Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Forhammeren
Det er lige før at blå måske ville være bedre tjent med at en advokatundersøgelse forsvandt i tågerne under regeringsforhandlingerne så myten kan leve videre.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Bosse1983
Hvorfor stopper debatten om en rigsretssag mod Mette Frederiksen ikke nu efter dette grundige notat fra 3 juraprofessorer?

Fordi mange i blå blok, i en tæt valgkamp, er voldsomt afhængige af en lille minoritet, som af forskellige årsager ikke kan udstå Mette og for hvem du aldrig får ting udredt nok til at anklager forsvinder. Når majoriteten så stort set er ligeglade, må man jo bruge ressourcer på laveste fællesnævner. Det kedelige er så, at skvadderhovederne uanset sætter stemmen på den side, så maksimalt får du deltagelsen lidt op i takt med harmen.
Spørg eventuelt Nonsense, så får du det nok illustreret.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Halil
Men rigsretspropagandaen er ikke et middel til læring. Det er en mere og mere fordummende debat, der skyder forbi skiven.


Enig. Det er en ringe vej for demokratiet at gå ned af, at alt kraftedeme skal undersøges af advokater m.m. før diverse ministre vil påtage sig et ansvar for ting der er sket.

Det er sgu for sølle af vores politikere og det er ik Mette der har startet den lortetrend.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Barbuti
Som blå vælger (jeg har stemt LA siden 2011) er det trist, at der er gået jura i sagen, så det er blevet et spørgsmål om, hvem vidste hvad og hvornår. I min verden er hele forløbet præget af så meget amatørisme og elendig håndtering, at regeringen burde være gået af.
"Figa, il Gasba solo 2,8 mln...anche se è uno stronzo ne vale almeno il doppio."
Skrevet af Forhammeren
Hvorfor gå af i stedet for at give vælgerne mulighed for at tage stilling til om manglende hjemmel til aflivning af mink i risikozone 3 (undskyld,Sir) skulle have parlamentarisk betydning.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Barbuti
Nej, hvorfor dog opføre sig anstændigt og udvise integritet.

Du har sgu ikke ret høje krav til de politikere, du stemmer på.
"Figa, il Gasba solo 2,8 mln...anche se è uno stronzo ne vale almeno il doppio."
Skrevet af Forhammeren
Det er et spørgsmål om proportioner.
Der er mink i zone 3 der er aflivet uden hjemmel hvis ikke der var lavet en aftale med avlerne.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af klykke
Det er vel også fordi der tidligere har været en jura professor ud og sige at der var grundlag, plus den ikke helt upartiske advokatundersøgelse bestilt af ny borgerlige. (ikke mere partisk end de partier der holder hånden under Mette i øvrigt)

Men enig, imo skal vi nok bare videre og så se fremad, selvom jeg ikke kan fordrage Mette
Skrevet af Hausser
De 3 professorer forholder jeg ikke til det faktum at Mette og banden, fortsatte ulovlighederne længe efter de var gjort bekendt med det var ulovligt.

Det er en ret væsentlig detalje at få med i sådan vurdering skulle man mene.
Skrevet af fodbøldsmølf
Hausser.
Når du skriver længe efter, hvor lang tid er det så?
Verden er ond det ved selv et barn. Der er ingen retfærdighed til Bif siden 1985
Skrevet af Hausser
fodbøldsmølf

Når du skriver længe efter, hvor lang tid er det så?


Det var rigeligt længe til at MF og regeringen var fuldt bevidst om de brød loven. Alligevel fortsatte de.

Berlingske har spurgt de omtalte professorer hvorfor de har udeladt at forholde sig til den del, men de mener ikke det er så relevant, fordi det ikke "gik ud over nogen". Svarer vel lidt til at der er okay at køre 200 km/t på landevejen, så længe man bare ikke rammer nogen.

Skrevet af Toon Toon!
Jeg læste andetsteds, at man kommunikerede at det blot var en opfordring og indførte tempobonus da man fandt ud af, at der ikke var lovhjemmel til aflivning i zone 3. Altså ingen tvang.

Er det forkert og hvornår var det så man kommunikerede dette?
Black and White Army! "The Entertainers" er tilbage.
Skrevet af jensmoch
Granskningskommisionen udtalte i hvert fald ingen kritik af Mette for at det ikke blev stoppet tidligere, men lagde alt over på Moo´ns.

Kommissionen vurderede at Mogens blev orienteret om manglende hjemmel den 5. november, dagen efter pressemødet, men at han ikke valgte at viderebringe den oplysning til statsministeriet, eller direkte til Mette.

Kommissionen vurderer derfor også at Mette først blev bekendt med manglende hjemmel den 8. november, og man gik i gang med at revidere brevet til minkejerne den 8., og igen den 9., og korrektionen blev sendt ud den 10. november. Det brev efterlod, i følge kommissionen, stadigvæk noget tilbage at ønske, men også det lå på Mogens´ bord.

En advokatvurdering vil altså ikke komme frem til at Mette Frederiksen havde ansvaret for at aflivningen fortsatte, da den udelukkende skal vurdere Mettes potentielle ansvar ud fra kommissionens beretning, og at kommissionen med al tydelighed placerer det på Mogens Jensen.
Skrevet af Forhammeren
Haus, nøgleordet er tilsynspligt.

Mogens er som bekendt ikke minister længere.

From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Hausser
Hvem fandt på tempobonusen og det faktum at den blev fortsat, selv om man havde erkendt den var ulovlig

Var granskningskommisionen i øvrigt ikke den som ikke vil tage stilling til ministeransvar?
Skrevet af Halil
https://twitter.com/Jacobsen12345/status/1590096120654749696

Spørgsmål kan stilles til de tre professorers rapport, som denne twitter bruger f.eks. gør.

Dertil er der også et spørgsmål om habiliteten for Jørgen Vestergaard i forbindelse med hans medlemskab af et udvalg, hvor han er udpeget af det tidligere folketing til at deltage i.

Der vil til tid og evighed blive kunne sat spørgsmål ved skidtet indtil der er lavet en advokatundersøgelse i stil med tidligere.

Det er sgu en skam.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af jensmoch
Var granskningskommisionen i øvrigt ikke den som ikke vil tage stilling til ministeransvar?


Den må ikke, rent lovmæssigt, fordi De Konservative var røvsure over at Tamil-kommissionen konkluderede at Schlüter var ansvarlig i Tamil-sagen, og var skyld i at R trak sin støtte til Schlüter og tvang Schlüter til at udskrive valg.
Skrevet af jensmoch
Der vil til tid og evighed blive kunne sat spørgsmål ved skidtet indtil der er lavet en advokatundersøgelse i stil med tidligere.


En advokatvurdering, bare for at få termerne helt på plads. Der er ret stor forskel på en advokatundersøgelse og en advokatvurdering.

Er der i grunden andre end Lund Madsen der har talt for at der skulle være noget at komme efter? Vi har efterhånden hørt til rigtig mange advokater og sågar en landsdommer ved Østre Landsret, der har læst Granskningskommisionens beretning og når frem til at der ikke er noget belæg for en rigsretssag. Så mange jurister kan Mette da vel heller ikke have på sin lønseddel.
Skrevet af hjst
Den må ikke, rent lovmæssigt,


Opklarende: Hvilken lov er det vi har fat i her ?

//hjst
"Engang Danmarks fodboldby nummer 1. "Klubånd i solskin - troskab i regn"
Skrevet af jensmoch
Opklarende: Hvilken lov er det vi har fat i her ?


Loven om Undersøgelseskommissioner og Granskningskommisioner.

Kapitel 3, undersøgelseskommissionens opgaver

Paragraf 4, stk. 4:
"Undersøgelseskommissionen kan i øvrigt få til opgave at foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. En undersøgelseskommission kan dog ikke få til opgave at foretage retlige vurderinger til belysning af spørgsmålet om ministres ansvar."
annonce
0