Du svarer på indlægget:
Lundos

Præcis, og tak.

Lavrsen udtaler at der ikke er nogen synderlig udvikling i omfanget.

Til gengæld kan vi alle se en ændring i karakteren.
Skudepisoder, brug af kniv, drab (primært som følge af bankernes hærgen), men også systematiske tømninger af butikker. Paletten er omfangsrig.

Artiklen belyser det fundamentalt forkerte i at operere med begrebet "ikkevestlig."

Helt som ventet er det "the usual suspects" der dominerer statistikken, men migranter fra fx USA og kina er stærkt underrepræsenterede.
0