Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af OC
"Kæphest"?!
Det er et ret konkret direktiv som burde være grundstenen i EUs asylpolitik, og i stedet er det ikke meget mere end en politisk eftertanke alt efter hvilken vej vinden lige blæser den valgperiode.

Det var jo i øvrigt blot en tilføjelse til kommentaren om asylsøgernes ønsker - jo, selvfølgelig er det naturligt at de gerne vil derhen hvor der er bedst at være, men asyl er altså ikke en tag-selv slikforretning, og især ikke når man har jo nu rent faktisk har regler på området som ret beviseligt ikke bliver overholdt. Asylansøgerne/migranternes ønsker er ret så ligegyldige, selvom de er forståelige.
La prende Vecino.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
@ Sir

Jeg tænker ikke, du kan lease en bil uden at blive registreret som bruger (?) Det er jo brugsretten til bilen, man betaler for.

Selvfølgelig kan man købe en bil. Men det er jo typisk en noget større udskrivning end mange leasingmodeller. En ejet bil kan allerede i dag under visse omstændigheder konfiskeres og bortauktioneres eller skrottes.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Sir , moderator
Vanvidskørsel er defineret som promille over 2.0 eller fx 100 km\t i 50 zone. Det kan alle biler. Også dem til 10.000 kr.

Nej jeg er rigtigt nok registeret som bruger men leasingselskabet kan ikke lave andet bagrundstjek end min årsopgørelse og et par spørgsmål om økonomi. De kan derfor ikke se om jeg tidligere er straffet for trafikforseelser.

Lange fængselsstraffe og store bøder må være vejen frem og ikke straf af 3. mand. Jeg synes også leasingselskaberne bør være mere omhyggelige med hvem de leaser ud til, men at fjerne grundlaget for at drive forretning, med noget som kan være umuligt at gardere sig imod, virker fjollet. Det samme gælder jo ham vognmanden, hvis ansatte har taget en bil uden at spørge og kørt spirituskørsel. Skal det koste vognmanden hans bil? Synes det er skævt.
Dette er en signatur.
Skrevet af GammelBitterMand
Sir, jeg tror du skal genbesøge din uudtalte kalkule om at leasingselskabet bare æder tabet, når du får konfiskeret bilen. De gør det samme, som hvis du hælder indholdet af reservedunken ud i kabinen og sætter ild til kareten.
Batman Close. London W12.
Skrevet af Sir , moderator
Det er klart at de vil forsøge at hente pengene hos leasingtager, men det kan jo blive en langsommelig affære. Leasingselskabet har med meget stor sandsynlighed finansieret bilen et andet sted selv, og det skal jo afregnes. Det er jo ikke sikkert at leasingtager kan betale bilens værdi nu og her, så pointen er den samme. Det kan være med til at rive tæppet væk under erhvervsdrivende, at 3. mand gør noget som selskabet ikke har kunne gardere sig imod.

Hvad synes I om eksemplet med vognmanden? Det er der ingen der rigtig har lyst til at forholde sig til? Er det rimelig at hans bil bliver solgt?

Er det ikke mere rimeligt at den person der dummer sig bliver straffet ? Man kunne jo fx straffe med bøder på bilens værdi inkl afgift, og på den måde ville man kunne få givet nogle kæmpe bøder, men til den person der dummer sig. Så må staten så bakse med inddrivelsen. Det er vel mere fair end at det private skal forsøge dette, som i eksemplet med vognmanden, hvor chaufføren ikke har en krone.

Det bliver spændende at se de første retsager om disse sager. Jeg tror loven vil blive ændret. Det er lidt noget hastværk og ingen er vel uenige om at vanvidsbillisme skal straffes hårdt, man har dog nok været lige hurtig nok.


Advokatfirma belyser det problematiske:

Problemerne med loven
Særligt autobranchen har under lovens forberedende arbejde fremført en række argumenter og synspunkter samt afgivet høringssvar i forhold til lovligheden og rimeligheden af loven.

Essensen af disse argumenter er, at loven medfører en række alvorlige retssikkerhedsmæssige udfordringer:

Konfiskation hos godtroende ejer
Det er et problem med de nu vedtagne regler, at konfiskation hos en godtroende ejer risikerer at være i strid med EU’s Charter for Grundlæggende Rettigheder. EU-Domstolen har d. 14.1.2021 afsagt dom om netop dette, hvor EU-Domstolen konstaterer, at konfiskation af et køretøj, der har været anvendt til en alvorlig forbrydelse ikke kan tillades, hvis køretøjets ejer ikke har været bekendt med, at køretøjet skulle anvendes til den pågældende forbrydelse.

EU-Domstolen har desuden afgjort, at ejeren skal have adgang til effektive retsmidler i en konfiskationssag. Loven har alene taget højde for EU-Domstolens sidste pointe (adgangen til effektive retsmidler), mens loven forudsætter – i umiddelbar strid med EU-Domstolens dom – at konfiskation kan og skal ske hos godtroende ejer, f.eks. hvis ejeren ikke har taget skridt til at sikre sin økonomiske stilling.

Omvendt bevisbyrde og menneskerettigheder
Derudover anvender loven såkaldt ’omvendt bevisbyrde’, hvorefter det er op til bilens ejer at bevise sin uskyld; altså at vedkommende ikke har kendt til den pågældende forbrydelse. Brugen af omvendt bevisbyrde betragtes generelt som en overtrædelse af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 2, når der er tale om forhold, der ”utvivlsomt er strenge”. Højesteret har i en dom fra 2010 (U.2010.1027H) afgjort, at en parkeringsafgift udstedt af kommunale kontrollører er omfattet af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6. Da konfiskation af en bil er væsentligt mere indgribende end en civilretlig pålæggelse af en parkeringsafgift, må konfiskationen naturligvis betragtes som ”utvivlsomt streng”. Der er derfor en alvorlig risiko for, at domstolene i fremtidige retssager vil finde, at politiet og anklagemyndigheden ikke lovligt kan konfiskere biler fra en godtroende ejer.

Ekspropriation uden erstatning
Endelig er der et potentielt stort problem med loven i forhold til grundlovens ekspropriationsregler. Grundloven foreskriver, at statens tilegnelse af privat ejendom (f.eks. biler) alene kan ske under en række forudsætninger. En af disse forudsætninger er, at der ydes fuld erstatning. Det er imidlertid generelt anerkendt, at konfiskation hos en tiltalt eller konfiskation med et pønalt eller straffende element ikke er omfattet af ekspropriationsreglerne. Det skyldes, at konfiskation i sådanne situationer er tale om, at den ansvarlige for det strafbare forhold (vanvidsbilisten) ikke skal have erstatning for konfiskationen.

Imidlertid er der med loven lagt op til, at konfiskationen netop kan ske hos bl.a. godtroende tredjemænd, hvor der notorisk intet er at bebrejde den pågældende tredjemand. Der er således intet pønalt eller straffende element i den situation forbundet med konfiskationen i medfør af loven. Det betyder, at den statsretlige undtagelse til ekspropriationsreglerne vedrørende konfiskation med pønalt formål ikke kan anvendes. Det betyder, at konfiskationen hos den godtroende tredjemand reelt skal anses som ekspropriation, hvilket medfører, at bilens ejer skal have fuld erstatning fra staten for konfiskationen.

https://www.focus-advokater.dk/nyheder/folketinget-skaerper-indsats-mod-vanvidskoersel-kan-konfiskere-biler-fra-uskyldige/
Dette er en signatur.
Skrevet af Forhammeren
Domstolene må finde grænserne men umiddelbart nej så er det ikke rimeligt at vognmanden straffes.

Leasingselskaber laver frivillige aftaler med kunder så det er en anden problematik.
Det kan blive en konkurrenceparameter om man fx vil bede om en straffeattest
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Sir , moderator
"Leasingselskaber laver frivillige aftaler med kunder så det er en anden problematik."

Man det er bare lidt svært at gardere sig mod en eller anden kører stiv hjem fra julefrokost fx. Der vil jo altid være en første gang for sådan noget, som du ikke kan se på straffeattesten. Det er jo altså ikke leasingselskabets skyld eller ansvar hvis nogen vælger at køre med en for høj alkholpromille.
Dette er en signatur.
Skrevet af Bosse1983
@OC

Når systemet ikke er designet til at håndtere en given situation, er det jo netop en kæphest, når du stædig insisterer på at respekten for et direktiv skal bære læsset.
Du forholder dig behændigt nok ikke til hvad du synes Danmark skulle gøre i en tilsvarende situation, for vi kender alle svaret.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Forhammeren
Leasingselskaber kan vel lave Due diligence som alle andre.
Så kan markedet dele sig efter hvem der vil tage de største risici.

Domstolene kommer med tiden til at finde en balance mellem de forskellige hensyn som advokaterne peger på.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af tue69
Men i tilfældet med vognmanden, er der så ikke tale om tyveri ved kørsel udenfor arbejdsregi? Eller måske ikke tyveri, men anden ulovlig anvendelse af køretøjet.

Er lastvognen i øvrigt solgt videre på auktion?
Skrevet af Sir , moderator
Tue - historien siger bare at bilen er konfiskeret og vognmanden udtaler at han står til at miste bilen.

Dette er en signatur.
Skrevet af Bosse1983
Jeg tvivler på at den bortauktioneres. Havde rumæneren flettet bilen rundt om en lygtestolpe i sin brandert, havde vognmanden vel heller ikke stået til at få noget fra forsikringen. Med eller uden den nye lovgivning, er det jo i et omfang en kendt risiko.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Sir , moderator
Så havde det vel været et forsikringsspørgsmål? Bilen var snuppet uden vognmands vidende. Kender dog ikke lige forsikring på det punkt, men det er vel en form for tyveri eller?
Jeg tvivler også på at mange af de konfiskerede biler bortauktioneres jvf de punkter som advokatfirmaet lister, men hvorfor så ikke lige bruge lidt længere tid på at lave et fornuftigt udspil i stedet for at haste noget igennem, som ikke holder i retten.
Dette er en signatur.
Skrevet af Forhammeren
Politikerne har jo nok tænkt at det er vigtigt med et kraftigt signal og så må domstolene definere nærmere hvad der er en ´godtroende ejer".

Man kan næppe bebrejde en vognmand at en af hans ansatte stjæler et køretøj og laver vanvidskørsel.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Steve Highway-61
Jeg er faktisk enig, Sir. Problemet er at man har valgt konfiskation fremfor det mere naturlige, beslaglæggelse.

Det fremfører finans og leasing også i deres høringssvar.

Det er unødvendigt med konfiskation. Leasingselskabet køber jo bare en ny bil.

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L127/bilag/2/2324481/index.htm
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Bosse1983
Ja, men forsikringen dækker typisk ikke køretøjet ved spirituskørsel.

Hvad angår bortauktionering var det jo ret oplagt at der var gråzone-tilfælde, samt nogen som rammes utilsigtet. Det er egentlig normen ved det meste lovgivning, hvor man så må se hvor domstolene lander når det skal praktiseres.

Om loven så har den tiltænkte effekt er jeg mere skeptisk til. Hvis du ikke har tilgang til at være en pik i trafikken i en BMW til over en halv million, må du jo så bare være det i en udbanket Fiat Punto til kr. 5000 med et par måneder til syn, tænker jeg.

"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Sir , moderator
Præcis. Alle biler kan ramme 100 km/t i en 50 km/t zone.
Dette er en signatur.
Skrevet af Bosse1983
Skal man tro politiet er en disproportionel stor andel lånte eller leasede biler. Det sagt virker det også lidt som et vendetta mod leasede biler efter ham politimanden blev dræbt. Jeg synes lidt at det er to ting som blandes sammen, hvor jeg ikke rigtig kan se kausaliteten. Jeg synes det er helt fint hvis man rydder op i leasingbranchen og stiller større krav, men det bør gøres direkte og ikke med vanvidsbilister som proxy. Især at man klamper ned på lånte biler forstår jeg ikke helt. Ingen ved sine fulde fem låner vel sin bil ud til nogen de mistænker kører den som et svin. De seneste tal indikerer jo også, at det ikke er videre afskrækkende.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Sir , moderator
jeg er helt enig. Især sagen med politimanden gav virkelig leasing på puklen efterfølgende.
Dette er en signatur.
Skrevet af Steve Highway-61
Det er også et problem at man lovgivningsmæssigt har valgt en “medmindre”-løsning og vendt bevisbyrden om så udgangspunktet er konfiskation. De små beskidte kneb politikere kan ...
All we are saying is give peace a chance that means you too
annonce
0