Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Pibe
Når lovgivning ændres bagudrettet.
Skrevet af Forhammeren
Det argument holder for dem der har fået tildelt statsborgerskab med forbehold for ændringer.

Hvis man har fået et tilsagn fra SKAT om et fradrag vil mange borgerlige reagere meget kraftigt på at den lovgivning som tilsagnet byggede på blev lavet om bagudrettet af et nyt flertal.

Det har i mange år været rent proforma med tildeling af statsborgerskab ved lov.From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Pibe
De har ikke fået tildelt noget som helst.

SKATs bindende svar har ikke virkning ved lovændringer.

Men spændende med borgerlige retsprincipper, der bygger på en forudsætning om, at Grundloven er ren proforma.
Skrevet af Forhammeren
Du kan læse lidt om hvordan borgerlig retsopfattelse ( og ikke den DFske som Venstre desværre nu deler ) burde være her
http://www.politiko.dk/n…sborgerskab

Hvor er " mennesket før systemet " blevet af
Hvor er " mennesker der har handlet i god tro efter reglerne skal ikke rammes " blevet af

Der er intet formelt galt med ikke at ville genfremsætte det lovforslag som faldt bort ved valgudskrivelsen.
Der vil heller ikke være noget formelt galt med at ændre lovgivningen så det bindende tilsagn fra SKAT ikke gjaldt med tilbagevirkende kraft men det vil næppe dæmpe kritikken at grundloven er overholdt og alle må påregne at love kan blive ændret osv etc
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Pibe
Øh jo, det ville det. Bindende svar bortfalder som nævnt, og det er der mig benkendt intet kontroversielt eller usædvanligt i. Og det har i øvrigt intet med tilbagevirkende kraft at gøre, for der lovgives med virkning for fremtiden.

Men ok, borgerlig retsopfattelse er, som Leif Mikkelsen synes den er. Eller Jens Rohde, eller Bjørn Elmquist.

Skrevet af Forhammeren
Pointen er blot at HVIS man lovgav med tilbagevirkende kraft , fx efter et valg, og et bindende svar derfor også bortfaldt med tilbagevirkende kraft ville alle jo stille sig op i den bedste sendetid og råbe "mennesket før systemet" og "folk har handlet i god tro" osv osv.

De samme mennesker som helt berettiget ville råbe op er nu , med Jens Rohde som en prisværdig undtagelse, helt tavse overfor Venstres helt tilsvarende knæfald overfor DF.From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Pibe
Ja, hvis man lovgav med tilbagevirkende kraft ville der efter omstændighederne blive råbt op.

Men man lovgiver ikke med tilbagevirkende kraft, fordi et bindende svar bortfalder.

Du taler lidt sort.
Skrevet af Pibe
Useriøst at kalde det et knæfald for DF, men typisk for folk i rød blok at tale om manglende borgerlig anstændighed, uliberalt, osv., når de borgerlige ikke fører politik som de Radikale ville have gjort.
Skrevet af Forhammeren
Beklager hvis jeg har formuleret mig uklart.

Nej, man lovgiver ikke med tilbagevirkende kraft og lader et bindende svar være værdiløst fordi det strider mod vores retsopfattelse at gøre det.

Man kunne , fx efter et valg, formelt set godt gøre det men det vil være politisk selvmord for alle andre end EL.

Det er blot det der sker nu i statsborgerskabssagen og mange af dem der ellers ville råbe op er nu tavse.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Pibe
Men har du dækning for at sige, at de borgerlige undlader at lovgive med virkning for fremtiden, hvis man dermed risikerer at måtte lade et bindende svar bortfalde? Nej vel?

Skrevet af Forhammeren
Et bindende svar kan selvfølgelig godt bortfalde hvis der bliver truffet andre politisk e beslutninger men i dansk demokratisk tradition aldrig med tilbagevirkende kraft.

Hvis du får et bindende svar i år 0 kan der , fx efter et vakg, blive truffet beslutninger i år 1 som gør at det bindende svar bortfalder men vel og mærke fra år 1.
Fra år 0-1 vil den nye beslutning ikke gælde. Det ville medføre et ramaskrig.

Det er dog netop situationen med statsborgerskabssagen.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Pibe
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1898656

I de situationer, hvor et bindende svar ophæves på grund af lovændringer, giver SKAT ikke et særskilt varsel, fordi der ikke er noget særligt hensyn at tage til den, som har fået et bindende svar. En lovændring træder i kraft på samme tidspunkt for alle der er omfattet af lovændringen.
Skrevet af Pibe
Det rent bortset fra at JMs meddelse til ansøgerne på ingen måde havde karakter af bindende svar.
Skrevet af Forhammeren
Sammenligningen er nu meget god.

Som borger er man naturligvis underlagt lovændringer men det er god dansk demokratisk tradition at rettigheder som fx bindende svar eller et tildelt statsborgerskab ikke kan fratages bagudrtettet.

Om nogle år vil Venstre være taknemlige overfor LA for at de forhindrede denne glidebane.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Pibe
Der er som nævnt 17 gange ikke blevet tildelt noget statsborgerskab, da dette ikke kan ske administrativt, jf. god borgerlig retstradition siden 1849.

Skrevet af Forhammeren
Som skrevet flere gange har JM meddelt statsborgerskaber uden forbehold for ændrede regler.
For tildelinger med forbehold er situationen anderledes men denne gruppe har derfor i god tro disponeret og indrettet sig efter det.
Præcis som personer der får bindende svarfra SKAT gør det.

Når Venstre engang kommer til besindelse vil I/de være LA evigt taknemlige for at have forhindret dette
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Rogosjin
Det følger fornuftigvis af grundloven, at statsborgerskab tildeles ved lov, og man kan aldrig påregne, at et bestemt lovforslag bliver vedtaget, navnlig ikke henover et folketingsvalg på et så omstridt felt.


Bare lige for at kvalificere indlægets påstand så følger nedenfor den sædvanret der støtter Pibe i sin fortolkning.

Her er listen over de gange man efter et folketingsvalg har ombehandlet sager hvor der var medelt statsborgerskab uden forbehold:
Someday, someday, someday, someday, someday, someday Leeds United
Skrevet af Forhammeren
Venstremand med forstand på jura.

http://www.information.dk/543969
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Pibe
Som skrevet flere gange har JM meddelt statsborgerskaber uden forbehold for ændrede regler.
For tildelinger med forbehold er situationen anderledes men denne gruppe har derfor i god tro disponeret og indrettet sig efter det.
Præcis som personer der får bindende svarfra SKAT gør det.

Når Venstre engang kommer til besindelse vil I/de være LA evigt taknemlige for at have forhindret dette


Hvorfor, når bindende svar ikke er bindende i tilfælde af lovændringer?
Skrevet af Pibe
Traberg Smidt slog sig jo op på Rohde-linjen op til valget. Altså, kom glad-linjen.
annonce
0