Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Både og. BB kan være problemetisk, selvom hun næppe kan øve indflydelse på sagerne fra sit bord.

Derudover er det i mine øjne ordentlighed, at det kører som normale personalesager. Det drejer sig om embedsmænd, der muligvis har begået alvorlige fejl. Men næppe med fortsæt. Var der mistanke om korruption eller lign., var det en anden sag.

Man risikerer at skulle betale for en masse uberettigede afskedigelser, hvis man bare smider en masse topembedsmænd på porten uden videre. Sagerne må gå sin gang.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Steve Highway-61
PST

Jeg går ud fra at du spiller mindre begavet med spin-vilje.

De radikale har jo ikke interesseret sig for om der i kommissionsrapporten er grundlag for at statuere grov uagtsomhed. De har bare vurderet at fordi der ikke er forsæt vil de ikke gå videre med sagen. Tale om at lukke øjnene.

Folketinget herunder de radikale er jo anklagemyndighed og man har en pligt til at forfølge forhold som med rimelighed kan resultere i domsfældelse. Så en eller anden juridisk enhed bør jo for denne spøjse slags anklagemyndighed (der også har en kasket på der hedder politisk lovgiver) vurdere kommissionsrapporten i forhold til uagtsomheden og beviskrav. Det kan selvsagt ikke erstattes af de professorer der uden noget ansvar har udtalt sig løst om sagen. Det kræver en grundig gennemgang og ydmyg tilgang til faktum, lov, praksis og teori. Advokater har, kan jeg oplyse, et ansvar og på forhånd at forkaste en sådan vurdering er jo fint hvis man føler samhørighed med Ekstra Bladets holdning til advokater.

Det der kan komme ud af vurderingen hvis den siger der er grundlag for tiltale er bl.a. at de røde rygklappere bliver tvunget til at argumentere for hvorfor der ikke er tale om grov uagtsomhed. Nu stikker de bare hovedet i busken og lader som om de ikke som anklagemyndighed har et ansvar for at forfølge mulige skyldige.

De radikale har så kortsluttet denne proces ved at lade folket tale. Det er på niveau DFs kampagner om udlændinge.

Trist der ikke er hjemmel til at stille Sofie Darling for en rigsret for at dække over en mulig skyldig.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Toon Toon!
Jeg hører nu også at Mette F siger at embedsmændene behandles som “personalesager”. Ergo, de er ikke fredede endnu. Men apropos Ekstra Bladet så er det selvfølgelig god lir at skrive at de er det, altså fredet, og at sagen ikke får konsekvenser.

Med det som er fremført at undersøgelsen virker konsekvensen til at være passende, hverken mere eller mindre.
Newcastle, United, will never be defeated! Newcastle, United, will never be defeated!
Skrevet af Tenver237AndCounting
Så længe at S (og måske snart også RV) sidder på regeringsmagten og på flertallet i Folketinget, så er der vitterligt heller ikke nogen (politisk) grund til at gøre mere ud af det.

Spørgsmålet er selvfølgelig om Barbara er for farlig at have gående ift. stemmetal til valget.

Blå Blok kan jo kun håbe på, at der kommer et flertal hos dem, som gør dem i stand til at sætte en advokatvurdering i gang.

Eller, hvis Rød Blok fortsætter efter valget, at der er en politisk grund hos Rød Blok (Radikale) til iværksætte en advokatvurdering fra Folketingets side af.

Men, når nu der er blæst en valgkamp i gang, så kan man da aldrig nogensinde forvente, at Rød Blok kaster en kæp ind i deres eget hjul.

Det kan da godt være, de kommer frem til at det er for belastende for deres valgkampagne at have departementscheferne og rigspolitichefen "hængende på deres poster", men man skal da ikke forvente at hverken S eller RV gør noget som undergraver dem selv.
Skrevet af Sten_H
Ang "personalesager" mod embedsmændene, så er denne vel meget interessant;

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/q-mette-f-sender-fuckfinger-til-minkkommissionen/9341158

BB er med i ansættelsesudvalget til ansættelse af en ny direktør for den enhed der skal undersøge embedsmændenes. Her må jeg erklære mig enig med Henrik Qvortrup. Der er BB inhabil.
KENWRIGHT OUT, VAR OUT
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Jeg går ud fra at du spiller mindre begavet med spin-vilje.


Apropos mindre begavet handler mit indlæg om NBs motiver bag at iværksætte en advokatundersøgelse.

Er du sikker på, det er mig, du skriver til?
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Halil
Som nævnt før, så skal vi ikke takke Kåre Mølbak for noget.

Satme ringe, hvordan han har pisket en stemning op.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af JuveFC
Pisket en stemning op???? Den må du sgu gerne lige uddybe lidt tak
Skrevet af Halil
Nyt Wuhan f.eks.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Sir , moderator
“ Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Skatteministeriet har indledt undersøgelser af de topembedsmænd, som kommissionen kritiserer i betænkningen. Bl.a. BB. Spørgsmålet er, om BB har mulighed for at påvirke sagernes gang fra sin stol. Det burde hun principielt ikke have. Men det er ikke særlig heldigt, at hun (og de andre) ikke er suspenderet, mens undersøgelserne pågår.


Det virker helt gak at BB er med til at udpege en ny direktør for styrelsen der skal tage stilling til hendes egen sag. Hvorfor er det at de ikke er hjemsendt til der ligger en afgørelse.
Dette er en signatur.
Skrevet af KomNu
Ikke specielt overraskende at Mette freder BB, da de røde partier jo altid har stået som dobbeltmoralens vogtere. Det er dog ret vildt at den anklagede får lov at vælge sine "anklagere". Denne regering har i øvrigt i store dele af sin regeringsperiode mindet mere om et despoti end et demokrati - man kan kun håbe det straffes til næste valg. At Danmark skulle være et af de mindst korrupte lande i verden, siger mere om hvor skidt det står til andre steder end det siger noget om hvor godt det går her...

Despoti er en styreform baseret på frygt og uindskrænket, vilkårlig magtudfoldelse. Magthaverne skræmmer ved trusler om straf borgerne til at underordne sig. - Wiki

Den beskrivelse passer jo nærmest perfekt til regeringens coronapolitik, samt behandling af minksagen.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Det er dog ret vildt at den anklagede får lov at vælge sine "anklagere".


Siger du, at den danske centraladministration er korrupt? BB har ingen instruktionsret over den pågældende styrelse. Man kan mene, hvad man vil om, at BB ikke er hjemsendt, men det er ret voldsomt at insinuere, at en styrelse under Skatteministeriet skulle agere som puppets for Statsministeriet. I så fald vil de gøre sig skyldige i forhold, der er mere alvorlige, end dem BB undersøges for. Jeg er rimeligt tryg ved, at sagen nok skal blive behandlet efter bogen.

Jeg vil i øvrigt formode, at BB erklærer sig inhabil i ansættelsen af den nye styrelseschef. Men det er der mig bekendt ingen, der har spurgt om, inden man har ladet konspirationstanker og forargelse få frit løb.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Sten_H
Hvis styrelsen hører under skatteministeriet, så kan man undrer sig over hvad en departementschef fra statsministeriet overhovedet skal i et sådan ansættelsesudvalg, inhabil eller ej.
KENWRIGHT OUT, VAR OUT
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Tja, departementschefen for Statsministeriet er jo i en eller anden grad chefen for de øvrige departementschefer. Men det er da lidt noget rod, når man samtidig fastholder, at vi har ministerstyre i Danmark, og styrelserne hører under departementerne. Logisk set burde Skatteministeriet stå for at rekruttere alle chefer på deres ressort. Men sådan er det så ikke.

I Sverige er styrelserne 100 pct. politisk neutrale.

Statsministeriet og Finansministeriet bestemmer det meste. I hvert fald det, der vurderes mest vigtigt. Især førstnævnte har fået enorm magt de seneste mange årtier. Under MF er noget af magten trukket tilbage til Statsministeriet. Måske på grund af Thorning-regeringens “Corydon-problem”, hvor den førte økonomiske politik ikke var så socialdemokratisk, som nogen kunne ønske?

Der er ikke noget nyt i, at det er regeringstoppen (og deres departementschefer), der ansætter topembedsmænd. Sådan har det været siden 1977.

Det er så, hvad det er? Min største bekymring er, hvad det betyder for kvaliteten af de politiske beslutninger, der bliver truffet, at ét ministerium/en faggruppe er så dominerende, som det er tilfældet med Finansministeriet. Det er jo velkendt, at der bliver arbejdet med økonomiske modeller, der indeholder alvorlige blinde vinkler i forhold til den virkelighed, de forsøger at forstå og regulere. Ofte synes Finansministeriets virkelighedsforståelse at være i opposition til den danske samfundsmodel og værdierne i den. Men det er en anden debat.

Sideløbende har de enkelte fagministre fået reduceret deres indflydelse på, hvem de ansætter i ministerierne, med oprettelsen af regeringens ansættelsesudvalg i 1977. Ansættelsesudvalget behandler i dag alle væsentlige udnævnelser af embedsmænd i ministerierne, herunder de magtfulde departementschefer.

(…)

Og netop Finansministeriet fostrer flere departementschefer end noget andet ministerium. Af de 38 departementschefer fra 2001 til 2011 har næsten en tredjedel været ansat i Finansministeriet, inden de blev departementschefer i andre ministerier.


https://www.information.dk/indland/2013/06/al-magt-regeringstoppen
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af JuveFC
KomNU

da de røde partier jo altid har stået som dobbeltmoralens vogtere


Øhh har du hørt om nedlæggelse af Irakkommision, NBs fredning af Støjberg, Fredningen af Claus Hjort??
Skrevet af KomNu
Juve

Den store forskel er vel at det altid gør sig gældende for de røde, hvor de blå er mere selektive.

Hvad angår Irakkommisionen er det en skandale af rang. Personligt mener jeg at både Anders Fogh og Per Stig er landsforrædere og burde have meget lange straffe for deres ageren i Irakkrigen samt signeringen af Lissabon traktaten.

Det burde slet ikke være op til folketinget om der skal sættes advokatundersøgelser mm. i gang. I sagen om minkene er der jo ikke noget tvivl om at loven er brudt, så rigspolitiet burde helt automatisk begynder en sag - hvorfor skal politikkerne have lov og være hævet over loven?

Er det i øvrigt ikke muligt at minkbønderne selv tager initiativet og stævner MF?

Edit: Du har nok ret i at det ikke er et decideret rødt, men mere et politisk problem, måske jeg var for upræcis med den udmelding.
Skrevet af Toon Toon!
KomNu

Ja det var alligevel vildt at skrive. Var der ikke noget med at Nye Borgerlige lavede en indsamling, der skulle støtte Inger Støjberg? Var det efter hun var dømt? Og DF viste hende også støtte hele vejen igennem. Resten af blå blok ville ikke engang have hendes sag undersøgt - det har de røde da trods alt gjort ved sine egne.

Blå blok er helt til grin i deres ageren - gad vide om de ikke også godt selv kan se det, men bare kører på alligevel, fordi det er deres eneste chance for at vinde næste valg.
Newcastle, United, will never be defeated! Newcastle, United, will never be defeated!
Skrevet af KomNu
Toon Toon

Jeg kan kun være enig i at det heller ikke var i orden at forsøge og dække over IS lovbrud. Jeg mener absolut IS kæmpede den rigtige sag, men det er ikke ok at omgå loven og derfor skulle hun selvfølgelig have sin straf.

Hvis vi sammenligner de to sager, vil de fleste vel være enige i at MF´s lovbrud er mere omfattende og har haft langt større omkostninger for samfundet?
Straffen burde afspejle forbrydelsens karakter og derfor mener jeg også MF burde straffes hårdere en IS.

Rent personligt mener jeg IS havde en "god sag", det havde MF ikke da argumenterne for at nedslagte minkene slet ikke var på plads. Dette ændrer dog ikke på at de begge har brudt loven og derfor begge burde straffes i forhold til deres lovovertrædelser.
Skrevet af Toon Toon!
Altså, nu er det jo slet ikke diskussionen, men du overser en væsentlig pointe: Mette F var få dage fra at have lovhjemlen på plads til at gøre, hvad hun gjorde, så som sådan, har hun ikke kostet samfundet det mindste. Det skete ville ske under alle omstændigheder og hun havde i øvrigt hjemmel til at slå størstedelen af minkene ned. Inger Støjberg var ikke i nærheden af at have loven på plads, og jeg vil derudover mene, at du enten er naiv eller ikke helt inde i sagen, hvis du stadig mener, at hun kæmpede en god sag.

Derudover er der selvfølgelig også den væsentlige forskel, at Inger var blevet advaret om at hun var ved at bryde loven, men det var Mette ikke.

Ovenstående er i øvrigt debatteret til hudløshed, så der er ikke så meget mere at komme efter, og jeg troede egentligt det stod klart for de fleste, hvordan de to sager er ens og forskellige.
Newcastle, United, will never be defeated! Newcastle, United, will never be defeated!
Skrevet af KomNu
Jeg er stærkt imod at voksne og børn (under 18) skal kunne giftes med hinanden, hvis du mener det er naivt så dig om det.

Hvad der er naivt er da at tro at det hjælper noget at slå alle danske mink ihjeld, når der også er mink lige syd for grænsen (og i store dele af verden generelt).

Minksagen handler mest af alt om symbolpolitik. Hvis MF havde været konsekvent med sin ulovlige ordre skulle hun jo også have beordret alle børn til at dræbe deres kæledyr, da katte og hunde jo også har haft covid. Det ville hun selvfølgelig ikke da det have været politisk selvmord .
annonce
0