Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af hjst
Kan man ikke rette trådtitlen til Dansk Politik? Det er lidt useriøst med det nuværende navn.


@United Way,

Just präcis!

Det er det eneste jeg har bedt om. Men så bliver man kaldt flere ting, herunder socialdemokrat. Må jeg lige være fri.

//hjst
"Engang Danmarks fodboldby nummer 1. "Klubånd i solskin - troskab i regn"
Skrevet af Kaffe
Det er mig, Seifert har givet sit login. Handl med det, tabere!

Mvh. Jussi
Niddets arkivar
Skrevet af Halil
Ingers sag bliver speget pga. pressemeddelelsen, ministernotatet og justitsministeriets vurdering af Mette presseoptræden i forbindelse med minkdrabsorden.

Inger Sir hun lavede ministernotatet(hvor der skulle administreres efter reglerne) og Depertamentschefen + afdelingschefen ikke har fået formidlet det videre. Altså det var embedsværket som nossede op.

Desuden vil der kunne laves paraleller til pressemeddelelsen, at den ikke har juridisk binding, men blot er noget varm luft i forbindelse med politik. At Inger ønskede det var sådan, men embedsværket ikke kan bruge den som rettesnor direkte.

Det ender sikkert med tæt på ingenting og det vil være en skandale for demokratiet.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Som Henrik Dal så fint har forklaret på Facebook:

"I synes at have overset, at Folketinget som den eneste institution i landet selv bestemmer, hvad der er lovligt. Det er vi i vores gode ret til, jf Grundloven."
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Poor: Det var det også med Tamil-sagen.


Jo jo, men det var jo længe før, der blev opnået en national konsensus om, at alt dårligt i samfundet skyldes ikke-vestlig indvandring. I dag er det jo kun venstreradikale pladderhumanister der mener, at vi skal efterleve konventionerne, når de ikke er til vores egen fordel. Det er helt usammenligneligt med 80´erne og 90´erne, hvor vi med en vis stolthed talte om verdens mest liberale udlændingelovgivning. Dengang var det jo også lidt en gratis omgang...
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Steve Highway-61
Dahl har ikke ret. De bestemmer kun om der skal rejses tiltale men det er ikke det samme som at forholdet er ulovligt eller ulovligt. Det er op til Rigsretten at afgøre.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Steve Highway-61
Kommissionen er ret klar i sin konklusion.

Den minder meget om Tamilundersøgelsen, hvor Ninn jo til sin død hævdede at han ikke havde givet nogen instruks. Han forklarede det ved at sige, at han ikke havde gået rundt og været kriminel de dage i september 1987.

Om forløbet kan føre til en rigsret er meget meget tvivlsomt. I 1993 blev statsministeren jo inddraget på grund af gulvtæppetalen og måtte gå af. Der viste sig et flertal for en rigsretssag også blandt den daværende borgerlige regerings støttepartier, selvfølgelig især CD men også De Radikale, men også fra regeringspartierne ved folk som Birthe Rønn og Helge Adam Møller.

I dag skiftede magten ikke som dengang på grund af selve sagen - det gjorde det nemmere for rød blok at komme igennem med en rigsretssag.

Der er også i dag givetvis folk i V og K der mener Ingse burde i retten, som dengang med Ninn. Men dengang var det omkostningsfrit at ofre Ninn, hvor Ingse i dag er næstformand, så spørgsmålet er om V vil ofre hende.

Og om Mette Magt Mus vil køre en rigsretssag på et intellektuelt argument som hendes nuværende kernevælgere næppe fatter.All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Der er også i dag givetvis folk i V og K der mener Ingse burde i retten, som dengang med Ninn. Men dengang var det omkostningsfrit at ofre Ninn, hvor Ingse i dag er næstformand, så spørgsmålet er om V vil ofre hende.


Grundlaget for en rigsretssag er tydeligvis tilstede. Kommissionen er, som du skriver, meget klar i sin konklusion. Støjberg har været velvidende om, at hun brød loven, og hun har også været velvidende om, at hun løj for/vildledte Folketinget.

Spørgsmålet er, om hun under nogen omstændigheder kan forblive næstformand i V med de konklusioner hængende over hovedet - rigsretssag eller ej.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Stankovic
Vælger S at gå videre, så kan der forventes payback på et senere tidspunkt til Mink-Mogens og Mor-Mette.

Det må S kunne se.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Det gør der muligvis. Men det handler vel i sidste ende om principper. Hvor står vi, hvis Folketinget vender det blinde øje til, at en minister med åbne øjner og efter klare advarsler bryder loven og efterfølgende lyver for Folketinget?

Jeg tror ikke, der er grundlag for en rigsretssag mod Mogens Jensen og da slet ikke Mette Frederiksen. Men det må vi jo se. Der skal nok komme en kommissionsundersøgelse på den sag også, når magten en dag skifter.

Den afgørende forskel er, at Ingers motiv er meget tydeligt at få øje på. Hun har fra start bekendtgjort, at hun vil gå helt til stregen for at chikanere ikke-vestlige indvandrere mest muligt. Det er nu dokumenteret, at hun gik langt over stegen.

Men hvad skulle Mogens Jensens motiv dog være i minksagen? At skyde sig selv i foden?
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Flying Dutchman
Det har muligvis været op i tråden før, men jeg gider ikke trawle;

Kan en jurakyndig ikke belyse, hvorvidt mink-gate muligvis falder ind under nødret?
FC Internazionale - Stadio Giuseppe Meazza Triplete Solo Noi
Skrevet af Stankovic
Du har helt ret. Det anfægter jeg ikke. Der er desværre også sket et skred på den hjemlige front hvad angår simpel dannelse inspireret af Trump. Kombineret med karriere politiker ideen, så bliver der gjort alt for at holde magten. Godt nok er man politiske konkurrenter, men ser man sit snit til at indgå en studehandel, uanset moral, så er jeg ikke i tvivl om, at flertallet af taburetterne nikker ja til dette.
Skrevet af Steve Highway-61
Motiv er er jo en sjov ting. Normalt skal man fastslå et motiv, selvom Straffeloven ikke omtaler det. Der er en del af at dokumentere forsæt.

I sagen mod Ninn-Hansen fandt vi frem til at han var modstander af lempelserne i 1983 angående familiesammenføring og det var tilstrækkeligt.

Ingses motiv er jo at hjælpe de piger. Du er en emo Scouser. Men omvendt har hun ikke lagt skjul på det, så vi har den lidt sjove situation at vi har et motiv men (ifølge hende) ingen forbrydelse.

I Mink-sagen har Mette jo et klart motiv. At hindre smitten. Det er ikke anderledes end Ingses og hun har tilsvarende været klar over det og flashet det. Nødret kan jo nok legitimere en overtrædelse af Ministeransvarlighedsloven, FD. § 2 henviser til Straffeloven, og § 14 i denne siger følgende:

§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Steve Highway-61
Men alright Venstre er i en svær situation.

Skal man satse på at S ikke vil bringe Ingse for en rigsret. Hvis de har nerverne til det og S ikke kører en rigsretssag skal man stadig satse på at man ikke mister for mange af de mere retskafne vælgere ved at beholde hende. Om man skal også vurdere hvad hendes gennemslagskraft er fra nu af, at hun ikke bliver en paria.

Hvis S kører en rigsretssag, kan man stadig vælge at beholde hende ud fra holdningen at hun kan være martyr for en stram udlændingepolitik og skabe kant til S. Men igen, hvad siger vælgerne og hvad er hendes gennemslagskraft. Alternativet er et farvel til hende. Hun er partiets gin i Ellemanns vermouth. Baglandet kan måske nok acceptere et farvel af disse grunde, og Løhde kan fylde noget af rollen ud.

Havde man siddet i regering kunne hun være fyret og komme tilbage. Nu sidder Mette Magt Mus med afgørelsen men hun aner heller ikke sine levende råd.

Resultatet er mere politikerlede uanset hvad. Hvis det er muligt.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Flying Dutchman
Okay, tak for svar. Så der er altså hjemmel i loven til den måde, det foregik på i efteråret? For der kan vel ikke herske alt for meget tvivl om, at der var et kæmpe problem hos minkavlerne.
FC Internazionale - Stadio Giuseppe Meazza Triplete Solo Noi
Skrevet af Halil
Tidsaspektet gør det svært at bruge nødret som hjemmel.

Det var ikke ligefrem ukendt, at der var problemer med smitte blandt mink nogle måneder før.

Poor:

Jeg vil mene det først og fremmest handler om principper. I sidste ende kommer det til at handle om intern Christiansborg politik fnidder.

Moens motiv er iøvrigt klart: at det skulle gennemføres hurtigt også måtte hjemlen komme efterfølgende.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Flying Dutchman
Det er selvfølgelig rigtigt. Men i og med det blev ved med at eskalere, er det vel ikke utænkeligt nødret-argumentet bliver accepteret. Det synes lidt at drukne i det politiske tovtrækkeri, men det stod virkelig slemt til hos minkavlerne i sin tid - så et eller andet sted var hun vel nødt til at reagere, for sent eller ej.
FC Internazionale - Stadio Giuseppe Meazza Triplete Solo Noi
Skrevet af ToonInStoke
S er da i en mere vanskelig situation. Skal de undlade at bringe Inger for en rigsretsag i håb om at V bløder op omkring Mette? Hvis de undlader, vil V så holde deres løfte eller vil de så alligevel klynge Mette op på torvet.

It's a small boy clambering up stadium steps for the very first time, gripping his fathers hand, gawping at that hallowed stretch of turf beneath him and, without being able to do a thing about it, falling in love. - Sir Bobby Robson
Skrevet af Bosse1983
Selv hvis man accepterer nødret er der stadig et spørgsmål om proportionalitet. Nødretten giver egentlig kun grundlag for absolut nødvendige tiltag. Altså jeg har lov til at knuse et vindue for at hente dig ud af dit hus hvis det brænder, men hvis jeg i min iver baldrer alle ruderne i huset overskrides nødretten. Det er lidt den diskussion som også er med minkene, og Corona-tiltag i almindelighed.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Bosse1983
Hvis S ikke går efter at stille Inger til ansvar af frygt for repressalier senere, er de ikke en kæft bedre end Inger.

Jeg tror heller ikke det lander specielt godt hos støttepartier og vælgere.

Venstre burde naturligvis også strippe hende for næstformandsskabet. I den situation kunne man måske række hånden over midten og blive enige om at kigge den død, hvis man gør det samme med Mink-sagen. Det under påskud at der er større fisk at stege under Covid. Personlig synes jeg dog stadig det ville være skadelig.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
annonce
0