Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af cabra.
Jeg er så ret sikker på, at Lidegaard i høj grad ikke mener, det han siger. Særligt i forhold til Israel-Palæstina konflikten, har jeg en tiltro til at han er langt mere pro-Palæstina (forstået som at han respekterer internationale love), end han giver udtryk for. Som så mange andre, så mener han det som den amerikanske udenrigspolitik mener.
Skrevet af Pibe
OK, lad os gøre dette til en Palæstina-Israel-tråd.

Concort spillede jo på det nærmeste et Hitlerkort, anyway.
Skrevet af ConCort
"Er det også moralsk forkasteligt, når folk på venstrefløjen (eller som i Sverige - de borgerlige) forsøger at gøre asylindvandringen til en demografisk-økonomisk nødvendighed?"

Ja det mener jeg absolut. Almindelig indvandring er lidt anderledes da det giver mening at foere en politik der reagererer paa et reelt problem og dermed justere indvandringskravene.

"Og hvis de rent faktisk tager fejl, er det så moralsk forkasteligt at påpege dette?"

Nej selvfoelgelig ikke, men det tror jeg ikke er rigtigt.

"Så er det måske også væmmeligt at komme med økonomiske argumenter i en debat om sundhedsvæsenet, traffikpolitik, osv."

Selvfoelgelig ikke, hvorfor skulle det da vaere det?

"Politik handler jo i høj grad om prioritering af skattekroner."

Klart. Og hvis man helt reelt virkelig ikke har resourcerne til at tage flygtninge ind (det goer sig ikke gaeldende for europaeiske lande) saa er sagen en anden.

Danmark faar meget ros for at beskytte danske joeder under 2. Verdenskrig. Ikke uden begrundelse. Men Danmark var ikke meget for at imoedekomme joeder der flygtede Nazityskland. De blev afvist og sendt til koncentrationslejre. Er ideen virkelig at det man burde have gjort var at sortere i hvem der oekonomisk kunne tilbyde Danmark noget og sende resten vaek til at doe paa den mest forfaerdelige maade man kan taenkes? For at det skulle ske paa et "oplyst grundlag." Flygtninge politik handler om at redde saa mange mennesker muligt der trues af etnisk udryddelse og krig, ikke om hvordan vi bedst muligt kan bruge dem som resourcer. Kan de tage arbejde og betale skat, jamen saa skal det selvfoelgelig saettes i scene.

Derudover skal det selvfoelgelig med at hvis flygtningene kommer fra IS ramte omraader saa har Danmark et direkte ansvar eftersom man var medansvarlig til at foere den krig der resulterede i IS.
Skrevet af Pibe
Det er i vidt omfang en økonomisk prioritering, at vi ikke etablerer en asyl-luftbro til Syrien, Eritrea, Irak, Burundi, Burma, osv. En moralsk forkastelig prioritering? Det er jo kun en brøkdel, som når Europa.

"Er det også moralsk forkasteligt, når folk på venstrefløjen (eller som i Sverige - de borgerlige) forsøger at gøre asylindvandringen til en demografisk-økonomisk nødvendighed?"

Ja det mener jeg absolut. Almindelig indvandring er lidt anderledes da det giver mening at foere en politik der reagererer paa et reelt problem og dermed justere indvandringskravene.

"Og hvis de rent faktisk tager fejl, er det så moralsk forkasteligt at påpege dette?"

Nej selvfoelgelig ikke, men det tror jeg ikke er rigtigt.


Hvad tror du ikke er rigtigt? At venstrefløjen og Sveriges borgerlige politikere argumenterer på den måde? Du har måske været væk for længe.
Skrevet af Pibe
Derudover skal det selvfoelgelig med at hvis flygtningene kommer fra IS ramte omraader saa har Danmark et direkte ansvar eftersom man var medansvarlig til at foere den krig der resulterede i IS.


Jeg tror ikke, at mindretalsdiktaturet i Irak (som i Syrien med modsat sunni-shia-fortegn) var bæredygtigt på langt sigt, men der er vi selvfølgelig ude i gisninger.
Skrevet af Frygah2
Er der en der kan forklare mig hvordan en "økonomisk flygtning" defineres?

For jeg er sgu helt enig i at snakker vi flygtninge fra eksempelvis Syrien eller for den sags skyld tolke i Afghanistan, så skal vi hjælpe, og så er det for mig ikke super relevant om de kan blive økonomisk fornuftige samfundsborgere. Men når vi snakker økonomiske flygtninge, så synes jeg billedet bliver noget mere mudret, for den befolkningsudvikling der foregår i Afrika kommer til at skabe seriøse befolknings- og økonomiproblemer.
Skrevet af Ællingen
Om vi har læst Peter Singer og John Rawls?! Hvad har det med noget som helst at gøre? Det er de to mest kommercielle politiske filosoffer der i øvrigt aldrig har udviklet en praktisk filosofisk teori der var noget nær interessant eller relevant!

Læs Marx, Nozick, Mill, Habermass, Dworkin, Taylor, Mouffe mfl. hvis det er fordi det skal være interessant og/eller relevant! Rawls og Singer er enhver politisk/etisk filosofs mareridt at skulle undervise i - ikke fordi det er svært (tværtimod) men fordi det er en lille smule ligegyldigt..
Skrevet af Pibe
De flygtninge, som kommer hertil fra krigshærgede områder, flygter vel oftere fra f.eks. en udsigtsløs tilværelse i en flygtningelejr snarere end fra en situation i umiddelbar livsfare. På den måde ligner de "økonomiske" migranter fra andre dele af Afrika og Mellemøsten. Ikke at jeg misunder nogen af dem det liv, selvsagt.

Skrevet af Pibe
Men når vi snakker økonomiske flygtninge, så synes jeg billedet bliver noget mere mudret, for den befolkningsudvikling der foregår i Afrika kommer til at skabe seriøse befolknings- og økonomiproblemer


Herunder krige. Og så er vi tilbage i slå-dig-selv-for-munden-territoriet.Skrevet af Parfit
"Er det moralsk forkasteligt, hvis man ikke har?"

Arhh...det vil jeg nu ikke sige det er, men jeg synes da de har vigtige pointer i forhold til indvandring/flytninge spørgsmål. Men det kommer selvfølgelig an på hvor stor værdi man tillægger det nationale kontra det globale. Der er faktisk ganske gode argumenter for at indvandrere skaber mere lighed på verdensplan ved at få lov til at indvandre til vores land http://www.mx.dk/penge_e…ry/17098151
"- Det bidrager meget til udviklingen af hjemlandende, der ofte er udviklingsøkonomier. På verdensplan bliver der sendt tre gange flere penge hjem end den samlede ulandsbistand, forklarer hun."


Om det samme gør sig gældende med flytninge skal jeg ikke præcis kunne sige, men jeg synes da det virker lidt logisk, at man gerne vil sende lidt penge tilbage til sin familie, uanset hvor lidt man har at gøre med som flytning.
Så ved at tag imod flere indvandrere (og flytninge?) får vi dermed skabt mere lighed på verdensplan, samtidig med at vi anerkende den enkeltes frihed til at rejse til vores land. Det store problem lige nu er selvfølglig også at der ikke er et ordentligt internationalt samarbejde, fordi der er flere lande som ikke bidrager og ikke vil tage ansvaret for de mange flytninge. Men som udgangspunkt bør man se problemet som et internationalt problem og ikke nationalt, selvom det selvfølgelig som tidligere påpeget, naturligvis kan og er grænser for hvor mange vi kan tage ind af flere forskellige grunde.
Skrevet af Slettet(320937202705)
@Ællingen,

Hvad dælen får dig til at påstå at Rawls og Singer er ligegyldige? Hvis du tænker på praktisk filosofi, er Singer vel numero uno, eftersom hans teori som noget af de eneste moderne filosofi, faktisk har givet udslag i en reel politisk bevægelse. Og angående Rawls, så finder du næppe en eneste politisk filosof, eller moralfilosof, der ikke på en eller anden måde er inspireret af ham (had/kærlighed).

Og Habermass? GTFO

edit: og Rawls er/var sgu da ikke kommerciel!? Hvor dælen underviser du politisk filosofi?
Skrevet af Pibe
Parfit, så det store problem er, at verden er opdelt i nationalstater.

Skrevet af Parfit
"Om vi har læst Peter Singer og John Rawls?! Hvad har det med noget som helst at gøre? Det er de to mest kommercielle politiske filosoffer der i øvrigt aldrig har udviklet en praktisk filosofisk teori der var noget nær interessant eller relevant!"

Øøhh ok...så Singer og Ralws beskæftiger sig slet ikke med disse spørgsmål eller hvad vil du frem til? Singers "One World" "the life you can save" og hans nyeste "the most good you can do" har da noget med det at gøre. Rawls social-kontrakt teori (uvidenhedens slør) har da i den grad også noget med det at gøre.

"Læs Marx, Nozick, Mill, Habermass, Dworkin, Taylor, Mouffe mfl. hvis det er fordi det skal være interessant og/eller relevant! Rawls og Singer er enhver politisk/etisk filosofs mareridt at skulle undervise i - ikke fordi det er svært (tværtimod) men fordi det er en lille smule ligegyldigt"

Ralws er da blevet kritiseret meget, klart nok, derfor synes jeg nu stadig at der er gode pointer i hans hovedargumentation omkring social-kontrakt teorien. Singer ligegyldig?...Han er da en af de mest kontrovierselle nulevende filosoffer vi har, og at diskutere hans argumentation for abort grænsen burde da være en stor oplevelse med hvilken som helst klasse, men det kommer selvfølgelig an på hvem man er.
Skrevet af ConCort
"Det er i vidt omfang en økonomisk prioritering, at vi ikke etablerer en asyl-luftbro til Syrien, Eritrea, Irak, Burundi, Burma, osv. En moralsk forkastelig prioritering? Det er jo kun en brøkdel, som når Europa."

Min anke var mere paa hvorvidt det er moralsk forsvarligt at skulle sortere i hvilke flygtningen vi ser vi har en interesse i at tage ind og saa sende resten tilbage. Uanset om flygtningene er en oekonomisk gevinst, tab eller ingen af delene skal vi tage dem ind vi kan, og vi skal goere det blindt.

Men for at svare paa dit spoergsmaal, saa ja, det er moralsk forkasteligt ikke at tage imod flygtninge naar man er i stand til det. At det er en oekonomisk prioritering har du ret i. Der var ogsaa diplomatiske og oekonomiske betragtninger ift. at afvise joediske flygtninger i 1930´erne og ´40erne. Gjorde vi der det rigtige i din optik?

"Hvad tror du ikke er rigtigt?"

Jeg tror ikke det er rigtigt at man kan loese det demografiske problem via indvandring fra andre i-lande med det samme demografiske problem. Saa paa den ene eller anden maade skal der indvandring til fra andre lande hvis Danmark skal have en fremtid.

"Jeg tror ikke, at mindretalsdiktaturet i Irak (som i Syrien med modsat sunni-shia-fortegn) var bæredygtigt på langt sigt, men der er vi selvfølgelig ude i gisninger."

Det er der intet der er paa lang nok sigt, men det er svaert at forestille sig en maade hvorpaa det kunne fuckes mere op end de koalitionen gjorde.

"Om vi har læst Peter Singer og John Rawls?! Hvad har det med noget som helst at gøre? Det er de to mest kommercielle politiske filosoffer der i øvrigt aldrig har udviklet en praktisk filosofisk teori der var noget nær interessant eller relevant! "

Jeg vil dog mene at veil of ignorance er relevant i denne sammenhaeng. Uden at vide om jeg ville blive foedt som flygtning i Irak, priviligeret Esbjergenser eller europaeisk joede i 1930´erne tror jeg nu nok at jeg ville helgardere og sige at flygtninge skulle tages ind i det omfang det kunne lade sig goere
Skrevet af Parfit
"Parfit, så det store problem er, at verden er opdelt i nationalstater."

Tror der findes mange grunde, men DF og Konservative herhjemme f.eks., vil jo argumentere ud fra nationalistiske grunde og ser ikke problemerne i en global sammenhæng, i hvert fald tillægger de det ikke særlig stor betydning. Man gider ikke rigtig beskæftige sig med argumenter om at folk ikke selv har indflydelse på hvor de er født henne, eller at mange slet ikke har lige muligheder for at leve et ordentligt liv grundet de usle forhold de vokser op under. Jeg er klar over at sådan fungerer den politiske jargon ikke rigtig med sådan nogle type spørgsmål, men det mener jeg klart man burde beskæftige sig med.
Skrevet af Black Spider
Du bruger ret meget af dit indlæg på at erklære, at det hele bare er af ren interesse og slet ikke personfikseret, alligevel finder du anledning til at afvise alle åbenlysheder - f.eks. at det ikke handler om at fange nogen på det forkerte ben, akkompagneret af friskfyrkommentaren "Det er en underlig retorik, selv fra dig".

Du opdigter en virkelighed, der ikke eksisterer. Jeg er bedøvende ligeglad med personen Matias, og jeg kan ikke bruge det til noget som helst at "fange dig på det forkerte ben", med hvilket jeg antager, at du mener, at jeg skulle finde en eller anden selvmodsigelse eller indrømmelse i et af dine indlæg og så konstant forfølge dig med den.

Og mener du helt seriøst, at det ikke er underlig retorik at argumentere for, at man tror på noget, fordi sådan vil man gerne, at det skal være? Du kan sige nogle mildest talt underlige (og i mine øjne, temmeligt tåbelige) ting, men du plejer at holde dig for god til den slags pladder.

Bevares, det er nok en kende friskfyr-agtigt at smide "selv for dig" ind, men du siger jo gang på gang, dels at diverse IS-tosser er mig åndeligt overlegne og dels at verden vil blive meget bedre, hvis jeg bliver kanøflet. Kan du så virkelig forvente, at der ikke er den mindste smule tone den anden vej?

du er jo helt cool og måtte bare kommentere noget, som du ganske vist allerede havde fået forklaret, men alligevel skulle stilles spørgsmål ved, om det nu også kunne passe.

Jeg bad ikke om nogen forklaring på noget, som du har forklaret, og du har vist heller ikke tilbudt nogen. At du i retrospekt mener, det var en fejl at tilbyde en personlig anekdote forklarer jo ikke hverken fra eller til i forhold til det pudsige i kommentaren.

hvad skulle jeg nogensinde - i ordets egentlige forstand - få ud af den snak?

Aner det ikke. Jeg ved for den sags skyld heller ikke, hvad du nogensinde kan håbe på at få ud af de andre diskusioner, du indgår i her på siden. Jeg ved egentlig heller ikke, hvad jeg får ud af diskussionen. Er det meningen, at man skal vide det på forhånd?

Men hvad angår den kommentar, som åbenbart rammer dig hårdere end jeg havde forventet, så ville det mest fornuftige nok have været at trække på skulderen, smile af det, og komme videre, i stedet for at fremhæve det som værende fuldstændigt urimeligt og stalker-agtigt og et åbenlyst forsøg fra min side på at fange dig ude af balance.

Jeg håber ikke du igen tager på vej over det,

Der var måske en gang, hvor jeg ville have gjort det, for egentlig synes jeg, at det er lidt slattent at melde så hårdt ud, som du ofte gør, og så bare snakke udenom, når folk stiller spørgsmål. Men lige for tiden har jeg svært ved at blive kørt synderligt op over det, folk skriver herinde. For det meste sidder jeg faktisk og små-klukker lidt for mig selv, for i virkeligheden er det jo så ubegribeligt ligegyldigt, hvad de forskellige brugere herinde skriver.

Og hvis det i øvrigt interesserer dig, så er jeg ikke overbevist om det uundgåelige i din dystopiske fremtidsvision, men hvis det sker engang om mange år, så sker det, og så må vi tage den derfra. Om det sker er således ikke det, der egentlig interesserer mig synderligt. Men hvorfor du gerne ser det ske, og hvordan du kan få den situation vinklet positivt, det er til gengæld en intellektuel udfordring af de større.
Skrevet af fuggi
Uffe Elbæk i P4 debat.

Jamen han havde virkelig ikke sat sig ind i den der folkeskolereform men stemte
for den i solidaritet med regeringen
Han vrøvler derudaf så det nærmest er underholdende. De kan da ikke klovne sig igennem til valgdagen.


Det Uffe Elbæk vitterlig sagde var:

Nu kom der et direkte spørgsmål fra Johanne, om hvorfor i pokker jeg i sin tid stemte for den her folkeskolereform, og det gjorde jeg, jeg var lige trådt ud som løsgænger, og for at være helt ærlig, jeg følte faktisk en loyalitet over for den regeringen jeg selv havde været med i, og troede også på projektet kunne man sige, altså jeg troede da på projektet, fordi at det er nogle gode intentioner i det, det der bare viser sig der er at man fuldstændigt krydsklippede processen ved at forringe lærenes arbejdsvilkår samtidigt, og det jeg har jeg så været ude og snakke med en masse gode folk om, og kigget på hvad er konsekvenserne af det, og i dag er jeg fuldstændig på linie med Anders Samuelsen, at jeg mener man skal slippe folkeskolen fri, og vi bliver nød til også at gøre op med hele det der pisahysteri der er derude.

Jeg syntes da man skal lave nationale kvalitetskrav iforhold til hvor man skal være efter 9.klasse, men det må da være op til den enkelte folkeskole at finde vejen derhen, og fuldstændigt afstemt iforhold de lokale forhold og de elever de skal undervise, så det var forklaringen på det.
Skrevet af Pibe
"Det er i vidt omfang en økonomisk prioritering, at vi ikke etablerer en asyl-luftbro til Syrien, Eritrea, Irak, Burundi, Burma, osv. En moralsk forkastelig prioritering? Det er jo kun en brøkdel, som når Europa."

Min anke var mere paa hvorvidt det er moralsk forsvarligt at skulle sortere i hvilke flygtningen vi ser vi har en interesse i at tage ind og saa sende resten tilbage. Uanset om flygtningene er en oekonomisk gevinst, tab eller ingen af delene skal vi tage dem ind vi kan, og vi skal goere det blindt.


Hvor mange vi "kan" tage ind, uden uantagelige omkostninger for samfundet.


Men for at svare paa dit spoergsmaal, saa ja, det er moralsk forkasteligt ikke at tage imod flygtninge naar man er i stand til det. At det er en oekonomisk prioritering har du ret i. Der var ogsaa diplomatiske og oekonomiske betragtninger ift. at afvise joediske flygtninger i 1930´erne og ´40erne. Gjorde vi der det rigtige i din optik?


Nej, i det tilfælde prioriterede man nok forkert.

"Hvad tror du ikke er rigtigt?"

Jeg tror ikke det er rigtigt at man kan loese det demografiske problem via indvandring fra andre i-lande med det samme demografiske problem. Saa paa den ene eller anden maade skal der indvandring til fra andre lande hvis Danmark skal have en fremtid.


Det hjælper ikke at føje et problem (asylbyrden) til et andet (ældrebyrden).


"Jeg tror ikke, at mindretalsdiktaturet i Irak (som i Syrien med modsat sunni-shia-fortegn) var bæredygtigt på langt sigt, men der er vi selvfølgelig ude i gisninger."

Det er der intet der er paa lang nok sigt, men det er svaert at forestille sig en maade hvorpaa det kunne fuckes mere op end de koalitionen gjorde.


Syrien er dog om muligt mere fucked up end Irak pt, stort set uden koalitionens "hjælp".
Skrevet af Pibe
Tror der findes mange grunde, men DF og Konservative herhjemme f.eks., vil jo argumentere ud fra nationalistiske grunde og ser ikke problemerne i en global sammenhæng, i hvert fald tillægger de det ikke særlig stor betydning. Man gider ikke rigtig beskæftige sig med argumenter om at folk ikke selv har indflydelse på hvor de er født henne, eller at mange slet ikke har lige muligheder for at leve et ordentligt liv grundet de usle forhold de vokser op under. Jeg er klar over at sådan fungerer den politiske jargon ikke rigtig med sådan nogle type spørgsmål, men det mener jeg klart man burde beskæftige sig med.


Du skrev, som om alle verdens problemer bare var et spørgsmål om omfordeling, og en ophævelse af nationalstaterne med disses grænser af forskellig art ville føre en tilstrækkelig omfordeling med sig til problemernes løsning.

Jeg mener, at nationalstaten er en (nødvendig - ikke tilstrækkelig) forudsætning for såvel retsstaten som velfærdsstaten, men det er en anden snak.

Skrevet af ConCort
"Nej, i det tilfælde prioriterede man nok forkert."

Men burde de joediske flygtninge´s oekonomiske kapacitet have spillet en rolle?

"Det hjælper ikke at føje et problem (asylbyrden) til et andet (ældrebyrden)."

Try or die.

"Syrien er dog om muligt mere fucked up end Irak pt, stort set uden koalitionens "hjælp".

Dvs. du tror ikke invasionen af Irak spiller en rolle her?
annonce
0