Du svarer på indlægget:
Det må så være ud fra et synspunkt om, at den øverste leder altid bærer det fulde ansvar uanset omstændighederne? For der har da været flere uregelmæssigheder undervejs i forløbet, som MF ikke har været involveret i/haft indflydelse på.

Jura er en mærkelig sport. Det forekommer at være en forvrøvlet smøre, Justitsministeriet kommer ud med. Men det er det måske ikke nødvendigvis rent juridisk...

Afgrænsning af ansvar til fagministre og fagministerier er jeg grundlæggende enig i, da det er noget rod, hvis alle har ansvaret på samme tid. Men at det helt fritager MF for ansvar, lyder som ønsketænkning fra ministeriet.

Hvis det fulde ansvar falder tilbage på fagministeren, bør han træffe beslutningen (og ikke et koordinationsudvalg) Det er jo ham, der kommer til at bære ansvaret for den, mens de øvrige ministre ifølge kronjuristerne er ansvarsfri.

Eller er der noget, jeg misforstår?
0