Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af mirakelmix
KimTell:
Og lidt fra den virkelige verden:
Tv2lorry.dk melder om en massiv stigning i volden siden 2012.
I København er stigningen ekstrem.
Artiklen er fra i dag, men hvis man foretrækker at bibeholde Morten Korch-glansbilledet, er det nok klogt at undlade læsning af artiklen.

Når man nu får skudt i skoene at være virklighedsfjern. Så må jeg hellere refererer til Det Kriminalpræventive Råd:
Fakta om vold
Mellem 1 og 3 % af befolkningen udsættes hvert år for vold. Tallet har været stabilt gennem 30 år.
Offerundersøgelser siden 1987 viser, at mellem 1 og 3 % af den danske befolkning i alderen 16 og 74 årligt udsættes for vold. Volden rammer både mænd og kvinder.
Længere nede (i bunden) står der om den kraftige stigning, der er sket i anmeldte voldssager siden 2015 :
Voldsanmeldelser til politiet er steget signifikant i de seneste år.
Den kraftige stigning i anmeldelser skyldes langt hen af vejen, at ofre generelt er mere tilbøjelige til at anmelde volden til politiet, og ikke, at der er flere voldsepisoder.
Siden 2015 er der sket en kraftig stigning i arbejdsrelateret vold. Forklaringen er, at volden nu skal anmeldes, før man kan få udbetalt erstatning. Praksisændringen trådte i kraft i sager om offererstatning hos Erstatningsnævnet i 2015.

Det er det Lorry refererer til, hvilket også står nede i artiklen - hvis du da rent faktisk har læst den til ende...
https://www.dkr.dk/vold-og-voldtaegt/fakta-om-vold/
https://www.tv2lorry.dk/artikel/antallet-af-voldssager-er-fordoblet-i-hovedstadsomraadet
Skrevet af Slettet(412118201009)
Mirakel

Ændringen i praksis er fra 2015.
Stigningen omfatter tal tilbage fra 2012.

En reel sammenligning ville nok forudsætte at vi så udviklingen i perioden hvor praksis har været anvendt.

Tallene er, under alle omstændigheder, ret voldsomme.

Jeg har ikke set skyggen af et slagsmål på de arbejdspladser jeg har været på.

Men jeg anerkender at især offentlige ansatte har været hårdt ramt de senere år.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
Narildsen

Hvis du mener, at man med et penselstrøg, kan generalisere over samtlige brugere, er der meget jeg bedre forstår.

Det er prisværdigt, at du forsøger at trække Bots spørgsmål ud af debilitetens mørke, men okay...

Jeg refererede til at I muligvis er enige om udlægningen af Bots spøjse "spørgsmål"?

Hvor i hver især befinder jer på venstrefløjen, tør jeg ikke sige.

Mht Skipper:
Den kommer jeg til at skære ud i tyndere skiver.
FREM for alt
Skrevet af repos
@ Kim Tell

Diskrepansen er der, og skal da med i det billede, du tegner af Bonnichsen.
Hvis du udelader den del, så strammer du skruen for meget.

Mht at tage ingen tager venstrefløjen alvorligt, så viser meningsmålingerne noget andet. At du ikke tager dem alvorligt er en anden sag.

Det var ikke ment som en henstilling i moderatorforstand. Bare en brugerbetragtning fra min side; nemlig at nuancer gavner debatten.

Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af Narildsen
@kimTell

Hvis du mener, at man med et penselstrøg, kan generalisere over samtlige brugere, er der meget jeg bedre forstår.


Du blev faktisk kun bedt om at forholde dig til din egne følelser. "Føler du dig tager alvorligt herinde?"

Det er prisværdigt, at du forsøger at trække Bots spørgsmål ud af debilitetens mørke, men okay...

Jeg refererede til at I muligvis er enige om udlægningen af Bots spøjse "spørgsmål"?

Hvor i hver især befinder jer på venstrefløjen, tør jeg ikke sige.


Jeg ved ikke om vi er enige. Jeg synes dog det er et hamrende relevant spørgsmål når du selv begynder at snakke om hvorvidt andre vil blive taget alvorligt.

Mht Skipper:
Den kommer jeg til at skære ud i tyndere skiver.


Altså, hvor du har det fra at Skipper, som feminist, synes det er ok at kalde borgerlige kvinder for "luder"?
Skrevet af mirakelmix
Amen for helvede Kim så læs da begge artikler.

Der er selvfølgelig udsving - op og ned - men den eneste signifikante stigning er fra 2015. Det ses tydeligt i artiklen fra det kriminalpræventive råd.

Så er det rigtigt at KBH har haft større stigning. Men Det gør jo stadig din påstand om at volden i DK er steget markant falsk.

Skadestuerne har ikke modtaget flere voldsramte.
Folk er ikke oftere ofre for vold.
Det eneste der er sket på landsplan er, at folk anmelder vold oftere!

Så den eneste, der lever i en fantasiverden er, hvis dig selv...
Skrevet af Vincent Gigante
Paludan følger i øvrigt en fejlagtig logik ved at tro, at man kan sende en masse muslimer ud og så skabe ekstra økonomisk råderum af den vej. Jeg tænker hvilke udenrigspolitiske konsekvenser dette vil få for Danmark.


...for slet ikke tale om vidtgående samfundsøkonomiske konsekvenser ved at deportere 7-10 % af landets befolkning - især med tanke på DKs demografiske udvikling eller manglen på samme. Nu er det jo ikke sådan, at HELE arbejdsstyrken af den befolkningsgruppe er arbejdsløs. Indvandrere og efterkommer (jeg ved, at snakken primært går på muslimer) besætter i høj grad jobs i servicebranchen samt lavtbetalte (ufaglærte) jobs, som etniske danskere ikke vil besætte.

Rent historisk er der erfaringer fra andre lande med bare sådan at deportere en minoritet. Idi Amin deporterede samtlige (driftige) asiatiske arbejdere fra Uganda. Ikke overraskende brød Uganda fuldstændig sammen økonomisk ikke så lang tid efter (hvilket også skyldes, at Amin var rablende sindssyg).

Jøder er også historisk blevet bandlyst fra diverse lande i Europa samt lande i det tidligere Soviet - med efterfølgende negative økonomiske konsekvenser for de samfund.


Jeg er ´glad´ for, at du er stødt på det samme - at Paludan på sine egne platforme taler lidt i koder og kryptisk, så man ikke rigtig bliver klog på hans politik. Derfor jeg gad oprindeligt sgu ikke lytte til ham, hvis han i radio og TV ikke talte frit fra posen, men pakkede tingene ind og sletskjult udspyede nynazistisk dundertale (som det ses på YouTube). Men den del har da slet ikke været en udfordring de sidste par dage. Jeg skal da love for, at han taler åbent og bramfrit om sin politik med røven i klaskehøjde. Han proklamerede ellers en mere nedtonet og situationstilpasset tilgang efter opstillingsparatheden kom i hus.
.
Skrevet af Slettet(412118201009)
repos

Ift venstrefløjen:
Det er de øvrige politiske grupperinger, der ikke tager venstrefløjen alvorligt. Socialdemokratiet fravælger konsekvent venstrefløjen på afgørende områder, men lader dog venstrefløjen agere stemmekvæg.

Ang Bonnichsen:

Mener du at Bonnichsens udmeldinger var kontroversielle?

Hvis ja: Hvori består det kontroversielle efter din opfattelse?
Hvis nej: Hvad var var årsagen til at de, i så fald, ukontroversielle bemærkninger, høstede så meget postyr.

Vi kender begge Bonnichsens position, og udtalelsen var næppe båret af sober, neutral information til folket.
Udviklingen siden 2015, har da også vist, at Bonnichsen tog grueligt fejl.
Fejl, der blev gennemskuet afallerede ganske almindelige mennesker, allerede samme dag Bonnichsen formulerede sit vrøvl.

---

Mht moderator vs bruger:
Det er selvfølgelig helt ok.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
Mirakel

Jeg går stærkt ud fra, at du undres voldsomt over at tv2lorry, anvender en overskrift som tilfældet er.
Det er alt andet lige, en anelse mere betydningsfuldt, end en ligegyldig brugerkommentar.

Jævnfør din teori, må københavnske arbejdspladser flyde i blod.

Imponerende, at du besidder en så skråsikker viden, som end ikke eksperten i artiklen råder over.

Du har ikke antydningsvist, en plausibel forklaring på den ekstreme stigning i København.

Er antallet af skudepisoden steget eller faldet siden 2012?

Og endelig: Unitos har fået en særkørsel fra Danmarks statistik(23/4). Tallene taler deres tydelige sprog.
Naturligvis har et segment, der er absurd overrepræsenterede i statistikker omhandlende vold og kriminalitet, også medvirkende til den markante stigning.

Tallene fra Danmarks statistik viser en nedgang i kriminalitet blandt danskere og vestlige indvandrere, og det modsatte for ikkevestlige.

(Som sædvanligt, er materialet for ikkevestlige, sminket groft af tallene for de asiatere, der evner stort set ikke at figurere i statistikkerne.)
FREM for alt
Skrevet af Slettet(561856201103)
Vi kender begge Bonnichsens position, og udtalelsen var næppe båret af sober, neutral information til folket.
Udviklingen siden 2015, har da også vist, at Bonnichsen tog grueligt fejl.


Får du penge for at poste herinde, eller gør du det der helt frivilligt?
Skrevet af repos
Mener du at Bonnichsens udmeldinger var kontroversielle?

Næh, de flugtede jo med PETs vurdering, så på daværende tidspunkt var de næppe kontroversielle.

Hvad var var årsagen til at de, i så fald, ukontroversielle bemærkninger, høstede så meget postyr.
Jeg er ikke klar over, hvor meget postyr de høstede, billedet af syrere på motorvejen og efterfølgende terrorhandlinger i Europa har folk givetvis kædet sammen i en pærevælling af agitation, politisk agenda og frygt.

Jeg ved ikke, hvor mange terrorister, der har bevæget sig med flygtningestrømmen, men én terrorist er selvklart én for meget.

Jeg har simpelthen ikke tilstrækkelig viden om, hvordan et terrornetværk er organiseret og fungerer, og hvorledes der rekrutteres. Jeg går ud fra, at PET og Bonnichsen har mere viden.
Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Kripa

Har du prøvet det dér arbejde.
Du virker lidt som et menneske, der virkelig skal ha slået meget tid ihjel.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
repos

Hvis du har ret, er der grund til at bekymre sig ift PET´s velbefindende.En strøm på over en million mennesker, er nok et noget mere effektivt dække, end at afvente og forsøge sig på egen hånd.

Lidt spøjst, at Bonnichsen gav udtryk for noget, der var en "selvfølge."
Og endnu mere spøjst, at et medie valgte at gengive det selvfølgelige.
Agurketiden strakte sig langt det efterår.

Og endnu en gang:
Bonnichsen tog grueligt fejl, mens con amor-interesserede kunne se det indlysende.
Det kalder ikke på en overdreven respekt.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(561856201103)
Så du får penge for det?
Skrevet af mirakelmix
Og din ukritiske tilgang til overskrifter er da latterlig. Men det kan vel ikke undre nogen, at du hellere læser overskriften end hele artiklen...

Overskriften er jo teknisk set rigtig, men den fortæller jo intet om grundene bag, hvorfor man bør læse hele artiklen!
Jævnfør din teori, må københavnske arbejdspladser flyde i blod.
Hvad fanden snakker du om?

Skråsikker viden? Almen forståelse af statistik også en evne til at læse det kildemateriale, der ligger til grund for artiklen. Jeg kan jo egentligt også bare citerer eksperten i artiklen. For vedkommende er jo enig med mig:
Det Kriminalpræventive Råd laver hvert år store spørgeskemaundersøgelser blandt et stort og repræsentativt udsnit af befolkningen. Her spørger de, om folk har været udsat for vold inden for det sidste år.
Antallet, der svarer ja, har ligget nogenlunde stabilt mellem 50.000 og 70.000 hvert eneste år siden midten af halvfemserne. Til gengæld er der i samme undersøgelse nu flere, der svarer, at de har anmeldt volden til politiet.
En anden del af forklaringen på det stigende antal anmeldelser skyldes også en praksisændring i 2015 i Erstatningsnævnet, der betyder, at ofre for arbejdsrelateret vold nu skal anmelde vold, hvis de efterfølgende vil forsøge at få udbetalt erstatning.
- Så bare fordi at anmeldelsestallene for vold stiger, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at vi skal gå rundt og være mere bange for at blive slået ned, lyder det fra Ingrid Soldal Eriksen.

Pointen er jo, at din påstand om at volden er steget markant i DK er falsk. Ligesom din påstand om ungdomskriminaliteten var løgn. For ikke at snakke om de løgne Narildsen prøver at få dig til at begrunde...

Når folk spørger om du tror, at du bliver taget seriøs, så er det på grund af dine talrige ubegrundede påstande, der samtidigt syder af fremmedhad. Det kan jo sagtens være, at du kommer med fine pointer, men de er bare tilsølet af alt det gylle du spreder.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Mirakel

Jeg kender ikke din definition af fremmedhad.

Jeg har ikke det allerfjerneste problem med fremmede, der ikke er en belastning/trussel.

Det formår langt de fleste indvandrergrupper.
Desværre er vi ramt af en koncentreret indvandring fra en kultur, der er en udpræget belastning.

Men fremmedhad? Det har du helt misforstået.

Hvad er din udlægning af Lorry-artiklen?
Mener du, at man formulerede en overskrift, der ikke var dækning for, i forbindelse med en artikel der ikke rigtig giver mening, da talmaterialet er hulter til bulter?
FREM for alt
Skrevet af mirakelmix
Overskriften er jo teknisk set rigtig, men den fortæller jo intet om grundene bag, hvorfor man bør læse hele artiklen!
Skrevet af Lynild
Diis om disinformation:


Disinformation as a tool

Disinformation is false information that a sender spreads on purpose to achieve one or more goals. In the political world, the immediate objective is usually to weaken an opponent and, directly or indirectly, to strengthen oneself.


...og...

Disinformation is a means to achieve something. In more technical terms, we could say that you perform an operation with disinformation in order to achieve an effect. So, disinformation is usually associated with an effect. It rarely stands alone.


Ift. til Rusland som eksempel

The trolls come to work, sit down in front of their computers, and start praising or disparaging Russian or foreign politicians, commenting on various events and generally trying to influence others through comment threads on Facebook and Twitter and in newspapers etc.


...

In Sweden, Russian media have relayed disinformation, sometimes spiced with false letters designed to make Swedish voters oppose closer ties with NATO. They might say that the Swedish arms industry wants to move closer to NATO or that Swedes are losing control of their own country and that NATO countries can place nuclear weapons in Sweden if they should want to. Some of the stories have been picked up and passed on by Swedish media and politicians.


https://www.diis.dk/en/trolls-in-your-feed-russian-disinformation?fbclid=IwAR0viJ6x88LE8fMA2T8dyL2peTOvMqWF7DXeQpkI-If5dycFBhsgeK8rbwc

Hvilket jo er interessant i det perspektiv som artiklen også fremsætter; at en nyhed er tilbøjelig til at blive sandfærdig jo flere gange du hører den, jvf. den her konstante banging on om indvandrer- og ungdomskriminalitet. Og at fremføre en monolog vedrørende specifikke emner uden refleksion.

Det der ærgrer mig mest er den massive fokus det her emne har, for det overskygger al anden debat, og det er for nemt for de store partier nærmest ukritisk at gennemføre deres reformer og besparelser. Den "varme" del af den offentlige sektor bløder stort, og flere og flere borgere kommer i klemme på den ene eller anden led. Det er skammeligt.

Og hele centraliserings/decentraliseringsmanøvren er Venstre sluppet forholdsvist nemt igennem, og hver gang DF kaldes ud for enten deres hykleri eller deres svindelsager, smider de indvandrerkortet. Det er sgu for nemt. De havde alle muligheder for at føre deres kernepolitik ved sidste valg, med Venstre og Konservative som støttepartier, men veg sig og bød derfor LA indenfor.

Men bredt set, i Europa, har man været for dårlige til at italesætte den udfordring migration er - og vil være - fremover. Personligt tror jeg bare ikke på isolation, ej heller interneringslejre. Og sådan som den vestlige verden former sig, får vi brug for den arbejdskraft, der også kommer med migrationsstrømmene. Heldigvis har vi nogle politikere, der ser et fremtidsperspektiv også og ikke kun tænker reaktionært eller cirkulært.
Skrevet af Slettet(202352200106)
Stram Kurs får 2,7 % af stemmerne jf. ny måling til folketingsvalget. Der er dog en usikkerhed på +/% 1,1 procent. Om det er positivt eller er negativt i forhold til, at man gerne vil have Stram Kurs så langt væk som overhovedet muligt fra Folketinget ved jeg ikke. Valget er ikke en gang udskrevet nu, og der er sikkert en masse debatrunder, som man kan brænde nallerne på. I øvrigt, også spændende og se hvem som Paludan vil smide i en celle af de politikere, som stiller op til debat. Jan Jørgensen fra Venstre skulle åbenbart i en celle, og det er vel blå blok, som Stram Kurs om nogen skal samarbejde med, men med den tone i debatten så bliver det noget af et cirkus.
"Vi er bare ikke bedre"
Skrevet af Slettet(412118201009)
Militante muslimer...

Tænk sig, kulturberigelsen er gaven, der bliver ved med at give.

Justitsministeren om Stram kurs og sikkerhed, i flere medier i dag:
"...at der aktuelt er tale om en alvorlig trussel fra militante muslimer, og at der aktuelt er en alvorlig trussel fra personer med relationer til bandemiljøet."

Det korte statement fra ministeren, understreger hvor langt vi er kommet i det suspekte eksperiment.

En dejlig kobling af militante, is´ere og bandemedlemmer, der plastrer landet til i vold, mens de systematisk tømmer landet for velfærd.

Forsamlings- og ytringsfriheden er de facto afskaffet.
I hvert fald indtil andet dokumenteres.

Myndighederne kryber for voldskulturen, der via eksempelvis Muhammed-krisen og Paludan, har givet os et krystalklart varsel om udviklingen i de kommende år.
FREM for alt
annonce
0