Du svarer på indlægget:
Departementschef, Henrik Studsgaard, er kommet i et søgelys, han næppe ønsker at være i.

- Der er ingen tvivl om, at det er meget graverende fejl, han har begået, og det er helt elementære ting, han ikke har fortalt videre, siger Tim Knudsen.

- Det er som minimum inkompetent. Og under alle omstændigheder uacceptabelt. Og det må regeringen også komme frem til.

- Han er dead man walking, lyder den tørre vurdering fra den pensionerede juraprofessor, Tim Knudsen.

Andre har en mere besindig tilgang:

- Vi kan jo konstatere, at han har været inde over beslutningerne. Men vi ved jo ikke, hvad der har været hans præcise rolle, påpeger professor Sten Bønsing.

- Sådanne sager er mere alvorlige og indviklede end det, vi kan læse ud af en redegørelse.

Den holdning deler juraprofessor Frederik Waage.

- Det er meget for tidligt at konkludere noget i forhold til embedsmændene. Til det er redegørelsen slet ikke grundig nok, mener Waage.

Både Frederik Waage og Sten Bønsing peger på, at det kun er sjældent, at politiske skandaler får betydning for embedsværket.

- Man kan konstatere, at vi i Danmark ikke er ret vilde med at gøre et ansvar gældende over for departementschefer, siger Bønsing.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/dead-man-walking-eller-lukket-sag-hvordan-kan-en-af-mink-skandalens-hovedpersoner
0