Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Halil
Min moster arbejder på en af Nørrebroskolerne, hvor der er flest tosprogede elever. Det har heller aldrig været et tema, at der er problemer med jødebørn, når hun snakker om diverse problemer med børnene.

Jeg må ærligt indrømme, at jeg har aldrig har spottet en jøde på Nørrebro, når jeg går rundt eller lurer på Cafe Ægir.

Noget kunne tyde på en storm i et glas vand.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Cabra
Jeg må ærligt indrømme, at jeg har aldrig har spottet en jøde på Nørrebro, når jeg går rundt eller lurer på Cafe Ægir.

Det er nok også de færreste jøder, som går rundt og skilter med deres religion på Nørrebro.
Jeg har en jødisk ven, der er bosat på Nørrebro, som har givet op på at gå med kalot, fordi han simpelthen ikke kan klare at blive verbalt overfaldet på gaden mere. Han har aldrig følt sig truet på livet el. Men tilråd som "jødesvin" blev efterhånden en daglig rutine for ham.

Det er i øvrigt fint journalistisk arbejde af JP at følge op på historien og sætte den lidt i perspektiv.
Skrevet af Okocha
De politiske interesser i en sådan sag (eller muligvis mangel på samme) (hhv. at blæse den op og "nuancere" den til døde) gør det svært at bedømme, hvor store problemerne reelt måtte være.
\"Alt er Bastille for den nøgne masse\"
Skrevet af Okocha
"Lise Egholm, der er skoleleder på Rådmandsgade Skole, bragte konflikter mellem muslimer og jøder på banen i går. Men i dag siger hun til DR Nyheder:

- Det er et meget, meget lille problem, det er slet ikke et problem i forhold til mange mulige andre ting, men der er nogle få jødiske forældre som er lidt bekymrede, og det har jeg sagt og det står jeg ved."Det tyder altså på et klassisk eksempel på racistisk betinget overreaktion fra højre side af salen. Bare det så i det mindste kun var DF...
\"Alt er Bastille for den nøgne masse\"
Skrevet af teleduffe
Det er nok også de færreste jøder, som går rundt og skilter med deres religion på Nørrebro.
Jeg har en jødisk ven, der er bosat på Nørrebro, som har givet op på at gå med kalot, fordi han simpelthen ikke kan klare at blive verbalt overfaldet på gaden mere. Han har aldrig følt sig truet på livet el. Men tilråd som "jødesvin" blev efterhånden en daglig rutine for ham.


Dette billede kan jeg desværre tilslutte mig.
Jeg boede i NV, det år jeg læste diplom på DPU, og her havde jeg en jødisk medstuderende, der også havde opgivet sin jødiske påklædning, efter spyt, tilråb og lign. havde mødt ham igen og igen...

Det tyder altså på et klassisk eksempel på racistisk betinget overreaktion fra højre side af salen. Bare det så i det mindste kun var DF...


Tværtimod, det er såmen kun på tide, at jødehadet i Danmark (og Europa) bliver taget seriøst, og det er ganske utroligt, at DF skal tage den kamp, som i den grad burde være f.eks. De Radikales.
Jeg synes, at de bortforklaringer, som de kulturradikale forsøger at komme med i denne sag, er et klassisk bevis på det skjulte jødehad og frygt for at træde på eksteme dele af det arabisk-muslimske samfund, som præger store dele af centrum-venstre.
Skrevet af Cabra
Dansk Folkepartis Martin Henriksen.

Han mener, at diskrimination af jøder skal straffes med for eksempel økonomiske sanktioner for familier, tvangsflytning til andre bydele og i grove gentagelsestilfælde udvisninger[/i]

Det er dog en aaanelse mere end at tage problemerne seriøst. Det jo fucking vanvid.
Skrevet af Kusk
Man tegner meget den her sag op som var det et racespørgsmål. Men det er vel ekstremt søgt at sige, eftersom der er jøder over hele verden, med vidt forskellig etnisk herkomst?

For de fleste i dag er jødebegrebet vel i højere grad en identitet som man tilvælger (og selvfølgelig skal have ret til at tilvælge), snarere end, at det er noget "man bare er". Og uanset hvordan man vælger at tolke det, så er identiteten jøde vel ensbetydende med grundstøtte til Israel.

Min pointe er sådan set bare: Er det her ret meget anderledes end at jeg ikke kan lide kommunister, fordi de vil tage min personlige frihed? (hvis vi ser bort fra den historiske kontekst).

Dermed selvfølgelig ikke sagt, at det legitimerer, at jeg laver den ene eller anden slags overgreb.
Mvh.
Skrevet af Soldatino
""Tværtimod, det er såmen kun på tide, at jødehadet i Danmark (og Europa) bliver taget seriøst, og det er ganske utroligt, at DF skal tage den kamp, som i den grad burde være f.eks. De Radikales.""

Hvorfor finder du det utroligt DF tager kampen?
“Gli arbitri italiani sono i migliori al mondo. E comunque preferisco evitare ogni polemica, e parlare solo di calcio giocato”: così Antonio Conte ha risposto in Turchia
Skrevet af Cabra
Noget som irriterer mig i denne debat, er at en del synes at insistere på, at problemet alene løses ved at oplyse unge arabere/muslimer om, at det at være jøde ikke nødvendigvis betyder, at man støtter Israels politik. Det ville klæde "dem" klart og entydigt at fortælle, at selvom man som jøde støtter Israels politik, så giver det ikke andre ret til at chikanere disse mennesker.
Skrevet af Adriaanse
Dermed selvfølgelig ikke sagt, at det legitimerer, at jeg laver den ene eller anden slags overgreb.

Det tror jeg heller ikke at du, eller så mange andre gør, Kusk. Du "foreslår" bare en salondiskussion fremfor handling, hvilket så igen er noget også mange andre, ikke personligt berørte, gør. Du rammer tidsånden fint.

Soldatino - egentlig er dette, efter min opfattelse, en sag for alle veltænkende mennesker, uagtet partifarve. Men jeg er enig med Teleduffe i, at det, i teorien, ville være en særdeles oplagt sag for de Radikale, der jo almindeligvis ikke accepterer intolerance i nogen form, så vidt jeg kan forstå. Men omkring dette konfliktområde, justerer de, beviseligt, (Mangfoldighedsfesten) gerne lidt på den normale retorik, og synes meget villige til, at lade andre partier komme til.

Skrevet af Matias
"... de bortforklaringer, som de kulturradikale forsøger at komme med i denne sag, er et klassisk bevis på det skjulte jødehad og frygt for at træde på eksteme dele af det arabisk-muslimske samfund"

- Det tror jeg ikke er rigtigt. Jeg tror hverken at jøder hades eller muslimer frygtes. Til gengæld tror jeg, at det er De Radikales, efterhånden paradoksale, afstandtagen til borgerligheden, der giver sig til kende. Kritiseres indvandringen, racistiske tendenser osv. fra borgerlig side, enten pure afvises den eller "nuanceres" til ukendelighed fra radikal side, efter devisen min fjendes fjende (er min ven). Det er paradoksalt fordi den kulturradikalisme - som jeg oplever, at De Radikale (og deres støtter) lægger sig tæt op ad - bl.a. er (var) en kamp for at åbne for religionskritik, forståelsen for seksuelle rammer, nedbrydningen af (konservative) sædvaner, traditioner og familien som institution. Og i kampen mod den "gammelkendte" repræsentant på det område (borgerligheden), lader man våbnene med automatforsvar for kulturer (og kulturegenskaber), der i langt, langt højere grad er netop fjendtligt indstillede overfor religionskritik, seksuel frigørelse, afvisning af sædvaner og familien (med dertil hørende ufravigelige familiemønstre) som insitution. Men (selv-)hadet er åbenbart så stort, at indholdet ikke længere er nær så vigtigt, som dem der kæmpes imod. Det kommer til at blive et gigantisk, radikalt selvmål, for snart er der ikke længere plads til deres anti-konservative "frisind". Da vil de være tvunget til selv at erklære sig konservative eller flygte, da deres politik ikke tager højde for de kræfter, de er ved at tildele (her til lands (eller, sådan set på det meste af kontinentet)) "nye" kulturer og sammes konservative og traditionsforankrede livssyn. De (radikale og/eller kulturradikale) vil formentlig deles i to lige store lejre. Dem der gør det ene, og dem der gør det andet.
Skrevet af Adriaanse
Det kunne du godt have ret i, Matias.
Skrevet af Okocha
Når nu det viser sig, at den specifikke problemstilling ikke rigtig var et problem alligevel, er det åbenlyst paradoksalt, at højrefløjens mest skræppende krager, der reagerer impulsivt med krav om udsmidning o.lign., når der peges på problemer blandt muslimske grupper, skal belære andre om, hvordan man behandler minoriteter; og om mobning i det hele taget.

Men man kan selvfølgelig benægte, at en del af integrationsproblemerne bunder i, at dele af den politiske elite har enorme problemer med at holde hovedet koldt, når talen falder på muslimer.

Man kunne håbe, at gårsdagens misere kunne få eksempelvis Jarlov til at se lidt indad, men det er desværre usandsynligt.
\"Alt er Bastille for den nøgne masse\"
Skrevet af Matias
"... en del af integrationsproblemerne bunder i, at dele af den politiske elite har enorme problemer med at holde hovedet koldt, når talen falder på muslimer"

- Hvis det skulle være en forklaring, hvordan forklarer man så integrationsudviklingen i lande (f.eks. Sverige), som ligner (eller har mere klare, optrukne linjer end) den i Danmark, men ikke har samme enorme problemer med at holde hovedet koldt blandt den politiske elite?

"Man kunne håbe, at gårsdagens misere kunne få eksempelvis Jarlov til at se lidt indad, men det er desværre usandsynligt"

- Det kommer ikke til at ske. Det kommer heller ikke til at ske, at Liv Holm Andersen, Zenia Stampe eller Anna Mee Allerslev nogensinde kommer til at adressere et problem, på anden vis end at opfordre "alle til at være opmærksomme på (samme)".

Det er fint nok at du er ude med riven efter de borgerlige, Okocha, og guderne skal vide, at jeg er enig med dig i kritikken af den fløjs politikere. Men den enighed fritager ikke dig (og andre der ikke er begejstrede for borgerligheden) for at netop at kigge indad. Det kunne jo være, at naivitetsforestillingerne om, at kultur og traditioner slet ikke betyder noget (som Liv Holm Andersen plæderer for), er det rene gift for sameksistensen.

"Når nu det viser sig, at den specifikke problemstilling ikke rigtig var et problem alligevel"

- Hvad er det, der ikke rigtigt er en problemstilling? Er det at der er så få tilfælde, fordi en lille minoritet har taget sine forbehold, eller er det, at det reelt ikke er videre sandsynligt, at det skulle være en tendens der ville være (stærkere) målbar, om bare alle kastede deres liv ind i det?
Skrevet af Borger Louis
Et par opkald til de andre skoler på Nørrebro fra en rationelt tænkende journalist på JP. Og vupti, så viser det sig, at problemets omfang er noget så beskedent.

Det er morsomt, men også ret skræmmende.
Skrevet af Matias
Er det morsomt, hvis tilfældet er, at nogen har kløet nok på i forhold til den aggressive hetz, og således har ført til minoriteters tilnærmelsesvis totale segregation (fra hinanden), således at problemets omfang er begrænset? Jeg har sgu lidt svært ved at se det hysterisk grinagtige i det.

Det er som om der findes folk, der ånder lettet op og afblæser al snak, udelukkende på baggrund af hvor hyppigt episoderne optræder. Ikke på baggrund af de forbehold der allerede er taget af bestemte minoriteter, og ikke på baggrund af muligheden for, at der faktisk findes en solid foragt for samme minoriteter.
Skrevet af Borger Louis
Er det morsomt, hvis tilfældet er, at nogen har kløet nok på i forhold til den aggressive hetz, og således har ført til minoriteters tilnærmelsesvis totale segregation (fra hinanden), således at problemets omfang er begrænset? Jeg har sgu lidt svært ved at se det hysterisk grinagtige i det.
Måske nærmere påfaldende og tragikomisk, hvor lidt benarbejde der skal til for at se, hvordan det i realiteten forholder sig. Flere medier har jo præsenteret historien som sandheden, mens de politikere, der nu engang profiterer bedst på den pågældende problematik heller ikke gør sig nogen ulejlighed for at tjekke efter i sømmene.


Skrevet af Fribytter
På skolerne ved man jo nok godt, hvem der er jøder, og hvem der ikke er. Uanset beklædning og den slags. At der udenfor skolerne kan være problemer, hvis man ifører sig en kalot, er en lidt anden problemstilling end den, der går på, at jøder bliver forfulgt i skolerne på Nørrebro.
"The problem with my life is that I've said too much shit in the past and no-one forgets it"
Skrevet af Matias
Jamen hvad er virkeligheden da, Borger Louis? Er det at der er få tilfælde, punktum?
Skrevet af Borger Louis
Vi snakker om to forskellige ting, Matias. Jeg hentyder til mediernes amatørisme i sagen og politikernes manglende lyst til at faktatjekke i deres iver efter gå et populistisk ærinde.

De er imponerende så meget arbejde, de overlader til formiddagsaviserne.
annonce
0