Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af jensmoch
Du kan også godt smide noget kommunalpolitik i KBH eller Århus ind i ligningen.

Der går næppe mange V- og S-borgmestre/rådmænd rundt, uden drømmen om en ministerpost, mere end drømmen om at gøre byen bedre. Derfor ender det ofte i nogle bizarre præstigeprojekter, god symbolpolitik og andet, der kan få ploppet dem ind på radaren.

"Det var mig der rejste de der kæmpevindmøller i Århus Havn du ikke kan overse. Stem på mig, jeg vil være en fremragende klimaminister!"
Skrevet af pukledyret
@Duck

Jeg vil gerne lige beklage mit skriv til dig til tidligere. Det var ikke pænt at skrive den slags, og på den måde. Jeg så lyserødt, fordi den der med at klimaforandringer altid har foregået etc. er en mærkelig del af diskussionen, fordi der er nu forskel på de klimaforandringer der konstant foregår og som vi ikke oplever på grund af deres langsomme hastighed, og så de ting der sker som følge af forkert menneskelig aktivitet.

Havenes forsuring, permafrosten der tør op, indlandsisen der ikke gendannes, gletsjere med flere millioner år på bagen som er væk på 50 år osv. Listen er desværre lang.

----

Merc langer med rette ud efter landbrugets metoder. I Danmark står der landbruget som fortegn foran rigtig meget der tynger naturen.

Vores have omkring os oplever massiv fiskedød. Bare i år, blev der af dykkere i Sydhavet dokumenteret op til 1 meter tykke lag af døde dyr. Alt var dødt på bunden. Ingen fisk, krabber, planter, noget som helst. Bare et sort lag af dødt organisk materiale. Rigtig mange steder. Det er en direkte konsekvens af vores landsbrugs forretningsmetoder.

Fordi landbruget insisterer på at opdyrke lavlandsjorde, kræver de også at de skal drænes. Det gør de primært ved at ødelægge vores vandløb, som ellers er en livsnerve for liv i tusindvis af former. Samtidigt vil de have erstatning ved oversvømmelser som de selv medvirker til at skabe.

Der er for mange mennesker der foretager skadelige valg. Det er lidt mildt sagt, for kigger man på for eksempel Shell, så vidste de allerede i 60´erne at den begyndte at være gal. Se, det er interessant, for den rigtige beslutning når man finder ud af at man er ved at ødelægge jordkloden med sin energiproduktion, det er selvfølgelig at stoppe med det, og finde en alternativ måde at opfylde vores voksende energibehov på.

Men det gjorde ledelsen ikke.

Energiselskaberne generelt gjorde hvad de kunne for at skjule deres egenproducerede viden, og i stedet massivt støtte kampagner der diskrediterede miljøforskning, Greenpeace, universiteter, forskere generelt, og alt og alle, der stillede spørgsmålstegn ved deres forretningsgange.

Samtidigt har olie- og gasindustrien i den grad haft politikere på deres lønningslister for at sikre, at subsidier og lovgivning gik deres vej. De trækker et beskidt spor af krige, korruption og miljøsvineri efter sig.

Alt imens at de vidste, at deres jagt på flere penge, ødelægger klodens liv.

Det er svineri, der vil noget.

Ikke nok med at deres produkter sviner, det gør produktionen af dem også. Der er så mange miljøskandaler internationalt i energisektoren som de aldrig er blevet stillet til regnskab for, at det er komplet umuligt at liste dem alle sammen. Til gengæld er der lavet opgørelser over de firmaer som primært har skabt problemet vi står med. Og hvem der har været i ledelsen mens det stod / står på.

Jeg mindes at Shell og BP har tilsammen stået for omkring 7% af den globale udledning af drivhusgasser, og derudover husker vi vist alle et par af deres mere beskidte sager som Brent Spar, BP Horizon, samt for eksempel Nigeria og Angola generelt.

Man kunne passende tage fat her, når pilen skal pege på, hvem der skal ændre retning med det samme, og hvem som skal betale for oprydningen.


@Pink. Du må da være interesseret i at droppe olien globalt. Så slipper vi for at slås i Mellemøsten og så kommer der nok ikke så mange muslimer herop. Apropos følgevirkninger af energiproduktionen.
Forbyd Marie Krarup.
Skrevet af Hausser
Will

Men det Folketingsflertal der fastsætter en - efter min overbevisning - overkompensation, vil jeg bebrejde, og det kan sagtens være, at det også omfatter regeringen. Hvorfor skulle jeg have noget imod at bebrejde den?


Men du ved jo ikke om det er en overkompensation? Overkompensation i forhold til hvad?

Nej, men hvorfor skal de kompenseres mere end andre erhverv, der har lidt under coronakrisen og/eller virksomheder, der har måttet dreje nøglen om pga. coronatiltag?


Nu er der jo ikke andre brancher som decideret er blevet udslettet af regeringen. Rejsebranchen, messebranchen, natterlivet osv., må alle forventes at komme igang igen efter Corona-krisen er overstået. Der er en væsentlig forskel derpå. Men selvfølgelig er regeringen også nødt til at hjælpe de brancher igennem.

Fordi juraen er mere nuanceret end som så. Der er fire kriterier, som skal afvejes over for hinanden for at vurdere, om der er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73


Har nu hørt et hav af eksperter mene at der entydigt er tale om ekspropriation og der er vel ingen der fantasi til at tro at branchen kan genopstå igen i DK? Det var som Karthago blev udslettet, der er sgu spredt salt ud over al jord. Avlsarbejdet er tilintetgjort og følgeindustrien udslettet, så der vil heller ikke findes en infrastruktur til at drive det erhverv i DK fremadrettet.
Skrevet af Hausser
Mht klimapolitik, så lad os bruge hele klimapuljen på at købe os en politisk ét-barns politik i Asien og Afrika for de næste 30 år.

Det vil flytte os globalt.
Skrevet af Will
@ Hausser

Men du ved jo ikke om det er en overkompensation? Overkompensation i forhold til hvad?


I forhold til andre brancher hvor konkrete virksomheder har været nødsaget til at dreje nøglen om pga. corona-restriktioner.

Nu er der jo ikke andre brancher som decideret er blevet udslettet af regeringen. Rejsebranchen, messebranchen, natterlivet osv., må alle forventes at komme igang igen efter Corona-krisen er overstået. Der er en væsentlig forskel derpå. Men selvfølgelig er regeringen også nødt til at hjælpe de brancher igennem.


Dem, der er bukket under, kommer ikke til at fortsætte. De kan så bygge noget nyt op, hvis de har midlerne til det efter den første konkurs.

Jeg mener ikke, at det er rimeligt, at konkrete minkejere skal stilles bedre end andre konkrete erhvervsdrivende, der også de facto har mistet deres indtægtsgrundlag grundet corona.

Dermed ikke sagt, at minkejerne ikke skal kompenseres. Det skal de.

Har nu hørt et hav af eksperter mene at der entydigt er tale om ekspropriation og der er vel ingen der fantasi til at tro at branchen kan genopstå igen i DK? Det var som Karthago blev udslettet, der er sgu spredt salt ud over al jord. Avlsarbejdet er tilintetgjort og følgeindustrien udslettet, så der vil heller ikke findes en infrastruktur til at drive det erhverv i DK fremadrettet.


Læs gerne lige de indlæg, som jeg henviste til. Destruktionen af Karthago (som du sammenligner med) vedrører kun ét af kriterierne: Intensitetskriteriet. Jeg er helt enig med dig i, at det taler entydigt for, at der er tale om ekspropriation - det fremgår også af mit tidligere indlæg, som jeg henviste til. Der er bare tre andre kriterier, og det er ud fra en samlet vurdering, og der er ikke - af hvad jeg umiddelbart husker og kan slå op - afgørelser, hvor ét kriterium har båret afvejningen til fordel for ekspropriation.

Ét kriterium kan dog bære en afgørelse for det modsatte (ikke-ekspropriation). Et eksempel herpå er Bræmme-sagen (U1998.1669), hvor der blev sat grænser for, hvad jorden i en afstand af 2 meter fra vandløb kunne bruges til. Her fastslog Højesteret, at der allerede pga. den ringe intensitet af indgrebet ikke kunne være tale om ekspropriation.

Jf. artiklen fra Weekendavisen fra forrige fredag (med forfatningseksperter) anser jeg det forsat for tvivlsomt, om der er tale om ekspropriation. Regeringens egne jurister tænker jeg er nået til samme konklusion, når justitsministeren kan udtale, at det er regeringens vurdering, at der ikke er tale om et ekspropriativt indgreb:
https://www.berlingske.dk/politik/justitsminister-afviser-grundlovsbrud-i-sag-om-minkaflivning

Men jeg kan læse af aftalen mellem regeringen og dens støttepartier, at minkejerne skal stilles som om, at der er tale om ekspropriation:

"I nogle tilfælde, hvor en minkvirksomhed afvikles, kan sådanne foranstaltninger have
karakter af ekspropriation efter grundlovens § 73. Uanset om det er tilfældet eller ej, er aftalepartierne enige om, at minkavlerne og de meget minkavlsafhængige følgeerhverv skal behandles, som om der er tale om ekspropriation. I forlængelse heraf er aftalepartierne enige om, at minkavlerne skal have fuldstændig erstatning. Erstatning ydes til virksomheder som følge af beslutninger gennemført af danske myndigheder.
"

https://em.dk/media/13929/aftale-om-aflivning-og-midlertidigt-forbud-mod-hold-af-mink.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af ToonInStoke
Ny Voxmeter måling. Rød blok ligger for 2 uge i træk igen afstand til blå blok.

https://voxmeter.dk/meningsmalinger/?fbclid=IwAR093WcxsAqHDai1bjpi0j1Uj9Zk5ty90_zaJLUl4MbGI7IsBw-lIkdVk9Y
It's a small boy clambering up stadium steps for the very first time, gripping his fathers hand, gawping at that hallowed stretch of turf beneath him and, without being able to do a thing about it, falling in love. - Sir Bobby Robson
Skrevet af Jussi
Det er virkelig interessant.
Morten Olsen: Vi skal huske på, at Danmark er en stor fodboldnation, men et lille land.
Skrevet af LukeDanDuke
Læs gerne lige de indlæg, som jeg henviste til. Destruktionen af Karthago (som du sammenligner med) vedrører kun ét af kriterierne: Intensitetskriteriet. Jeg er helt enig med dig i, at det taler entydigt for, at der er tale om ekspropriation - det fremgår også af mit tidligere indlæg, som jeg henviste til. Der er bare tre andre kriterier, og det er ud fra en samlet vurdering, og der er ikke - af hvad jeg umiddelbart husker og kan slå op - afgørelser, hvor ét kriterium har båret afvejningen til fordel for ekspropriation.

Ét kriterium kan dog bære en afgørelse for det modsatte (ikke-ekspropriation). Et eksempel herpå er Bræmme-sagen (U1998.1669), hvor der blev sat grænser for, hvad jorden i en afstand af 2 meter fra vandløb kunne bruges til. Her fastslog Højesteret, at der allerede pga. den ringe intensitet af indgrebet ikke kunne være tale om ekspropriation.


Det er nu lidt misvisende at bruge bræmmesagen som en illustration på, at netop ét kriterium kan føre til, at der ikke foreligger ekspropriation. Sagen var århundredes største ikke-ekspropriationssag på samtlige parametre, og allerede derfor formuleringen omhandler intensitetsspørgsmålet som ret beset er meget fluffy. Det er rigtigt nok, at der bruges den nævne formulering, men det siger jo intet udover den principielle betragtning, at der selvsagt ikke er tale om et afkrydsningsskema, som ska være fyldt ud før vi snakker ekspropriation. Men det har jo hele tiden været både teori og praksis.


Skrevet af ToonInStoke
Mon Qvortrup og Mette er på julekort? :)
It's a small boy clambering up stadium steps for the very first time, gripping his fathers hand, gawping at that hallowed stretch of turf beneath him and, without being able to do a thing about it, falling in love. - Sir Bobby Robson
Skrevet af Toon Toon!
Ny Voxmeter måling. Rød blok ligger for 2 uge i træk igen afstand til blå blok.

https://voxmeter.dk/meningsmalinger/?fbclid=IwAR093WcxsAqHDai1bjpi0j1Uj9Zk5ty90_zaJLUl4MbGI7IsBw-lIkdVk9Y


Det overrasker ikke mig. Mette virker til at have stor opbakning Mink-sagen til trods, og hun formår at fremstå både seriøs, professionel og menneskelig. Samtidig er alternativet til Mette ikke specielt tiltalende. Måske det ville gøre en forskel hvis Pape blev blå bloks Statsministerkandidat.

Målingen må give Mette uanede mængder selvtillid.
Newcastle, United, will never be defeated! Newcastle, United, will never be defeated!
Skrevet af Will
@ LukedanLuke

Det er nu lidt misvisende at bruge bræmmesagen som en illustration på, at netop ét kriterium kan føre til, at der ikke foreligger ekspropriation. Sagen var århundredes største ikke-ekspropriationssag på samtlige parametre, og allerede derfor formuleringen omhandler intensitetsspørgsmålet som ret beset er meget fluffy. Det er rigtigt nok, at der bruges den nævne formulering, men det siger jo intet udover den principielle betragtning, at der selvsagt ikke er tale om et afkrydsningsskema, som ska være fyldt ud før vi snakker ekspropriation. Men det har jo hele tiden været både teori og praksis.


Det er jeg enig i. Jeg synes også, at jeg flere steder har gjort det klart, at der er tale om en samlet vurdering. Pointen med praksis fra Bræmmesagen er, at jeg der kan se en formulering, som jeg ikke kan se i tilsvarende praksis for ekspropriation, nemlig hvor domstolene dømmer til fordel for ekspropriation med udgangspunkt i ét kriterium. Der er det - trods alt - noget andet med Bræmmesagen:

"Allerede fordi det må anses for utvivlsomt, at bestemmelsen [...] indebærer indgreb af en så ringe intensitet, at det ikke vil være et ekspropriativt indgreb, kan appellanterne ikke få medhold [...]. "

Nu fandt jeg lige citatet, og så fik jeg lyst til at skrive det ind.
https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af LukeDanDuke
Det er jeg enig i. Jeg synes også, at jeg flere steder har gjort det klart, at der er tale om en samlet vurdering. Pointen med praksis fra Bræmmesagen er, at jeg der kan se en formulering, som jeg ikke kan se i tilsvarende praksis for ekspropriation, nemlig hvor domstolene dømmer til fordel for ekspropriation med udgangspunkt i ét kriterium. Der er det - trods alt - noget andet med Bræmmesagen:


Tja, jeg forstår sådan set godt hvad du siger, men ved ikke helt om den har nogen relevans. Grunden til formuleringen er fordi at man var så langt væk fra ekspropriation som overhovedet muligt i sagen. Den viser ret beset intet, udover at sagen er illustrerende for bedømmelse af de såkaldte afståelseskriterier. Den er hverken udtryk for en positiv eller negativ afgræsning af afståelsesbegrebet eller nogen anden generaliseret bedømmelse.

Der er også kommet mange sager siden hvor man tager udgangspunkt i en mere syntetisk vurdering eller enddog kun fokuserer på enkelte kriterier. Der mangler stadigvæk en gennembrudsdom, men de seneste 10-15 år har man været særdeles tæt på at underkende lovgivning stort udelukkende pga. intensiteten, f.eks. pindstrup-sagerne, som endelig blev afsluttet her for et par år siden.

Men mon ikke minkavlerne får den erstatning som de har krav på, og lidt til.
Skrevet af Will
@ Lukedanluke

Der mangler stadigvæk en gennembrudsdom, men de seneste 10-15 år har man været særdeles tæt på at underkende lovgivning stort udelukkende pga. intensiteten, f.eks. pindstrup-sagerne, som endelig blev afsluttet her for et par år siden.


Har du et domsnummer?

Nu kommer der nok ikke noget principielt ud af kompensationen omkring minksagerne, når det nu er aftalt, at der skal gives fuld erstatning, som om at forholdet var omfattet af § 73. Spørgsmålet ved domstolene bliver så nok nærmere, om der er blevet tildelt fuldstændig erstatning, og ikke om der skulle have været tildelt fuldstændig erstatning.


https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af LukeDanDuke
Pindstrup sagerne er fordelt over en række retssager. Det er relativt stort sagsmateriale og jeg kan ikke anbefale at læse det igennem. Sagen går helt tilbage til nogle ændringer af naturfredningsloven i 1979.

Den principielle sag er U 2006.1539 H, som er en 3-2 dom.

Der er har været et efterfølgende retsopgør, som jeg af gode grunde ikke kan refere yderligere her.

Se bl.a.
MAD 2008.534 om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols admissibiltetsafgørelse vedr. erstatning i sagen, hvor sagen afvises.
Og Vestre Landsrets dom af 25. april 2018 sagsnummer V.L. B–2757–06.Skrevet af Will
Tak for henvisningerne.

Jeg nøjes med Højesterets dom. Jeg fattede ikke lige delen med retsopgør, men det er nok godt det samme.
https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Halil
Det bliver en granskningskommision der skal lure på mink farcen.

Et helt nyt instrument!

Bare Tage kommer med til at forplumre debatten.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af ToonInStoke
It's a small boy clambering up stadium steps for the very first time, gripping his fathers hand, gawping at that hallowed stretch of turf beneath him and, without being able to do a thing about it, falling in love. - Sir Bobby Robson
Skrevet af Sten_H
Er der lovhjemmel til en sådan undersøgelse? De Radikale ville jeg have en Parlamentarisk undersøgelse, men det krævede en lovændring.
KENWRIGHT OUT, VAR OUT
Skrevet af Steve Highway-61
Det er præcis ligesom i foråret, en intern undersøgelse i folketinget. Ingen offentlighed, et lukket Yes Minister-forløb, hvor kun halvdelen kommer frem og halvdelen af det skjules for den presse, der ikke gider være kritisk.

Det kan man godt bilde sig ind er demokrati, hvis man er rigtig ligeglad med begrebet.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af hjst
"Engang Danmarks fodboldby nummer 1. "Klubånd i solskin - troskab i regn"
annonce
0