Du svarer på indlægget:
De fleste lande du nævner er uden for EU og dermed udenfor den europæiske menneskerettighedsdomstols jurisdiktion.


Nu har den europæiske menneskerettihedsdomstol ikke noget med EU at gøre, hvorfor det er ret så irrelevant om man er EU medlem eller ikke-EU medlem, Europarådet som Domstolen høre under er et andet (og ældre) organ.

Rusland, San Marino, Storbritianian (snart), Tyrkiet er f.eks. ikke medlemmer af EU men er stadigvæk bundet af den europæiske menneskerettighedskonvention, og er fuldt ud under den europæiske menneskerettighedsdomstols jurisdiktion.
0