Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Slettet(112218201709)
Pol Pot, Pinochet osv.


Pol Pot blev støttet af Kina.

Pinochet er slet ikke i den kategori af morderiske tyranner.
Antallet af myrdede under Pinochets regime er vel det samme Pol Pot myrdede inden frokost på en sløv mandag.
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af Slettet(320937202705)
@Danos
Stormagtspolitik er beskidt.

USA bombede jo ikke Vietnam for sjov (som én påstår i tråden). Det var kampen mod kommunismen.


Jeg er stadig ikke med. Kan man ikke kritisere USA´s angreb på e.g. Vietnam, uden dermed at ønske USSR havde vundet den kolde krig? Og hvem påstår dog at angrebet på Vietnam var for sjov?


Jo [man ytrer at man ønsker at leve under USSR], når man udråber USA til "den store satan" (de gør dit og de gør dat).
Så har man ikke forstået, at stormagtspolitik er beskidt og uegnet for børn.


Hvad mener du med "dit og dat"? Helt konkret, hvilken kritik i denne tråd er det du mener der er fejlplacerert, og som bare kan affejes fordi "stormagtspolitik er beskidt"?

Skrevet af Slettet(112218201709)
Det er måske rigtigt nok, men jeg forstår ikke man bare vil lukke øjnene for de mange ofre, når man samtidig bringer de 100 millioner, der iøvrigt er stærkt overdrevede og blandt andet tæller krigsofre med, døde i Sovjetstyrer i samme sætning.


Jeg underdrev faktisk.

Mao alene lod ca. 45 millioner medborgere sulte eller banke ihjel.

Der er da ikke meget fidus i, at kritisere sovjet alene af den grund, at de ikke er her længere.


Så der er heller ingen fidus i at kritisere Hitler? Alene af den grund, at nazi-regimet ikke er her længere?
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af Slettet(112218201709)
Helt konkret, hvilken kritik i denne tråd er det du mener der er fejlplacerert,


Her:

Men for at skelne mellem krige hvor USA (i det her tilfælde) blot deltager fordi det er fedt at tæppebombe og kaste napalm over uskyldigeØhm, nej - vi var i krig både kold og varm med kommunismen.
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af Slettet(561856201103)
Og hvem påstår dog at angrebet på Vietnam var for sjov?


Det er mig der sigtes imod, der skrev, at amerikanerne synes det var fedt at tæppebombe uskyldige vietnamesere. Men det holder jeg også fat i. Ligesom i Irak og Afghanistan har man ikke taget det så nøje, at der eventuelt skulle ryge en civil eller 5000 med, når man forsøger at ramme Guerillastyrker. Napalm kastede man blandt andet for at dræbe træer og buske (vegetation i det hele taget), så Vietcong ikke kunne gemme sig i junglen. Problemet er bare, at man i samme ombæring gjorde jorden helt gold, og fjernede levegrundlaget (eller livet) for de småbønder der boede i området.
Man kan kalde det krig mod kommunisme alt det man vil, men ofrene var ikke de sovjet-støttede styrker, men derimod lokalbefolkningen.

Pinnochet er sådan et fint eksempel på, at USA gerne vil promovere demokrati og fred. Lige indtil der vælges noget som amerikanerne ikke bryder sig om. Pinnochet blev indsat efter et CIA støttet millitærkup der smed Allende ud af vagten, og dræbte en demokratisk valgt præsident. Men Pol Pot var en større skiderik, så det skal vi helst ikke nævne.
Skrevet af Slettet(561856201103)
Problemet når du snakker kommunisme på den måde, så tages der udgangspunkt i 10 forskellige regimer der har eksisteret på forskellige tidspunkter over en periode på 100 år. 10 ideologier der på ingen måde er ens, og i flere tilfælde læner sig i langt højere grad op af statskapitalisme. Når du nævner de 45 millioner, så er en del af tallet et resultat af hungersnød, hvilket i et vist omfang var regimets skyld - men naturkatastrofer, tørke, oversvømmelser osv havde også sin effekt, navnligt i perioden 59 - 61.

De 45 millioner er iøvrigt mig bekendt et rimelig omdiskuteret antal. De 45 kommer fra en hollandsk historiker der først er født efterfølgende, mens andre kilder estimerer 15-30 millioner ofre, hvilket stadig er et latterligt højt antal.
Skrevet af CPH-Hotspur
Napalm kastede man blandt andet for at dræbe træer og buske (vegetation i det hele taget), så Vietcong ikke kunne gemme sig i junglen. Problemet er bare, at man i samme ombæring gjorde jorden helt gold, og fjernede levegrundlaget (eller livet) for de småbønder der boede i området.

Napalm tror jeg nu ikke var den store synder. Ofte vender livet jo hurtigt tilbage til en brændt skov, værre var det med de afløvningsmidler, de sprøjtede ud for at fjerne gemmestederne under bevoksningen.
Agent Orange og hvad de ellers hed dræbte jo ikke blot vegetationen, men blev jo taget med vinden, kom i vandet osv. og de har såvidt jeg husker stadig "glæde" af det i dag.
"To defeat an enemy you must know them. Not simply their battle tactics, but their history, philosophy, art." - Grand Admiral Thrawn https://www.youtube.com/watch?v=48H34ukFe8g
Skrevet af ( O )
Alle de her ultra fattige diktatorregimer som Danos bare synes, USA skal bombe i smadder, er jo ikke ideologiske kommunister.
De er anti-kapitalister som igennem historien samarbejder med soviet, på det socialistiske plan.
Der er ikke noget decideret galt med kommunisme modsat kapitalismen, som laver forskelle mellem klasser i samfundet og koster liv i industrien.

Det ´hjerner´ som Danos gerne vil, er at forsøge at sidestille nazismen og kommunismen ved at fjolle rundt med nogle dødstal.

Men...der er jo ikke nogen der historisk set, vælger at være kommunister for at myrde andre. Modsat nazismen hvor det er helt centralt.
Tyg lige på den.

Udover dét, er der ingen andre kulturer der har forsaget så meget død og ødelæggelse som USA. Og de har da heller ikke patent på kapitalismen, som jo så burde være princippet man forsvarer og ikke nationen USA. Det er noget helt galt der også.


Folk der støtter USAs politicering af international politik er OK med at USA udnytter andre kulturer som ressourcer og myrder løs ved hver given lejlighed. De udliciterer endda mord, så folk kan myrde løs i Israel også. Og det med international backing.
Skrevet af Slettet(320937202705)
Nå, ok Danos,

Du gør det lidt svært at diskutere emnet når du per automatik mener at en kritik af USA´s ageren må betyde at man mener USSR burde have vundet den kolde krig. Eller, at man såfremt man er kritisk overfor USA, implicit mener at man gerne ville leve under USSR. Det er godt nok heller ikke nemt at diskutere emnet når du er villig til at affeje alle kritikpunkter af USA´s interventioner og den efterfølgende død og ødelæggelse med at "stormagtspolitik er beskidt", bum slut.

Tak for snakken.Skrevet af Slettet(112218201709)
Der er ikke noget decideret galt med kommunisme modsat kapitalismen, som laver forskelle mellem klasser i samfundet og koster liv i industrien.


Nu bliver det for alvor dumt.

Jeg har rent faktisk været i Sovjetunionen (1988) - det var et klasse-samfund af guds nåde.
Alle de almindelige russere stod i kø i timer blot for at få det fornødne.
Alle os udlændinge og højtrankede partimedlemmer, ja, vi kunne gå i Dollar-butikker, hvor der var ALT.

"ikke noget decideret galt med kommunisme"...hahahahaha.
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af Slettet(112218201709)
Ikke-en-bot

Ja, det blev vel pinligt for dig, at du tiltrak "USA bomber for sjov" og "Intet decideret i vejen med kommunisme"-indlæggene.
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af Slettet(320937202705)
Jeg tror faktisk det var dig der fik den sidste pinlige kommie til at bide på og ikke mig.

Nå, men angående den "sjove", så uddyber KP så vidt jeg kan se at han/hun henviser til at USA var ligeglade med civile og militære ofre i vietnamkrigen.

Problemet for dig er dog, at du ikke ville have noget at indvende hvis det vitterligt er tilfældet. For, du har - efter eget udsagn vel at mærke - påstået at sådan en kritik må betyde at man er på USSRs side. Og, du er forpligtet til at mene at det var ok at tilsidesætte hensyn til vietnameserne, den nævnte carte blanche: "stormagtspolitik er beskidt".Skrevet af Pelota
Danos:
Jeg tror nu det ville vaere passende at adskille begreberne kommunisme og sovjetunionen. Vi kan hurtigt blive enige om at sovjetunionen var et raedselseksempel paa et samfund men ogsaa et raedselsfuldt eksempel paa kommunisme som grundtanke. Der er mig bekendt ikke noget i kommunismen som ideologi der taler for den personkult, som stort set alle "kommunistiske" lande paa en eller anden maade fik indfoert og som medfoerte frygtelige diktaturer. Jeg mener ogsaa at der er mange andre eksempler der kunne tages frem, der er decideret modstridende med kommunismens grundtanker, men det foernaevnte mener jeg er nok til at illustrerer pointen. Der er en grund til at Stalinismen normalt ikke er den variant af kommunismen som moderne kommunister er fortalere for. Jeg er dog klar til at blive belaert hvis der er nogen der mener at vide noget andet.
Jeg ved ikke om "Ikke en bot" laver denne adskillelse, men det er umiddelbart saadan jeg forstaar det.
Skrevet af Slettet(112218201709)
Ikke-en-bot og jeg er vist ikke uenige om kommunismens rædsler.
Vores uenighed går mere på, hvilke beføjelser USA skal have - her ønsker jeg at USA skal være verdens politimand (FN er ganske enkelt for trægt og langsomt)


Jeg er stærkt anti-kommunist. Dit indlæg lugter lidt af: "Ja, ja, men den RIGTIGE kommunisme er aldrig prøvet noget sted..."

Læs nu bare "Kammerat Napoleon" - Orwell.
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af Slettet(561856201103)
Jeg er stærkt anti-kommunist


Er du anti-ideologi, eller anti-regimer?
Det er jo ikke et spørgsmål om ægte kommunisme har været forsøgt, men om hvor langt man kan tillade sig at afvige fra ideologien og stadig påstå at være tilhænger. Stalinisme har intet med kommunisme at gøre, blandt andet pga personkulten, men også fordi Stalin troede på kommunisme i et land, hvilket giver dårlig mening, nu hvor kommunismen i sin grundvold er international.
Derudover, så var det ikke ligefrem folket der ejede produktionsmidlerne. At man udskifter den herskende klasse med en anden herskende klasse, og erstatter et eksisterende klassesamfund med et nyt gør dig ret meget til ikke-kommunist.

EDIT: Ironisk du bringer George Orwell op :-)
Skrevet af Slettet(112218201709)
DKP´s programskrift 2003:

"Nogle kommunister og socialister forklarer de socialistiske landes sammenbrud med, at de ikke var rigtigt socialistiske, eller at de var degenererede eller byggede på en forkert „model“. I almindelighed kædes disse forklaringer sammen med en kritik af det fænomen i socialismens udvikling, som man i mangel af bedre har kaldt stalinisme – et udtryk, der også er hentet fra de borgerlige."

Stort set det samme som du skrev.. Det er den klassiske: "Det er aldrig prøvet sådan rigtigt"..

Har du læst "Kammerat Napoleon"? Eller forstod du ikke kritikken af de forskellige kommunistiske retninger (Stalin, Trotski osv.)?
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af OC
Er du anti-ideologi, eller anti-regimer?


Er du anti-ideologi, eller anti-regimer?
Det er jo ikke et spørgsmål om ægte nationalsocialisme har været forsøgt, men om hvor langt man kan tillade sig at afvige fra ideologien og stadig påstå at være tilhænger. Hitlers regime har mange, mange afvigelser fra nationalsocialismens oprindelige ophav, blandt andet pga personkulten, men også fordi Hitler troede på udryddelsen af et folkefærd, hvilket giver dårlig mening, frem for en revolution mod Napoleons Frankrigs tilstedeværelse i Tyskland.
La prende Vecino.
Skrevet af Slettet(561856201103)
Nej, jeg har ikke læst den, selvom den har været på min liste. Men George Orwell var altså kommunist, omend han ikke brød sig om de Stalin og magtfuldkommenhed.

Det er den klassiske: "Det er aldrig prøvet sådan rigtigt"..


Svar nu bare på mine spørgsmål.
OC - Jeg har vist heller aldrig kaldt Hitler socialist - For det var han ikke. Har du ellers noget relevant at byde ind med?
Skrevet af Slettet(112218201709)
Stalinisme har intet med kommunisme at gøre


Nej, for DU ved, hvad den RIGTIGE kommunisme er..hahaha.. troede den "sang" sluttede i ´89, hvor Ole Sohn (DKP-formand) sagde nøjagtig det samme (efter i årevis at have forsvaret Stalins form for kommunisme)..
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af Slettet(112218201709)
Men George Orwell var altså kommunist


Nej, han var demokratisk socialist. Kæmpe kritiker af kommunismen.

Wow.. Læs nu bare "Kammerat Napoleon" - gør dig selv den tjeneste.
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
annonce
0