Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Aka101
Men altså, det er jo (vist) ikke en lov endnu. Og hvis undersøgelser viser, at det ikke giver mening at lovgive om, så er det jo helt fint. Politikerne og embedsmænd undersøger jo, inden en lov bliver sendt til afstemning.

'This world is about money, so when you are offered those millions you take them. Few people will ever earn so many. I am one of the few fortunates who do. I may be one of the worst buys in the history of the Premiership but I don't care.'
Skrevet af Sir , moderator
Hvad med en champagnesabel SotD?
Nogle gange må man sgu lige vurdere om omkostninger og besværet ved at lave ny lovgivning står mål med effekten. Selvfølgelig ikke hvis man er af den overbevisning at det er bedre vi har mange love, for en sikkerhedsskyld.
Dette er en signatur.
Skrevet af SotD
Ja hvad med den?

Skal vi have alle redskaber behandlet før vi kan tage stilling til et andet?

Hvad med en mursten, eller en lidt for stor fingerring?
Silkeborg IF
Skrevet af Sir , moderator
Det er et middelaldervåben. Og ja vi skal jo til at vurdere alle buer fx. Der findes forskellige slags.
Dette er en signatur.
Skrevet af Sir , moderator
En bue er jo ikke et særligt oplagt mordvåben. Den er svær at bruge. Det var også derfor morderen i Norge droppede den og brugte en kniv til at dræbe sine ofte. Den er ikke særlig billig, hvis den skal have kraft nok til jagt fx. Virker ikke som en oplagt ting at bruge tid på, men det tyder da også på at det ikke bliver til noget. Nok fordi det er spild af ressourcer.
Dette er en signatur.
Skrevet af SotD
Mon ikke der findes en buekyndig der på en eftermiddag kan opliste hvilke buetyper der realistisk set kan affyre en dødbringende pil i forhold til type og velocitet, så man kan sortere den fra BR fra, og den til jagt til.

Du får det til at lyde som om det er raketvidenskab.

En champagnesabel er i øvrigt underlagt samme regler som en køkkenkniv. Den må du heller ikke bare køre rundt med som det passer dig. Desuden er en champagnesabel jo udført så den ikke er skarp, og du må ikke hænge den op til pynt eksempelvis. Så det er jo reguleret lovmæssigt, så måske ikke det fedeste eksempel i din jagt på whataboutery.
Silkeborg IF
Skrevet af SotD
Findes der andre våben der er godkendt til jagt som ikke er reguleret ved lov?
Silkeborg IF
Skrevet af jensmoch
Der er lovgivning omkring champagnesabler.

At have en champagnesabel hængende dekorativt på væggen kræver blankvåbentilladelse til samlere.

At bruge en champagnesabel kræver dog ikke våbentilladelse, da den ikke er skarp, og derfor ikke er synderligt farlig at vifte rundt med.

Edit: Jeg kan se at SotD allerede havde været inde på det. Umiddelbart kan jeg ikke komme på andre våbentyper der ikke er reguleret af dansk lovgivning, og det vil næppe kræve mange ressourcer at kategorisere buer og smide de farlige ind under blankvåbentilladelsen.
Skrevet af Sir , moderator
Men det er jo lige så håbløst. Hvorfor skal vi dog forbyde ting hvor det er meget usandsynligt at de kan bruges som våben til at dræbe folk.

Jeres tilgang med "det er måske en meget god ide at lovgive" uden nogle eksempler, er sgu alt hvad der er galt med samfundet, særligt det politiske segment der synes jo flere regler og love jo bedre. Hvor skal man stoppe? Nu vil man gøre det besværligt for bueskytter at dyrke deres hobby, fordi det da måske kunne være en god ide, uden at vi dog har noget som helst empiri i Danmark, der siger at det vil forhindre noget. Som sagt buen er et ikke et oplagt våben til at skade mennesker og derfor giver det ingen mening at bruge ressourcers på det. Hvilket vel også er derfor vi ikke har fået nogen lovgivning her tusinder af år efter opfindelsen.
Dette er en signatur.
Skrevet af Aka101
Hold nu, "alt hvad der er galt med samfundet".
'This world is about money, so when you are offered those millions you take them. Few people will ever earn so many. I am one of the few fortunates who do. I may be one of the worst buys in the history of the Premiership but I don't care.'
Skrevet af jensmoch
Du har aldrig haft brug for en blankvåbentilladelse, vel?

Ingen taler om at forbyde buer, men vitterligt bare om at regulere dem på samme niveau som en sabel. En nunchaku er heller ikke synderligt belejlig at slå ihjel med, men kræver også våbentilladelse.
Skrevet af Sir , moderator
Stop med ligegyldig lovgivning der ikke har nogen effekt udover at gøre ting mere besværlige.

@jens - jamen jeg synes ikke eksempler på anden tåbelige lovgivning giver mening at bruge som et godt eksempel på ideen med regulering af buer og pile. Det er et hobbyprodukt og den eneste effekt vil være at gøre nogle menneskers hobby mere besværlig. Du vil regulere noget der ikke har vist sig at være et problem i 500 år.

I anden boldgade, hvorfor valgte man at lukke for IVS selskaber? En glimrende måde for folk at blive iværksættere på uden at stort kapital indskud. Synes ikke jeg kan finde begrundelsen.
Dette er en signatur.
Skrevet af Svoger
Fordi der blev fusket for meget af folk der gemte sig bag, at de ikke hæftede personligt i IVSer. Så vidt jeg erindrer.

Erhvervsstyrelsen skriver overfladisk om det.
https://erhvervsstyrelsen.dk/afskaffelse-af-ivaerksaetterselskaber-IVS
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Skrevet af Sir , moderator
@svoger - ja det er lidt overfladisk. Større svindel end i enkeltmandsfirmaer.
Dette er en signatur.
Skrevet af SotD
At lovgive forebyggende er da ingenlunde alt det der er galt med samfundet. Det er sgu for fjollet…

Hvis et våben kan godkendes til jagt så skal det sgu også reguleres ved lov efter min mening. Om det så er sabel, kanon, bue, giftpile eller spyd. Det giver ingen mening at folk må løbe rundt og slå ihjel med våben som de bare kan smide i rygsækken og så vandre ind i Kop & Kande og handle ind. De skal selvfølgelig behandles med respekt - netop af respekt, for andre mennesker. Det er de færreste jægere der har planer om ar skyde naboen, men derfor skal de stadigvæk håndtere deres våben så risikoen for at den lyst måtte opstå efter en ophedet diskussion i en brandert.
Silkeborg IF
Skrevet af Sir , moderator
Forbyd dart på værtshuse samtidig. Hvad kan det ikke ende med. Alkohol og pile…
Dette er en signatur.
Skrevet af Svoger
Du hæftede jo ikke for noget i dit IVS. Modsat i en enkeltmandsvirksomhed. Hvor vil nogle så primært se incitament til at snyde mhp blot at lade gå konkurs, når det bliver opdaget og man får en regning.

Man er endda nede på, at der ´kun´ skal 40.000 til for at stifte et ApS, så man ikke hæfter personligt.
Bankerne er vel så tilbageholdende med at låne dig udover det garanterede beløb, men det har de vel i aller højeste grad også været, hvis du havde et IVS med en krone som garantibeløb.
Jeg mindes i hvert fald, at en underviser, som i øvrigt var advokat som fuldtidsbeskæftigelse, talte om de forhold med lån til virksomheder med begrænset hæftelse, i forbindelse med noget undervisning under studietiden. Givetvis i noget erhvervsret, tager emnet og underviser i betragtning.
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Skrevet af Sir , moderator
Det er klart at den personlige hæftelse spiller ind i enkeltmand. Gad vide hvor meget svindel der drejede sig om.
Dette er en signatur.
Skrevet af SotD
Hvis du alligevel har bestemt dig for at andre eksempler er ligeså dumme, hvorfor spørger du så? Så er vi da ude i at tale for at holde sig vågen.

IVS blev i øvrigt lukket ned fordi det var afsindigt nemt at starte en fuskerbiks op, hvor man med et par stråmænd kunne begynde at handle internt med sig selv og hinanden og på den måske skabe en uægte omsætning som så kunne lokke reelle investorer med på kontrakter på ikke eksisterende produkter, og når så betalingen faldt kunne der laves udbytte, eller betales for et andet ikke-eksisterende produkt eller ydelse og så gå konkurs, hvor pengene så var skubbet over i et nyt selskab. Jo mere turnus desto længere tid at fange de reelle bagmænd.

Modellen fungerer fuldt ud ligeså godt i ApS, det koster så bare en reel indsats at starte op. Indskuddet til ApS blev sænket fra 50.000 til 40.000 ved afskaffelsen af IVS selskabsformen. Og hvorom jeg synes 1kr selskabet var en fin tanke, var det også for naivt. Hvorfor skal man kunne oprette et hæftelsesfrit selskab gratis, som har så lille en egenkapital at den kan meldes konkurs ved det mindste bump på vejen til stor gene for kreditorerne? De 40.000kr afskrækker de mest perfide typer.
Silkeborg IF
Skrevet af Sir , moderator
Eksemplet er for at belyse "hvor skal vi stoppe" SotD.
I føler man bør regulere noget der ikke har vist sig at være et problem, fordi det måske kan blive det. Det er jeg stor modstander af, for hvor stopper vi? Ved dartpile? Og hvorfor?
Vi har fastslået at en bue og pil er et meget lidt oplagt mordvåben.
Dette er en signatur.
annonce
0