Du svarer på indlægget:
... hvorfor folk i praksis bliver indvandrere, idet det, selv når der er fred, er det meget svært at udvise folk.

Når nu I har brugt et par sider på at diskutere forskellen på indvandrer og en flygtning, bør I vel også benytte denne lejlighed til at fastslå, at når/hvis en person med flygtningestatus kommer ud for, at der kommer fred i hjemlandet, og vedkommende ikke inden er meddelt permanent opholdstilladelse, eller § 26-hensyn gør at man skal have lov at beholde sin tilladelse, så sker der en "inddragelse" af opholdstilladelsen.
Og vedkommende bliver pålagt at udrejse.
Der sker ikke en udvisning. Ikke i første omgang, i hvert fald.

Udvisning kan enten ske administrativt, fx hvis man så senere bliver taget for ulovligt ophold af politiet, eller af domstolene i forbindelse med kriminalitet hvor der idømmes mere end bødestraf.

Noget helt andet er så, at en del lande ikke vil modtage deres egne statsborgere, hvis ikke disse frivilligt vil indrejse.
0