Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Godt at se, at der er brugere på bold.dk, der har solidt overblik og har gennemført grundig research på kvinde- og kønsforskningsområdet. Er det dig, Henrik Dahl?
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Kaffe
Seriøst, PST, når du læser den kritik og efterfølgende måske læser både tidsskriftets og de to gange Skewes´ svar, er din konklusion så, at det er lødig og kompetent forskning?
I givet fald vil jeg forbeholde mig retten til at betragte dig som ualmindeligt ideologisk blind.
Niddets arkivar
Skrevet af Bosse1983
Er du sexist eller uinformeret, Kaffe? Jeg forstår på det hele, at det må være én af de to. Alternativt at du er Henrik Dahl. Det kan nogen som gæster din knejpe vel be- eller afkræfte. Spyt ud!
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Poor Scouser Tommy
@ Kaffe

Skriver jeg noget om det? Jeg kan ikke lige uden videre vurdere validiteten og kvaliteten af et studie på et område, jeg ingen indsigt har i. Det er der så andre, der kan, og tillykke til dem.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Kaffe
Pointen med kritikken er jo, at forskerne har kastet sig ud i metoder, de ikke fatter.
Du er med på, at de tror, at midtpunktet mellem 1 og 7 er 3,5, og at de fastholdt det, selvom de før udgivelsen var blevet foreholdt kritikken, ikke?
Niddets arkivar
Skrevet af Kaffe
Okay, jeg er fristet til at klikke!

EDIT: På linket til frække billeder, som en eller anden nazist nu har slettet. Frihedsindgrebene er allestedsnærværende!
Niddets arkivar
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Bevares - det lyder ikke som et overbevisende studie. Der er rådne æbler inden for alle grene af forskning. Det er der masser af eksempler på. Hvis Dahls ærinde er at påpege den banale sandhed, er jeg da lige bag ham.

Men det er ikke Dahls ærinde. Han vil ramme forskere på bestemte forskningsområder, hvor han ikke bryder sig om emnerne og konklusionerne - eller alternativt ønsker han at positionere sig politisk. Det er smagsdommeri grænsende til det totalitære eller måske bare en simpel politisk slangemanøvre.

Forskerne i den artikel, jeg linkede til, redegør fint for, hvordan Dahl fordrejer deres ord og konklusioner for at latterliggøre dem. Men Dahl må gerne lyve og fordreje, fordi han er politikker, må man forstå. Det er jo også en holdning at have - jeg siger ikke, at det er din holdning.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Steve Highway-61
Hvis jeg tilhørte det skinhellige parnas, ville jeg også være bange for Dahl.

Mange mener ikke man kan være intellektuel og liberal, men det synes jeg han er et godt eksempel på er forkert.

All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Poor Scouser Tommy
No surprise there…

Det giver så Dahl ret til åbenlyst at fordreje og manipulere eller hvordan…? Det er ikke ligefrem en klassisk intellektuel debatform.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Kaffe
Der er rådne æbler inden for alle grene af forskning.


Måske, bare måske, er der et et problem med peer-review-systemet inden for visse, afgrænsede genrer af forskning, når den slags kan publiceres, og man ikke tager lødig kritik til efterretning.
Niddets arkivar
Skrevet af anders.hede
Jeg må indrømme jeg ikke helt forstår ramasjangen. Altså det er jo ikke fordi politikere ikke før gerne har villet snakke om eventuelle skævvridninger i forskningen...

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/ufu/kalender/42164/samraad.htm

Jeg mindes ikke det gav ret meget ballade eller generelt gør det, når den tilbagevendende debat på økonomien dukker op.

Og den debat skal de da også være. Det er da en debat værd altid, om der er for meget ensretning i forskellige dele af studieverdenen.

Problemet for mig, er mest det at navngive eksempler(forskere) på problemerne, altså man udstiller nogen, men hvis man ikke nævner eksempler, vil man jo også blive mødt med krav om netop dette for at dokumentere problemets eksistens.

Skrevet af Sir , moderator
Hver 4. vanvidsbilist er udlænding skriver BT. Langt de fleste herboende uden dansk statsborgerskab. Vi kan altså nedbringe vanvidsbilisme markant ved at forbyde udlændige at bosætte sig permanent. Skal vi have noget hastelovgivning i gang?
Dette er en signatur.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Måske, bare måske, er der et et problem med peer-review-systemet inden for visse, afgrænsede genrer af forskning, når den slags kan publiceres, og man ikke tager lødig kritik til efterretning.


Måske. Men så må det jo påvises, at det forholder sig sådan. Det gør man ikke ved at fordreje og lyve om forskningens formål og konklusioner. Mig bekendt er Dahls kritik ikke fokuseret omkring peer-review-systemet. Men i så fald må han jo konkretisere, hvilke problematikker omkring peer-review-systemet, han ser inden for de forskningsfelter, han ikke kan lide vs. andre forskningsfelter, som - må jeg vel antage - har bedre peer-review-systemer (?)

Som en anden bruger skriver, anvender Dahl gerne Finansministeriets regnemodeller til at plædere for LAs økonomiske politik. Det er længe påvist, at modellerne er "biased" i retning af en liberal økonomisk politik, da de generelt er elendige til at regne på værdiskabelsen af offentlige investeringer. Eksempelvis at have højere normeringer i daginstitutioner. Økonomerne siger, der mangler viden om effekterne, som de kan anvende i modellerne.. Det kan diskuteres. Det er eksempelvis veldokumenteret, at der i daginstitutioner med lave normeringer er evident flere børn, der får diagnoser. De offentlige udgifter til psykiatrien har længe været inde i en voldsom stigning.

Her lader Dahl ikke til at have de store problemer med, hvad jeg vil karakterisere som metodiske problematikker af en udstrækning, der grænser til det diskvalificerende.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Sten_H
Sir:

Man kunne også bare lave en begrænsning på hvilke biltyper udlændinge i Danmark må købe. Det er relativt sjældent der køres vanvidskørsel i eksempelvis en Suzuki Alto eller Peogeut 107.
KENWRIGHT OUT, VAR OUT
Skrevet af Sir , moderator
Fint forslag Sten H. Evt en obligatorisk fartbegrænser og alkoholmeter. 60 km/t max fx.
Jeg er dog bange for at sådan en lov nok strider mod noget EU. Måske vi bare skal se at komme ud, så vi kan lovgive mere frit og hurtigt!
Dette er en signatur.
Skrevet af Kaffe
PST.

Jeg synes, det lader til, at du - og BS - er så rasende på Henrik Dahl, DET DUMME SVIN!!!, at du er villig til at whataboute dig langt udenom at komme til at give ham ret i noget som helst. Trist.
Niddets arkivar
Skrevet af Duck
Er du også begyndt at læse og høre Kontrast, Kaffe?

Henrik Dahl er en rød klud for utroligt mange mennesker, ja. Så selv når han tager en værdig og nødvendig kamp mod verdensmålsindførelse og pseudovidenskab på de danske universiteter forklædt som reel videnskab, så er folk helt oppe at køre.

Som Henrik Dahl så rigtigt siger opsummerende, og som man virkelig skal være ret så virkelighedsbenægtende for ikke at ville anerkende:

"I udgangspunktet kan man ikke stole på dansk forskning inden for indvandring, islam og Mellemøsten. Der findes hæderlige undtagelser, og tak for det. Men taget under et, så er det aldrig nogensinde lykkedes for danske forskere inden for feltet at sige noget relevant og indsigtsfuldt. Og ikke en af de ting, indvandringen siden 1983 har ført med sig, er det lykkedes at foregribe. Tværtimod. De få, der faktisk har haft fat i noget af det rigtige, er blevet udskammet og har fået deres ære beklikket."

Eller som Piopios Niels Jespersen så rammende har beskrevet det:

"Hvorfor er store dele af den akademiske verden så ubrugelig, når det kommer til emner som flygtninge, indvandring og integration? Hvordan kan forskere blive ved med at udtale sig så skråsikkert og bruge en sproglig discount-metode, såkaldt diskursanalyse, når de har taget fejl i ca. alle analyser de sidste 40 år? Når vi ser på antallet af indvandrere og efterkommere, deres erhvervsfrekvens, deres overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne, så er udviklingen gået langt vildere, end man forventede, da man åbnede op for indvandringen. Intet af det har man forudset blandt alle de mennesker, samfundet betaler i dyre domme for at sige kloge ting om fremtiden. Dem, der er kommet tættest på at få ret, er paranoide højrepopulister som Mogens Glistrup og Den Danske Forening, der allerede i 80’erne forudså nutidens udfordringer.

HER ER EN provokerende påstand: Sæt dig ned på centerpubben eller stil dig ved en pølsevogn og tag en snak om indvandring med et tilfældigt udsnit af klientellet. Ja, gør det samme hos en kebab-ruller på Nørrebro. Hvis du skærer de værste sprittere og konspirationsteoretikere fra, så vil den analyse, du får præsenteret, være mere solid og sanddruelig, end det, der kommer fra mange forskerne. "
Skrevet af Kaffe
Jeg synes stadig, Mikkel Andersson er pænt irri, så nej, jeg følger ikke hans sygt kantet-borgerlige medie.

Og apropos irri: Henrik Dahl er en meget underlig type, der ofte er så polemisk, at det grænser til, det uhæderlige, for så med mellemrum at være meget afdæmpet og fornuftig. Det virker lidt uligevægtigt.

Men sagen er, at jeg er ligeglad med Dahls specifikke måde at kritisere på. Jeg har befundet mig længe nok på KUA til at have fattet, at der sine steder er noget helt galt med både forskning og undervisning, der stikker helt af i ideologisk wank, og jeg finder det i den grad acceptabelt, at man begynder at spørge sig selv om, hvad man med rimelighed kan forvente, at fælleskassen skal betale for, og hvilke videnskabelige idealer der bør udgøre fundamentet for al universitær aktivitet. Den desinteresserede forsker bør være idealet - ikke dennes diametrale modsætning. Men det jo så bare min mening.
Niddets arkivar
Skrevet af weitergehts
jo mere ueksakt forskning er, jo mere er der nødvendigvis rum for ideologi. Sådan har det vel altid været. Og det bør der vel være frihed til. Hvad er alternativet. Skal politikerne også regulere sangskrivere og malere med hensyn til hvor ideologiske de må være?
Skrevet af AdmiralYang
Men i så fald må han jo konkretisere, hvilke problematikker omkring peer-review-systemet, han ser inden for de forskningsfelter, han ikke kan lide vs. andre forskningsfelter, som - må jeg vel antage - har bedre peer-review-systemer (?)


Til at starte med kan man vel diskutere om det overhovedet giver mening med et peer-review system inden for universitetsarbejde (ser ingen grund til at kalde det videnskab eller forskning), der hverken kan falsificeres eller reproduceres.

Det har da også været betænkeligt at følge hvordan i denne debat, som den efterfølgende er blevet diskuteret i bl.a. Politiken, Deadline og på P1, at de ´anklagede´ hiver klima-, og miljøforskere frem som eksempler på dem der åbenbart skulle stå for skud, selv om ingen af disse fag er under kritik. Det virker ærlig talt som om at disse pseudoforskere har så svært ved at fremvise konkrete, troværdige resultater af deres egen forskning at de er nødt til at grave en stråmand frem om en kulsort kampagne mod de modige klimahelte og gemme sig bag den.

Når Henrik Dahl eksempelvis siger at han absolut ingen tiltro har til køns-, eller islamforskning så skulle man da tro at nogen ville kunne producere solid viden produceret af disse forskningsdiscipliner som man så kunne modsige ham med. Især hvis hans udtalelse er så groft et angreb på forskningsfriheden som de gerne vil gøre det til.

Og det bør der vel være frihed til


Også på skatteydernes regning og som en anerkendt uddannelse?
annonce
0