Du svarer på indlægget:
Dolph

Jeg har på intet tidspunkt hævdet at jeg lå inde med empirisk underbygning i den aktuelle sag.

Jeg har, højt og tydeligt, gjort opmærksom på, at jeg »sluttede,« og derfor påstod en sammenhæng, på basis af en massiv overrepræsentation i det generelle billede.
Man kan naturligvis tro på, at billedet er helt anderledes i den aktuelle sag. Det fremgår nok at jeg ikke er af den opfattelse!


Ydermere påpegede jeg, at jeg henholder mig til det statistiske materiale der er tilgængeligt på området.
Nemlig en samlet opgørelse.

Jeg abonnerer ikke på forestillingen om, at vi ser differentierede opgørelser på etnisk tilhørsforhold, fordelt på udøvelse af vold, chikane og trusler, rettet mod henholdsvis offentlige og private ansatte.

Af samme grund er vi, som i et væld af andre tilfælde, henvist til at estimere.

Hvorfor folk efterspørger links i den aktuelle sag?
Det må bero på et noget stedmoderligt forhold til medieindhold, og/eller et ønske mod bedre vidende.
0