Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Pibe
Hvis kristendom er uforenelig homoseksualitet, hvorfor så behovet for kirkelig vielse.

Mercado har ikke rigtig forklaret sin kristne tros indhold ud over at den er bedre end islam og vistnok har et eller andet med DK og demokrati at gøre.
Skrevet af Bosse1983
Klar med paraderne, hvad, Bosse?

Det er vist endnu et vildskud fra din side, Steve.

De skal vist lige finde en grimasse der kan passe.

Som nævnt i en anden tråd, sætter Pape med påhæng hak i så mange demografiske kasser, at jeg tror de fleste kan få øje på PR-værdien, og således vil sluge den kamel. Rotterne fra Kristelig Folkepartis synkende skude, kan vel også forstå, at Konservative er et andet parti end det de forlod.


Deres placering af familien i centrum er jo også i spil. Ikke kun Mais kristendomsundervisning.

Jeg synes bare han skal have spørgsmålet. Så må vi se hvad han svarer. De konservative ville jo ikke kalde folk i homoægteskaber for ægtefæller, det skal han da også lige svare på. Det viser bare at man ikke kan blæse og have mel i munden.


Igen, det er næppe en forudsætning for at være konservativ, at man også er kristen. Er Pape ikke kristen, og således ikke videre interesseret i ægteskabet som en sådan konstruktion, kan han jo være pænt ligeglad. Men ja, jeg ville elske at se dig stille dine spørgsmål. Gerne i en variant som da Dovne Robert var på EB-TV.

For at balancere din dogmatiske idioti, skal du vel også have fat i EL og andre og snakke væbnede revolutioner og deslige. Man står jo tilsyneladende til regnskab for hele tankegodset, vælger man at repræsentere et parti.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Black Spider
Men det er jo ganske enkelt forkert. Det er jo ikke det der er fokus. Tvært imod er fokus på en skattelettelse i bunden, således at der er skattefrihed på de første 7.000 kr.

Ja, det er også den snak om skattefrihed på de første 7k, men det er stadigvæk en del af det forslag, de har sendt til beregning, at topskatten skal afskaffes, og hvordan skal det mon finansieres? Ved at reducere det offentlige forbrug, selvfølgelig. Hvem går det offentlige forbrug på? De stærkeste eller de svageste i samfundet?

I øvrigt er det jo endda en del af forslaget, at den offentlige sektor skal effektiviseres med 10% og at velfærden skal privatiseres. Hvad tror du det betyder i praksis? Kald mig endelig paranoid, men sådan som jeg forstår DJØFsk, så betyder de to ting reelt nedskæringer og intet andet end nedskæringer. Mindre volume og dårligere kvalitet, for ellers løber det simpelthen ikke rundt. Altså er vi i bund og grund ude i mindre velfærd for de svage som finansierer en topskattelettelse for de stærke.

Dermed ikke sagt, at jeg kategorisk er imod alt i hele deres kampagne, men fundamentet i den appellerer ikke så voldsomt. Igen, hvis folk gerne vil den vej, så bør de tage et godt langt kik på andre lande, der har taget den rute, og specielt hvordan de svageste i de lande klarer sig. Og når folk har overvejet det, så bør de melde åbent ud. Skal Danmark være et land hvor hjemløse med mentale problemer sulter ihjel eller dør af sygdomme, som de ikke har råd til at få behandlet? Ja eller nej?

Endelig er der stadigvæk det problem med pålideligheden af finansministeriets beregninger. Hvis finansministeriets model bliver presset uden for den zone hvor den kan forventes at være bare nogenlunde retvisende af LAs mange ret voldsomme antagelser, hvad kan vi så egentlig bruge outputtet til? Og hvad gør LA for at gøre opmærksom på den problematik?

Noget der vel at mærke uden vanskeligheder vil kunne gøres hvis man i stedet undlader at implementere den forventede stigning i det offentlige forbrug.

Nu kan vi jo ikke uden vanskeligheder fastholde det offentlige forbrug når det offentliges forpligtelser er støt stigende. Ikke uden i praksis at arbejde i nedskæringer. Så kan du selvfølgelig agitere for, at besparelsen udelukkende skal komme fra papirnusserne, som skal fyres fra det offentlige, men hvor realistisk er det? Og hvorfor skete det mon ikke allerede under hverken Anders, Lars eller Helle?

Topskatten skal, naturligvis, fjernes, men det er sekundært.

Hvorfor mener du, at det er sekundært for LA at fjerne topskatten? Jeg skulle da mene, at de har været imod topskatten væsentligt længere end de har agiteret for, at de første 7k om måneden skal være skattefrie?
Skrevet af Viola 4 Ever
@ Black Spider

De 10% er jo ikke en LA opfindelse. Det kom regeringens egen produktivitetskommission jo selv frem til var opnåeligt. Endda uden serviceforringelser.

Det offentlige forbrug er mange ting, udover kontanthjælp og omkostninger til ældre og sygehusene.

Du kan jo evt. selv finde produktivitetskommissionens rapport.

Når jeg mener "sekundært", så er det jo fordi det ikke er lige så stor en prioritet som fradraget i bunden lige nu.

Skal Danmark være et land hvor hjemløse med mentale problemer sulter ihjel eller dør af sygdomme, som de ikke har råd til at få behandlet? Ja eller nej


Det er jo helt absurd det der.

Er det virkelig din forestilling af en virkelighed hvor vi beskattes som eks. svenskerne? Stram op.

Nu kan vi jo ikke uden vanskeligheder fastholde det offentlige forbrug når det offentliges forpligtelser er støt stigende.


Igen, det er noget vrøvl. Du kan ikke udelukkende se på enkelte områder som ældreplejen, sygehusene o.l. og så konkludere at fordi der er områder hvor vi pga. den demografiske udvikling vil opleve stigninger, at så kan vi dermed konkludere at det samme er tilfældet over en bred kam.
Det offentlige forbrug dækker over langt mere, også bunker af omkostninger der intet har med kernevelfærd at gøre. Men har man én gang budgetteret med en omkostning, et eller andet sted i systemet, så forsvinder den aldrig nogensinde igen.
Det er på høje tid til at man for alvor får gjort op med det, i stedet for at man bare bliver vred med at skrue på skatte/afgiftshåndtaget.
I think religion should be treated with ridicule, hatred and contempt, and I claim that right. - Christopher Hitchens I will try anything once, except incest and folk dance. - Oscar Wilde Il mio cuore sarà sempre viola
Skrevet af FCK 4EVER
Hvad tid starter denne tråds forargelse over det angreb på vores ytringsfrihed som fandt sted i weekenden ?

http://www.politiko.dk/n…-overfaldet
NEJ til slutspil i SuperLigaen - det er en joke!!! Topplaceringerne skal ALTID afgøres via normal struktur.
Skrevet af tue69
Hvad tid starter denne tråds forargelse over det angreb på vores ytringsfrihed som fandt sted i weekenden ?

http://www.politiko.dk/n…-overfaldet


Kl. 10.10 tilsyneladende.

Jeg går ikke ud fra at nogen i tråden ønsker Yahya Hassan tæsket eller overfaldet, selvom man er rygende uenig med ham.

Medmindre Per Clausen selvfølgelig har en bruger.
Skrevet af Sir , moderator
Hvad skal den spydige kommentar til for? Mon ikke alle tager afstand fra den slags? Personligt ser jeg det ikke før nu.
Dette er en signatur.
Skrevet af Black Spider
De 10% er jo ikke en LA opfindelse. Det kom regeringens egen produktivitetskommission jo selv frem til var opnåeligt. Endda uden serviceforringelser.

Det er simpelthen ikke korrekt. Kommissionen bemærker konsekvent at tallene kommer fra KORA og at de er genstand for usikkerhed fordi det er svært som bare pokker at måle serviceniveauet med nogen grad af præcision og objektivitet. Det du burde have sagt, er at kommissionen kom frem til, at der potentiel kunne spares ~10% givet at en række antagelser holder stik. Eller på dansk, at det her er meget teoretiske tal, der næppe holder vand i virkeligheden.

I øvrigt et lille citat fra Baggrundsrapport: Produktiviteten i den offentlige sektor, side 17
Der er dog væsentlige udfordringer i at omsætte følgende analyse til virkelig politik. Det skyldes, at det er en vanskelig opgave at opgøre produktivitetsvækst i den offentlige sektor, offentligt forbrug i real værdi (faste priser) og dermed også det offentlige serviceniveau. Derved er det også vanskeligt at bestemme, i hvor høj grad et forløb med løbende lavere udgifter til offentligt forbrug vil slå igennem i et lavere serviceniveau, eller om det vil kunne opvejes af højere produktivitetsvækst i den offentlige sektor.

Det offentlige forbrug er mange ting, udover kontanthjælp og omkostninger til ældre og sygehusene.

Selvfølgelig er det det. Men derfor kan du jo stadigvæk ikke bare antage en produktivitetsforbedring og bruge det som en begrundelse for, hvordan man kan håndtere stigende forpligtelser med færre penge uden en serviceforringelse. Faktum er, at vi har stigende problemer med livsstilssygdomme og oven i det en stigende ældrebyrde. Oven i det har vi små årgange på arbejdsmarkedet til at betale for det. Altså mere byrde, færre til at løfte. Og det vil du (og LA) så fikse ved at antage jer ud af det, og så skide hul i, om virkeligheden faktisk vil lege med. Hvis den ikke vil, hvad så?

Er det virkelig din forestilling af en virkelighed hvor vi beskattes som eks. svenskerne?

Nej, men det er min forestilling af hvad der sker, hvis vi accepterer den ideologi fuldt ud, som Samuelsen rimeligt åbenlyst står for. I det nuværende forslag bevares det offentlige sundhedsvæsen selvfølgelig, men du skal ikke påstå, at LA har et problem med private sundhedsforsikringer og delvis brugerbetaling i forbindelse med sundhedsydelser. Hvad mon næste skridt er? Tror du, LA simpelthen stopper op og siger "nu er skatten lav nok", når vi er på niveau med Sverige? Hvad har LA gjort nogensinde, der giver dig den ide?

Du kan ikke udelukkende se på enkelte områder som ældreplejen, sygehusene o.l. og så konkludere at fordi der er områder hvor vi pga. den demografiske udvikling vil opleve stigninger, at så kan vi dermed konkludere at det samme er tilfældet over en bred kam.

Det kan man så netop godt antage. Det er jo ren ceteris paribus. Vi ved at et par af faktorerne er støt stigende og resten af dem fastholder vi i mangel af bedre viden. Alt andet lige så ender det med et større krav til produktion.

Den eneste måde, noget andet kan være tilfældet, er hvis der er andre faktorer, der faktisk falder mere end sygehuse og og ældreplejen, infrastrukturomkostninger, politi, integration, osv. Du kan selvfølgelig vælge at spille jokeren, reduktion i overførsler, sådan som fx DA har foreslået det, men så er vi jo netop for alvor ude i det jeg beskrev tidligere, hvor de svage skal betale de riges skattereduktion.

Det offentlige forbrug dækker over langt mere, også bunker af omkostninger der intet har med kernevelfærd at gøre. Men har man én gang budgetteret med en omkostning, et eller andet sted i systemet, så forsvinder den aldrig nogensinde igen.

Skal vi lige citere produktivitetskommissionen endnu en gang?

Samme rapport som tidligere, side 3
De offentlige udgifter består grundlæggende af 3 størrelser: Kollektivt
offentligt forbrug, individuelt offentligt forbrug og indkomstoverførsler (transfereringer).


Med andre ord, du har tre grundelementer, du kan justere på. Kernevelfærden falder under det individuelle offentlige forbrug, hvor det du snakker om lyder som elementer i den kollektive del samt selvfølgelig papirnussere, rapportskrivere, bønnetællere, skrivebordsgeneraler, paragrafryttere, og hvad vi ellers kan forestille os af DJØF´sk uvæsen med "kolde hænder".

Og det lyder jo meget fornuftigt, det du siger, men holder det vand? Kigger vi på de kollektive offentlige udgifter, fx via denne side:
http://www.statbank.dk/s…PLanguage=0
så har de i perioden 2009 til 2013 bevæget sig fra 147 mia til 149 mia i løbende priser. Det individuelle offentlige forbrug har i samme periode bevæget sig fra 334 mia til 355 mia. Indikationen her er således at der dels allerede er en løbende besparelse i de kollektive udgifter og dels at der faktisk er en jævnt stigende udgift på de individuelle udgifter.

Kan vi så ikke bare sparke DJØF-svinene ud? De burde være så nemt, men så vidt jeg husker har det været et tema siden de tidlige Anders Fogh dage, at vi skulle reducere i bureaukratiet og administrationen, og alligevel har hverken han, Lars, eller Helle, trods budgetproblemer af skiftende seriøsitet, evnet at få vendt udviklingen. Hvorfor tror du, at LA kan gøre det uden videre?

Du har dog delvist ret. Der er sikkert meget gammelt lort, der gemmer sig i finansloven, og som man roligt kunne skære væk, men hvad det beløbsmæssigt løber op i, det kan ingen jo vide før de ting faktisk er identificeret. Altså er det ganske optimistisk at forvente, at den slags kan skabe en nævneværdig reduktion i budgettet.

Det er på høje tid til at man for alvor får gjort op med det, i stedet for at man bare bliver vred med at skrue på skatte/afgiftshåndtaget.

Jeg er helt enig. Jeg føler bare ikke, at det faktisk er det, LA gerne vil. I stedet for at have identificeret specifikke ting, der kan skæres ud, så har de valgt nogle tal der lyder godt, og det må kommunerne og de offentligt ansatte så bare gennemføre. Der er med andre ord netop blot tale om at skrue på skatte/afgiftshåndtaget, men bare med modsat fortegn i forhold til EL/SF.

I øvrigt skal det med, at mange af DJØF´erne netop har et job, fordi vi skal have elimineret alt det her spild. Derfor skal udgifterne registreres mere detaljeret og regler og retlingslinjer skal overholdes og overholdelsen skal også registreres, dokumenteres, godkendes, og arkiveres til fremtidig analyse. Og det jeg har hørt, så er der også EU-siden, som faktisk er endnu mere krævende hvad angår dokumentation og papirnusseri end de danske regler.
Skrevet af Steve Highway-61
Hvis man er formand, ja.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Bosse1983
Hvad tid starter denne tråds forargelse over det angreb på vores ytringsfrihed som fandt sted i weekenden ?

Det er måske værd at få etableret, at det handler om ytringsfrihed, inden man begiver sig ud i den slags. Men det er selvfølgelig detaljer, at Yahya ikke er ytringsfriheden personificeret.

Jeg tror dog ikke du finder særlig mange herinde, der ikke tager afstand fra voldelige bøverter i nattelivet, Yahya inklusiv.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af FCK 4EVER
"Hvad skal den spydige kommentar til for?"

Beklager hvis du blev stødt - syntes nu tråden om Dansk Politik ellers har masser af dem.
Mon ikke du også selv har en ide om hvorfor den blev leveret spydigt...

"Mon ikke alle tager afstand fra den slags?"

Mon?
Det har man da lov at håbe.

"Personligt ser jeg det ikke før nu."

Det var nu heller ikke rettet mod dig specifikt, eller andre individer på sitet for den sags skyld.


@ Bosse

"Det er måske værd at få etableret, at det handler om ytringsfrihed, inden man begiver sig ud i den slags. Men det er selvfølgelig detaljer, at Yahya ikke er ytringsfriheden personificeret."

He he, nice Bosse - for manden er jo kendt for andet end sine ytringer ikke.
Du skal da være velkommen til at fremsætte alternativer årsager til hvorfor manden blev overfaldet.
NEJ til slutspil i SuperLigaen - det er en joke!!! Topplaceringerne skal ALTID afgøres via normal struktur.
Skrevet af tue69
Mon?
Det har man da lov at håbe.


Selvfølgelig gør folk det. At gøre Yahya Hassan til en personificering af hele ytringsfriheden er dog overkill i min optik, om end at det naturligvis ikke kan udelukkes, at det er hans ytringer, og ikke bare hans hestehale, der har været årsag til slagsmålet.

Skal vi skabe en #JeSuisYahya trend på Twitter?
Skrevet af Bosse1983
He he, nice Bosse - for manden er jo kendt for andet end sine ytringer ikke.

Ukendte personer får ugentlig tæv i nattelivet.

Du skal da være velkommen til at fremsætte alternativer årsager til hvorfor manden blev overfaldet.

Ja, det er helt utænkeligt, at Yahya kan finde på at sige noget, der på anden måde opfattes provokerende.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af FCK 4EVER
"Selvfølgelig gør folk det."

Igen, man har da lov at håbe!

"At gøre Yahya Hassan til en personificering af hele ytringsfriheden"

Det er der heller igen det gør ham til - men det er dog svært at komme uden om at han er personificeret ved sine ytringer, ikke?

"Skal vi skabe en #JeSuisYahya trend på Twitter?"

Go for it, jeg er ikke på Twitter...

"Ukendte personer får ugentlig tæv i nattelivet."

LOL - sikken en ståmand at smide.
Gad hvide hvor mange af dem der er flankeret at PET vagter...

"Ja, det er helt utænkeligt, at Yahya kan finde på at sige noget, der på anden måde opfattes provokerende."

Ville det ændre på at han havde fået tæv grundet sine ytringer da?

Sjovt denne motiv fortolkning aldrig dukker op når det er andre der bliver truet/overfaldet.
MEn ja Bosse, han har sgu nok bare været provokerende og selv bedt om det - og en eller anden tilfældig person har tænkt at han lige skulle have en på kajen, PET vagter eller ej...
NEJ til slutspil i SuperLigaen - det er en joke!!! Topplaceringerne skal ALTID afgøres via normal struktur.
Skrevet af tue69
Det er der heller igen det gør ham til - men det er dog svært at komme uden om at han er personificeret ved sine ytringer, ikke?


Selvfølgelig. Jeg bryder mig dog generelt ikke om, at vi skal gøre ytringsfriheden til en genstand, uanset om det er Yahya Hassan eller tegningerne som får den funktion. Men det gør selvfølgelig især den sort/hvide debat meget nemmere.

Men det er populært at bruge ytringsfriheden på den måde, så det bliver sikkert også udlægningen inden længe på visse områder af de sociale medier.

(Lad mig da lige understrege, at jeg ikke synes at det er okay at Yahya Hassan får en på hovedet, fordi at han optræder i det offentlige rum som debattør. Det samme med Inger Støjberg og andre markante, politiske skikkelser)

Og så skal det selvfølgelig bemærkes, at der hidtil kun er udlægning fra én side (om end jeg da er enig med dig i, at det ikke er usandsynligt at Yahya Hassan redder sig én på munden bare for at være Yahya Hassan)

http://nyhederne.tv2.dk/…gode-om-det
Skrevet af Steve Highway-61
Det er bare sjovt som blå bloks voldsomme forargelse udebliver når det er deres modstandere der får bank.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Bosse1983
LOL - sikken en ståmand at smide.
Gad hvide hvor mange af dem der er flankeret at PET vagter...


En stråmand? Det ved du vist ikke hvad er. Om de er flankeret af PET-vagter, er jo netop ikke relevant. Deraf at de er ukendte.

Ville det ændre på at han havde fået tæv grundet sine ytringer da?

Nej, sikkert ikke for dig. Jeg ser det dog ikke som et angreb på ytringfriheden, hvis en person får på munden, for at kalde en anden persoin noget grimt, eller bare fordi han opfattes provokerende. Har du det anderledes, bør du have travlt med at støve politi-loggen igennem, hos de lokale sprøjter. Videre kan det så undre, at du trækker Yahya frem, fordi alle voldsepisoder i nattelivet jo stort set så er et angreb på ytringsfriheden.

Sjovt denne motiv fortolkning aldrig dukker op når det er andre der bliver truet/overfaldet.


Motivfortolkning? Det er vel ganske almindeligt, for folk med IQ over 80, at man gerne vil have en fydestgørende redegørelse, inden man springer til konklusioner. Ytringsfriheden er jo trods alt også dømt i byretten, så skærmydsler er ikke noget nyt.

MEn ja Bosse, han har sgu nok bare været provokerende og selv bedt om det - og en eller anden tilfældig person har tænkt at han lige skulle have en på kajen, PET vagter eller ej...

Tjah, det er jo før sket at han er endt i slagsmål, hvor PET-vagter har været til stede. Jeg forstår at dit intellektuelle bumletog stopper ved samtlige stationer, så jeg skal prøve at bruge korte ord. Jeg påstår ikke, at episoden ikke har noget at gøre med hans offentlige person. Jeg vælger blot at undgå den slags konklusioner, til der faktisk er belæg for det. Ligeså konkluderer jeg heller ikke, at Yahya definitivt har været provokerende og at dette er grunden.

Jeg er klar over at det er belastende i forhold til din agenda, men det er ikke kompliceret.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Matias
"Det er bare sjovt som blå bloks voldsomme forargelse udebliver når det er deres modstandere der får bank"

- Det er meget dumt skrevet, grundet følgende:
1) Voldens accept er i bedste fald ikke et emne, der klistrer sig til blå blok. Venstrefløjen har først for nylig afskrevet sig voldelig revolution, som middel til overtagelse af styringen og indretningen af samfundet. Motivet til dette kan være flere, men et kig på holdninger til samme, ytret i forbindelse med samme moderation, viser, at et relativt stort antal mennesker i fløjens græsrødder, stadig bekender sig til det.
2) Overfald på mennesker eller elementer, som ikke er fredet af centrum/venstrefløjen, benævnes til tider med et "forargelse, men...". Per Clausen-udfald er selvfølgelig (og heldigvis) ikke ligefrem standard, men mindre gør det også.
3) Er et overfald ikke politisk motiveret, bør det naturligvis ikke opfattes som netop politisk motiveret. Er dette overfald imidlertid politisk motiveret, bør samtlige - uanset politisk observans - tage uforbeholdent afstand. Altså uden et men. Det ville dog være en god idé, at få kendskab til sagen, før man begynder at slynge om sig med beskyldninger og konklusioner. Hvis nogen ellers husker TV2 News-behandlingen af Breivik-terroren, ved man hvorfor.
4) EDIT: Er der fortilfælde som skulle indikere, at borgerliges forargelse udebliver, når politisk motiveret vold rammer deres politiske modstandere?
Skrevet af Slettet(320937202705)
@Mathias

1) Venstrefløjen har først for nylig afskrevet sig voldelig revolution, som middel til overtagelse af styringen og indretningen af samfundet. Motivet til dette kan være mange, men faktum er, at et relativt stort antal mennesker i fløjens græsrødder, stadig bekender sig til det.


Angaaende 1), saa gaelder dette for begge sider af det politiske spektrum, baade dem der vil revolutionen, og dem der vil opretholde status quo, omend det nok ikke er specificeret i noget politisk program end hos andre end venstrefloejen. Det er netop derfor en voldelig revolution bliver voldelig - fordi status quo´erne modsaetter sig at kollektivisere. Det er jo ikke fordi det vold er har vaeret et maal i sig selv. Men hvis jeg har en anden holdning en dig til hvem der retmaessigt ejer "dit" hus, saa forventer jeg ikke at du vil overgive det til mig uden kamp. Derfor kan vold vaere noedvendigt.
Skrevet af Matias
"Angaaende 1), saa gaelder dette for begge sider af det politiske spektrum"

- Det er såre simpelt ikke korrekt. Ingen partier - ud over på venstrefløjen - har givet udtryk for, at man ikke respekterer demokratiet, og at man er klar til at imødegå demokratisk beslutninger med vold. Det lader sig simpelthen ikke gøre, at opstille den præmis, at reaktion på brud på de demokratiske beslutninger, er det samme som at bekende sig til vold for at bryde med demokratiske beslutninger. Verden er ikke anarkistisk, og præmissen for at forstå virkeligheden, er det heller ikke.
annonce
0