Du svarer på indlægget:
Mette er ren, endnu mere ren!

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/mette-er-endnu-mere-ren/8378977

Embedsfolk har hovedansvar

Og her understreger Justitsministeriet i sin notits, at det er de enkelte fagministre, der stadig bærer ansvaret, selvom statsministeren har siddet for bordenden på udvalgsmøderne, når beslutningerne træffes.

Mette Frederiksen er med andre ord stadig ubesmittet af den ulovlige beslutning om aflivning af alle mink.

Og det gælder i øvrigt også de øvrige tilstedeværende ministre i regeringsudvalgene, understreges det.

´En fagminister er ikke retligt ansvarlig for at undersøge, om et initiativ på en anden ministers område har den fornødne lovhjemmel.´

Dette ansvar påhviler ´navnlig embedsværket på det ansvarlige ministerområde´, anfører Justitsministeriet i sin nye notits.

0