Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Steve Highway-61
Jeg kunne ikke være mere tilfreds med dommen.

Facismen er her. Næsehorn.
"I have a dark vision of society where people manipulate each other"
Skrevet af Morisot
Af kendelsen fremgår det, at dommerne tilsyneladende har ment, hun skulle have dobbelt straf, fordi demonstrationen omhandlede Covid


Det fremgår af de afspillede videooptagelser, at tiltalte i sin tale på Rådhuspladsen blandt andet udtalte sig om virus, pandemi og nedlukning.

Efter ordlyden af og forarbejderne til straffelovens § 81 d sammenholdt med det i sagen oplyste om demonstrationen den 9. januar 2021, herunder det, som tiltalte har forklaret om, hvorfor andre deltog i demonstrationen, finder retten, at straffen i den foreliggende sag skal fastsættes til det dobbelte i forhold til den straf, der ville være fastsat af domstolene for tilsvarende overtrædelser, der ikke har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

]

Med andre ord ville hun ikke have fået dobbelt straf, hvis demonstrationens formål havde været noget andet. Det er jo helt hen i vejret og har forhåbentligt ikke været hensigten med lovgivningen og er vel egentligt på kant med Grundloven. Man kan argumentere for, at man generelt skal have dobbelt straf for eksempelvis at forstyrre den offentlige orden i forbindelse med en demonstration under en pandemi. Man kan ikke på rimelig måde argumentere for, at man kun får dobbelt straf, hvis demonstrationen omhandler Covid.

Det er altså en ommer. Så bør man nok starte med at få formuleret loven på en måde, som ikke åbner op for vilkårlige fortolkninger
Skrevet af Bosse1983
Logikken er vel den, at vold og ansporing til vold mod politiet er direkte ansporet af pandemien og de følgende restriktioner.

Det er altså ikke demonstrationens tema som er det væsentlige for dommen, men talen tjener til at understøtte pointen om uro og vold mod politiet fordi Covid-19, og det er der paragraffen kommer til sin anvendelse. Årets mor siger hun skal smadre byen fordi Covid og restriktioner, under sin tale, og følger det så op.

Det fremgår egentlig fint af ændringsforslaget:

Ændringsforslaget skal ses i lyset af, at der vurderes at være en vis sandsynlighed for, at politiet, sundhedspersonale ansat i offentlige institutioner el.lign. udsættes for vold, trusler, skældsord eller chikane som led i deres arbejde med at håndhæve myndighedernes lovgivningsmæssige tiltag mod covid-19. Endvidere vurderes der at være en vis risiko for, at myndighederne under covid-19-epidemien i Danmark vil kunne se optøjer m.v. i gaderne, hvor der vil være behov for at sikre den offentlige orden og fred.

Jeg ser ikke rigtig noget vilkårlig i det, men generelt er dette jo problemet når jura politiseres.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Morisot
@Bosse1983

Den lovtekst du refererer til her, siger jo lige præcis, at det generelt skal være muligt at straffe vold mod offentlige tjenestemænd hårdere under pandemien.

Dommerne vælger i deres strafudmåling primært at begrunde tillæg i straf i formålet med demonstrationen, hvilket er helt hen i vejret.

Lovgivningen giver i øvrigt mulighed for at tillægget i straf kun et 1/3 i tilfælde hvor straffen i forvejen er høj - netop for at sikre proportionalitet i strafudmålingen. Den paragraf skulle jo under alle omstændigheder være anvendt i denne her situation.

Denne her konkrete kendelse er elendig dommerarbejde og den bliver formentlig omgjort i forbindelse med en appel. Men hun står formentlig til omkring et års ubetinget fængsel - det slipper hun ikke for, hvis der ikke afgørende rejses tvivl om bevisgrundlaget.

Det her konkrete eksempel viser vel med al tydelighed, at loven åbner op for vilkårlige fortolkninger.
Skrevet af Bosse1983
Den lovtekst du refererer til her, siger jo lige præcis, at det generelt skal være muligt at straffe vold mod offentlige tjenestemænd hårdere under pandemien.

Øh ja, det er jo for pokker hele pointen.

Dommerne vælger i deres strafudmåling primært at begrunde tillæg i straf i formålet med demonstrationen, hvilket er helt hen i vejret.


Formål med demonstrationen som defineret af årets mor, blandt andet fra talerstolen. Det er ret væsentlig at få med sig, da de følgende handlinger dermed fremstår præmediteret. Det fremgår af dommen:

Det findes således bevist, at tiltalte ca. kl. 18.30 fra et podium foran omkring 400 demonstranter på Rådhuspladsen over en højtaler blandt andet udtalte "Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her?", "Vi er her. Vi er vrede, og vi er trætte, og vi er ved at blive sindssyge", "Er der ingen, der lytter på os? Der er ingen, der lytter til os venner. Så hvad gør vi? Vi får dem til at lytte, og hvordan gør vi det. Det må tiden vise" og "Er I med? Er vi færdige med at acceptere det lort? Så lad os smadre det, venner! Folkestyre okay?" samt "Folket ind i Folketinget. Smadr det system. Tak skal I have. Fuck systemet. Fuck Mette. Fuck Poli. Fuck det hele mand. Tak", hvorved hun medvirkede til, at der under og efter hendes tale blev antændt romerlys, kanonslag og affyret fyrværkeri mod Københavns Rådhus.

Endvidere findes det bevist, at tiltalte kort tid efter talen deltog i grov forstyrrelse af den offentlige orden på blandt andet Rådhuspladsen, H.C. Andersens Boulevard og Blegdamsvej, idet hun flere gange gik forrest i demonstrationen og ved sin tilstedeværelse, tilråb, herunder ved brug af megafon, og adfærd, sammenholdt med hendes tidligere tale, deltog i og tilskyndede andre til overfald med kast af genstande, herunder kanonslag, fyrværkeri, dåser og sten, mod de tilstedeværende polititjenestemænd, hvorved flere af dem kom til skade, og ikke under 16 polititjenestemænd blev ramt af genstande.

Det findes ligeledes bevist, at tiltalte undlod at efterkomme øvrighedens lovligt forkyndte påbud til mængden om at skilles og tilskyndede andre til ny grov forstyrrelse af den offentlige orden og voldelige adfærd af den ovenfor nævnte beskaffenhed, idet hun under afspilning af politiets opløbs-formular på H.C. Andersens Boulevard ca. kl. 19.35 i en megafon udtalte "frihed for Danmark, vi har fået nok", "op i røven med dronningen" samt "få lidt gang i den tromme der mand", ligesom tiltalte deltog i opløbet, herunder ved krydset Blegdamsvej / Tagensvej ca. kl. 20.50, hvor der ligeledes skete kast af genstande mod politiet, frem til opløbet blev opløst ca. kl. 21.00.

Retten finder i det hele, at tiltalte ved de ovennævnte udtalelser og handlinger har medvirket til grov forstyrrelse af den offentlige orden samt udøvelse af vold mod de tilstedeværende polititjenestemænd, herunder grov vold og angreb med genstande. Tiltalte findes i den forbindelse at have handlet i forening og efter forudgående aftale eller ved fælles forståelse med en større gruppe identificerede og uidentificerede medgerningsmænd.


Det er ikke tilfældigt, at forsvaret fokuserer på, at hun ikke vidste hvad demoen var for, men bare kom for at snakke om pædofil-domme og blev hevet på scenen hvor hun improviserer en tale.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af jensmoch
Det her konkrete eksempel viser vel med al tydelighed, at loven åbner op for vilkårlige fortolkninger.


Sådan går det altid når politikerne japper sig igennem udformningen af lovforslag. Det er hverken første eller sidste gang det sker.

Spændende bliver det at se om det ender som med knivloven, at politikerne bliver nødt til at få ændret deres elendige makværk, eller lands-/Højesteret kan få klaret det.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Hvordan i alverden vil du ellers gøre det? Ud over du ikke har gidet sætte dig ind i sagen, så tillader du dig bagefter at skrive den form for ævl?


Ved at være tilstede i retten og høre vidneforklaringer osv. Dommen er bare konklusionen på en masse, du ikke har hørt. Så spar mig for dit vrøvl, før du har været igennem hele materialet fra retssagen. Lav dine lektier.

Min mening er sgu lige så god som din. Bl.a. virker det på mig usagligt, at der i dommen bl.a. står, at hun har sagt op i røven med dronningen. Hvad har det med noget at gøre? Har vi ikke ytringsfrihed?

Forstå mig ret. Jeg synes, hun lyder som en klaphat. Men vi skal ikke bedrive heksejagt i 2021. Fint hun bliver dømt. Men to år er alt for meget efter min mening. Det er sådan en strafudmåling, man bruger i sager om grov vold o.l. Proportionaliteten er gået fløjten her. Det er langt henad vejen ikke ulovligt at være en idiot...
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Bosse1983
Det er ret imponerende at du, på bøvet vis, insisterer på at mediernes citater er et væsentlig grundlag for at danne en mening, men så stadig stikker af med målstolpen og siger man skal sidde i salen.

Og nej, dit synsning er ikke understøttet, så det er frygtelig ligegyldig. Domsafsigelsen indeholder trods alt dele af bevisføringen og tolkning af bevisets stilling. Det gør overskrifter i ekstrabladet ikke. Det er pinligt at du stædigt vedholder og svinger over i at din mening skal sidestilles med fakta.

Det er langt henad vejen ikke ulovligt at være en idiot...

Til dit held. At være idiot er så typisk heller ikke undskyldende i juridisk forstand.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af jensmoch
Bl.a. virker det på mig usagligt, at der i dommen bl.a. står, at hun har sagt op i røven med dronningen. Hvad har det med noget at gøre? Har vi ikke ytringsfrihed?


Det er ellers ikke så svært at forstå, hvis du læser afsnittet igen og forstår sammenhængen. Men lad os give dig tvivlens nådegave.

Politiets opløbsformular er "i dronningens og lovens navn", derfor er ytringen "op i røven med dronningen", i den sammenhæng, et bevis på at kvinden ikke efterkom politiets anvisninger, og i stedet opfordrede andre til også at gå imod anvisningerne.
Skrevet af RobertTheRobber
Min mening er sgu lige så god som din.
Nej, den er objektivt mindre værd, når du, modsat din moddebatør, ikke gider sætte dig ind i det du kommenterer på.
Har vi ikke ytringsfrihed?
1. Du har fortsat ikke gidet sætte dig ind i konteksten og derfor udstiller du dig selv mere end hvad der er værdigt
2. Ved du oprigtigt hvad ytringsfrihed helt præcist er?
http://makeagif.com/yr8SVy http://worldsoccertalk.com/wp-content/uploads/2013/05/frank-lampard-203-goal.gif
Skrevet af Badebolden
@RobertTheRobber

Det er blandt andet muligheden for at argumentere for noget så dumt som at Pierre Webo skulle være udsat for racisme.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Nej, den er objektivt mindre værd, når du, modsat din moddebatør, ikke gider sætte dig ind i det du kommenterer på.


Jeg finder det ærlig talt lidt latterligt, at du hævder at være så godt inde i sagen. Så må du jo kunne redegøre for, hvad der i min fremstilling er forkert og korrigere med henvisning til saglige kilder. Jeg har læst den korte domstekst nu. Den ændrede ikke mit synspunkt.

1. Du har fortsat ikke gidet sætte dig ind i konteksten og derfor udstiller du dig selv mere end hvad der er værdigt
2. Ved du oprigtigt hvad ytringsfrihed helt præcist er?


Ok. Oplys mig om konteksten, og hvor jeg i relation til denne konkret udstiller mig selv.

Ja, jeg ved godt, hvad ytringsfrihed er.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af RobertTheRobber
Ok, så til trods for at du har læst dommen, så mener du stadig at hun kun straffes for den ene sætning. Så tror jeg sgu ikke at der er mere at gøre.

Jeg skal simpelthen forklare dig konteksten? Hvad med at du laver dine lektier? Hvad med at du egentlig læser hvad hun bliver dømt for. Altså, læser andet end BTs overskrifter.
http://makeagif.com/yr8SVy http://worldsoccertalk.com/wp-content/uploads/2013/05/frank-lampard-203-goal.gif
Skrevet af MM27
@ Morisot
Hvorfor mener du, at loven er på kant med Grundloven??
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Ok, så til trods for at du har læst dommen, så mener du stadig at hun kun straffes for den ene sætning. Så tror jeg sgu ikke at der er mere at gøre.


Nej - som jeg skrev, kom der lidt mere kød på. Men det ændrer ikke min holdning. En del af det, der nævnes, finder jeg umiddelbar irrelevant. Bl.a. den med "op i røven med dronningen".

Jeg skal simpelthen forklare dig konteksten? Hvad med at du laver dine lektier? Hvad med at du egentlig læser hvad hun bliver dømt for. Altså, læser andet end BTs overskrifter.


Det kan du ikke. Det vidste jeg godt. Jeg linkede i øvrigt til Politiken og ikke BT i mit indlæg og har læst den korte domstekst, der ikke forklarer meget om konteksten. Så jeg er forsat interesseret i at nyde godt af din dybe indsigt i sagen, der må bero på en nøje gennemgang af retsdokumenterne...? Oplys mig...

You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Pascal
En del af det, der nævnes, finder jeg umiddelbar irrelevant. Bl.a. den med "op i røven med dronningen".


Jens beskrev det nu meget godt på forrige side 12.58 hvorfor det netop er relevant.
Kjoebenhavns Boldklub.
Skrevet af Bosse1983
Det findes ligeledes bevist, at tiltalte undlod at efterkomme øvrighedens lovligt forkyndte påbud til mængden om at skilles og tilskyndede andre til ny grov forstyrrelse af den offentlige orden og voldelige adfærd af den ovenfor nævnte beskaffenhed, idet hun under afspilning af politiets opløbs-formular på H.C. Andersens Boulevard ca. kl. 19.35 i en megafon udtalte "frihed for Danmark, vi har fået nok", "op i røven med dronningen" samt "få lidt gang i den tromme der mand", ligesom tiltalte deltog i opløbet, herunder ved krydset Blegdamsvej / Tagensvej ca. kl. 20.50, hvor der ligeledes skete kast af genstande mod politiet, frem til opløbet blev opløst ca. kl. 21.00.

Det væsentlige er understreget.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Poor Scouser Tommy
2 års ubetinget fængsel...
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af anders.hede
Det er lidt pudsigt at sådan nogle som mig der generelt er _for_ strengere straffe synes den her virker for voldsom, mens andre jeg normalt ville tro tilhørte et segment, der ikke rigtig tror på straffens længde som havende betydning, synes straffen er på sin plads.

Man kan jo ikke lade være at sammenligne med hvad der ellers gives for forbrydelser, vi normalt ville synes var noget værre.
Skrevet af Morisot
@MM27

Det er dommernes fortolkning af loven, som jeg mener kan være på kant med Grundloven

En strafudmåling bør alene tage udgangspunkt i de ulovligheder, som er forgået i forbindelse med en demonstration - ikke hvad som er demonstrationens tema eller formål. I forhold til strafudmåling bør det være totalt irrelevant, at demonstrationen omhandlede Covid-restriktioner, ellers kan det jo opfattes som en begrænsning af ytringsfriheden.

Jeg tror egentlig aldrig lovgivningen var tænkt sådan. Her tror jeg mest det er dommerne, som laver et stort selvmål i en kendelse, som man iøvrigt ikke kan beskylde for at være velargumenteret.

Inden for rammerne af loven, kunne man mere hensigtsmæssigt have argumenteret for, at hun skulle have dobbelt straf, fordi vold mod offentlig tjenestemænd generelt giver dobbelt straf under en pandemi.

Ikke at jeg støtter en sådan fortolkning, men den harmonere i det mindste mere med Grundloven.

Men i det hele taget skulle man nok prøve at tænke lovgivningen igennem, inden man gennemfører den, og formulere den så præcist, at det ikke åbner ladeporten for en generel og vilkårlig udvidelse af strafferammen, som aldrig var den egentlige hensigt i loven
annonce
0