Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af clausp
Undskyld mig, Jerikov, men det er altså dig der burde læse bedre på lektien end at få din information fra et tv-program.

Du kan f.eks. kigge på Demeterforbundets website: http://www.biodynamisk.dk/sider/dyrkning.html

Det de selv beskriver, bekræfter Xorpiz´ gennem gang.
"Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try." - Homer Simpson
Skrevet af pukledyret
@Nico

Med lukket kredsløb tænkes der lokalt. Lad nu være med at opføre dig barnligt.

Biodynamiske landmænd gøder på en måde der undgår høj udvaskning. Det er nødvendigt for dem.

Jeg ved ikke hvor mange år der har været produceret under de nuværende konventionelle former. Men jeg ved at det ikke er bæredygtigt.

Om de er gældsatte på grund af deres erhverv eller deres ejendomme ændrer ikke på at de over en bred kam er tungt gældsat. Det ændrer hverken din smiley eller din nedladende kommentar på. Hvorfor skal andre bøde for den situation de har sat sig i?

Øget gødskning er kunstigt åndedræt, fordi det er ikke en bæredygtig løsning. Er det virkelig så svært at forstå, at en langvarig udpining og udvaskning af snavs til grundvandet ikke er en bæredygtig løsning? Landbruget er derudover formentlig et af de mest forkælede og subsiderede erhverv der findes.

Nej, jeg tager ikke pis på dig. Hvis man seriøst går ind for dyrevelfærd kan man selvfølgelig ikke forsvare at købe en lang række af konventionelle produkter. For eksempel er burhøns decideret dyremishandling. Hvis du køber buræg, støtter du derfor dyremishandling direkte. Det samme kan formentlig siges om burgrise. På økologisk dyrkede marker findes der også en markant højere biodiversitet end på konventionelle marker. Med andre ord, de vilde dyr har bedre dyrevelfærd i dette område. Det er meget veldokumenteret.

Det er selvfølgelig hyklerisk ikke at sætte handling bag sine mærkesager. Så dit tåbelige og barnagtige ´WTF´, og din selvkørende ungdomshuskommentar, kan du godt pakke væk. Med mindre du selvfølgelig synes det er helt fint at mene og råbe op om én ting, men gøre noget helt andet når der skal handles. Hvis du mener at dyrevelfærd er vigtigt, så gør noget ved det.

Hvorfor er det sjovt at en række landmænd påberåber sig ret til at svine nogle af vores fælles goder til? Det er tragisk og beskæmmende for deres stand, ikke sjovt.

Ja, de må gå fallit hvis de ikke kan stå. Eller producere en kvalitet som vil modsvare en pris der kan få det til at løbe rundt. Eller noget helt tredje. Det eneste alternativ til landbrugspakken er næppe det meget absolutte alternativ du opstiller.

Angående muld: http://ing.dk/artikel/dansk-landbrugsjord-bliver-oedelagt-af-maskiner-og-rovdrift-177383

"Flere steder på Sjælland er landbrugsjorden stort set uden muldlag..."

Forstår du nu hvad jeg mener når snakken går på at den øverste del af jorden, populært kaldet ´muldlaget´, er dødt?

Eller vil du blive ved med at padle rundt, blive personlig, og antage at fordi jeg er københavner så har jeg hverken viden om, eller ret til, en holdning om naturen?


Forbyd Marie Krarup.
Skrevet af clausp
Det her er faktisk et interessant indspark til debatten: http://ing.dk/artikel/analyse-fosfor-kan-blive-naeste-kampplads-i-vandmiljoet-182485
"Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try." - Homer Simpson
Skrevet af Slettet(351856201103)
http://nordjyske.dk/nyheder/pind-vil-trodse-flertal/df22a315-3dee-4f02-95e5-c9ff28930b10/43/1560

Spændende at se om Løkke vil gå ligesålangt for Pinden, eller om LA er klar til at stå lige så fast som Konservative. En anelse specielt nu hvor LA absolut ikke har holdt sig tilbage mod Konservatives "forræderi".

Irak kommissionen bliver vel også åbnet igen hvis vi skulle få en rød regering (såfremt der nu skulle blive valg). Spændende at se hvor langt Venstre vil gå for at beskytte Fogh, Gade og hvem der ellers er indblandet.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Pibe
Ha ha, der er nok lidt mere på spil for Løkke end at undgå genoptagelse af Irakkommissionen.
Skrevet af Slettet(351856201103)
Hvor skriver jeg andet? Det er iøvrigt næppe heller Løkke der taber mest på at Irak kommissionen bliver åbnet igen.
Og genåbnet bliver den jo formegentligt alligevel hvis der kommer nye regering til.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Pibe
Sorry, sad med mobil og læste forkert.

Men LA ville - også med Kjær in mente - jo se noget dumme ud, hvis de forsøgte at vælte en minister på dette. Det er jo et noget utraditionelt forslag.

De må i øvrigt kunne se, at den regering, de agerer parlamentarisk grundlag for, har en for så vidt legitim interesse i ikke at gøre en tabersag som Irakkrigen til hot stof i årevis (her tænker jeg ikke på evt urent trav fra Fogh m.fl., men mere på at krigen viste sig at være en dyr fiasko).
Skrevet af Nicodemus
pukledyret:

Med lukket kredsløb tænkes der lokalt. Lad nu være med at opføre dig barnligt.

Måske du bare skulle lade være med at lave så naive eksempler, og bagefter brokke dig over at jeg simplificerer i den anden retning!

Biodynamiske landmænd gøder på en måde der undgår høj udvaskning. Det er nødvendigt for dem.


???? Fordi stjernerne står i en bestemt position?
organisk bunden kvælstof fra husdyrgødning, udvasket markant (ca 50%) mere, end mineralsk gødning (f.eks. kunstgødning).

Den vigtigste faktor omkring udvaskning, er timingen omkring hvornår man gøder! Hvis planterne er i vækst, så optager de flere næringsstoffer. Hvis de ikke er i vækst, så optager de en mindre andel.

Det har absolut intet at gøre med biodynamisk landbrug.

Men jeg ved at det ikke er bæredygtigt.

Dette er ikke helt korrekt... Landbruget kan i sig selv, sagtens være bæredygtigt. Muldjorden som du senere kommer ind på, lider under restriktionerne omkring gødning... som skyldes at vores indre farvande ikke kan tåle udvaskningen. OG... den primære grund. Biologier er yderst bekymret for den danske natur, specielt de næringsfattige områder, hvor andre arter overtager områderne pga de øgede næringsstoffer.

Om de er gældsatte på grund af deres erhverv eller deres ejendomme ændrer ikke på at de over en bred kam er tungt gældsat.

Korrekt... men du glemte nu også lige den lille faktor, at regulativer gør danske landmænd mindre produktive, end konkurrenter i andre lande.
Dvs. at mange landmænd er blevet gældssatte pga. regler og love. Og... i visse tilfælde, love som rammer forkert, fordi den danske undergrund er opbygget forskelligt. Jord på Sjælland er langt mere lerholdig end den mere sandede jord i Jylland, og har derfor forskellig brug i mængder.

Er det virkelig så svært at forstå, at en langvarig udpining og udvaskning af snavs til grundvandet ikke er en bæredygtig løsning?

Og her er det at du kører i modsat retning! Udpining skyldes mangel på næringsstoffer, dette kan modvirkes med gødning, hvad enten det er fra husdyr eller f.eks. NPK gødning.
Pesticider som er det jeg tror du omtaler som "snavs", er en helt anden diskussion som ikke er omfattet af denne lov (så vidt jeg ved).

Problemet med for stor udvaskning, er at algevæksten i de indre farvande, søer og åer, forøges markant og medfører gener for livet i vandet. Det er derfor at der er kraftige restriktioner på hvor meget og hvornår der må gødes. Disse regler er økologiske landmænd også underlagt.

Nej, jeg tager ikke pis på dig. Hvis man seriøst går ind for dyrevelfærd kan man selvfølgelig ikke forsvare at købe en lang række af konventionelle produkter.

Så dyrevelfærd er umuligt at forene med konventionel landbrug? For alle landmænd er dyreplagere? Eller hvordan skal jeg forstå det?
Og DF må ikke gå ind for hårdere straffe til dyremishandlere (f.eks. af kæledyr som hunde, heste o.lign.) fordi deres vælgere ikke køber økologiske æg?
Er det korrekt forstået?

For eksempel er burhøns decideret dyremishandling. Hvis du køber buræg, støtter du derfor dyremishandling direkte.

Så støtter jeg dyremishandling ifølge dig! Jeg køber f.eks. buræg fra tid til anden. For jeg mener (sat på spidsen) at ikke alle dyr skal behandles "humant". (jeg hader iøvrigt fugle, bl.a. fordi de efter min opfattelse, er den største risiko for den menneskelige race i forhold til en pandemi)
F.eks. så ser jeg gerne at Mårhunden udryddes i Danmark, at den sortmundede kutling fanges i videst mulig omfang med omtanke for andet dyreliv i danske farvande.

Hvis jeg er inhuman overfor disse dyreracer, er jeg så en dyremishandler?
Hvad med rotter? Coloradobiller, eller dræberbier?
Er du en dyremishandler hvis du går ind for udryddelse af invasive arter?

På økologisk dyrkede marker findes der også en markant højere biodiversitet end på konventionelle marker. Med andre ord, de vilde dyr har bedre dyrevelfærd i dette område.

Din udlægning er ordet "dyrevelfærd" får mig til at tænke på EKH´s brug af resultater...

Ja der er større biodiversitet end ved konventionel monokultur.

Problemet er bare at dyrevelfærd, hovedsageligt, omhandler dyr i menneskers varetægt.
Herunder også kæledyr... Hvilket er grunden til at DF (som det opportunistiske parti som de er), har det som et fokuspunkt.

Det er selvfølgelig hyklerisk ikke at sætte handling bag sine mærkesager. Så dit tåbelige og barnagtige ´WTF´, og din selvkørende ungdomshuskommentar, kan du godt pakke væk.


Igen er vi tilbage til dit sort/hvid forhold til naturen og dyr.
Lær hvad nuancer er, drop den totalitære veganer retorik! Så dropper jeg den nedladende attitude overfor dig, som var du en uviden teenager i Ungdomshuset på Jagtvej.

Med mindre du selvfølgelig synes det er helt fint at mene og råbe op om én ting, men gøre noget helt andet når der skal handles. Hvis du mener at dyrevelfærd er vigtigt, så gør noget ved det.


Jeg underviser i bl.a. dyrevelfærd... hvad gør du?

Hvorfor er det sjovt at en række landmænd påberåber sig ret til at svine nogle af vores fælles goder til?

Igen er du helt ude i halahippie/treehugger retorik. Du er godt klar over at økologiske landmænd sviner med afføring på markerne! Hvorfor bruger du så forsimplede udtryk i en kompleks situation?

Du mener at landmændene udpiner jorden... samtidig med at du brokker dig over at de gøder jorden... Det er at udstille din uvidenhed på området.

Det er tragisk og beskæmmende for deres stand, ikke sjovt.

Det er tragisk og beskæmmende så lidt du faktisk ved, men tror at du ved!

Ja, de må gå fallit hvis de ikke kan stå.

Mind mig lige om det, hvis du nogensinde brokker dig over at AFUK el.lign. får frataget statsstøtte.

Eller producere en kvalitet som vil modsvare en pris der kan få det til at løbe rundt. Eller noget helt tredje.

Man kunne jo bare sige til landmændene at de måtte gøde så meget som det gav mening for dem, eller lempe på hvor meget plads de enkelte dyr har krav på i Danmark i forhold til f.eks. Polen eller Holland... Så ville det være meget nemmere, og langt færre landmænd i massiv gæld... Så var gælds-delen løst i langt de fleste tilfælde!

Det eneste alternativ til landbrugspakken er næppe det meget absolutte alternativ du opstiller.

Du burde nok sætte dig ind i kredsløbene i naturen, inden du roder dig ud i mere.

Angående muld: http://ing.dk/artikel/dansk-landbrugsjord-bliver-oedelagt-af-maskiner-og-rovdrift-177383

"Flere steder på Sjælland er landbrugsjorden stort set uden muldlag..."

Hvilket primært skyldes at sjællandsk jord har brug for mere gødning, end jyske jordere, men er underlagt de samme restriktioner for gødning.

Mere gødning vil løse det problem!

Forstår du nu hvad jeg mener når snakken går på at den øverste del af jorden, populært kaldet ´muldlaget´, er dødt?

Forstår du, at det skyldes reglerne omkring restriktioner af gødning? Ikke at landmændenes landbrug som sådan ødelægger muldlaget, hvis bare de får lov til at gøde jorden tilstrækkeligt!

Eller vil du blive ved med at padle rundt, blive personlig, og antage at fordi jeg er københavner så har jeg hverken viden om, eller ret til, en holdning om naturen?

Jeg er nu også københavner, men jeg har den forskel, at jeg i kraft af mit arbejde, har været nødsaget til at sætte mig ind i naturens kredsløb, herunder også kvælstof kredsløbet og algeforurening!
Du er velkommen til at have en holdning, jeg er faktisk glad for at du har en holdning. Jeg er bare ked af at du ikke helt ved hvad du faktisk taler om, når du så unuanceret anklager alle landmænd i Danmark for at ville ødelægge naturen! De landmænd jeg kender eller som jeg er i familie med, er yderst interesseret i at ville naturen det bedste. Ud fra det synspunkt, at man saver ikke den gren over som brødføder en familie... ;)
https://static.quotes4sharing.com/wp-content/uploads/2017/07/201707132033372962.jpg bruger xxxx: Hvad er det for noget fis, med jyske hold der tuder i Parken? Kan jeg slet ikke genkende.
Skrevet af Fussbal 4ever
Hvad søren har et uværdigt og inhumant liv så vi kan få lidt billigere kød eller æg, at gøre med der til tider kan være logik i at udrydde visse dyrearter? Kan til tider godt undre mig over folk der går i spåner over at en hund eller kat bliver mishandlet, når langt den værste og største del af den dyremishandling vi foretager foregår i fremstilling af fødevarer.
Skrevet af Pibe
Hvad søren har et uværdigt og inhumant liv så vi kan få lidt billigere kød, at gøre med der til tider kan være logik i at udrydde visse dyrearter?


Læs = arbejdspladser og eksportkroner til betaling for sygehuse, asylcentre, m.v.


kan til tider godt undre mig over folk der går i spåner over at en hund eller kat bliver mishandlet, når langt den værste og største del af den dyremishandling vi foretager foregår i fremstilling af fødevarer.


Samme her, men der gør vi os jo skyldige i en art whataboutery.

Skrevet af Slettet(320937202705)
@Niko

Jeg køber buræg. For jeg mener (sat på spidsen) at ikke alle dyr skal behandles "humant". F.eks. så ser jeg gerne at Mårhunden udryddes i Danmark, at den sortmundede kutling fanges i videst mulig omfang med omtanke for andet dyreliv i danske farvande.

Hvis jeg er inhuman overfor disse dyreracer, er jeg så en dyremishandler?

What?! Ja, selvfoelgelig! Hvis du koeber buraeg saa bidrager du direkte oekonomisk til at paafoere unoedvendig smerte til et dyr. Det er helt uafhaengigt af om du saa oensker dyrearten udryddet.
Skrevet af Pibe
Eller også bidrager han økonomisk til, at flere burhøns undgår ukrainske forhold.
Skrevet af Pibe
.
Skrevet af Nicodemus
ikke-en-bot:
Hvad er en "unødvendig smerte"? Netop det udtryk, er årsagen til at halalhippier og trækrammere skal tage at stramme lidt op!

Det er til tider nødvendigt at tage tiltag i brug, for at få reddet anden natur. F.eks. er det naturens gang at arter uddør... Så selve ideen om at det er unaturligt at udrydde arter, er forkert. På samme niveau som homoseksualitet er unaturligt, på trods af at det er naturligt fremkommende hos mange arter!

Dette kan ikke nødvendigvis gøres, uden unødvendig smerte, da tiltag der kunne mindske smerterne ved aflivning, vil være alt for omkostningsrige, til at det er muligt.

Og igen... det var sat på spidsen!
At antage så totalitært et synspunkt omkring dyremishandling, at det omfatte aller dyr og ikke kun "nogle" dyr.... betyder at vi alle skal leve ud fra Jainismens ideer! Alt er forbudt at ødelægge... reelt set, må vi kun leve af mad som er naturligt afgået ved døden, værende det plante eller dyreriget!

DF er velkommen til at have "modstand imod dyremishandling" som et fokuspunkt, fordi de gerne vil have Linse Kessler, eller andre kæledyrselskende kendisser som vælgere.

Det er trods alt et skridt i den rigtige retning, set i forhold til at mindske mishandling af dyr.
https://static.quotes4sharing.com/wp-content/uploads/2017/07/201707132033372962.jpg bruger xxxx: Hvad er det for noget fis, med jyske hold der tuder i Parken? Kan jeg slet ikke genkende.
Skrevet af Slettet(320937202705)
@Pibe,

Du burde nok gemme den argumentatoriske obstruktion til et tidspunkt hvor den er relevant. En common sense forstaaelse af begrebet "unoedvendig" er tilstraekkelig her.

[naa, du slettede din post]
Skrevet af Slettet(320937202705)
dp (fraekt)
Skrevet af Pibe
Nu spurgte Nicodemos også og det er sådan set relevant.

Altså, en fladskærm er altid unødvendig, en brunch - de 175 kr kunne have reddet liv, osv.
Skrevet af Slettet(351856201103)
Helt enig, Pibe. Jeg indrømmer dog gerne at jeg sagtens forstår Søren Pind i den her sag. Man kan ikke nødvendigvis bare give dokumenter ud til højre og venstre da det også kan gå ud over andre lande, mens problematikken med den halve sandhed også er til stede. De ikke-hemmelige dokumenter kan sagtens give en problemstilling som de hemmelige dokumenter kan afkræfte. Hvis Irak dokumenterne skal offentliggøres, så kan man lige så godt genåbne kommissionen, men den stemte LA jo ned sammen med resten af de blå, så vigtigere er det tilsyneladende heller ikke for dem.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af armand
@Niko

Jeg køber buræg. For jeg mener (sat på spidsen) at ikke alle dyr skal behandles "humant". F.eks. så ser jeg gerne at Mårhunden udryddes i Danmark, at den sortmundede kutling fanges i videst mulig omfang med omtanke for andet dyreliv i danske farvande.

Hvis jeg er inhuman overfor disse dyreracer, er jeg så en dyremishandler?


What?! Ja, selvfoelgelig! Hvis du koeber buraeg saa bidrager du direkte oekonomisk til at paafoere unoedvendig smerte til et dyr. Det er helt uafhaengigt af om du saa oensker dyrearten udryddet.


hah! et eller andet sted er det forfriskende at nogle står unægteligt fast ved at de faktisk underkender dyrs ret (i det her tilfælde høns) til livskvalitet til fordel for deres egen økonomi - omvendt så er der edermajeme en galimatias argumentation for det...

Du burde nok gemme den argumentatoriske obstruktion til et tidspunkt hvor den er relevant. En common sense forstaaelse af begrebet "unoedvendig" er tilstraekkelig her.

igen så er de 2 sætninger så vilde i sig selv at jeg næsten ikke ved hva´ jeg skal sige :))))

edit: Rasmus Ankersen, er det dig?
https://worldsoccertalk.com/wp-content/uploads/2017/12/arsenal-spurs.jpg og fuck det anonyme trolleri, jeg hedder rolf ståltråd på facebook.
Skrevet af Hej!
Ved ikke, om den her har været linket, men den er måske også meget relevant ift. hele landbrugsdiskussionen og den vedvarende beskyttelse af erhvervet:

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE3086087/landbruget-er-ikke-kilde-til-vaekst---tvaertimod-koster-det-dyrt/
annonce
0