Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Slettet(320937202705)
@KimTell

Mht offentlige og privatejede mediehuse:

Folketinget/samfundet betaler festen i DR. Det er i sig selv en pointe.
Forestiller man sig at DR kunne drive en journalistisk linje ala redox eller nordfront? Nej vel.


Hvorfor er det i sig selv in pointe i forhold til dine påstande om at kritik af medierne er en knægtelse af ytringsfriheden.


Og hvem skulle ellers være styrende?


Det er ikke det der er til diskussion her. Din påstand er at det knægter ytringsfriheden når meningsdannere og politikere kritiserer mediernes redaktionelle prioriteringer. Herefter giver jeg eksmepler på DF´ere der i stor (måske større) grad gør det samme. Når jeg så påpeger det, bemærker du at det ikke er ytringsfrihedskrænkende når det er DR eller andre offentlige medier. Så er det jeg spørger til hvorfor det er en relevant sondring. Hvortil du stadig er mig et svar skyldig.

Så, hvad er den relevante forskel, take 3.
Skrevet af repos
@ Pink

Kan du ikke lige løfte niveauet en anelse?

I stedet for den sædvanlig omgang pakket ind i den samme sarkasmerille, så tag debatten med Narildsen.

Det er jo meget naturligt at efterspørge argumenter for en eventuel gymnasieflugt.

Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af Mr. Pink
Hvad vil du gerne vide, som du enten ikke ved, eller ikke vil vide, Narildsen?

Er du fx uvidende om dette:??

"Rapporten om Viby Gymnasium er lavet af konsulentfirmaet Skoletryghed. Men dette gymnasium er langt fra det eneste med disse problemer. Det siger direktør Jon Valdemar Andersen til JP, søndag.Han har kendskab til cirka 20 andre ungdomuddannelser med samme problemer.Kulturelle konflikter er "almene" på gymnasier med en vis mængde tosprogede elever, siger Integrationskonsulent Henrik Kokborg til avisen.Flere andre gymnasier med mange tosprogede elever har samme problemer.Det er i høj grad gymnasier på Københavns Vestegn, hvor der bor mange med indvandrerbaggrund."


Der er absolut intet odiøst i ovenstående. Det er i min optik almen viden, at man får ovenstående udfordringer, når så mange elever samles med et totalt andet værdisæt end ikke etnisk danske.

Værdier som:

Ligestilling

Ytringsfrihed

Forsamlingsfrihed underforstået: jeg må være, hvor jeg er, uden at du skal kontrollere mig.

Jeg må være kæreste, med den jeg vil, uden at du skal blande dig.

Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af Narildsen
Jeg har ikke læst den rapport som du ikke linker til, men den er da sikkert god nok.

Hvor finder vi så belæg for at en stor andel af tosprogede elever får etniske danskere til at vælge andre gymnasier?

Hvis argumentet er, at når den procentuelle andel af tosprogede stiger, så falder andelen af etniske danske, så bare stop inden du skriver det.

Og hvad med folkeskolerne? Det var samme problematik ifølge Kim.
Skrevet af Mr. Pink
"Hvor finder vi så belæg for at en stor andel af tosprogede elever får etniske danskere til at vælge andre gymnasier?
"

Fordi sådan er det, når mennesker finder sammen i grupper. Sådan er det på den skole jeg er - med meget få (desværre) undtagelser. Tegner du et billede af den generelle menneskelige møde at agere på - ja, jeg er med på, der er undtagelser - så forholder det sig sådan alle steder på jordkloden. Man søger dem, man ligner - både fysisk og mentalt.

Skal jeg virkelig komme med belæg for dig, i forhold til at Mads vælger gymnasiet, hvor der er 2-5% indvandrere vs gymnasiet hvor der er 45%?

Hvor er der størst sandsynlighed for, at Mads møder ligesindede i forhold til værdier og normer?
Hvor kan Mads med størst sandsynlighed finde en kæreste?

Hvor er der størst sandsynlighed for, at Mads finder et band på gymnasiet, en rollespilsklub, en vinklub, en skakklub etc.


Jeg siger ikke, at det er optimalt, at det er sådan, men det er bare uomtvisteligt, at majoriteten af mennesker følger ovenstående reaktionsmønstre. Mads vælger oftest det gymnasium, hvor der er flest, der er som ham.
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af mirakelmix
Det er vel generelt alment accepteret, at god integration kræver, at udlændinge bliver blandet med etnisk danskere. På uddannelserne såvel som arbejdspladserne. Således at de 1) ikke bliver isoleret fra det danske samfund og 2) At de kan lære dansk væremåde af deres omgangskreds i stedet for blot nogle historiske fakta til eller anden dum test...

De konflikter der er, er jo sociale konflikter - bestående af uoverensstemmelser mellem forskellige måde at tiltale hinanden på og omgås hinanden. De er ikke som sådan baseret på eksplicitte værdier som ytringsfrihed, ligestilling osv. Men at man ikke forstår og respektere hinandens grænser og normer.

Det er derfor også relativt nemt at omgås folk med andre værdier og politiske ståsteder, såfremt man kan omgås med dem socialt. Jeg har ved gud mange venner, som jeg ikke deler værdier med. Men som jeg alligevel kan omgås.
Modsat er der også mange med nogenlunde samme værdier som mig, som jeg har det sværere ved.
Skrevet af Narildsen
Men det var jo ikke Kims pointe for fanden.
Han mener at etniske danskere fravælger gymnasier, fx Viby, pga. voldskultur etc. - og nævner i øvrigt at vi ser samme billede ift. folkeskolen.
Jeg efterlyser bare skyggen af belæg for at det er derfor etniske danskere "flygter" fra visse skoler.

Har du nogen indsigt i folkeskolen på landsplan, eller forholder du dig kun til din egen skole?
Skrevet af Sir , moderator
Det er faktuelt at flere og flere vælger privatskoler. Om det skulle have noget med Mena at gøre bliver nok svært at bevise.

https://www.folkeskolen.dk/625156/10-aar-i-traek-med-stigning-andelen-af-privatskoleelever-stiger
Dette er en signatur.
Skrevet af Slettet(562140202803)
Det er altså ikke nyheder, at der ligefrem eksisterer muslimske gymnasier og folkeskoler, som dermed fravælges af etnisk danske elever/forældre.

At danske unge i gymnasier ikke finder sammenklang med eleverne i en klasse, hvor størstedelen er MENA/muslimer.

At forældrene ikke ønsker deres danske børn draget ind i de problemer, som eksisterer i decideret MENA-folkeskoler.

Men heller ikke nyheder at unge invandrerkvinder er nogle af dem, der uddanner sig bedst
Skrevet af Mr. Pink
"Han mener at etniske danskere fravælger gymnasier, fx Viby, pga. voldskultur etc. - og nævner i øvrigt at vi ser samme billede ift. folkeskolen.
Jeg efterlyser bare skyggen af belæg for at det er derfor etniske danskere "flygter" fra visse skoler."

Hvorfor ønsker du det? Beviset er jo foran dig.

Etniske danske fravælger dels Folkeskoler og dels gymnasier, hvor der er en for stor overrepræsentation af unge mennesker, der bærer totalt andre værdigrundlag end de etnisk danske:

Hvem gider gå op og ned at unge drenge og piger, der eksempelvis finder det klamt og beskidt, hvis en pige har sex med en partner før hun er gift?

Hvem gider gå op og ned af unge drenge og piger, der alt for nemt "løser" konflikter med enten råb, trusler eller vold, mens mange flere etnisk danske har lært at samtale om problemer og indgå i dialog??

Den af mine tidligere elever besøgte mig på skolen, og han fortalte om, hvordan over 20 ikke etnisk danske elever fra sommerferie til efterårsferien var blevet smidt ud af gymnasiet pga vold, dårlig adfærd og pinlige attituder på gymnasiet - herunder pjæk, ingen lektier eller aktiv deltagelse i undervisningen.
Gad du gå på sådan bet gymnasium? Han er skiftet væk. Det havde jeg også gjort
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af Burro
Hvilken verden lever man i, såfremt man IKKE er klar over, at en del etnisk danske fravælger skoler osv. med mange udlændinge? Kan, eller vil man ikke, forstå?

Selv en del udlændinge fravælger skoler med mange udlændinge af hensyn til deres børns fremtid.
Kosovo je Srbija
Skrevet af elendil
En af de ting der mangler at blive ført bevis for, er Pinks påstand om at indvandrere ikke dyrker rollespil. Jeg har godt nok ikke set nogle mellemøstligt udseende personer med papsværd ude i skoven, men det er jo ikke det samme som at det ikke findes.
fck-medløber.
Skrevet af Narildsen
@Sir_C

Præcis.

@Pink

Hvorfor ønsker du det? Beviset er jo foran dig.


Jeg kan tydeligvis ikke se hvordan en høj koncentration af tosprogede gør, at elever flygter fra voldskulturer i gymnasiet og i folkeskolen. Det er muligt jeg kunne hvis jeg så MENA som svar på alle problemer.

Ingen har data på hvorfor folk fravælger forskellige skoler - mit bud er stadig at reformer, besparelser osv. spiller en langt større rolle.

Dit "bevis" er, som altid, samtaler med dine elever. Der findes 1080 flere folkeskoler i Danmark og der er stort set alle steder en migration mod de private skoler. Men det er klart at din skole er repræsentativ for hele landet.Skrevet af Mr. Pink
"Ingen har data på hvorfor folk fravælger forskellige skoler - mit bud er stadig at reformer, besparelser osv. spiller en langt større rolle."

Jeg elsker dig.

Læser du overhovedet, hvad jeg skriver? Vil du i så fald forsøge at besvare disse meget simple spørgsmål, som jeg "vedhæfter" nedenfor?

Forholder du dig til, hvordan mennesker opfører sig helt generelt?

Jeg er med på, at dette kommer som et chok for dig:

"Forskningen i politisk psykologi og politisk kommunikation tyder imidlertid på, at dette sjældent er tilfældet.

De fleste mennesker synes nemlig, at det er ukomfortabelt at gå ind i politiske diskussioner med folk, de er uenige med.

En række studier har desuden vist, at vi typisk vælger at diskutere politik med personer, der ligner os selv, og som i vid udstrækning har de samme grundlæggende holdninger som os selv.

Disse tendenser kaldes politisk homofili eller enklave deliberation, og er hovedsagelig belyst i studier af politisk engagement på arbejdspladsen og politisk kommunikation i medierne."


1: Hvem gider gå op og ned at unge drenge og piger, der eksempelvis finder det klamt og beskidt, hvis en pige har sex med en partner før hun er gift?

2: Hvem gider gå op og ned af unge drenge og piger, der alt for nemt "løser" konflikter med enten råb, trusler eller vold, mens mange flere etnisk danske har lært at samtale om problemer og indgå i dialog??

3: Hvem gider gå på en skole, hvor man ikke mødes efter skole, fordi man ikke må ses med etnisk danske?

4: hvem gider gå på et gymnasium, hvor kun 50% møder op til fredagscafe med musik, brætspil, bandhygge og en øl?

Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af Narildsen
@Pink

Jeg havde næsten helt glemt hvor ulideligt du kan skrive, tak fordi du husker mig på det.

Svarene på dine 4 spørgsmål er åbenlyse.

Du misser stadig den oprindelige pointe hvor kim sidestiller voldskultur på Viby gymnasium med flugten fra folkeskolerne. Som om alle skoler i landet oplever samme problematik.

Hvis vi koger elevflugten ned til at handle om MENA så fejler vi jo totalt på landsplan.

Hvorfor sender folk deres børn på privat- og friskoler i alle de dele af landet hvor skolerne ikke har en stor andel tosprogede?

Skrevet af Duck
Men, Burro, er der noget BELÆG for påstanden? Virkelighedens observationer tæller som bekendt ikke.

Ingen har data på hvorfor folk fravælger forskellige skoler - mit bud er stadig at reformer, besparelser osv. spiller en langt større rolle.


Hehe, hvor mange bind for øjnene går du igennem verden med? Du kan ikke vedblive at ignorere, at selvfølgelig vælger elever (og forældre) skoler ude i det ganske land på baggrund af andelen af indvandrere. Nå, nej, jeg mangler belæg. Bare glem det.
Skrevet af Narildsen
@Duck, Burro etc.

Ingen overraskelse at I kun ser andelen af indvandrere som årsag til faldende elevtal på offentlige uddannelser.
Skrevet af Sir , moderator
Men Narildsen, det er vel ikke særlig usandsynligt at mange etniske danskere fravælger folkeskoler der har en høj koncentration af børn fra ikke vestlige lande? Det kender jeg da personligt mange der har. Fx folk der bor i nybyggeri i Sydhavnen, Valby osv, de ville helst ikke have deres børn i de lokale skoler, men sender dem på privatskole. Der er muligvis ikke en statistik der viser det, men man skal være en smule blåøjet hvis man ikke tror på at det sker.
Jeg kan da i øvrigt godt forstå man hellere vil have sine børn på privatskolen, end at sende dem hen på skoler der ligger i bund10 over karaktergennemsnit osv.
Dette er en signatur.
Skrevet af repos
@ Pink

Du fortsætter i samme rille som altid. Din selvfedme, når det kommer til dette emne, er temmelig anstrengende.

Der kan være mange grunde til valget af privatskole. Jeg har selv barn på privatskole, og det er har intet at gøre med Mena.

Etnicitet kan sikkert være årsagen i visse tilfælde, men måske generelle besparelser, reformer, inklusion etc. også spiller en årsag.
Det er lidt vildt, at så snart der bliver kaldt Mena, så drøner man ud af den tangent uden skelen til andre mulige forklaringer.

Det er ikke vildt befordrende for en saglig debat, når en efterspørgsel på undersøgelser mødes med håbløs sarkasme etc.

Vi kan alle gøre os observationer og drage konklusioner ad den vej. I visse tilfælde giver det sikkert ganske god mening, men det er jo god skik, at man for at kunne konkludere korrekt, må have nogle tal, der understøtter sine påstande.
Ellers bliver det bare en debat på skældsord, råberi og personfnidder.

Men som svar på dine fire spørgsmål, så er det jo indlysende, at man vil fravælge en uddannselsesinstitution, hvor der var massive problemer med baggrund i etnicitet. Ligesom man vil fravælge, hvis der var andre åbenlyse problemer.
Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af Narildsen
@Sir_C

Men Narildsen, det er vel ikke særlig usandsynligt at mange etniske danskere fravælger folkeskoler der har en høj koncentration af børn fra ikke vestlige lande? Det kender jeg da personligt mange der har. Fx folk der bor i nybyggeri i Sydhavnen, Valby osv, de ville helst ikke have deres børn i de lokale skoler, men sender dem på privatskole. Der er muligvis ikke en statistik der viser det, men man skal være en smule blåøjet hvis man ikke tror på at det sker.
Jeg kan da i øvrigt godt forstå man hellere vil have sine børn på privatskolen, end at sende dem hen på skoler der ligger i bund10 over karaktergennemsnit osv.


Nej det er bestemt ikke usandsynligt.

Men det er jo interessant at der flyttes børn over hele landet, og i den henseende er det absurd at koge alt ned til koncentrationen af tosprogede.

Her er fx grunde til at folk har tilvalgt den type skole de har(desværre ikke noget om fravalg af den anden type:

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2017/2017-06-13-Foraeldre-vaelger-privatskole-paa-grund-af-ry-vaerdigrundlag-og-fagligt-niveau
annonce
0