Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Borger Louis
@Matias. Det tror jeg, du kan have ret i. Derfor er der også elementer af den "østjyske metode" over for radikaliserede unge(ikke bio-ballademagere, selvfølgelig, men for princippets skyld) der virker interessant. Her benytter man sig blandet andet af religiøse mentorer til at få de unge på bedre tanker og netop ikke klassisk social- og reformpædagogisk tilgang. Der har været konkrete eksempler på, at det virker.
Skrevet af Sir , moderator
Har du links til det borger?
Dette er en signatur.
Skrevet af Borger Louis
Ja, jeg læste en artikel i Berlingske for et par måneder siden. Jeg ser lige, om jeg kan finde den frem.
Skrevet af Black Spider
Jeg skulle behandles gennem klassisk, socialpædagogisk tilgang - det skal unge, opvokset i en religionskultur ikke.

Så de steder i verden, hvor man har en religioskultur, der er der vilkelig fredfyldt og unge mennesker vokser op med en respekt for andre mennesker? Der er ikke vanvittige mængder af fanatisme, terror og vold?

Skrevet af Bishop
"Eller er der ikke nogle problemer med indvandrerdrenge eller kan man ikke påtale dem uden at "hov vi skal lige huske at andre også kan lave problemer"? "

Er der ikke problemer i din verden der er for generelle og små til at man kan udnytte dem og proppe prædikatet indvandreproblem på?
Jeg kan forstå på dig at du mener at larm i biografen er et indvandreproblem, og i så fald er det jo fint nok. men hvad hvis det ikke var et indvandrerproblem, men blot et drengeproblem, kunne du i såfald heller ikke se det mystiske i måden hun har udformet sit "skrig" på?
https://media.giphy.com/media/hrlkHUl2PQhtC/giphy-downsized-large.gif
Skrevet af Black Spider
Ja, jeg læste en artikel i Berlingske for et par måneder siden. Jeg ser lige, om jeg kan finde den frem.

Jeg mindes også at have læst en artikel om det.
http://www.b.dk/national…dikaliseret
Skrevet af Sir , moderator
Hvis og hvis Bishop. Sverige siger jeg bare.
Dette er en signatur.
Skrevet af Borger Louis
http://www.b.dk/national…dikaliseret

Radikalisering og dårlig opførsel i det offentlige rum er naturligvis ikke det samme, men i forhold til tilgangen af problemerne, kan der med udgangspunkt i den samme kulturelle(religiøse) baggrund hos de unge, godt være elementer, der er værd at lade sig inspirere af.
Skrevet af Bishop
Nu var det jo dig selv der søgte en forklaring på hvorfor at folk finder kommentaren for kontroversiel. Og i så fald kan det jo være ganske fordelagtig at prøve at anskue den fra flere vinkler. Og hvis nu du kunne svare ja eller nej til mit sidste spørgsmål, så tror jeg vi kunne komme en del nærmere et svar på dit oprindelige spørgsmål.


https://media.giphy.com/media/hrlkHUl2PQhtC/giphy-downsized-large.gif
Skrevet af Parfit
"Jeg skulle behandles gennem klassisk, socialpædagogisk tilgang - det skal unge, opvokset i en religionskultur ikke."

Nu har jeg selv arbejdet med indvandrere, så jeg vil faktisk gerne høre hvordan du så mener man skal gøre det? I øvrigt er det vel et noget ensidigt postulat. Måske man skulle erkende er der også hersker en vis diversitet mellem muslimske indvandrere, og ikke alle har brug for samme metoder til at blive integreret/"komme på rette spor". Her snakker jeg i øvrigt ikke om radikalisering som jeg er enige i, ikke har specielt meget med socioøkonomiske forhold at gøre.
Skrevet af Matias
Black Spider, nu er det min tur til at trække på en Bosse1983: Det er imponerende dumt. I modsætning til Bosse, vil jeg dog gerne uddybe - mest af alt fordi, jeg ved du kommer rendende, hvis ikke jeg gør det: De steder i verden, hvor religionskulturer er mere fundamentale for samfundet, end her, er - af meget, meget gode grunde - vanskellige, for ikke at sige umulige, at sammenligne med et samfund som det danske. Og derfor er dit spørgsmål (som reelt blot er en kommentar) dumt. Imponerende dumt.

Når jeg taler om unge, opvokset i en religionskultur i Danmark, hænger det selvfølgelig sammen med, at jeg ønsker for dem - og for samfundet - at de vil klare sig bedre, end de statistisk set gør pt. Og for at give dem det løft, må man behandle dem på anden vis, end man behandler udsatte af etnisk dansk oprindelse. Fordi forudsætningerne og det de motiveres af, basalt set er helt anderledes.
Skrevet af Sir , moderator
Jeg har ytret min holdning Bishop. Jeg tror folk gerne vil spille offerkortet. Man må pludselig ikke nævne at det er indvandrerdrenge, men selvsamme mennesker poster pt artiklen med danske unger der ikke kan opføre sig ordentligt på vej til Prag. Her er det pludselig ok at indrage etnicitet som et "se andre kan også være dumme" selvom hovedanken gik på at Støjberg ikke skulle blande etnicitet ind i det. Meget typisk...
Dette er en signatur.
Skrevet af Sir , moderator
"Og for at give dem det løft, må man behandle dem på anden vis, end man behandler udsatte af etnisk dansk oprindelse. Fordi forudsætningerne og det de motiveres af, basalt set er helt anderledes."

Men er det ikke fordi der er fejlet tidligere i forløbet så?
Dette er en signatur.
Skrevet af Bosse1983
Jeg forstaar ikke indholdet af dette afsnit. Er du enig eller uenig? Du skal blive bedre til at skrive dine synspunkter helt ud (flere mellemregninger, faerre antydelser).

Du får medhold i at vand er vådt.

Jeg laegger ikke op til noget. Jeg forsoeger at identificere relevante aarsager til et problem.

Nej, det gør du bestemt ikke, når Breivik er et eksempel og du gerne går ned på individniveau og spekulerer i potentielle diagnoser, uden noget at understøtte det med.

Og angaaende statistik, har jeg ikke praesenteret noget evidens for mine udsagn. Det er ren spekulation. Du naevner dog selv at der kan vaere psykologisk betinget aarsager til radikalisering (Breivik), saa statistik er helt unoedvendigt. Vi er jo enige (med mindre du er helt kontraer).

Jeg er uenig i ar sygdom er radikalisering (noget ingen tilsyneladende kan definere), endsige et sted at starte for at finde grunde. Det er dumt på ufattelig mange niveauer. Og jo, så snart du postulerer, at flere af Syrien-krigerne med større eller mindre sandsynlighed, kunne få en diagnose også, må du naturligvis bakke det op, så vi kan isolere dem fra den faktiske problemstilling.

Derudover giver jeg dig yderligere ret i at hvis f.eks. Breivik var opvokset i en arabisk familie, havde han sikkert rettet sin tossethed mod nogle andre, og det er slet ikke umuligt at han var stukket til Syrien.

Du giver mig ret i noget jeg slet ikke har spekuleret i? Det er interessant.


Er dette afsnit overhovedet rettet mod mig?


Ja.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Matias
"Måske man skulle erkende er der også hersker en vis diversitet mellem muslimske indvandrere, og ikke alle har brug for samme metoder til at blive integreret/"komme på rette spor"

- Jamen selvfølgelig da.

"Nu har jeg selv arbejdet med indvandrere, så jeg vil faktisk gerne høre hvordan du så mener man skal gøre det?"

- Vil du (faktisk) gerne vide det, fordi du har arbejdet med indvandrere? Jeg skal af gode grunde ikke kunne sige, hvordan du har udført dit arbejde, og hvilke muligheder/rammer, du har haft, men faktum er, at tiltagens massive fokus, næppe kan siges at have haft den ønskede effekt. Og derfor må man naturligvis tænke i andre baner - tingene har jo ikke fungeret, og gør det stadig ikke. Det er bl.a. derfor, højrefløjspartier over alt i Vesten, hvor muslimer bliver flere og flere, vinder terræn.

Generelt er mit indtryk dog (som i øvrigt også er et resultat af arbejde i indvandrermiljøer), at den religiøse og kulturelle pallette, man tilbyder de unge i forbindelse med arbejdet med dem, er for snæver. Om den overhovedet er til stede. Mange - og i særdeleshed mange, mange flere, end etnisk danskere - måler sig på værdisæt, som ikke omfavnes og stimuleres gennem klassisk socialpædagogik. Derfor er det min holdning, at man må acceptere dette, og inkludere religiøse/kulturelle vinkler, der måske kan virke stødende for det etablerede samfund. Acceptere, at hellige skrifter og religionskulturelle adfærdsmønstre, ikke blot - som Tøger Seidenfaden fik forvildet sig ud i - er et udtryk for teologiske spidsfindigheder. Vi er ikke ens. Og forskellene har rent faktisk en reel betydning. Jeg så gerne, at man accepterede skrifterne og traditionerne, og eksempelvis inkluderede dem i skole- og ungdomsarbejdet, således at det kunne være i henhold til disse, at man ser det gode eksempel. Det gode eksempel i at uddanne sig, respektere autoriteter, arbejde for det fælles bedste osv. Det vil kræve mere inklusion af imamer - men det vil også kræve, at imamer mødes af krav, som jeg er overbevist om, de fleste kan og vil følge. Dette har, så vidt jeg ved, aldrig været afprøvet. Og apropos krav, kræver det, at man sætter sig ind i skrifterne og ind i religionskulturerne. Vi har selv åbnet dørene for kulturer, der ikke ligner vestens - så må vi også erkende, at vi må sætte os ind i, hvordan de fungerer.
Skrevet af Slettet(320937202705)
Jeg er uenig i ar sygdom er radikalisering (noget ingen tilsyneladende kan definere), endsige et sted at starte for at finde grunde. Og jo, så snart du postulerer, at flere af Syrien-krigerne med større eller mindre sandsynlighed, kunne få en diagnose også, må du naturligvis bakke det op, så vi kan isolere dem fra den faktiske problemstilling.


Det er ikke saadan det fungerer. Breivik blev af en anden fremhaevet som et eksempel paa at manglende integration ikke er den eneste aarsag til radikalisering. Du forsoegte saa at argumentere for at han var et daarligt da du mente det var hans psykiske sygdom der var aarsagen til hans handlinger. Jeg paaviste saa at dit argument slog fejl, og faktisk underbyggede paastanden om at der kan vaere andre saliente aarsager til radikalisering, bl.a. psykisk sygdom. Breivik er et proof of concept her. Jeg behoever ikke yderligere evidens for at vise at dit modargument slaar fejl, hvilket er mit eneste aerinde. Hvis du vil have evidens, kan du evt. google dig frem til det, saafremt det findes. Det er din fritid.
Skrevet af Bosse1983
@Bot-hoved.

Hvordan integrerer vi faderen i Tøndersagen, Jack The Ripper og Charles Manson?

Du har absolut intet påvist. Eller jo det har du, men jeg prøver ihærdigt at holde en god tone lige nu.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Parfit
"- Vil du (faktisk) gerne vide det, fordi du har arbejdet med indvandrere? Jeg skal af gode grunde ikke kunne sige, hvordan du har udført dit arbejde, og hvilke muligheder/rammer, du har haft, men faktum er, at tiltagens massive fokus, næppe kan siges at have haft den ønskede effekt. Og derfor må man naturligvis tænke i andre baner - tingene har jo ikke fungeret, og gør det stadig ikke. Det er bl.a. derfor, højrefløjspartier over alt i Vesten, hvor muslimer bliver flere og flere, vinder terræn."

Det kommer jo i høj grad an på hvad for nogle sociale tiltag man kigger på. Jeg har arbejdet i Gellerup Klubberne, hvor der har været mange forskellige initiativer, og tallene går faktisk den rigtige vej. Særligt pigerne har stor fremgang, men man kan også se at drengene har rykket sig uddannelsesmæssigt. Center for socialt ansvar i Kbh, har en række rigtig gode projekter, hvor der både bliver taget hånd om kvinderne (bydelsmøderne som har været en stor succes) og nu i de også i gang med mændende på flere sociale områder. Der er mange ting der kører uden om statens indblanding, som mange slet ikke hører om. Pas på med ikke at vurdere alle sociale tiltag som noget hen af at være mislykket.

"Derfor er det min holdning, at man må acceptere dette, og inkludere religiøse/kulturelle vinkler, der måske kan virke stødende for det etablerede samfund. Acceptere, at hellige skrifter og religionskulturelle adfærdsmønstre, ikke blot - som Tøger Seidenfaden fik forvildet sig ud i - er et udtryk for teologiske spidsfindigheder. Vi er ikke ens. Og forskellene har rent faktisk en reel betydning."

Jeg kan sagtens følger dig i det her. Jeg tror dog du skal passe på med ikke at tilægge det større værdi end det egentlig har, dvs. den særegne religionskultur som du påstår mange af dem dyrker. Så forskellige er vi heller ikke, og jeg mener du undervurderer den enkelte unge, og måske bør du også anerkende dem som et politisk subjekt som kan kan træde ud af sin religionskultur, som et hvert andet menneske kan.

Men ellers er jeg da langt hen af vejen enig i, at man skal turde åbne op for religionssnakken og møde dem mere på "deres banehalvdel". Min egen erfaring siger dog, at der kan være en ret stor forskel blandt muslimer når man dagligt omgås dem og lærer dem bedre at kende, og der virker det ikke som om at særligt religionen fylder særlig meget hos dem, det er mere ud fra et eller andent identitetsprojekt, af at være noget særligt man bruger det. Det religiøse var næsten ikke noget som kom til udtryk med de flere hundrede jeg trods alt har arbejdet med.Skrevet af Slettet(320937202705)
Hvordan integrerer vi faren i Tøndersagen, Jack The Ripper og Charles Manson?

Du har absolut intet påvist.


Vi har endnu ikke etableret at manglende integration er aarsagen til radikalisering (det var der du sprang paa debatten sider tilbage). Og saa laenge denne sammenhaeng blot er et tomt postulat, er der ingen grund til at tage det serioest. Dermed er alle muligheder aabne, ogsaa psykologiske diagnoser, maaske ogsaa selvom det ikke er den mest saliente forklaring i ret mange tilfaelde.

Derudover,

Var Sinn Féin, RAF og Sinaloa Cartel´s medlemmer f.eks. blot daarligt integrerede?
Skrevet af Steve Highway-61
Bosse, det var jo bare det jeg mente med Breivik-bemærkningen. Jeg beklager at min oneliner ikke var incl. brugervejledning denne gang.
All we are saying is give peace a chance that means you too
annonce
0