Du svarer på indlægget:
@ Billy

Ja hvorfor egentlig ikke bare indføre borgerløn, alt falder jo tilbage til økonomien og samfundet?

At snakke borgerløn ud fra mine indlæg er vel nogenlunde lige så rimeligt som at snakke gasning af handikappede ud fra dit? Der er i øvrigt ret stor forskel på kontanthælp, en offentlig ydelse som kun kan betales under forudsætning af nogle relativt strenge kriterier, og borgerløn, en fast løn til samtlige borgere som betales uanset hvad, synes du ikke?

Fact er at folk på overførelsesindkomster i Danmark udgør en stigende procentdel af samfundet, og det er altså et problem hvis vi altså ikke vil stå med en fremtidig gruppe af tabere der er hensat til et liv udenfor arbejdsmarkedet og som et produkt af velfærdsstaten.

Vi har allerede en gruppe af tabere, der er hensat til et liv udenfor arbejdsmarkedet. Førhen sendte vi dem på førtidspension, men reglerne desangående er strammet ret voldsomt op, så nu skal psykisk syge, narkovrag, og kraftigt udviklingshæmmede i stedet aktiveres og arbejdsprøves.

Der er endvidere en række personer, der lige akkurat ikke kvalificerer sig til de diagnoser, og disse folk vil nødvendigvis blive klemt. De er ikke stærke nok til at konkurrere om arbejde med "de normale", de er ikke stabile nok til at nogen faktisk har lyst til at ansætte dem, og de er ikke syge nok til at blive fritaget for at skulle forsøge at klare sig på arbejdsmarkedet. I USA er de hjemløse bumser. Hvad synes du, vi skal gøre ved dem herhjemme? Og kan du ikke lige forklare, hvordan man fjerner den gruppe ved at skære yderligere i kontanthjælpen?

Det er i øvrigt næppe realistisk at agitere ud fra det mål, at alle skal have et arbejde, og dem som ikke har et arbejde, det er undermennesker. Der skal nok blive ved med at komme nye arbejdspladser, men alle kan ikke være over gennemsnitligt intelligent og den "dumme" halvdel har færre og færre arbejdspladser, medmindre de skal konkurrere på kinesiske / polske vilkår, hvilket simpelthen ikke er bæredygtigt her i landet. Hvad forestiller du dig, at de skal gøre på sigt?

Og før du kommer med forslag som fabriksarbejder, postbud eller pædagog, så tænk lige over, at vi sender færre og færre breve, fabriksproduktion er nedadgående her i landet, og pædagoger skal i dag have en bacheloruddannelse. Kassedame? Det er et studiejob for unge under 18. Skal hele den "dumme" halvdel rende rundt som rengøringsfolk, i din optik?

Samtidig med du har virksomheder i Jylland der skriger på arbejdskraft til overenskomstbestemt løn, sidder der mennesker på Sjælland uden arbejde i flere år, og blot venter på kommunen kommer med et tilbud om aktivering.

Undskyld min skepsis, men jeg tror ikke på, at du har flyttet til den anden ende af landet for overhovedet at komme i betragtning til en stilling med minimal jobsikkerhed og en løn på 16-18k om måneden samt et arbejdsmiljø lige på kanten af det tilladte. Alligevel forventer du, at det skal en arbejdsløs selvfølgelig bare gøre. Det er hykleri.

Og det løser ikke problemet, for folk er jo ikke lavet af sten, så selv om de kastede sig ud i det eventyr, så kommer mange til at knække på det, og så bliver de alligevel fyret igen. Det er endvidere ikke gratis at flytte til den anden ende af landet, og det er noget lort hvis børn eller partnere også er involveret.

Det ses fx også hos læger hvor langt størstedelen vil arbejde i de største byer, mens yderkommunerne råber på kvalificeret arbejdskraft. Bare på sygehuset i Holbæk mangler der læger, samtidig med de unge brokker sig over ikke at kunne blive ansat på Rigshospitalet? Hvad er det for et snobberi og krævementalitet der er opstået i Danmark.

Det er jo et frit land og det jeg ved af, så kan læger stort set vælge og vrage, for de er en meget knap ressource. Sådan er det at have en uddannelse, der er stor efterspørgsel på. Det er dog værd at bemærke, at folk selvfølgelig også er nødt til at træffe valg, der fungerer for dem. Det er ikke alle, der kan fungere i et lille provinshul, og det er bestemt ikke deres pligt at flytte til en yderkrog af landet, bare så du kan slippe for at betale en måneds dagpenge.

Ligeså meget jeg går ind for at virksomheder betaler en ordentlig løn til deres ansatte, ligeså stor en pligt er det for dem der kan tage et arbejde, at tage det første og bedste.

Jeg er ikke enig. Hvis alt for mange begynder at søge arbejde langt under kvalifikationer, så ødelægger det markedet fuldstændigt for dem, som ellers kun lige akkurat har kvalifikationerne. Det er af samme årsag, at offentlige praktikker, løntilskudsstillinger, og nyttejobs faktisk er et problem.

Deritl kommer, at du presser et opportunity cost på folk. Når først folk vælger C, så fravælger de også A og B, hvilket kan have konsekvenser fremover. Det skal de selvfølgelig ikke tvinges til ud fra selvfede typers misforståede opfattelse af borgerpligt. Det er borgerens pligt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt søgende, men intet mere end det. Det er ikke en borgers pligt at være 100% ukritisk og velvilligt lade sig misbruge af en arbejdsgiver frem for at være på offentlig ydelse, akkurat som det ikke er en borgers pligt at skynde sig igennem sin uddannelse så hurtigt som overhovedet muligt, så SU-frås reduceres.

Og jeg vil også godt vædde på, at hvis du har muligheden for at få et ekstra skattefradrag eller købe noget privat igennem din virksomhed så du kan spare moms eller få en dags gratis kørefradrag eller lige få en freebie med hjem fra overskudslageret, så gør du det selvfølgelig også. Og dine venner gør det. Og din familie gør det. Og dine naboer gør det. Og det er jo ikke en skid bedre, end at biologen Børge vælger at vente en måned eller fem længere på at finde et arbejde inden for sin egen boldgade, i stedet for straks at springe på som bærplukker.

Det lyder selvføglelig sejt at snakke om, hvordan det ligefrem er en pligt, at man tager det første arbejde, man finder, men det holder ikke vand i virkeligheden. Og i min alt for lange erfaring som arbejdsløs er det i øvrigt også en myte, at arbejdsgiverne faktisk er interesserede i overkvalificerede medarbejdere, for hvor loyale er de ultimativt? Så kan man bruge to måneder på at lære dem alle opgaverne og så smutter de alligevel første gang chancen byder sig.

Sådan som jeg ser det, så er det bedre for alle involverede, at folk finder noget arbejde inden for et område, hvor de har kvalifikationer og evner. Også hvis det betyder, at samfundet skal betale kontanthjælp i et par måneder mere.
0