Du svarer på indlægget:
jeg syntes sku da ikke det er ok at en enlig mor ikke har råd til at tage et job som kassedame eller som rengørings assistent fordi hun vil have en bedre økonomi på kontanthjælp ,

Og hvad sker der hvis du skærer kontanthjælpen længere ned? Der er jo nok en årsag til, at lønnen for kassedamer og rengøringsassistenter er helt nede og skrabe bunden, og den grund er næppe, at arbejdsgiverne har svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft.

Du glemmer i øvrigt at kontanthjælpsmodtagere dels ikke må have antydningen af opsparing og dels at kontanthjælpsmodtagere kan midste kontanthjælpen hvis de ikke står til rådighed. Dertil kommer nyttejobs-idiotien. Dertil er der det nuværende sociale stigma.

Og så kunne man jo overveje, om man virkelig har lyst til at skære endnu mere ned for enlige mødre på kontanthjælp? Når de ikke har råd til at tage et lavtlønnet job, hvad konsekvens har det så for børnene, at du skærer yderligere ned på dem? Er det din oplevelse, at børn af enlige mødre på kontanthjælp i forvejen render rundt i en luksustilværelse? Tror du i øvrigt at de jobs som rengøringsdame eller kassedame er målrettet enlige forsørgere? Tror du, det er dem, arbejdsgiverne sigter efter at ansætte?

Hvem gider at arbejde for under 150,00 i timen ? hvor stor en time løn skal man ha hvis man skal runde 400 kg om året i indtægt som det nævnte beløb som enlige mødre får om året med div, tilskud

Og så hoppede du direkte over i Venstres nuværende idiot-kampagne, hvor man fuldstændigt opgiver enhver forbindelse med virkeligheden. De her tilskud har generelt ikke en kæft at gøre med kontanthjælp, så hvorfor fokuserer du på dem? Der er i øvrigt ikke mange enlige mødre her i landet, der får 400k om året på kontanthjælp. Venstres idiot-eksempel var en familie med to voksne og tre børn og det samlede udbytte for husholdningen (altså begge voksne til sammen) var på ~450k, vel at mærke efter at man fuldstændigt retarderet valgte at regne alt muligt andet end kontanthjælpen med.

Det er endvidere værd at overveje, før man for alvor begynder at gå ud af den sti, om man virkelig gerne vil bytte nedskæringer i velfærden for skattereduktioner. Børnepenge, arbejdsløshedsforsikring, sundhedsforsikring, gratis uddannelse, uddannelsesstøtte, og så videre. Det virker som en fair antagelse, at folk fra den lavere mellemklasse og nedefter typisk modtager væsentligt mere i velfærdsservice fra staten end de småpenge, de betaler i skat, mens det modsatte gør sig gældende for de ekstremt højtlønnede.

skal det på nogen være muligt at det kan betale sig at være på kontanthjælp ,

Selvfølgelig skal det være muligt når du holder bunden af jobmarkedet frem som alternativ. Kassedamer skal helst være under 18 på et begrænset antal timer. Rengøringsdamer skal enten være på deltid (og gerne udenlandske studerende) eller på en meget begrænset fast løn med variabelt timeantal og et absolut minimum af vilkår, der på ingen måde går godt i spænd med rollen som enlig forælder.

Her må psykopater og diverse Saxo-typer så vælge, om det skal gå ud over fattige børn, at arbejdsgivere er kyniske, eller om man i stedet skal spare småpenge i det offentlige budget på at presse vilkårene for de fattigste i samfundet endnu længere ned? Personligt er jeg ikke så udfordret på empatien, at det på nogen måde generer mig, at en enlig forælder ikke har en gevinst ved at blive ansat helt nede i bunden af arbejdsmarkedet i jobs som alligevel ikke er tiltænkt eneforsørgere.
0