Du svarer på indlægget:
@kimTell

Teoretisk set, har du en pointe.
Det kan jeg ikke afvise, ligesom du ikke kan afvise min påstand om at Thisted FC muligvis vinder CL 8 gange inden 2030.


Undskyld, men hvad er det for en omgang lård at lukke ud? Du bragte en påstand som du fandt meget plausibel. Denne påstand var ikke understøttet af noget som helst, hverken teori eller empiri. Jeg forklarer dig, ret pædagogisk vil jeg mene, hvorfor det mest plausible scenarie er at stigningen i antallet af domme for vold, trusler og chikane mod offentlige ansatte ikke er betinget af en stigning i volden inden for blot en enkelt gruppe, men derimod en stigning i det hele tage blandt alle grupper. I.e. det er vores bedste gæt i lyset af alt vi ved.

Dvs. din fortolkning ligger langt langt nærmere dit Thisted FC scenarie end den jeg bringer! At antage andet ville være fordomsfuldt. Kan du vitterligt ikke se det?

Og apropos analogier:
Vi ved begge hvilket segment i Danmark, der var 30 år om at nå frem til at antallet af migranter og flygtninge har betydning.


HVAD HAR DET MED NOGET SOM HELST AT GØRE MED STIGNINGEN I ANTALLET AF DOMME FOR VOLD, TRUSLER OG CHIKANE MOD OFFENTLIGE ANSATTE!????

Du er simpelthen så tung at danse med sommetider at det er helt umuligt at få nogen som helst udvikling i diskussionen.
0