Du svarer på indlægget:
Australien er essentielt en ø, meget fjernt fra verdens større brandzoner. Desuden er der helt enorme landzoner, hvor der ingen mennesker bor. Kan på ingen måde sammenlignes.

Hvordan forestiller du dig, at man "lukker" en grænse, hvis der står 1.000.000 mennesker på den anden side af en arbitrær linje, tegnet på et kort?

Hvordan har vi ikke opbrugt den 3. verdens ressourcer? Konservative skøn fra FN vurderer, at vi på verdensplan årligt benytter 1,5 gange så mange ressourcer, som jorden selv er i stand til at producere på samme tidsrum (herunder indgår hverken olie eller mineraler, som kun kan bruges een gang). Ser man på, hvor i verden ressourcerne så bliver forbrugt, så fremgår det tydeligt, at vi i vores del af verden står for en langt større forbrug, end vi selv kan dække. De ressourcer kommer fra et sted. Det er logik for burhøns.

http://www.footprintnetw…as_2010.pdf

Taler vi om ressourcer, der ikke bliver fornyet, er billedet blot endnu værre. Her har vi i vesten i mere end et århundrede været stort set de eneste forbrugere. Altså olie, mineraler og forskellige metaller. Olien, mineralerne og metallerne kan kun tages op af jorden én gang.

Hertil kommer BRIC-økonomierne (selvom de ikke har formået at opretholde den eksplosive vækst) har et stigende behov, som vi i Vesten ikke kan fornægte dem rent moralsk. De har lige så meget ret til deres chance til at opbygge deres økonomi, selvom vi i Vesten har forbrugt så meget, at ressourcerne nu er virkelig knappe. Skal vi sige til inderne, at deres milliardbefolkning ikke må køre i bil og bruge benzin, efter vi har drønet derudaf i over hundrede år uden en bekymring i livet? Her er Kina desuden ikke meget bedre, de er ved at opbygge et globalt monopol som udbyder af forskellige mineraler, der er nødvendige for vores digitale teknologi, hvor mange af mineralerne stammer fra kinesisk ejede miner i Afrika. Afrikanerne får aldrig mulighed for selv at benytte de ressourcer til at opbygge deres lande. Der bliver forhandlet med korrupte ledere, som bliver voldsomt taget ved næsen men er ligeglade, da de får rigeligt med dollars til sig selv og deres nærmeste. Vi er stærkt medvirkende til at tage brødet ud af munden på de kommende generationer, så vi kan få næste udgave af iPad hurtigst muligt.

Ovenstående var nogle af de ting, vi i vesten kunne fokusere på og måske gøre en forskel. Måske kunne vi bremse udviklingen eller endda vende den. Det kræver bare et offer, og det er vi ikke så glade for i denne del af verden. Ingen kvaler når andre betaler.

Problemet er bare, at vi (eller den kommende generation) vil blive tvunget til at "betale", når der står millioner af mennesker foran vores dør og kræver at komme ind. Den slags har historisk set ført til store krige med voldsomme følger, og der er ingen grund til at tro, at det vil forholde sig anderledes her.

Vi er slet ikke i kontrol. Vi kan ikke bare "lukke grænser", det, der er ved at ske, er på en langt større skala, end vi kan lide at tænke på - for konsekvenserne er helt og aldeles uoverskuelige.

I det lys, giver det så virkelig mening at dedikere tid og ressourcer på små skemaer og skurkagtige menneskesmuglere, uanset om det er meget lettere at forholde sig til, da vi kan sætte et (fremmed) ansigt på? Ville den ansvarlige politiker ikke hæve sig lidt over den almindelige populisme (det er nu rart og trygt at tro på, at verden er i vores kontrol - det medgiver jeg) og fokusere på det lange stræk?
0