Du svarer på indlægget:
Det vil sige, at hvis der er et flertal for ikke at fjerne immuniteten, så satser regeringen på at genoptage sagen efter et valg (hvis de vinder), så han kan anklages igen som "almindelig" dansker (da han jo ikke genopstiller) og andre partier så ikke skal høres. Det er da direkte usmageligt !


Nej, det er overhovedet ikke usmageligt. Folketinget har ingen dømmende virksomhed, og bare fordi Folketinget ikke vil samtykke, så har det jo intet med skyldspørgsmålet at gøre.

Det er helt normal praksis, at Folketinget spørges, når der ønskes rejst tiltale. Hvis ikke forholdet forældes, vil det være ekstremt betænkeligt for retssikkerheden, hvis et Folketingsflertal kan omgå en domstolsbehandling.

Kan du ikke uddybe, hvorfor du finder det direkte usmageligt?
0