Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Will
@ Poor scouser tommy

Men du får mig nok heller ikke overbevist om, at det er et 100 pct. objektivt organ, der er totalt upåvirket af politiske vinde og tilskyndelser.


Der er også politiske vinde, der blæser den anden vej - måler Flygtningenævnet så en middelvind på dagen for de enkelte afgørelser? Eller er det kun regeringens (og dermed et mindretals) politiske vinde, der følges?

Altså helt ærligt - find mig nu bare ét konkret eksempel, hvor du ser dommere fra enten landsretterne eller Højesteret agere efter de "politiske vinde" i deres afgørelser i stedet for lovteksten. Kom nu bare med ét eksempel!

Medmindre du bare påstår, at alle domme er politiske, fordi de lovtekster, som de dømmer efter, på et eller andet tidspunkt har været behandlet politisk - enten nationalt eller internationalt. Men så har jeg igen meget svært ved at se, hvordan bl.a. denne sætning fra et af dine tidligere indlæg skulle give mening:

Når vi står med et miks af konventioner og vurderinger karakteriseret ved stor elasticitet og usikkerhed, bevæger fortolkningerne sig over mod det politiske felt.

@ Analfabaten

At Flygtningenævnet har truffet en saglig afgørelse tror jeg sådan set ikke man kan rokke ved. De har bare fuldt den politik/lovgivning som er blevet dem udstukket.


Er en konsekvens af den tanke ikke, at alle afgørelser - også dem truffet af byretter, landsretter og Højesteret - er politiske? Fint med mig, bortset fra at jeg er uenig.

Jeg fastholder stadig mit synspunkt om, at Flygtningenævnets afgørelse ikke er politisk.

humanismen i Danmark er stendød.


Dækker humanismebegrebet kun en stats forhold til flygtninge, der opholder sig eller potentielt kan opholde sig i landet?

https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af AnAlfaBeten
Er en konsekvens af den tanke ikke, at alle afgørelser - også dem truffet af byretter, landsretter og Højesteret - er politiske? Fint med mig, bortset fra at jeg er uenig.

Jeg fastholder stadig mit synspunkt om, at Flygtningenævnets afgørelse ikke er politisk.


Jeg ved ikke helt hvad det er du er uenig i? Du kan vel ikke mene at den lovgivning der bliver gennemført i Danmark ikke er politisk forankret?

Flygtningenævnet i sig selv er selvfølgelig ikke politisk, men det vurderer jo altså sager udfra en lovgivning der er vedtaget af vores politikere, og dermed må man jo konstatere at en afgørelse i flygtningenævnet er baseret på en politisk aftale om en bestemt lovgivning. Anyways, hvis du vil kalde det potato, så nøjes jeg med at kalde det potato :)

Dækker humanismebegrebet kun en stats forhold til flygtninge, der opholder sig eller potentielt kan opholde sig i landet?


Nej, selvfølgelig gør det ikke det, og jeg er da også godt klar over at det er noget af en bombastisk udmelding. Det sagt, så er det sgu ikke specielt medmenneskeligt at tvinge syrere til frivilligt at returnere til et krigshærget Syrien, som stadig er ekstremt ustabilt, eller at opholde sig på ubestemt tid på et udrejsecenter uden nogen form for formål med livet. Det kan der vel ikke være to meninger om.

Skrevet af MM27
Min fornemmelse er også, at Morten Messerschmidt maksimalt ender med en bøde, i fald han overhovedet ender med at blive fundet skyldig.

Det bliver interessant at se, om byretten vil forsøge at tydeliggøre grænserne for, hvordan støttemidler skal bruges. Det er ofte noget, som domstolene helst ikke vil blande sig i.

Spændende bliver det i hvert fald.
Skrevet af Will
@ Analfabeten

Flygtningenævnet i sig selv er selvfølgelig ikke politisk, men det vurderer jo altså sager udfra en lovgivning der er vedtaget af vores politikere, og dermed må man jo konstatere at en afgørelse i flygtningenævnet er baseret på en politisk aftale om en bestemt lovgivning. Anyways, hvis du vil kalde det potato, så nøjes jeg med at kalde det potato :)


Så Flygtningenævnet er ikke politisk, men deres afgørelser er?

Vil du generelt sige, at domstolenes afgørelser i Danmark er politiske på baggrund af, at de dømmer på baggrund af lovgivning, der er vedtaget af politikere?

Det sagt, så er det sgu ikke specielt medmenneskeligt at tvinge syrere til frivilligt at returnere til et krigshærget Syrien, som stadig er ekstremt ustabilt, eller at opholde sig på ubestemt tid på et udrejsecenter uden nogen form for formål med livet. Det kan der vel ikke være to meninger om.


Jeg tror, at det giver os alle en knude i maven at tænke sig en ung kvinde i Syrien uden sine forældre, der stadig har opholdstilladelse i Danmark, men som datteren nu har fået omgjort, bl.a. fordi hun er blevet voksen.
https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Poor Scouser Tommy
@ Will

Er der ikke politisk flertal for en stram udlændingepolitik/immigrationskontrol i Danmark?

Det er i så fald nyt for mig...

Der er typisk stor forskel på fortolkningselasticiteren i internationale konventioner og i dansk lovgivning. Den skelnen lå implicit i mit indlæg.

Konventionerne er ofte meget upræcise/overordnede i deres formuleringer. Særligt dem fra FN. Det åbner blandt andet op for politisk farvede fortolkninger.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af AnAlfaBeten
Så Flygtningenævnet er ikke politisk, men deres afgørelser er?

Vil du generelt sige, at domstolenes afgørelser i Danmark er politiske på baggrund af, at de dømmer på baggrund af lovgivning, der er vedtaget af politikere?


Ja til begge, det er vel derfor at politikerne laver om på lovgivningen når der opstår afgørelser de ikke er tilfredse med. Hvis SF, Radikale og Enhedslisten sad på 90 mandater tror du så ikke at der var lavet om på lovgivningen så en pige som Aya havde fået lov at blive i Danmark?
Skrevet af Pascal
Skidt timing at det lige er Khader omstændighederne taget i betragtning der står for underskriften på lovforslaget fra de Konservative, der mandag er 1. behandling af i Folketinget.

https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b248/20201_b248_som_fremsat.htm
Kjoebenhavns Boldklub.
Skrevet af Will
@ Poor Scouser Tommy

Konventionerne er ofte meget upræcise/overordnede i deres formuleringer. Særligt dem fra FN. Det åbner blandt andet op for politisk farvede fortolkninger.


Så er det jo netop heldigt, at menneskerettighedskonventionen har sin egen internationale domstol, hvis praksis de danske domstole følger - og herudover bl.a. Flygtningenævnet.

Jeg mener fortsat ikke, at Flygtningenævnet dømmer efter de "politiske vinde", og jeg mangler stadig noget dokumentation herfor.

Er der ikke politisk flertal for en stram udlændingepolitik/immigrationskontrol i Danmark?


Jo, men min - nok subjektive - opfattelse af "politiske vinde" er, at det begreb dækker tendenser mv. i forhold til politiske dagsordener, og ikke kunne defineres som et simpelt flertal i det danske parlament.

Men det er jo dig, der er afsender, så hvis du anvender den definition, har du naturligvis ret i, at de politiske vinde blæser i retning af stram udlændingepolitik/immigrationskontrol i Danmark.

@ analfabeten

Ja til begge, det er vel derfor at politikerne laver om på lovgivningen når der opstår afgørelser de ikke er tilfredse med. Hvis SF, Radikale og Enhedslisten sad på 90 mandater tror du så ikke at der var lavet om på lovgivningen så en pige som Aya havde fået lov at blive i Danmark?


Igen et definitionsspørgsmål. Når nogen fortæller mig, at en domstols afgørelser er politiske, forstår jeg det som om, at domstolene ikke er uafhængige af politiske interesser og derfor ikke sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Men hvis du forstår det på den anden måde, er det jo fair nok. Det var bare ikke den nærmeste forståelse af "politiske afgørelser" for mig.

https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Så er det jo netop heldigt, at menneskerettighedskonventionen har sin egen internationale domstol, hvis praksis de danske domstole følger - og herudover bl.a. Flygtningenævnet.

Jeg mener fortsat ikke, at Flygtningenævnet dømmer efter de "politiske vinde", og jeg mangler stadig noget dokumentation herfor.


Er det Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, du henviser til? I så fald vil jeg gætte på, at de syriske flygtningens juridiske repræsentanter pt. forbereder en klagesag. Så må vi se, hvordan EMR vurderer sagen iht. Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Danmark er ved flere lejligheder blevet underkendt ved EMR, og jeg tror ikke, det er utænkeligt, at det også kommer til at ske i denne sag.

Alternativt tænker du på Den Internationale Domstol (?) Flygtningekonventionen er jo en FN-konvention. Den optager alene sager, hvor parterne er stater, og kun hvis staterne selv indvilger i at være part. Det sætter sine begrænsninger...

Jeg synes i øvrigt, jeg understreget flere gange, at jeg ikke anklager Flygtningenævnet for at være usagligt. Men jeg vil mene, at den afgørelse, jeg har klippet en passage ud af, illustrerer, at nævnet ikke altid er helt upåvirket af politiske strømninger.

Jo, men min - nok subjektive - opfattelse af "politiske vinde" er, at det begreb dækker tendenser mv. i forhold til politiske dagsordener, og ikke kunne defineres som et simpelt flertal i det danske parlament.


Inden for den definition, du skitserer, mener jeg fortsat, at en stram udlændingepolitik er højt på den politiske dagsorden. Det er jo ofte "det simple flertal", der sætter den politiske dagsordenen i et demokrati, og på udlændingeområdet i Danmark er der vist ingen tvivl om flertallets dagsorden.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af AnAlfaBeten
@ Will

Det er meget fint at du gerne vil gøre diskussionen til et definitions spørgsmål, men nu gik snakken jo altså på det, at fratage syrere deres opholdstilladelse.

Danmark er pt det ENESTE land i verden der finder det sikkert nok at sende syrere tilbage til Syrien. Det har flygtningenævnet bla vurderet udfra den lovgivning vores politikere har udstukket.

Det er helt fair hvis du er enig i den politik, og afgørelse truffet af flygtningenævnet. Det er jeg bare ikke, og ved egentlig heller ikke helt hvor du står i forhold til det? I mine øjne ligger der en klar politisk agenda til grund. Igen, ikke at der har været et eller andet politisk pres på flygtningenævnet, det har jeg ikke bevis for at der skulle være, men igennem lovgivingen.

Det er jo sådan vindene (desværre) blæser i Danmark i disse år. Indenfor de seneste år, er DF´s udlændinge politik pludseligt blevet definitionen på den såkaldt "brede" udlændingepolitik. Hvad denne "brede" udlændingepolitik dækker over, har jeg meget svært ved at blive klog på, da jeg nægter at tro på, at 60-70% af den danske befolkning pludselig ud af det blå har adopteret DF´s udlændinge politik, men hey, det kan da godt være det bare er mig der er naiv.Skrevet af Steve Highway-61
MM også tiltalt for dokumentfalsk.

"I have a dark vision of society where people manipulate each other"
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Han er ved at blive et problem for DF. Er MM mon den næste i rækken af politikkere fra den yderste højrefløj, der skal ind og ruske tremmer?
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af tue69
Fra kronprins til det her. Det er noget af en deroute.
Skrevet af AnAlfaBeten
https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-04-20-otte-kilder-tager-nu-i-faelles-udtalelse-skarpt-afstand-fra-syrien-rapport

Det ser til gengæld ud til at der har ligget et politisk pres i forhold til udarbejdelsen af den rapport der ligger til grund for fratagelsen af opholdstilladelsen. Det overrasker vel ikke de store.
Skrevet af GammelBitterMand
Mai Mercado tør ikke ændre reglerne for fuld løn under sygdom, uden lægeerklæringer, for folketingspolitikere, fordi det kan være imod grundloven. Jeg tror hun skulle have leget struds, som de øvrige ordførere, eller have tjekket det lidt bedre.

Fra min lægmandslænestol ligner det et spørgsmål om at ændre §109 i valgloven (særligt stk. 10, som siger "Stk. 10. Et ordinært medlem, der på grund af sygdom, pleje af alvorligt syge børn eller nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, midlertidig udsendelse i offentligt hverv til udlandet eller tilsvarende udsendelse til Færøerne eller Grønland begærer og får bevilget orlov, bevarer retten til vederlag og pensionsanciennitet i orlovsperioden.") eller hvad?
Batman Close. London W12.
Skrevet af Will
@ analfabeten

Det er helt fair hvis du er enig i den politik, og afgørelse truffet af flygtningenævnet. Det er jeg bare ikke, og ved egentlig heller ikke helt hvor du står i forhold til det? I mine øjne ligger der en klar politisk agenda til grund. Igen, ikke at der har været et eller andet politisk pres på flygtningenævnet, det har jeg ikke bevis for at der skulle være, men igennem lovgivingen.


Der ligger en politisk agenda til grund i og med, at Udlændingestyrelsen har taget sagerne op på nuværende tidspunkt. Styrelsen er ikke uafhængig.

Det er, fordi Danmark opererer med, at forholdende i hjemlandet alene skal være midlertidig forbedrede før, at man sender folk tilbage dertil. Dette strider ikke mod konventionerne. Så har man i Udlændingestyrelsen fået nys om (af mangel på bedre begreb) om, at forhold i Damaskusområdet er forbedrede og så har man prioriteret at tage sagerne op, da der er et politisk ønske om det.

På den måde kan man sige, at sagerne er politisk motiverede af de aktuelle politiske vinde.

Hvad mener jeg? Jeg mener, at det er åndssvagt og en forkert prioritering af ressourcer.

Endvidere mener jeg, at Danmark skal overholde sine internationale forpligtelser. Punktum. Det er nok det vigtigste for mig. Dette gælder bl.a. i forhold til beskyttelse af flygtninge (bl.a. syriensflygtninge), varetagelse af ansvar for egne statsborgere (hjemtagelse af danske statsborgere fra syriske flygtningelejre) samt kvoteflygtninge.


https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Will
@ Poor Scouser Tommy

Inden for den definition, du skitserer, mener jeg fortsat, at en stram udlændingepolitik er højt på den politiske dagsorden. Det er jo ofte "det simple flertal", der sætter den politiske dagsordenen i et demokrati, og på udlændingeområdet i Danmark er der vist ingen tvivl om flertallets dagsorden.


Fint.

Jeg synes i øvrigt, jeg understreget flere gange, at jeg ikke anklager Flygtningenævnet for at være usagligt. Men jeg vil mene, at den afgørelse, jeg har klippet en passage ud af, illustrerer, at nævnet ikke altid er helt upåvirket af politiske strømninger.


Hvor min påstand så vil være: Det illustrer den, hvis man læser passagen, som fanden læser biblen
https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Steve Highway-61
GBM

Jeg synes problemet er at stk. 10 angår orlov.

Hvis NK blot var blevet væk kunne man ikke gøre noget ift. vederlag - han skulle stadig have sin løn. Er man valgt er man valgt. Han kan ikke smides ud medmindre man mister sin valgbarhed pga. idømt straf, se paragraf 32 og 33. Og efter valgloven paragraf 109, stk. 1 får man vederlag så længe man blot er medlem uanset indsats.

Nu gav man ham orlov og så er reglen jo helt klar.

Desuden er MF’ere jo “blot” meningsdannere. Så hvis man er under et pres som det NK er bør det være muligt at få en lægeerklæring på at man ikke kan arbejde.
"I have a dark vision of society where people manipulate each other"
Skrevet af GammelBitterMand
Det har du helt sikkert ret i. Jeg synes bare det var grinagtigt at de konservatives grundlovsordfører var bange for at det nok var grundloven, der sikrer Morten Østergaard fuld løn i sit krænkerskjul, uden på nogen måde at indikere at det jo i virkeligheden er baseret på en lov, de ændrede i så sent som sidste år.
Batman Close. London W12.
annonce
0