Du svarer på indlægget:
Ja, de fik positiv særbehandling, hvor de havde et års prøvetid inden de kunne søge om permanent lovlig ophold, og det år var i stort omfang med tilgang til offentlige goder som andre flygtninge og indvandrere ikke har krav på. De kan stadig søge om og få asyl, men den positive særbehandling er fjernet. Du skrev at man afskar dem muligheden for asyl, hvilket ikke er korrekt. Det ville være ganske klædelig, hvis du faktisk stod ved det. Haiti er egentlig et tilsvarende tilfælde, hvor Haiti fik TPS-status efter katastrofen i 2010. Det man har set på det seneste, er en tilbagerulning af den særstatus.Jeg medgiver, at der stadig er mulighed for asyl, nu dog for et meget lille antal cubanere.

Anyway, for i hvert fald for centralamerikanernes vedkommende synes faldet i asylansøgere at være sket, fordi DHS under Trump har ændret praksis, og fordi rygterne er løbet i forvejen.


Du må finde plads til "kritikløst" et sted før OECD-lande i den sætning. Jeg har vanskelig ved at se formålet med, at pådutte Steve en liste med lande som du mner han finder ekstreme. Og nogle af landenes standpunkter er jo oplagt ekstreme, relativt til lande vi normalt sammenligner os med. Skal vi begynde at modellere den velfærdsstat du og andre stiller jer som beskytter af efter USA, Israel, Singapore og Taiwans ditto, eller skal de kun selektiv nævnes når man har behov for en stråmand?


Hvis Steve faktisk mener, landenes politik er ekstrem, er der ikke tale om en ståmand, men en præcisering. Desuden må han have haft en bredere karakteristik af landene i tankerne, ellers er det en tautologi: Man har en ekstrem asylpolitik, hvis man har en ekstrem asylpolitik.

Kronikken fra før taler i øvrigt om pariastatus, hvilket er en sandhed med modifikationer for de landes vedkommende. I hvert fald hvis man med pariastatus mener en manglende evne til at tiltrække arbejskraft, innovation, investeringer.


Det er et så imponerende bøvet udsagn, at det næsten ikke fortjener en kommentar, Pibe.
Det kan komme snart nok, hvis man fastholder selvmøderprincippet, hvilket sjovt nok ofte sker under henvisning til jødernes situation 1933-45. Der er forresten stadig undtagelsestilstand i Frankrig. Hvordan havde situationen ikke været nu uden hegnene i Østeuropa og de stramninger, Steve kalder unødvendigt tidsfordriv..0