Du svarer på indlægget:
Selvfølgelig er jordens output ikke konstant. Det er der ingen, der siger. Forbruget er jo heller ikke konstant. Der er tale om et forhold mellem de to størrelser, som er approksimeret til en konstant værdi ud fra data indsamlet over en længere periode. Men at påstå at ulandene ikke selv ville have forbrugt egne ressourcer (eller ville forbruge dem i fremtiden), hvis ikke vi havde gjort det, synes mig noget abstrakt. Hvorfor skulle de ikke ville det? Desuden er der ikke tale om reel produktion, når vi taler om naturresourcer, som kun kan udvindes og anvendes én gang.

Ydermere er det da også naturligt, at der opstår korruption de steder, hvor der er noget, som nogen (med købekraft) ønsker at erhverve sig fra nogen med mangel på købekraft. Når vi i Vesten har en umættelig efterspørgsel på ressourcer, der findes andre steder i verden, så er det naturligt, at der kommer meget store penge på bordet. Hvis Vesten ikke var interesseret i den tredje verdens ressourcer, så ville incitamentet til udbredt korruption falde fra. Det er logik. Selvfølgelig har vores interesse i andre landes naturressourcer en kolossal indflydelse på korruptionen, for var der intet at vinde ved det, var der ingen grund til at være korrupt. Det er jo ikke en bytteøkonomi, hvor man bytter tre dadler for en kokosnød. Det er big business, som man siger.

Påstår du også, at det er lige så let at krydse Stillehavet, som det er at krydse Middelhavet? Så skal du vist have skolepengene tilbage. Der er ikke blot fantastisk stor forskel på distancen, der er også elementer som monsunvinden, som gør Stillehavet utrolig svært at krydse, særligt hvis man ikke er en dreven sømand. Desuden er Europa forbundet til Afrika (og Mellemøsten) via en landbro, så de kan rent faktisk gå til fods hele vejen...(!) Hvad har du stoppet i piben her til aften? Glem din Australien-sammenligning, den flyver kun på DF´s landsmøde.

Frankrig har desuden afvist 100 immigranter ved Vintimille. Hvordan forestiller du dig, at Frankrig kontrollerer de 476 kilometer, grænsen til Italien strækker sig over, herunder Alperne? Hvordan forestiller du dig, at det vil gå, når der er tale om 1.000.000 immigranter frem for 100?

Jeg udelukker ikke, at du kan have ret. Men du mangler at svare på nogle ret centrale spørgsmål.
0