Du svarer på indlægget:
Her er blot et par enkelte udsagn fra Frontex (som beskæftiger sig med push-faktorer) og EASO (der beskæftiger sig med pull-faktorer). Der er mange lignende, hvis du ser efter:

"Der er også mange, der søger asyl i Bulgarien, som ikke ligefrem er noget velfærdsparadis (det er EU’s fattigste land, red.). Der kan du til gengæld leve i fred og sikkerhed, uden at nogen skyder på dine børn. Og det er tilstrækkeligt for mange flygtninge." - Ewa Moncure, Frontex

"Sidste år udgjorde syriske statsborgere de fleste ved grænserne, og vi ved, hvad de flygter fra." - Ewa Moncure, Frontex

"Årsagerne til den dramatiske stigning i immigrationen er mange: Den dramatiske situation i Syrien, i Eritrea, Sydsudan, Demokratiske Republik Congo og Irak, og det kan kædes sammen med den kendsgerning, at Libyen i realiteten er en sammenbrudt stat, hvor der ikke håndhæves nogen lovgivning." - Ewa Moncure, Frontex

"Det er farligt at forsimple billedet. Vi aner faktisk ikke, hvor stor en rolle ydelserne spiller for de individuelle beslutninger, og hvor meget immigranterne ved om niveauet i de enkelte lande. Danmark står jo ikke ligefrem på toppen over modtagerlandene." - Ewa Moncure, Frontex

"Der er mange faktorer, som spiller ind. På nuværende tidspunkt er Easo ikke i stand til at kvantificere en bestemt politiks effekt på asylstrømningen til en bestemt medlemsstat." - Jean-Pierre Schembri, EASO

Vi kan vel godt blive enige om, at politik skal basere sig på VIDEN, frem for holdninger, magi og andet overtro? OG glem nu Australien, det er en fuldstændig latterlig sammenligning. Det er vist på tide, at piben får en anden lyd :P


Hvad skal vi bruge citater vedr. ydelsesniveauet til, når det slet ikke er ydelser, vi diskuterer? Var det bare sådan en citatsamling, du havde til overs fra en tidligere diskussion om Støjbergs Krasnikinterview?

Desuden et citat, som ikke vedrører middelhavsmigranterne særskilt.

Osv.

Du har desuden ikke anskueliggjort, hvorfor Operation Sovereign Borders skulle være umulig at indføre. Den er i øvrigt heller ikke blevet afvist af fx Kommissionen, fordi den skulle være umulig at indføre ved Middelhavet, men derimod fordi Europa, som de hed, ville efterleve sine humanitære forpligtelser.

0