Snak

Mere indhold efter annoncen
Kragh er noget så eksotisk som anarkokapitalist.

Ja, anarko. IKKE narko


From where you are now i dont think you can go wrong.
KimT. Alt imens to danske friske unge mænd myrdede en mørk mand på Bornholm....
Ja, og hvad med Breivik måske? Eller Hitler. Det er som om, folk glemmer, at hvide mennesker altså også kan være utidige.


da partileder Rasmus Paludan under en demonstration i Frederikssund sagde, at danskere ikke kan sameksistere med "det meget lavtstående muslimske kulturaffald".

- Retten fandt det bevist, at tiltaltes udtalelser var forhånende og nedværdigende over for en befolkningsgruppe, lyder det fra retsformand Line Bjørklund.


Forhånende og nedværdigende over for en befolkningsgruppe? Nuhrr, tud tud da. Straffelovens paragraf 266b gør ikke ret meget godt. Heller ikke i dette tilfælde.

Straffeloven § 266 b

§ 266 b Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Har sagt det før og siger det igen, vi har ikke ytringsfrihed i danmark.
Det er vildt nok, at det har du bare gennemskuet. Ingen tror vel, at vi har absolut ytringsfrihed? Selvfølgelig kan man ikke forvente at kunne fremsætte fx injurier straffrit, ej heller skal man kunne det.
Lars Kragh Andersen har de senere par år fundet tilflugt på den yderste højrefløj. Og det er efterhånden blevet pokkers svært at følge og forså hans ideologi og projekt - staten skal være ikke eksisterende, borgerne skal nyde ultimative frihedsrettigheder - brune og sorte not so much.

Lars skal I øvrigt også ind og ruske den snart - så det kan være, at han bliver bunk kammerat med hans gode ven Paludan.
Edge lord
Selvfølgelig skal Paludan i fængsel, men jeg vil ikke være skadefro over det.

Nu kommer han sikkert til at have en blød afsoning i et åbent fængsel, da han jo på ingen måde er en belastet vanekriminel.

Dummer han sig med tåbelig opførsel, før han har afsonet, så kan det være han ryger i lukket fængsel. Det tror jeg ikke han kan klare. Han virker lidt ustabil og han kommer i problemer hvis han ikke kan tilpasse de uskrevneregler der er i et fængsel
Der findes kun en menneskerace - Homo Sapiens, som i øvrigt ikke er ren, da der i tidenes morgen blev knaldet løs med Neandertalerne mm
Det er vildt nok, at det har du bare gennemskuet. Ingen tror vel, at vi har absolut ytringsfrihed? Selvfølgelig kan man ikke forvente at kunne fremsætte fx injurier straffrit, ej heller skal man kunne det.


Ved ikke om det er videre vildt eftersom det er et ret simpelt begreb, vil nok i højere grad sige at det er vildt at majoriteten af bolds brugere ikke kan gennemskue det. Men så igen er det en side fyldt med progressive NPC´er, så er egentligt ikke overrasket.
Majoriteten ligefrem. Er det sådan, at du kan nævne, hvem du her har i tankerne? Bare ét navn eller måske endda to på brugere, som tilsyneladende tror, at vi har absolut ytringsfrihed? Det burde være en formalitet.

Hvad står NPC for?
Mit bud: Non playable characters. Ses i computerspil. Sådan nogle er vi alle herinde. Faktisk er vi alle bare bots. Især Kim.
Lose all to save a little
annonce