Du svarer på indlægget:
Hvilket punkt? Mener du ift at dømmes som "dum"? Kan du ikke prøve at være lidt konkret?

Hvilket heller ikke er det Fogh skal/skulle dømmes for.


Var det da ikke kommentaren om en "plan" eller mangel på samme, der bragte dig til tasterne? Den var grunden til, at jeg dragede den oplagte parallel til Libyen.


Det kan han altså ikke. Siden hvornår har en dansk regering skulle rette sig efter udenlandske efterretningstjenester? Danmark står ikke til ansvar overfor CIA.


Nej, men hvis han skal sandsynliggøre, at han rent faktisk var af den opfattelse, at der fandtes WMDs (eller at det i hvert fald var en nærliggende risiko), så ville et vægtigt argument være, at den amerikanske regering og CIA havde oplyst, at dette var tilfældet.Derimod står Danmark til ansvar overfor FN, og de ville sjovt nok ikke give mandat, da deres undersøgelse ikke tydede på der var noget at komme efter. Fogh valgte selv at gå med amerikanerne, og lovede også Bush at gå med længe inden det blev diskuteret i Folketinget.


Den argumentation (tvivlsomt FN-mandat) kunne som nævnt også anlægges i tilfældet Gaddafi, men jeg mener ikke af den grund, at Obama skal straffes.

Fogh har jo også efterfølgende forsøgt at spinne den over på at Danmark gik i krig fordi Irak overhørte FNs resolutioner. Hvilket, igen, er løgn.


Det er ikke løgn, at Irak i større eller mindre grad sad FNs resolutioner overhørig, og at det medvirkede til beslutningen om at vælte Saddam.0