Du svarer på indlægget:
Italienske kystvagter m.fl. samler jo stort set alle både op.. i stedet for at vende dem om, som Australierne gør - eller gjorde, for trafikken er ophørt.

Det var vel snarere det Indiske Ocean end Stillehavet, bådene krydsede for at komme til Australien. Eller rettere, bådene kom hovedsagelig fra Indonesien. Men det Indiske Ocean er rigtignok stort, så meget desto sværere skulle det være for australierne at opspore bådene.

I øvrigt tilsiger de australske erfaringer jo, at der blot er behov for en koncentreret indsats til at begynde med, hvorefter bådtrafikken ophører af sig selv.

Men det vigtigste er som nævnt at indskrænke muligheden for opholdstilladelse i det hele taget samt i højere grad at håndhæve udvisningreglerne ovf illegale immigranter i Europa, hvorved motivationen for at forsøge sig med båd, bus eller cykel mindskes.

Selvfølgelig er jordens output ikke konstant. Det er der ingen, der siger. Forbruget er jo heller ikke konstant. Der er tale om et forhold mellem de to størrelser, som er approksimeret til en konstant værdi ud fra data indsamlet over en længere periode. Men at påstå, at ulandene ikke selv ville have forbrugt egne ressourcer, hvis ikke vi havde gjort det, synes mig noget abstrakt. Hvorfor skulle de ikke ville det?


De skulle måske nok ville, men de skulle i hvert fald næppe kunne.

Man har eksempelvis ikke brug for sjældne jordarter, hvis man ikke har hi-tech-industri, noget der som bekendt ikke opstår af sig selv.

Ydermere er det da også naturligt, at der opstår korruption de steder, hvor der er noget, som nogen (med købekraft) ønsker at erhverve sig fra nogen med mangel på købekraft. Når vi i Vesten har en kæmpe efterspørgsel på ressourcer, der findes andre steder i verden, så er det naturligt, at tegnebogen kommer frem. Hvis Vesten ikke var interesseret i den tredje verdens ressourcer, så ville incitamentet til udbredt korruption falde fra. Det er logik. Selvfølgelig har vores interesse i andre landes naturressourcer en kolossal indflydelse på korruptionen, for var der intet at vinde, var der ingen grund til at være korrupt. Det er jo ikke en bytteøkonomi, hvor man bytter tre dadler for en kokosnød. Det er big business, som man siger.


Det er ikke logik. Korruptionen relativt til BNP ville være den samme, uanset at landets BNP ville være mindre uden samhandel med eksempelvis Vesten. IMO.

Hvordan forestiller du dig i øvrigt, at korruptionen skulle mindskes, ved at vi i højere grad overlader Afrika og dets ressourcer til Kina, sådan som vi åbenbart på en eller anden måde er moralsk forpligtet til?
0