Du svarer på indlægget:
Punkle, tak for dit svar og de venlige kommentarer om mit vidensniveau.

Jeg tog udgangspunkt i følgende udsagn:

Den grønne agenda og kampen mod klimaforandringerne er selvsagt den vigtigste og totalt altoverskyggende kamp der skal tages i de kommende år.


Jeg beklager, hvis jeg forkert tolkede "klimaforandringer" ensidigt som temperaturstigninger. Det er fordi, som nok også er dig bekendt, de to er normalt synonymer i den offentlige debat, hvorfor jeg antog, at det ville de også være i dette tilfælde. Særligt i en debat om miljø og natur.

Den såkaldte grønne agenda er alle med på, ingen vil naturen andet end det bedste. Men man har desværre tabt en del folkelig opbakning til den kamp ved at fokusere så ensidigt på noget, der rager de fleste, nemlig CO2-udslip og temperaturstigninger. Hvis man i stedet fra starten havde snakket om biodiversitet, udfasning af sprøjtegifte og stop for forurening, så havde den folkelige opbakning været meget større. Nu er den reduceret til CO2-afgifter, som forslår som en skrædder i Helvede, men føles godt i maven på den radikale politiker, når hun er på vej hjem til Kartoffelrækkerne i sin nye hybridbil.

Kort sagt; få stoppet det CO2-hykleri, og begynd at gøre noget, der rent faktisk batter noget for naturen, så tror jeg, vi rykker for alvor. Markedskræfterne skal nok hjælpe på vej, og så kan man så dreje på forskellige skatte- og afgiftsknapper i bestræbelserne på rent politisk at dreje forbruget i en grønnere retning.
0