Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af ConCort
"Hvilket snildt kunne løbe op millioner, for manges vedkommende."

Bestemt, mens arbejdskraft, skatteindtaegter osv. ville have den modsatte effekt. De serioese forskingsrapporter jeg har set indikerer paa ingen maade at indvandring er en nettoomkostning paa lang sigt, men det afhaenger selvsagt af evnen og viljen til at integrere. Her har USA haft meget mere success, f.eks. med de massive flygtninge fra Vietnam i begyndelsen af 70´erne.

"Folks problem med indvandring fra eksempelvis Syrien og dets nabolande skyldes selvfølgelig ekstremt dårlige erfaringer med integration af folk fra netop de områder målt på kriminalitet, arbejdsmarked, osv. Med terrorrisikoen som cherry on top."

Maaske, maaske ikke. Det er maaske det de siger. Hvorfor de saa ogsaa er modstandere af kristne indvandrere fra Nigeria som netop ikke har de problemer maa saa vaere et stort mysterium for dig.
Skrevet af Pibe
Vietnamesere har også været en integrationsmæssig succes i Danmark.

Jeg har ikke beskæftiget mig med nigerianske indvandrere, hørte dog Amy Chua fremhæve dem som et positivt eksempel for USA vedkommende. I en eller anden bog, hendes sophomore release efter bestselleren. Og så Sydafrika, hvor de sidder på organized crime, men det er på anekdoteplan.
Skrevet af ConCort
Libanesiske og syriske indvandrere har heller ikke de problemer du naevner i Australien eller USA. Saa kan man undre sig over hvorfor mon det kan vaere.

At afvise indvandrere som ingen forbindelse har til terror og hvis gruppehistorik tyder paa oekonomisk success maa logisk set bunde i xenophobi og racisme. At afvise den mulighed er blindt, specielt naar nu rabiale hoejreesktremister har fundet fodfaeste overalt i Europa.
Skrevet af BillyTheKid
Du mener altsaa at flygtningen/indvandrere stadig ville insistere paa at betale flere tusinde dollars for en enorm risikabel tur over Middelhavet selv hvis de lovligt kunne tage dertil via almindelig transport? Hvorfor var der i oevrigt ingen menneskesmuglere foer indvandring blev lovmaessigt begraenset?


Du opstiller en forkert præmis. Menneskesmugling vil også være begrænset hvis al asylsøgning foregik udenfor EU.
Der bliver diskuteret hvad man kan gøre i den aktuelle situation hvor millioner søger mod Europa. Her kan man ikke undgå døde flygtninge når menneskesmuglere begår mord ved at kæntre både. EU tager altså ikke forbehold for at man først er flygtning hvis man kommer sejlende i en smadret båd eller er proppet sammen i en lastbil.
Skrevet af BillyTheKid
Kan du forresten ikke lige smide et link til et land i Europa der har haft succes med at integrere flygtninge fra Syrien og lande i nærheden?
Bare lige inden du smider al skylden på det indvandrerefjendske og racistiske Danmark, kan du skæve over til Sverige der ofte bliver inddraget som modsætning. Hvad er det Sverige gør rigtigt som vi ikke gør? http://www.dr.dk/nyheder…rige-rigere
Skrevet af ConCort
"Menneskesmugling vil også være begrænset hvis al asylsøgning foregik udenfor EU"

Virkelig? Baseret paa hvad, helt praecist?

"Der bliver diskuteret hvad man kan gøre i den aktuelle situation hvor millioner søger mod Europa. Her kan man ikke undgå døde flygtninge når menneskesmuglere begår mord ved at kæntre både."

Altsaa med mindre man tager imod dem lovligt og dermed fratager efterspoergslen for menneskesmuglerne. Det er jo hele pointen. Du skriver at problemets rod er hvad menneskesmuglerne goer og ikke goer, men taenker ikke over hvad der goer at den historisk nye industri er opstaaet.

Igen, du kan sagtens mene at det er menneskesmuglernes moralske ansvar, at EU ingen pligt har til at tage imod flygtninge etc., men menneskesmugling er jo ikke opstaaet ud af ingenting - de afhaenger af eksisterende indvandringslovgivning.
Skrevet af ConCort
"Kan du forresten ikke lige smide et link til et land i Europa der har haft succes med at integrere flygtninge fra Syrien og lande i nærheden?"

Nej det kan jeg ikke, det er faktisk hele min pointe. Naar de selv samme indvandregrupper har success i Australien og USA, men ikke Europa er problemet nok Europa og ikke indvandringsgrupperne.

"Bare lige inden du smider al skylden på det indvandrerefjendske og racistiske Danmark, kan du skæve over til Sverige der ofte bliver inddraget som modsætning. Hvad er det Sverige gør rigtigt som vi ikke gør?"

Igen, du misforstaar. Se ovenfor.
Skrevet af Halil
Haha, Carl Holst er helt ude og skide.

Det er satme dumt.

Gemen løgner.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Pibe
Libanesiske og syriske indvandrere har heller ikke de problemer du naevner i Australien eller USA. Saa kan man undre sig over hvorfor mon det kan vaere.

At afvise indvandrere som ingen forbindelse har til terror og hvis gruppehistorik tyder paa oekonomisk success maa logisk set bunde i xenophobi og racisme. At afvise den mulighed er blindt, specielt naar nu rabiale hoejreesktremister har fundet fodfaeste overalt i Europa.


Gruppehistorikken peger ikke i positiv retning, hverken i Europa eller i oprindelseslandene.

USA kan jo have skummet fløden. Hvis jeg var elitedoktor i Syrien, ville jeg nok også søge derover i første omgang, frem for til socialist-europa.

Tamiler er i øvrigt også forholdsvist velintegrerede i Danmark, selvom de endda var udsat for Ninn Hansen.
Skrevet af BillyTheKid
Virkelig? Baseret paa hvad, helt praecist?


Din egen præmis? Men her er et link:
http://www.information.dk/525576

Nu er det så din tur til at smide lidt dokumentation for at menneskesmugling ophører ved at åbne grænser for alle flygtninge. Jeg venter i spænding! Hvis det altså findes, for mange smuglere lever jo netop af tilbyde almindelig mennesker det søde liv i Europa ved hjælp af falske papirer.

Du roder lidt rundt i flygtninge og indvandrere, men så vidt jeg kan forstå skal grænserne åbnes for alle og ikke kun flygtninge? En ligegyldigt teoretisk diskussion. At dette skulle være gavnligt for EU eller de lande som bliver ´brain-drainet´ har du intet videnskabeligt belæg for.
Skrevet af ConCort
Pibe,

"USA kan jo have skummet fløden. Hvis jeg var elitedoktor i Syrien, ville jeg nok også søge derover i første omgang, frem for til socialist-europa."

Maaske, men det er jo ikke realiteten bag de adskillige millioner af libanesiske indvadrere/flygtninge. Det er jo ikke saadan at en hjernekirug opvejer 10,000 kriminelle paa diverse statistikker. I Australien alene er der over 200.000 libanesere/libanesisk-australiere. Langt de fleste var fattige flygtninge fra borgerkrigen.
Skrevet af BillyTheKid
Nej det kan jeg ikke, det er faktisk hele min pointe. Naar de selv samme indvandregrupper har success i Australien og USA, men ikke Europa er problemet nok Europa og ikke indvandringsgrupperne.


Hvis Australien har stor succes med at integrere denne gruppe, kan du så forklare hvorfor de vælger at betale Papua Ny Guinea og Cambodia for at tage imod dem?

Japan bliver også ofte fremhævet for deres succes med at integrere folk fra disse lande. Folk har bare tendens til at glemme det er fordi de lukker meget få ind.
I USA udgør muslimer (ikke at dette skal blive et spørgsmål om religion, men kunne ikke finde andre tal) ca 1 procent. I Europa er andelen langt højere. Udover dette har EU nogle velfærdsydelser der sammenlignet med USA tiltrækker en helt anden type mennesker.
Skrevet af BillyTheKid
@ConCort

Hvis du mener USA gør alle ting rigtigt hvad angår integration. Kan du så ikke med baggrund i den analyse angive hvad det er Sverige og Danmark gør forkert? Jeg tror der er ret mange der interesserede i opskriften.
Skrevet af ConCort
Altsaa fordi en menneskesmugler baseret i Tyrkiet siger at hans egen forretning ville gaa under hvis asylansoegere ikke tog til Europa kan man deraf konkludere at menneskesmugling som industri ville forsvinde hvis asylansoegere tog andre steder hen? Er du fuld? Og hvad er pointen med den kommentar egentlig - "Menneskesmugling vil også være begrænset hvis al asylsøgning foregik udenfor EU" - selv hvis den var plausibel?

"Nu er det så din tur til at smide lidt dokumentation for at menneskesmugling ophører ved at åbne grænser for alle flygtninge."

Altsaa ud over den artikel du selv linkede til? Og det faktum at menneskesmugling ikke eksisterede foer indvandringslove? Det er jo pure logik - som din artikel selv paapeger - hvorfor betale menneskesmuglere i dyre domme med stor risiko hvis man kan immigrere lovligt?

"Du roder lidt rundt i flygtninge og indvandrere"

Nae, det er maaske bare dig der er forvirret. Jeg startede med at sige man kunne give gruppestatus til syriske flygtninge, ikke at det ville paavirke indvandrere, men at det selvfoelgelig ville vaere et tab for menneskesmuglerne.

"Så vidt jeg kan forstå skal grænserne åbnes for alle og ikke kun flygtninge?"

Stort set ja, med depositum-systemet som jeg beskrev foer.

"At dette skulle være gavnligt for EU eller de lande som bliver ´brain-drainet´ har du intet videnskabeligt belæg for."

Se f.eks. en opsummering her

http://www.economist.com…t-them-earn

Eller her og her

http://www.jstor.org/sta…ab_contents

https://www.whitehouse.g…/report.pdf
Skrevet af ConCort
"Hvis du mener USA gør alle ting rigtigt hvad angår integration. Kan du så ikke med baggrund i den analyse angive hvad det er Sverige og Danmark gør forkert? Jeg tror der er ret mange der interesserede i opskriften.´

Hvorfor alle de straamaend? Jeg kan konstatere at de problemer med indvandrere fra libanon, syrien osv. Pibe paapeger der eksisterer i Europa ikke eksisterer i USA og Australien. Hvorfor det er tilfaeldet er nok ikke noget man trovaerdigt kan give en to-linie synopsis paa. Skal man tro sociologerne der specialiserer sig inden for emnet er en del af forklaringen identitet, man kan sagtens vaere rigtig amerikaner selvom man ikke er foedt i landet eller ens foraeldre ikke var. I Europa er indvandrere selv i 3. generation ikke betragtet som rigtige franskmaend, danskere osv. Se evt. diskursen i Danmark - der "danskere" og "udlaeninge" selvom udlaengingene´s foraeldre er foedt i Danmark.

Naar det er realiteten, kommer indvandrere til at forme deres identitet gennem andet end national tilhoersforhold, og det bliver ofte religion eller deres status som indvandrer.
Skrevet af BillyTheKid
Jeg giver dig en direkte kilde til hestens egen mule og så affærdiger du det med jeg må være fuld? Det er selvfølgelig også en måde at benægte fakta.

Dit forsvar for fuld-åbne grænser fra disse lande er jo dybt naivt. Især når man ser på hvad du baserer din viden på.
Fra en blog i economist, til en videnskabelig artikel fra 1995(!)? og en publikation fra det Hvide Hus som slet ikke er sammenlignelig med den situation vi har i Europa. Du er på mange måder helt væk.

Der findes intet økonomisk belæg for at lukke sluserne helt op for mange af disse befolkningsgrupper. Det er der intet statistik der underbygger dette. Heller ikke fra Sverige der et af de største indvandringslande i Europa og som bruger rigtig mange ressourcer på at integrere mennesker fra disse områder.
Skrevet af BillyTheKid
sagtens vaere rigtig amerikaner selvom man ikke er foedt i landet eller ens foraeldre ikke var. I Europa er indvandrere selv i 3. generation ikke betragtet som rigtige franskmaend, danskere osv. Se evt. diskursen i Danmark - der "danskere" og "udlaeninge" selvom udlaengingene´s foraeldre er foedt i Danmark.


Og i Sverige bliver de også hængt ud og ikke anerkendt som værende Svenskere? Og jeg har lige påpeget problemet også eksisterer i Austrialien.
Dit argument med at det må være danskernes og franskmændenes manglende anerkendelse af disse udlændinge klinger noget hult når det ikke har været et så udtalt integrationsmæssigt problem før. Danmark har taget imod flygtninge og indvandrere fra Portugal, Spanien, Italien, Grækenland, Polen, Latinamerika, Vietnam, Kina, Sri Lanka mv. gennem tiden uden at dette har resulteret i samme problemer og deraf beskyldninger om manglende anerkendelse af identitet. Det giver simpelthen ingen mening at påstå dise integrationsproblemer er opstået fordi danskere eller franskmænd ikke vil anerkende andre nationaliteter - også efter de er blevet danske.
Skrevet af ConCort
"Jeg giver dig en direkte kilde til hestens egen mule og så affærdiger du det med jeg må være fuld? Det er selvfølgelig også en måde at benægte fakta."

Nae, jeg tager faktisk det der bliver skrevet for gode varer, det har bare ikke noget at goere med den oprindelige paastand: "Menneskesmugling vil også være begrænset hvis al asylsøgning foregik udenfor EU."

Hvor i den artikel du linker til, helt praecist, er den paastand understoettet? Saa vidt jeg kan se er pointen at en menneskesmugler baseret i Tyrkiet indikerer han ikke ville fortsaette sin forretning hvis asylansoegere kunne tage til Europa lovligt. Det er jeg enig i. Det er jo saadan set det jeg har proevet at fortaelle dig. Hvad det har at goere med din paastand citeret ovenfor er mere uklart, ligesom det er uklart hvad det har med nogetsomhelst at goere.


"Og i Sverige bliver de også hængt ud og ikke anerkendt som værende Svenskere?"

Aner det ikke.

"jeg har lige påpeget problemet også eksisterer i Austrialien."

Nej, du har paapeget at en hoejreorienteret regeringen sender flygtninge hjem fordi det er god politik. Ikke at de flygtninge/indvandrere er egentlig problemer paa hverken kort eller lang sigt. Igen, artiklen fra The Economist citerer studier der modbeviser dine paastande om kriminalitet etc.

"Din argument med at det må være danskernes og franskmændenes manglende anerkendelse af disse udlændingeklinger noget hult når det ikke har været et så udtalt integrationsmæssigt problem før?"

Og hvad er dokumentationen for den paastand?


"Fra en blog i economist, til en videnskabelig artikel fra 1995(!)? og en publikation fra det Hvide Hus som slet ikke er sammenlignelig med den situation vi har i Europa. Du er på mange måder helt væk."

Fejl 1: Det er ikke en blog, men en udgivet artikel.
Fejl 2: Borjas beskriver indvandring som faenomen generelt, og at artiklen er udgivet i 1995 aendrer ingenting.
Fejl 3: Situationen er absolut sammenlignelig: oekonomisk udviklet land med stor arbejdskraft inden for service sektor med demografisk problem.

Igen, du kan kalde de naivt, men der er bjerge af research der giver detaljerede forklaringer paa hvorfor immigration har vaeret en oekonomisk gevinst foer i tiden og vil vaere det fremover for USA. At det ikke skulle kunne lade sig goere i Europa, har mere med europaeisk kultur og politik at goere end indvandringsgrupperne som er de samme. Det er ogsaa fint nok du er uenig i det, paa trods af at du trods alt ingen dokumentation har for paastanden, men det var ikke den oprindelige paastand.

Den paastand var om menneskesmuglerne er problemets rod, og om de stadig ville eksistere hvis man kunne lovligt tage til Europa. Det mente du foer, men fremsatte saa en artikel der argumenterede for det stik modsatte. Tillykke.
Skrevet af Steve Highway-61
De er umulige at integrere de syrere. Bare se Naser Khader. Rastløs vandrer mellem tre partier og job i New York.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af ConCort
Eller Steve Jobs. Sikke en statssnylter, hvad har han bidraget med til det amerikanske samfund?
annonce
0