Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Poor: Netop derfor kommer du aldrig til at opleve en anarkistisk stat. Stater centraliserer magten, og virker enten ved demokrati, totalitarisme eller en mellemting.


En vis centralisering er nødvendig efter min mening. Men i Danmark har vi fx et udstrakt kommunalt selvstyre, mens USA fx har et udstrakt selvstyre i delstaterne.

Man kan måske godt decentralisere magten yderligere. Det er jeg ikke nødvendigvis imod, men på et eller andet tidspunkt rammer vi en grænse, hvor yderligere decentralisering de facto vil betyde statens opløsning.

Nu lever vi jo i den virkelige verden, og hvis vi forestiller os den totale fragmentering af fx europæiske stater ud i små, anarkististe samfund eller lign., skal vi forvente, at lande som USA, Kina og Rusland vil træde ind i det magttomrum, der bliver efterladt.

Uafhængighed er en illusion. Den lader sig ikke gøre i den virkelige verden. Men inden for de rammer, som overstatslige institioner som EU og staterne selv kan skabe, kan der da sagtens være rum for udstrakt selvstyre og personlig frihed. Det handler bl.a. om, hvilke politikkere og partier, vi stemmer på, samt vores opfattelse af, hvad frihed egentlig er.

Interessant nok er FN i høj grad anarkistisk, hvor mange beslutninger skal træffes enstemmigt.


FN er et godt eksempel på en organisation, der er helt ude af stand til at træffe beslutninger, når der er behov for at træffe beslutninger. FN har reelt meget begrænset magt. Det er alene staternes respekt for ideen og formålet med FN, der holder organisationen flydende. Forsvinder denne opbakning, forsvinder FN også. FN er fuldkommen afhængig af staternes velvilje og opbakning. Ikke omvendt.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af pukledyret
Sir,

Nu var det ikke en kommentar møntet på dig, men mere generelt på hvad der skrives på diverse sociale medier omkring Mette Frederiksen. Den kom i forlængelse af et indlæg fra Barbuti men var heller ikke møntet på ham.

Steve er måske ikke det bedste eksempel, selvom jeg gerne hører hvor faen man får fat i det der ayahuasca. Noget skal tiden fordrives med.

Som politiker skal man selvfølgelig ikke være tyndhudet. LLR fik også sin del på grund af hans kærlighed til fadøl og dertilhørende kuffert. Det er bare som om, at så snart det er en kvinde, er det kønnet der tampes på, og ikke hendes hang til fadøl eller hvad hun måtte drikke.
Forbyd Marie Krarup.
Skrevet af Will
@ BB

Carl Valentin og du kan jo ikke bare sidde der og pba af lidt forenklede præmiser vurdere at småpenge er "fair" og brancen er en dødssejler.


Hvorfor roder du nu mig ind i det?

Hvis man ser klippet fra Deadline er Jarlovs påstand, at der skal være tale om fuldstændig erstatning - dette er regeringen og dens støttepartier jo også enig i, jf. aftaleteksten:

I nogle tilfælde, hvor en minkvirksomhed afvikles, kan sådanne foranstaltninger have
karakter af ekspropriation efter grundlovens § 73. Uanset om det er tilfældet eller ej, er
aftalepartierne enige om, at minkavlerne og de meget minkavlsafhængige følgeerhverv
skal behandles, som om der er tale om ekspropriation.


https://em.dk/media/13929/aftale-om-aflivning-og-midlertidigt-forbud-mod-hold-af-mink.pdf

Det, der handler nu, er opgørelsen, og det, som Carl Valentin skriver, er, at der ikke skal overkompenseres. Det er vi vel alle enige i? Minkavlerne skal, jf. aftaletekstens henvisning til ekspropration efter grundloven, have fuldstændig erstatning, men ikke mere end det (og så heller ikke mindre).

Mht. opgørelsen skal jeg ikke gøre mig klog på det. Det er der heldigvis andre, der kan.

Noget, som jeg har luftet min bekymring om, er, at jeg ikke håber, at man ud af flere scenarier for opgørelse af erstatningen, tager det, der giver minkavlerne flest penge, hvis dette primært sker ud fra, at sagen blev en lortesag for regeringen pga. hjemmelsspørgsmålet. Hvis det er det mest saglige scenarium, så skal de da have de penge.

Der efterlyser jeg saglighed, og det ser jeg ikke, at Carl Valentin udelukker.

Og i forhold til den del om, at branchen går en svær tid i møde, så er jeg enig i, at den del mangler nuancer. Jeg kan desværre ikke læse den artikel, som du henviser til, men jeg hæfter mig med ordet "formentlig" i billedteksten.

Desuden kan opgørelsen jo domstolsprøves, og så er det jo i sidste ende Højesteret, der tager stilling (pga. sagens principielle karakter tænker jeg, at den kan komme så vidt).

Jeg er så i øvrigt enig i, at han ligner en karrierepolitiker, som Folketinget har haft en tendens til at bestå - efter min mening - for meget af.


https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Poor Scouser Tommy
@ kcop

Du vil gerne have, at staten skal beskytte din private ejendom, men du vil ikke betale skat eller i hvert fald gøre det frivilligt. Det er jo helt sort...

Hvordan skal dit forsvar finansieres, og hvem skal indgå i det? Jeg går ud fra, det forsvar, der skal forsvare din private ejendom, vil have løn for deres indsats. Hvem skal administre løn osv.? Hvem skal varetage den strategiske udvikling og internationalt samarbejde inden for fx NATO (Danmark kan ikke forsvare sig selv)? Hvem skal stå for indkøb af nyt materiel mv.?

Er der noget i dit idealsamfund, der ikke er privatejet og 100 pct. underlagt individets luner? Vil det fx være lovligt for den private ejer at bruge Vejle Fjord som reservoir for giftige kemikalier? Ellers skal der vel være love/regler og nogen, der kontrollerer, at de bliver efterlevet? Skal det udliciteres til private? Hvem kontrollere, at de de private ikke bare fungerer som karteller?

Man kunne blive ved...

Dit drømmesamfund lyder som et slaraffenland for mafiastyre.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Will
@ kcop

Jeg er sikker paa, at der findes metoder til at opgoere det paa et objektiv grundlag uden, at der skal gaa politik i den.


Det er der. Der er bare nogle præmisser, der skal lægges til grund i den objektive vurdering, og der er det ikke ligegyldigt, hvilken vej man går ned ad.

Her et eksempel:

https://www.dr.dk/nyheder/penge/danske-minkavlere-staar-til-kaempe-milliardbeloeb-i-holland-maa-de-noejes-med-det

Men som skrevet - det er der andre, der skal opgøre. Der er bare nuancer - som BB bl.a. også skriver, og som Carl Valentin ikke får med i sit indlæg.
https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Man forstaar hvorfor, at han ingenting fatter.


Lidt arrogant måske...?

Vi har haft mange direktører og ledere i Danmark, som har haft mindre uddannelse end Valentin. De er startet som fx elever i banken og har arbejdet sig frem i verden ved flid og talent.

Jeg hader det uddannelsessnobberi, der er så udtalt i Danmark. Ingen uddannelse klæder dig på til at være en stjerne nogen steder fra dag ét. Lærer du ikke gennem hele livet, falder du bagud.

Jeg har mødt alt for mange dovne mennesker, der lever højt og mageligt på et forlængst uddateret papir. De dækker hinandens ryg.

Jeg har selv en akademisk uddannelse, så det er ikke der, skoen trykker.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af CPH-Hotspur
Nå ja, men så er vi da næsten alle sammen sådan. De fleste af os sidder jo også oppe kl 03.30, fyret op på ayahuasca, og citerer film.

Haha, det er ikke langt fra min forestilling.

Den høje frekvens taget i betragtning, tror jeg dog ikke, at det er på ayahuasca, der har det med at få folk til ørle til den store guldmedalje. Det må give dyre tandlægeregninger og problemer med spiserøret.

Jeg forestiller mig LSD dryppet på en sukkerknald.
"To defeat an enemy you must know them. Not simply their battle tactics, but their history, philosophy, art." - Grand Admiral Thrawn https://www.youtube.com/watch?v=48H34ukFe8g
Skrevet af Will
@ Poor

Jeg hader det uddannelsessnobberi, der er så udtalt i Danmark. Ingen uddannelse klæder dig på til at være en stjerne nogen steder fra dag ét. Lærer du ikke gennem hele livet, falder du bagud.


Ret beset kunne det jo også være erhvervserfaring, som de efterlyser, og der er de nok af den holdning, at to års frugtpakkeri ikke er nok i den sammenhæng.

Men det ved jeg ikke, om er deres holdning - det er et bud, og det kan være forkert.
https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Poor Scouser Tommy
@ Will

Ok, fair nok. Jeg synes, det vil være positivt, hvis en større procentdel af Folketinget havde erhvervserfaring både fra den offentlige og private sektor. Det kan give noget perspektiv, der kan være gavnligt i forbindelse med politiske beslutninger.

Men jeg abonnerer ikke på, at den type erfaring nødvendigvis gør dig til en bedre politiker, for så vidt angår politisk samarbejde, forhandling og agitation for ideologier osv. - dvs. hele det politiske spil. Det læres bedst inden for de politiske partisystemer. Desuden har politikkere et stor behov for netværk (partiet), hvis de skal få succes. Det er næsten umuligt alene.

Vi kan se, at selv tidligere økonomiske vismænd og kendte erhvervsmænd har svært ved at komme i Folketinget. De bliver valgt fra. Politik er bare noget helt andet...
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Bløde babser
Jeg har mødt alt for mange dovne mennesker, der lever højt og mageligt på et forlængst uddateret papir. De dækker hinandens ryg.


Jeg er som sådan helt enig med dig i at et stykke papir ikke kan stå alene, men konstant læring som evner inden for en masse ting der ikke nødvendigvis er skolelærdom også er en del af den samlede pakke.
At der skulle være en akademisk mafia der dækker over hinanden er jeg dog aldrig stødt på.

Anyways, mht til en fyr som Carl Valentin udtaler han sig jo på et område han ingen uddannelse eller faglig baggrund har for. Hans meget korte beskæftigelseskarriere er sådan noget som SF ungdom og studenterforening. En meget kort HK tid da han var 23 år og formentlig ikke fik syn for noget somhelst af tyngde.
Med andre ord, en fyr der stort set intet andet har foretaget sig end arbejde sig op i hans parti. Det i sig selv gør han er bagud på point. Den profil er simpelthen begrænset som den kan blive IMO.
Det har ikke noget med uddannelsessnobberi at gøre. Hans akademiske uddannelse eller mangel på samme kan som sådan være helt fin, hvis bare han har andet at byde ind med. Men det har ham her jo ikke.
Hvis han havde været med til at hugge hovedet af på mit levebrød og derefter lige skulle belære mig om hvilken fremtid der ellers havde været for mig, ville jeg være ubeskrivelig provokeret.
Remember, when you are dead, you do not know you are dead. It is only painful for others. The same applies when you are stupid.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Carl Valentin er da helt klart ikke statsministermateriale. Det kan vi hurtigt blive enige om. Men han er valgt til Folketinget og må derfor nødvendigvis repræsentere nogle værdier og politiske synspunkter, som nogle vælgere kan identificere sig med.

Skal vi have et mangfoldigt Folketing, der repræsenterer brede grupper i samfundet, skal der måske også være plads til en type som Carl Valentin. At man engagerer sig politisk som 14-årig viser dog noget drive. Jeg ville ikke selv stemme på ham, skal jeg bemærke.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af UnderMåler
Jeg er stor tilhænger af retsikkerhed og jeg er også stor modstander af brug af pesticider. Nogle gange er det bare nødvendigt at slække lidt på principperne, når lugejernet kke kan gøre jobbet, så jeg bifalder højesterets dom:

https://ekstrabladet.dk/krimi/hoejesteret-faar-medhold-i-udvisning-af-ltf-leder/8426998
Når andre går efter manden i stedet for bolden, så ved man at man er bedre Lær nu REGLERNE at kende
Skrevet af Bløde babser
Men han er valgt til Folketinget og må derfor nødvendigvis repræsentere nogle værdier og politiske synspunkter, som nogle vælgere kan identificere sig med.


Han blev valgt med skaldede 2074 personlige stemmer, så det er til at overse hvor mange der identificerer sig med ham.

Skal vi have et mangfoldigt Folketing, der repræsenterer brede grupper i samfundet, skal der måske også være plads til en type som Carl Valentin


Ikke nødvendigvis. Jeg køber ikke ind på der skal være plads til alle typer. Imo var det eksempelvis godt der ikke var plads til Rasmus PAludans type.
Der findes jo politikere uden meget mere i bagagen der kommer langt. Hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen har jo eksempelvis den store erhverserfaring. Listen er lang. Og helt ærligt, det kan man jo også godt se til tider.
Hvis ens kvalifikation er at man har været dygtig til at spille spillet i politisk ungdomsorganisationer og senere i voksenpartiet, så har man ikke min respekt før man har bevist sig som relevant i forhold til det store billede.
Det gør sig specielt gældende på fagområder. Som eksempelvis erhvervsområdet som Carl Valentin jo mener noget om. Det er mindre vigtigt på værdiområder, hvor man ikke nødvendigvis er bedre kvalificeret via andet end menneskelig erfaring.
Remember, when you are dead, you do not know you are dead. It is only painful for others. The same applies when you are stupid.
Skrevet af Slettet(180040211702)
S, SF og EL kan i teorien med nuvaerende maaling danne regering.

Vi kan takke Danmarks uliberale parti for dette.

Godt min bopael ikke er i Danmark.
Skrevet af TheUnitedWay
Jeg tvivler meget på at EL skal i regeringen. Derudover tror jeg Mette Frederiksen vil prioritere det brede samarbejde i mange sammenhænge.
Manchester United siden 92, GF siden 96.
Skrevet af RobertTheRobber
Som politiker skal man selvfølgelig ikke være tyndhudet. LLR fik også sin del på grund af hans kærlighed til fadøl og dertilhørende kuffert. Det er bare som om, at så snart det er en kvinde, er det kønnet der tampes på, og ikke hendes hang til fadøl eller hvad hun måtte drikke.
Jeg tror helt sikkert, at de fleste godt kan kritiserer Mette Frederiksen uden at fokuserer på kønnet. Jeg ser flere i denne tråd, der sagtens kan.

Når det så er sagt, er der tilsyneladende en ordentlig bunke beta´er med ikke-eksisterende selvværd og/eller generelt kvindehad, der har det ufatteligt stramt med at den højeste autoritet i landet netop er en kvinde. Steve og brugeren der laver trådens titel, er vel et godt eksempel på dette.

Min egen teori er, at hvis man føler hun taler ned til en, er det måske fordi man i forvejen har svært ved at acceptere, at en kvinde skal bestemme over en, for hun taler vitterligt ikke ned til nogen. Alternativt, er man bare for fintfølende, måske med teenage-rebelske tendenser.

Det er dog lidt plat, at det skal handle om kønnet og ikke det synspunkt, at vi, under denne krise, har en af de mest handlekraftige ledere i verden. På godt og ondt, vel at mærke. Langt fra alt har været et slam-dunk, men et ægte mareridt er helt bestemt, hvis den historiske inkompetente og uduelige opposition, som vi har lige nu, havde været ved magten.
http://makeagif.com/yr8SVy http://worldsoccertalk.com/wp-content/uploads/2013/05/frank-lampard-203-goal.gif
Skrevet af UnderMåler
Bløde Babser

Ikke nødvendigvis. Jeg køber ikke ind på der skal være plads til alle typer. Imo var det eksempelvis godt der ikke var plads til Rasmus PAludans type.
Der findes jo politikere uden meget mere i bagagen der kommer langt. Hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen har jo eksempelvis den store erhverserfaring. Listen er lang. Og helt ærligt, det kan man jo også godt se til tider.
Hvis ens kvalifikation er at man har været dygtig til at spille spillet i politisk ungdomsorganisationer og senere i voksenpartiet, så har man ikke min respekt før man har bevist sig som relevant i forhold til det store billede.
Det gør sig specielt gældende på fagområder. Som eksempelvis erhvervsområdet som Carl Valentin jo mener noget om. Det er mindre vigtigt på værdiområder, hvor man ikke nødvendigvis er bedre kvalificeret via andet end menneskelig erfaring.


Jeg synes du ser lidt forsimplet på det. En dygtig topchef er ikke nødvendigvis en dygtig politisk leder. Det jeg ser som problemet med politikere der har taget vejen til Christiansborg gennem poltisk ungdomsarbejde og statskundskab, er at de ikke har en erhvervserfaring der nærmer sig at være repræsentatviv for mange af vælgerne. Kun de vælgere der stadig er i gang med deres uddannelse.

Jeg synes dog ikke det automatisk diskvalificerer dem. Ungdomspartierne er andet end fester og der bliver i høj grad diskuteret politik og samfund. dem der ikke ved hvad de taler om og ikke har stamina til de lange seje debatter og frohandlinger, de når ikke til tops. Du beskriver det som et spil, men der skal forhåbentligt mere end intriger og evnentil at gå aliancer til. Man skal også være så dygtig, hårdtarbejdende og velforberdt at andre ønsker at gå i alliance med en.Når andre går efter manden i stedet for bolden, så ved man at man er bedre Lær nu REGLERNE at kende
Skrevet af Poor Scouser Tommy
At der skulle være en akademisk mafia der dækker over hinanden er jeg dog aldrig stødt på.


Det mener jeg bestemt heller ikke, er det almindelige billede, og det drejer sig heller ikke nødvendigvis kun om akademikere. Nogle akademiske grupper indgår dog nok oftere end andre grupper i magtfulde faglige netværk/organisationer, hvor der er potentiale for, at grupperne lukker sig om sig selv og bekræfter hinanden i deres overlegenhed og uundværlighed uden at møde noget særligt modspil i den selvopfattelse.

Problemet eksisterer og er mest udtalt inden for meget konforme grupper. Det er jo sådan set helt naturligt. Hvis en faggruppe eller en organisation kan opnå egenfordele ved at monopolisere stillinger og/eller opgaver, vil mange selvfølgelig gøre det.

Men som sagt er det ikke nogen generalisering. Faktisk var det bare en sidebemærkning ift. den opfattelse, at du sagtens kan være dygtig og fortjene et komme frem i verden, selvom du ikke har en akademisk uddannelse eller er uddannet inden for et bestemt felt.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Slettet(180040211702)
Naeh, man kunne vel ligefrem taenke, at hoejrefloejen ville gavne af saadan et samspil. Dertil er S og EL endnu ikke i oejenhoejde, men man ved jo aldrig. Enhedslisten har givet sig en del paa deres politik, og saa skal man jo ej forglemme, at Enhedslisten var funderet af kommunister.

De har gjort det godt. Det kan man kun vaere overrasket over.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Han blev valgt med skaldede 2074 personlige stemmer, så det er til at overse hvor mange der identificerer sig med ham.


Ok. Jamen så repræsenterer hans parti nogle værdier og politiske synspunkter, som nogle vælgere kan identificere sig med. Det er vel nogenlunde samme sag. Jeg ved ikke, om SF har haft bedre kandidater end Carl Valentin. Men den oplyste vælger ville jo vide, at en stemme på SF potentielt kunne blive en stemme på Carl Valentin.

Ikke nødvendigvis. Jeg køber ikke ind på der skal være plads til alle typer. Imo var det eksempelvis godt der ikke var plads til Rasmus PAludans type.


Paludan er det ekstreme eksempel. Jeg er meget tilfreds med, at han ikke blev stemt ind. Men hans ret til at stille op, vil jeg ikke anfægte, om end han efterhånden har gjort sig så uheldigt bemærket tilstrækkeligt mange gang til, at det nok kan diskuteres, om valgbarhedsnævnet bør godkende ham.

Carl Valentin er slet ikke i den kategori.

Der findes jo politikere uden meget mere i bagagen der kommer langt. Hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen har jo eksempelvis den store erhverserfaring. Listen er lang. Og helt ærligt, det kan man jo også godt se til tider. Hvis ens kvalifikation er at man har været dygtig til at spille spillet i politisk ungdomsorganisationer og senere i voksenpartiet, så har man ikke min respekt før man har bevist sig som relevant i forhold til det store billede.
Det gør sig specielt gældende på fagområder. Som eksempelvis erhvervsområdet som Carl Valentin jo mener noget om. Det er mindre vigtigt på værdiområder, hvor man ikke nødvendigvis er bedre kvalificeret via andet end menneskelig erfaring.


Det kan diskuteres. Som politikere - og det er jo det, de er - er både MF og LL særdeles trænede og erfarne og har begge bevist, at de kan slå fra sig og opnå resultater. Fsva. MF har hun jo om ikke andet vist sig så relevant, at hun har opnået at blive formand for landets største parti og statsminister. Jeg er ikke selv politikker, men umiddelbart vil jeg tro, at det kræver røv i bukserne og skills.

I forhold til det faglige er det ministeriernes opgave at klæde politikkerne på. Det tror jeg, at de generelt betragtet er ganske dygtige til. Men uanset om du har været direktør i Danske Bank eller topleder i Maersk, vil du skulle bruge meget tid på fx at sætte dig ind i forholdene i medicinalbranchen. En minister vil aldrig kunne have overblik over detaljerne, som eksperter har. Han/hun står for den overordnede retning og de store beslutninger. Derudover kan der så være nogle mærkesager, hvor ministeren er mere nede i materien.

You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
annonce
0