Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Pibe
Selvfølgelig kan man lukke grænsen for migranter, hvis viljen er der. Australien er bare et eksempel. Senest har Frankrig gjort det samme ift. Italien. et problem er, at man i Europa har afskaffet de interne grænser uden samtidig at sikre de ydre.

Vi har ikke "opbrugt" nogen ressourcer i den 3. verden. Hvad vi nok har bidraget til, er den vanvittige demografiske udvikling, gennem WFP, moderne medicin, uden et sideløbende fokus på fx birth control.

Men det er da altid noget, at du ikke foregøgler, at der bare er tale om et par tusind mennesker, eller at der er tale om en forbigående krise, jf. mantraet om "flere flygtninge end nogensinde siden 2. verdenskrig".
Skrevet af Steve Highway-61
Pibe,

Hvis vi snakker flygtninge, så afskaffede blå blok de facto-begrebet i 2002 og erstattede det med beskyttelsesstatus. That´s it. Det ramte ret begrænset og faldet var på vej inden reglerne blev lanceret:

https://www.djoef.dk/bla…r12003.ashx

24-årsreglen har ikke meget med flygtninge at gøre, da den, ligesom tilknytningskravet, af indlysende grunde netop kan fraviges for flygtninge.

Så hvad tænker du ellers på med VKOs såkaldte indsats i 2001?
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Hej!
Australien er essentielt en ø, meget fjernt fra verdens større brandzoner. Desuden er der helt enorme landzoner, hvor der ingen mennesker bor. Kan på ingen måde sammenlignes.

Hvordan forestiller du dig, at man "lukker" en grænse, hvis der står 1.000.000 mennesker på den anden side af en arbitrær linje, tegnet på et kort?

Hvordan har vi ikke opbrugt den 3. verdens ressourcer? Konservative skøn fra FN vurderer, at vi på verdensplan årligt benytter 1,5 gange så mange ressourcer, som jorden selv er i stand til at producere på samme tidsrum (herunder indgår hverken olie eller mineraler, som kun kan bruges een gang). Ser man på, hvor i verden ressourcerne så bliver forbrugt, så fremgår det tydeligt, at vi i vores del af verden står for en langt større forbrug, end vi selv kan dække. De ressourcer kommer fra et sted. Det er logik for burhøns.

http://www.footprintnetw…as_2010.pdf

Taler vi om ressourcer, der ikke bliver fornyet, er billedet blot endnu værre. Her har vi i vesten i mere end et århundrede været stort set de eneste forbrugere. Altså olie, mineraler og forskellige metaller. Olien, mineralerne og metallerne kan kun tages op af jorden én gang.

Hertil kommer BRIC-økonomierne (selvom de ikke har formået at opretholde den eksplosive vækst) har et stigende behov, som vi i Vesten ikke kan fornægte dem rent moralsk. De har lige så meget ret til deres chance til at opbygge deres økonomi, selvom vi i Vesten har forbrugt så meget, at ressourcerne nu er virkelig knappe. Skal vi sige til inderne, at deres milliardbefolkning ikke må køre i bil og bruge benzin, efter vi har drønet derudaf i over hundrede år uden en bekymring i livet? Her er Kina desuden ikke meget bedre, de er ved at opbygge et globalt monopol som udbyder af forskellige mineraler, der er nødvendige for vores digitale teknologi, hvor mange af mineralerne stammer fra kinesisk ejede miner i Afrika. Afrikanerne får aldrig mulighed for selv at benytte de ressourcer til at opbygge deres lande. Der bliver forhandlet med korrupte ledere, som bliver voldsomt taget ved næsen men er ligeglade, da de får rigeligt med dollars til sig selv og deres nærmeste. Vi er stærkt medvirkende til at tage brødet ud af munden på de kommende generationer, så vi kan få næste udgave af iPad hurtigst muligt.

Ovenstående var nogle af de ting, vi i vesten kunne fokusere på og måske gøre en forskel. Måske kunne vi bremse udviklingen eller endda vende den. Det kræver bare et offer, og det er vi ikke så glade for i denne del af verden. Ingen kvaler når andre betaler.

Problemet er bare, at vi (eller den kommende generation) vil blive tvunget til at "betale", når der står millioner af mennesker foran vores dør og kræver at komme ind. Den slags har historisk set ført til store krige med voldsomme følger, og der er ingen grund til at tro, at det vil forholde sig anderledes her.

Vi er slet ikke i kontrol. Vi kan ikke bare "lukke grænser", det, der er ved at ske, er på en langt større skala, end vi kan lide at tænke på - for konsekvenserne er helt og aldeles uoverskuelige.

I det lys, giver det så virkelig mening at dedikere tid og ressourcer på små skemaer og skurkagtige menneskesmuglere, uanset om det er meget lettere at forholde sig til, da vi kan sætte et (fremmed) ansigt på? Ville den ansvarlige politiker ikke hæve sig lidt over den almindelige populisme (det er nu rart og trygt at tro på, at verden er i vores kontrol - det medgiver jeg) og fokusere på det lange stræk?
Skrevet af ca$h
Pibe


Vi har ikke "opbrugt" nogen ressourcer i den 3. verden


AFR

Der er ikke én frø, der er ikke én fugl, der er ikke én fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik


Pibe calling Bjørn Lomborg
Nu har det jo aldrig været en forudsætning for bold.dks debat, at man ved hvad man taler om... > https://twitter.com/crackbaby1312/status/983805501262716929?s=21
Skrevet af Pibe
Det er en absurd tanke, at "jordens" output så at sige er konstant, og at ulandene af og for sig selv ville have produceret og forbrugt det, som vi har gjort, hvis vi ikke havde gjort det.

Derudover er det tvivlsomt, om ulandene i mindre grad end det er tilfældet ville have været plaget af korruption, hvis de ikke havde haft interaktion med Vesten.

Skrevet af Pibe
Australien er essentielt en ø, meget fjernt fra verdens større brandzoner. Desuden er der helt enorme landzoner, hvor der ingen mennesker bor. Kan på ingen måde sammenlignes.

Hvordan forestiller du dig, at man "lukker" en grænse, hvis der står 1.000.000 mennesker på den anden side af en arbitrær linje, tegnet på et kort?


Sludder, migranttrafikken over Middelhavet kunne standses på samme måde, som australierne gør det, fx i Frontexregi.

Mht. landegrænser har Frankrig som nævnt i prakis lukket grænsen mod Italien for flygtninge.

Og hvis ikke grækerne kunne/ville, er der Slovenien, Østrig, osv. Sådan som det altid er foregået, uanset du måske levede i lykkelig uvidenhed derom (citat Jack Nicholson).

Men selvfølgelig kan det ikke stå alene og vanskeliggøres af, at navnlig Sverige lover guld og grønne skove længere oppe i systemet, for de, som ellers får gelejdet sig derop (opholdstilladelse eller - i værste fald - et tåleligt live som illegal uden stor risiko for udvisning).

Skrevet af Pibe
Steve, afskaffelsen af de facto var selvfølgelig væsentlig, men redegør vel ikke i sig selv for det knæk i flygtningekurven, man så i forhold til Sverige. 24-årsreglen berørte måske ikke flygtningen direkte, men så evt. hans/hendes børn og muligheden for at hente ægtefælle til disse i hjemlandet.

Skrevet af Pibe
He he, i øvrigt (Cash).

Skrevet af Hej!
Selvfølgelig er jordens output ikke konstant. Det er der ingen, der siger. Forbruget er jo heller ikke konstant. Der er tale om et forhold mellem de to størrelser, som er approksimeret til en konstant værdi ud fra data indsamlet over en længere periode. Men at påstå at ulandene ikke selv ville have forbrugt egne ressourcer (eller ville forbruge dem i fremtiden), hvis ikke vi havde gjort det, synes mig noget abstrakt. Hvorfor skulle de ikke ville det? Desuden er der ikke tale om reel produktion, når vi taler om naturresourcer, som kun kan udvindes og anvendes én gang.

Ydermere er det da også naturligt, at der opstår korruption de steder, hvor der er noget, som nogen (med købekraft) ønsker at erhverve sig fra nogen med mangel på købekraft. Når vi i Vesten har en umættelig efterspørgsel på ressourcer, der findes andre steder i verden, så er det naturligt, at der kommer meget store penge på bordet. Hvis Vesten ikke var interesseret i den tredje verdens ressourcer, så ville incitamentet til udbredt korruption falde fra. Det er logik. Selvfølgelig har vores interesse i andre landes naturressourcer en kolossal indflydelse på korruptionen, for var der intet at vinde ved det, var der ingen grund til at være korrupt. Det er jo ikke en bytteøkonomi, hvor man bytter tre dadler for en kokosnød. Det er big business, som man siger.

Påstår du også, at det er lige så let at krydse Stillehavet, som det er at krydse Middelhavet? Så skal du vist have skolepengene tilbage. Der er ikke blot fantastisk stor forskel på distancen, der er også elementer som monsunvinden, som gør Stillehavet utrolig svært at krydse, særligt hvis man ikke er en dreven sømand. Desuden er Europa forbundet til Afrika (og Mellemøsten) via en landbro, så de kan rent faktisk gå til fods hele vejen...(!) Hvad har du stoppet i piben her til aften? Glem din Australien-sammenligning, den flyver kun på DF´s landsmøde.

Frankrig har desuden afvist 100 immigranter ved Vintimille. Hvordan forestiller du dig, at Frankrig kontrollerer de 476 kilometer, grænsen til Italien strækker sig over, herunder Alperne? Hvordan forestiller du dig, at det vil gå, når der er tale om 1.000.000 immigranter frem for 100?

Jeg udelukker ikke, at du kan have ret. Men du mangler at svare på nogle ret centrale spørgsmål.
Skrevet af Pibe
Italienske kystvagter m.fl. samler jo stort set alle både op.. i stedet for at vende dem om, som Australierne gør - eller gjorde, for trafikken er ophørt.

Det var vel snarere det Indiske Ocean end Stillehavet, bådene krydsede for at komme til Australien. Eller rettere, bådene kom hovedsagelig fra Indonesien. Men det Indiske Ocean er rigtignok stort, så meget desto sværere skulle det være for australierne at opspore bådene.

I øvrigt tilsiger de australske erfaringer jo, at der blot er behov for en koncentreret indsats til at begynde med, hvorefter bådtrafikken ophører af sig selv.

Men det vigtigste er som nævnt at indskrænke muligheden for opholdstilladelse i det hele taget samt i højere grad at håndhæve udvisningreglerne ovf illegale immigranter i Europa, hvorved motivationen for at forsøge sig med båd, bus eller cykel mindskes.

Selvfølgelig er jordens output ikke konstant. Det er der ingen, der siger. Forbruget er jo heller ikke konstant. Der er tale om et forhold mellem de to størrelser, som er approksimeret til en konstant værdi ud fra data indsamlet over en længere periode. Men at påstå, at ulandene ikke selv ville have forbrugt egne ressourcer, hvis ikke vi havde gjort det, synes mig noget abstrakt. Hvorfor skulle de ikke ville det?


De skulle måske nok ville, men de skulle i hvert fald næppe kunne.

Man har eksempelvis ikke brug for sjældne jordarter, hvis man ikke har hi-tech-industri, noget der som bekendt ikke opstår af sig selv.

Ydermere er det da også naturligt, at der opstår korruption de steder, hvor der er noget, som nogen (med købekraft) ønsker at erhverve sig fra nogen med mangel på købekraft. Når vi i Vesten har en kæmpe efterspørgsel på ressourcer, der findes andre steder i verden, så er det naturligt, at tegnebogen kommer frem. Hvis Vesten ikke var interesseret i den tredje verdens ressourcer, så ville incitamentet til udbredt korruption falde fra. Det er logik. Selvfølgelig har vores interesse i andre landes naturressourcer en kolossal indflydelse på korruptionen, for var der intet at vinde, var der ingen grund til at være korrupt. Det er jo ikke en bytteøkonomi, hvor man bytter tre dadler for en kokosnød. Det er big business, som man siger.


Det er ikke logik. Korruptionen relativt til BNP ville være den samme, uanset at landets BNP ville være mindre uden samhandel med eksempelvis Vesten. IMO.

Hvordan forestiller du dig i øvrigt, at korruptionen skulle mindskes, ved at vi i højere grad overlader Afrika og dets ressourcer til Kina, sådan som vi åbenbart på en eller anden måde er moralsk forpligtet til?
Skrevet af Hej!
Hvis de italienske kystvagter samler alle både op, så er det da meget mystisk, at der står 100 immigranter ved den fransk-italienske grænse, er det ikke? Hvad med dem, der bevæger sig til fods?

De australske erfaringer er, af anførte grunde, fjollede at drage ind i en europæisk sammenhæng. Det er meget forskellige forhold, der gør sig gældende. Vigtigst er her, at de Australske grænser er markeret af hav (og meget af det, til alle sider), hvor vores grænser blot er arbitrære linjer, der er tegnet på et kort. Der er ingen "naturlige" grænser omkring de fleste europæiske lande, såvel som at Europa i sin helhed er forbundet med land til Asien, Mellemøsten og Afrika.

Hvordan afhjælper antallet af udstedte opholdstilladelser behovet for at flygte? Har meget svært ved at se sammenhængen.

Det kunne jo være, at der kunne opstå produktion i Afrika, hvis ikke deres naturressourcer var blevet skibet afsted. Den mulighed - rettighed, ville nogen mene - tager vi fra dem, fordi vi vurderer, at vores behov for legetøj nu og her er vigtigere.

Jeg kan også forstå, at du ser korruption som et konstant forhold sat over for et lands bruttonationalprodukt. Hvad får dig til at sige det? Jeg tror, at du ville få mere ud af at se på de lande, hvis BNP i størst omfang udgøres af naturresourcer, sat over for korruption. Du vil hurtigt se, at det typisk er lande med et lavt BNP, som topper listen over natturresourcernes andel.

Burundi, Congo, Chad, Turkmenistan, Angola, Burundi, Ækvatorialguinea, Eritrea, Gabon, Irak, Kuwait, Libyen, Liberia, Kuwait, Mauritanien, Qatar, Sydsudan, Venezuela og Saudi Arabien topper listen over lande, hvor naturressourcer udgør den største andel af BNP. I hvert fald hvis man kan stole på Verdensbankens BNP-opgørelse for 2015, men jeg ved godt, at mange højre-drejede apologeter læser facts som fanden læser biblen.

13 af de nævnte 19 lande (alle med undtagelse af Gabon, Kuwait, Liberia, Qatar, Mauritanien og Saudi-Arabien) er i Transparency Internationals Top-25 over mest korrupte regimer. Hvordan kan det dog være?

Du lægger vist også ord i munden på mig. Hvor har jeg sagt, at vi er moralsk forpligtet til at overlade Afrikas ressourcer til kineserne? Jeg mener, at vi er moralsk forpligtet til at efterlade ressourcerne til afrikanerne selv, så de kan forvalte dem på en måde, som er gavnlig for hele regionen. Vi er moralsk forpligtede til ikke at være fribyttere. Vi er også forpligtet til at tage ansvar for den verden, vi lever i. Også når det er ubehageligt.
Skrevet af Pibe
Ja, who knows, måske ville de afrikanske lande være nået til Mars og have udviklet den endegyldige kur mod kræft, hvis i-landene ikke havde brugt deres naturressourcer.

Du sagde, at vi moralsk set ikke kunne nægte BRIKS-landene ressourcer. Det ville gøre det svært at holde dem ude af Afrika. Som er et vakuum, der vil blive udfyldt af mere industrialiserede lande uanset hvad. Og kineserne har som bekendt et andet syn på best practice og alt det halløj.


Hvis de italienske kystvagter samler alle både op, så er det da meget mystisk, at der står 100 immigranter ved den fransk-italienske grænse, er det ikke? Hvad med dem, der bevæger sig til fods?


Øhh kystvagten i Italien samler dem op uden at registrere dem, og de fortsætter til fods eller med tog mod Frankrig..

De australske erfaringer er, af anførte grunde, fjollede at drage ind i en europæisk sammenhæng. Det er meget forskellige forhold, der gør sig gældende. Vigtigst er her, at de Australske grænser er markeret af hav, hvor vores grænser blot er arbitrære linjer, der er tegnet på et kort. Der er ingen "naturlig" grænse.


En meget stor del af migrationen til Europa sker over Middelhavet, og for denne dels vedkommende er situationen fint sammenlignelig med Australiens.

Grænsen til Tyrkiet er en anden snak, men det er bestemt muligt at stramme op i den henseende, navnlig hvis Schengen opblødes, jf. Frankrig, Ungarn, osv.

Hvordan afhjælper antallet af udstedte opholdstilladelser behovet for at flygte? Har meget svært ved at se sammenhængen.


Hovedparten af Middelhavsmigranterne er ikke flygtninge fra krigsområder som eksempelvis Syrien, men ofte endda fra relativt velfungerende lande som Senegal. For starters.

Muligheden for opholdstilladelse er selvfølgelig det første migranter overvejer, før de tager afsted.

En af grundene til, at bådtrafikken mod Australien stoppede, var, at muligheden for opholdstilladelse i Australien ikke længere eksisterer for bådmigranter. Menneskesmuglerne i det indonesiske farvand har ikke længere den vare på hylderne.

Skrevet af Pibe
Under alle omstændigheder forekommer det mere realistisk for Europa at lukke grænserne (som jeg tror det muligt) end at - gennem udviklingsbistand whatever - hæve Afrika og Mellemøsten op til et niveau økonomisk, socialt, retsligt, politisk osv., som ville gøre det uattraktivt at udvandre til Europa (som du tror det muligt). Den samfundsmæssige udvikling kan ganske enkelt ikke følge med fertilitetsraten, og selv en udviklingsmæssig darling som Senegal ligger under for masseudvandring.

Den tredje mulighed er vel så at åbne sluserne og lade hele Europa undergå den forandring, vi ser konturerne af i fx Frankrig og Sverige.
Skrevet af Hej!
Næh, jeg sagde, at vi ikke kunne forhindre BRIC-landenes forbrug. Jeg så gerne, at vi gik forrest i at skabe fair betingelser for udbuddet, så BRIC-landenes forbrug ikke medfører den samme sociale slagside, som vores forbrug har gjort i århundreder. Uanset hvad, så vil efterspørgslen fra BRIC-landene vokse i takt med at de får flere penge imellem hænderne.

Igen forestiller du dig, at Stillehavet og Middelhavet er jævnt sammenlignelige farvande. Læste du, hvad jeg skrev? Ellers er internettet fyldt med informationer, man kan fremskaffe med et par klik. Med mindre vi udelukkende taler om flygtninge fra det sydlige Indonesien samt Ny Guinea, så er det endog meget svært at komme til Australien rent praktisk. Det modsatte kendetegner Europa.

"Hovedparten af Middelhavsmigranterne er ikke flygtninge fra krigsområder som eksempelvis Syrien, men ofte endda fra relativt velfungerende lande som Senegal. For starters." - Det må du meget gerne underbygge med facts.

"Muligheden for opholdstilladelse er selvfølgelig det første migranter overvejer, før de tager afsted." Tja, Frontex og stort set alle med reel viden på området mener ellers, at flygtninge først og fremmest fokuserer på det, de flygter fra. Men jeg ved godt, at Inger Støjberg har en "fornemmelse". Det har du vist også?


Tilføjelse: Dog vil jeg lige sige, at det jo er fair nok, at man som modsvar til udviklingen vil forsegle grænserne. Jeg mener bare, at det er vigtigt, at man afsøger grundlaget fuldstændig og desuden lader være med at forholde sig så tabu-agtigt til dele af sandheden. Det er det, der primært irriterer mig ved det her skema-fnidder og menneskesmuglerbanditjagt. Vi går glip af vigtige dele af diskussionen, når Inger Støjberg har sine sommerfornemmelser mv. Det er værd at undersøge, om det reelt er muligt at forsegle Europa, hvad det vil koste i menneskeliv samt omkostninger til militær, overvågning m.m. - samt finde ud af, om der er hjemmel i befolkningerne til sådan en politik, når omkostningerne ligger klart og tydeligt på bordet. For mig at se er det okay, at man som europæer siger, at man er klar til at lade flygtninge dø, velvidende at man har haft et ansvar og kunne have ageret anderledes. DF´s (og i de senere år den bagstræberiske del af Venstre) endeløse hykleri er nogle gange til at brække sig over - hvis man bare var ærlig og gjorde sig et par sandheder klar, så ville det være et mere reelt standpunkt.
Skrevet af Pibe
Så kunne man på den anden fløj til gengæld være åbne om konsekvenserne af deres politik, jf Sverige/Frankrig-scenariet, og ikke foregøgle, fx at syriske flygtninge-indvandrere vil fungere stort anderledes i integrationsmæssig henseende end irakere eller palæstinensere, ikke påstå, at indvandringen ikke vil være en enorm økonomisk byrde, ikke antyde, at vi står i en særlig situation eller krise, når det vi oplever reelt er en permanent tiltagende folkevandring fra Mellemøsten, Afghanistan/Pakistan og Afrika grundet det enorme og stadig voksende befolkningsoverskud i de områder.


"Hovedparten af Middelhavsmigranterne er ikke flygtninge fra krigsområder som eksempelvis Syrien, men ofte endda fra relativt velfungerende lande som Senegal. For starters." - Det må du meget gerne underbygge med facts.


Det er velkendt.

http://www.nytimes.com/i…s.html?_r=0
http://www.wsj.com/artic…-1434127244


Tja, Frontex og stort set alle med reel viden på området mener ellers, at flygtninge først og fremmest fokuserer på det, de flygter fra. Men jeg ved godt, at Inger Støjberg har en "fornemmelse". Det har du vist også?


Lad gå med kontanthjælpssatser osv., men der er sguda ingen, der seriøst har betvivlet, at muligheden for opholdstilladelse in the first place (alternativt illegalt ophold) spiller en central rolle, heller ikke Martin Krasniks "forskere". Singapore modtager ikke asylansøgninger af den simple grund, at "alle" ved, de ikke giver asyl.


Igen forestiller du dig, at Stillehavet og Middelhavet er jævnt sammenlignelige farvande. Læste du, hvad jeg skrev? Ellers er internettet fyldt med informationer, man kan fremskaffe med et par klik. Med mindre vi udelukkende taler om flygtninge fra det sydlige Indonesien samt Ny Guinea, så er det endog meget svært at komme til Australien rent praktisk. Det modsatte kendetegner Europa.


Ikke sværere end at titusindvis med held gjorde forsøget, jo. Men ikke længere, for "alle" ved nu, at det enten resulterer i en hjemsendelse eller et ophold på Papua Ny Guinea eller i Cambodia, og det er der trods alt ret få, som gider betale en menneskesmugler for at tilvejebringe.

Større både i stort tal driver altså ikke bare rundt i Middelhavet og lægger til ved europæiske kyster uden at kystvagt m.v. kan opsnappe dem, hvis de vil.

Frontex reducerede i 2014 monitoreringen af politiske grunde, hvor man før det ellers i praksis opsamlede de fleste. Det afstedkom endnu en højprofileret drukneulykke, hvorefter man steppede lidt op igen.. men som altid uden at vende bådene som efter den australske middel.

En europæisk Operation Sovereign Borders ville i øvrigt næppe være meget dyrere end de nuværende Triton, Poseiden osv. Forskellen ligger bare i, hvilken vej man vender de både, man finder, og i, hvorvidt asylcentrene skal drives i EUs medlemslande eller eksempelvis i Nordafrika.
Skrevet af Hej!
Dav, jeg tror du har sendt forkerte links. Det ene link beskriver, hvordan flygtningene primært kommer fra "velfungerende" Eritrea, Somalia, Syrien og Nigeria. Det andet er en personhistorie om en gut fra Senegal... Jeg kan med lethed finde en personhistorie om en DF´er med nazi-sympatier, er det så ensbetydende med, at alle DF´ere er nazister? Lad os nu ikke bevæge os ned på det niveau.

Singapore er et totalitært regime med en stor grad af strukturel racisme. Jeg har boet og studeret der. Der er desuden også dødsstraf og masseovervågning. Det er et meget skidt land, dog med masser af penge, da man har givet vestlige banker meget gunstige vilkår. Desuden er Singapore meget rundhåndet, når det handler om at udstikke arbejds- og opholdstilladelser til vestlige fagfolk (bankøkonomer, læger, friske danske studerende mv.).

Her er blot et par enkelte udsagn fra Frontex (som beskæftiger sig med push-faktorer) og EASO (der beskæftiger sig med pull-faktorer). Der er mange lignende, hvis du ser efter:

"Der er også mange, der søger asyl i Bulgarien, som ikke ligefrem er noget velfærdsparadis (det er EU’s fattigste land, red.). Der kan du til gengæld leve i fred og sikkerhed, uden at nogen skyder på dine børn. Og det er tilstrækkeligt for mange flygtninge." - Ewa Moncure, Frontex

"Sidste år udgjorde syriske statsborgere de fleste ved grænserne, og vi ved, hvad de flygter fra." - Ewa Moncure, Frontex

"Årsagerne til den dramatiske stigning i immigrationen er mange: Den dramatiske situation i Syrien, i Eritrea, Sydsudan, Demokratiske Republik Congo og Irak, og det kan kædes sammen med den kendsgerning, at Libyen i realiteten er en sammenbrudt stat, hvor der ikke håndhæves nogen lovgivning." - Ewa Moncure, Frontex

"Det er farligt at forsimple billedet. Vi aner faktisk ikke, hvor stor en rolle ydelserne spiller for de individuelle beslutninger, og hvor meget immigranterne ved om niveauet i de enkelte lande. Danmark står jo ikke ligefrem på toppen over modtagerlandene." - Ewa Moncure, Frontex

"Der er mange faktorer, som spiller ind. På nuværende tidspunkt er Easo ikke i stand til at kvantificere en bestemt politiks effekt på asylstrømningen til en bestemt medlemsstat." - Jean-Pierre Schembri, EASO

Vi kan vel godt blive enige om, at politik skal basere sig på VIDEN, frem for holdninger, magi og andet overtro? OG glem nu Australien, det er en fuldstændig latterlig sammenligning. Det er vist på tide, at piben får en anden lyd :P
Skrevet af Matias
Selvfølgelig skal politik da også baseres på holdninger og visioner, der ikke nødvendigvis er tilstrækkelig viden at trække på. Velfærdssamfundet er bygget på sådanne. Det er derfor politik er politik, ikke en videnskab.

"OG glem nu Australien, det er en fuldstændig latterlig sammenligning"

- Jeg går ind for fri indvandring, så det er ikke fordi jeg mener Australiens eksempel skal efterleves her i Europa, men mener man, som Pibe, at det er et forsøg værd, kan det ikke kategorisk afvises som hverken latterligt eller umuligt at gennemføre. Det er det naturligvis ikke, holdning til samme uagtet.
Skrevet af Pibe
Dav, jeg tror du har sendt forkerte links. Det ene link beskriver, hvordan flygtningene primært kommer fra "velfungerende" Eritrea, Somalia, Syrien og Nigeria. Det andet er en personhistorie om en gut fra Senegal... Jeg kan med lethed finde en personhistorie om en DF´er med nazi-sympatier, er det så ensbetydende med, at alle DF´ere er nazister? Lad os nu ikke bevæge os ned på det niveau.


Læs dog hele artiklen, som referer fra undersøgelser vedr. udvandringen fra Senegal. Og i øvrigt indeholder NYT-artiklen jo også tal for senegalesiske Middelhavsmigranter.

Min påtand var ikke, at hovedparten af middelhavsmigranterne kommer fra velfungerende stater (ex Senegal), min påstand var, at hovedparten ikke er krigsflygtninge fra eksempelvis Syrien. Hvilket er velkendt.

Singapore er et totalitært regime med en stor grad af strukturel racisme. Jeg har boet og studeret der. Der er desuden også dødsstraf og masseovervågning. Det er et meget skidt land, dog med masser af penge, da man har givet vestlige banker meget gunstige vilkår. Desuden er Singapore meget rundhåndet, når det handler om at udstikke arbejds- og opholdstilladelser til vestlige fagfolk (bankøkonomer, læger, friske danske studerende mv.).


Komplet irrelevant for min argumentation.
Skrevet af Sir , moderator
" Jeg går ind for fri indvandring,"

Hvorfor?
Dette er en signatur.
Skrevet af Pibe
Her er blot et par enkelte udsagn fra Frontex (som beskæftiger sig med push-faktorer) og EASO (der beskæftiger sig med pull-faktorer). Der er mange lignende, hvis du ser efter:

"Der er også mange, der søger asyl i Bulgarien, som ikke ligefrem er noget velfærdsparadis (det er EU’s fattigste land, red.). Der kan du til gengæld leve i fred og sikkerhed, uden at nogen skyder på dine børn. Og det er tilstrækkeligt for mange flygtninge." - Ewa Moncure, Frontex

"Sidste år udgjorde syriske statsborgere de fleste ved grænserne, og vi ved, hvad de flygter fra." - Ewa Moncure, Frontex

"Årsagerne til den dramatiske stigning i immigrationen er mange: Den dramatiske situation i Syrien, i Eritrea, Sydsudan, Demokratiske Republik Congo og Irak, og det kan kædes sammen med den kendsgerning, at Libyen i realiteten er en sammenbrudt stat, hvor der ikke håndhæves nogen lovgivning." - Ewa Moncure, Frontex

"Det er farligt at forsimple billedet. Vi aner faktisk ikke, hvor stor en rolle ydelserne spiller for de individuelle beslutninger, og hvor meget immigranterne ved om niveauet i de enkelte lande. Danmark står jo ikke ligefrem på toppen over modtagerlandene." - Ewa Moncure, Frontex

"Der er mange faktorer, som spiller ind. På nuværende tidspunkt er Easo ikke i stand til at kvantificere en bestemt politiks effekt på asylstrømningen til en bestemt medlemsstat." - Jean-Pierre Schembri, EASO

Vi kan vel godt blive enige om, at politik skal basere sig på VIDEN, frem for holdninger, magi og andet overtro? OG glem nu Australien, det er en fuldstændig latterlig sammenligning. Det er vist på tide, at piben får en anden lyd :P


Hvad skal vi bruge citater vedr. ydelsesniveauet til, når det slet ikke er ydelser, vi diskuterer? Var det bare sådan en citatsamling, du havde til overs fra en tidligere diskussion om Støjbergs Krasnikinterview?

Desuden et citat, som ikke vedrører middelhavsmigranterne særskilt.

Osv.

Du har desuden ikke anskueliggjort, hvorfor Operation Sovereign Borders skulle være umulig at indføre. Den er i øvrigt heller ikke blevet afvist af fx Kommissionen, fordi den skulle være umulig at indføre ved Middelhavet, men derimod fordi Europa, som de hed, ville efterleve sine humanitære forpligtelser.

annonce
0