Du svarer på indlægget:
Det er en absurd tanke, at "jordens" output så at sige er konstant, og at ulandene af og for sig selv ville have produceret og forbrugt det, som vi har gjort, hvis vi ikke havde gjort det.

Derudover er det tvivlsomt, om ulandene i mindre grad end det er tilfældet ville have været plaget af korruption, hvis de ikke havde haft interaktion med Vesten.

0