Du svarer på indlægget:
Mht udgifter til Paludan:

Det er lidt bemærkelsesværdigt, at de mennesker der er stærkt optaget af forbruget af ressourcer i relation til Paludan, ikke har adresseret udgifter til eksempelvis:

- døgnbevogtning af Kjærsgaard
- døgnbevogtning af Khader
- døgnbevogtning af Westergaard
- døgnbevogtning af Rose
- beskyttelse af mediehuse
- forebyggelse af terror
- efterforskning, retlig behandling og afsoning, ift en gruppe der er voldsomt overrepræsenterede i forbindelse med personfarlig kriminalitet.
- forebyggelse og bekæmpelse af bandekriminalitet

Dette var bare et lille udsnit af mens-relaterede udgifter, med den tilføjelse at hvert eneste af de ovennævnte punkter, er langt mere udgiftskrævende end de småpenge man ofrer på Paludan.

Mit bud er, at argumenterne ift Paludan havde haft en smule mere gang på jord, såfremt man også havde blik for langt mere udgiftskrævende problematikker.
0