Du svarer på indlægget:
Bot/lundos

Jeg noterer jeres ekstase over at overrepræsentationen er banket helt ned på sølle 234%!
(Som nævnt, er tallet sminket kraftigt, igennem inddragelsen af begrebet, ikkevestlig.)

For mig er det en selvfølge at sondre mellem skudepisoder og butikstyveri.
Det er selvfølgelig op til jer om I deler den differentiering.
0