Du svarer på indlægget:
Selvfølgelig kan man lukke grænsen for migranter, hvis viljen er der. Australien er bare et eksempel. Senest har Frankrig gjort det samme ift. Italien. et problem er, at man i Europa har afskaffet de interne grænser uden samtidig at sikre de ydre.

Vi har ikke "opbrugt" nogen ressourcer i den 3. verden. Hvad vi nok har bidraget til, er den vanvittige demografiske udvikling, gennem WFP, moderne medicin, uden et sideløbende fokus på fx birth control.

Men det er da altid noget, at du ikke foregøgler, at der bare er tale om et par tusind mennesker, eller at der er tale om en forbigående krise, jf. mantraet om "flere flygtninge end nogensinde siden 2. verdenskrig".
0