Danmark. For han bliver også trukket i skat i sit hjemland af udbyttet.
4. Så den trukne udbytteskat i Danmark skal han derfor have tilbagebetalt.
5. Han henvender sig derfor til sin bank, der giver ham et skema, hvor han kan anmode Danmark om at betale den trukne danske udbytteskat tilbage til ham.
6. Han udfylder skemaet, og det bliver sendt til det danske skattevæsen, der derefter betaler udbytteskatten tilbage.
7. Men måske glemmer han, at han allerede har fået tilbagebetalt udbytteskatten. I så tilfælde henvender han sig til sin bank og får endnu et skema, som han udfylder.
8. Dette skema bliver også sendt til det danske skattevæsen, der åbenbart ikke kan se, at de allerede har tilbagebetalt udbytteskatten, men stoler på den udenlandske bank, der har sendt dem skemaet. Så de tilbagebetaler den samme udbytteskat endnu engang. Dette kan evt ske endnu flere gange.

Så problemet er altså, at det danske skattevæsen ikke har styr på, hvilke udbytteskatter som de har tilbageholdt, og hvilke udbytteskatter de allerede har betalt tilbage. For de troede jo åbenbart, at det var den udenlandske bank, der holdt styr på tingene og forhindrede den samme aktionær i at kræve den samme udbytteskat tilbagebetalt flere gange. Altså, at denne bank kun udleverede skemaet til folk, der havde fået udbetalt dansk aktieudbytte, og derefter kontrollerede, at den udbytteskat, der blev krævet tilbage, var identisk med den udbytteskat, der oprindelig blev trukket. Men dette har de udenlandske banker bare ikke overholdt.
0