Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Pibe
Det er næppe det mest uliberale, man kunne forestille sig, at sænke en tosset afgift/skat mod til gengæld at hæve en lidt mindre tosset skat/afgift.

Bortset fra at uliberalt er et begreb, der normalt kun benyttes af rød blok, nemlig når de synes, blå blok burde føre det radikale venstres politik.

Mht valgløfter burde du jo glæde dig over, hver gang et sådant ikke bliver indfriet, Jonas.

Ligesom nu med Venstres lovede "straksopbremsning". For få uger siden pralede Venstre med en grafik, der viste, at asyltallet "kun" var steget med 41% for Danmarks vedkommende det seneste år. Endnu et brudt løfte at glæde sig over. For nu at holde mig til Sverigesvinklen.
Skrevet af Slettet(351856201103)
Mht valgløfter burde du jo glæde dig over, hver gang et sådant ikke bliver indfriet, Jonas.


Tro det eller ej, jeg har rent faktisk også politiske visioner, og håb der rækker sig længere end rød = god, blå = dum.
Dermed ikke sagt at jeg ikke ønsker Venstre langt væk fra alt der ligner indflydelse, men det ville også være mærkeligt andet når man er vokset op med VKO.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Pibe
Synes du skatten er for lav og at vi tager for mange flygtninge?
Skrevet af Pibe
*skatten for høj
Skrevet af Slettet(351856201103)
Jeg synes ikke at skattelettelser bør være et mål i sig selv. Hvis der skal komme skattelettelser, så mener jeg dog det bør ske i bunden.
Angående flygtninge mener jeg Danmark har et ansvar, når vi selv har været med i de krige der har skabt disse flygtningestrømme. Hvor mange vi så skal tage ved jeg ikke, men jeg er enig så langt (med de blå partier) at det giver bedst mening at hjælpe i nær-områderne. Jeg forstår dog godt hvorfor Venstre har deres hovedpine, når både DF og LA bare stiller sig på sidelinien og skriger på at bryde konventioner og hvad der ellers har været af sjove forslag.
Det skal hvertfald nok blive en fest, hvis vi får "Nye Borgerlige" ind. De virker om nogen endnu mere forskruede.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Pibe
Opfyldelse af Venstres løfte om straksopbremsning og en omlægning af indsatsen fra DK til nærområderne ville netop kræve et opgør med konventionerne. Ser du helst, at løftet ikke holdes, eller gør du ikke?

Jeg synes ikke at skattelettelser bør være et mål i sig selv. Hvis der skal komme skattelettelser, så mener jeg dog det bør ske i bunden.


Hvilket så også er tilfældet her. Eller rettere, der er ikke tale om en lettelse, men en omlægning.

Venstrefløjen har i øvrigt konsekvent omtalt enhver lettelse af bundskatten som de borgerliges prioritering af "skattelettelser til de rigeste" frem for velfærd.

Jf også det berømte klip med Løkke og "mere mindre".

Skrevet af Pibe
http://puls.politiko.dk/myten-om-det-rekordhoje-asylpres/

Ifølge regeringen var der i 2015 omkring 21.200 asylansøgere. I 1992 og 1993 var de tilsvarende tal 20.800 og 21.500. I start-90’erne oplevede vi altså to år i træk en situation, hvor antallet af asylansøgere var på samme niveau, som vi så i 2015. Dengang formåede vi at integrere de nye danske medborgere, uden at det ødelagde det danske velfærdssamfund. Medborgere som i dag er vores venner, kollegaer og ægtefæller.

Ganske vist forskellige områder flygtningene kom(mer) fra, men din påstand om volumen af asylansøgerne er forkert.


Syreren med de tre koner illustrerer på flere måder, hvorfor ovenstående er ren bullshit. Men det kan selvfølgelig være, at Uffe og Storbytosserne vil udbetale børnepenge m.m. i empati eller anden alternativ valuta.
Skrevet af Slettet(351856201103)
Jeg ser ikke hvordan det ene udelukker det andet. Man kan sagtens tage flygtninge, samtidig med man gør en indsats i nærområderne. Jeg går ud fra langt de fleste flygtninge helt ville blive hvor de kommer fra, men når det nu ikke er en mulighed, så bør vi også tage flygtninge ind. Hvor mange vi så skal tage vil jeg ikke sætte tal på.

Jeg indrømmer dog gerne at jeg forlængst har mistet interessen for flygtninge debatten. Dem er råber højst får jo gerne medietiden, og de der råber højest forsøger jo egentlig bare at overgå hinanden i hvem der kan komme med de mest tossede forslag.

Dine venner på venstrefløjen har i øvrigt altid omtalt enhver "flad" skattelettelse, dvs lettelse af bundskattelettelse, som de borgerliges prioritering af "skattelettelser til de rigeste" frem for velfærd.


Nu behøver det vel heller ikke nødvendigvis være en flad skat, fordi man gerne vil sænke skatten for de lavest lønnede?
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Pibe
En lettelse af bundskatten rammer groft sagt alle på samme måde i og med "de rigeste" - som Sheriff og Bossse kunne oplyse - også betaler bundskat.

Det er det, venstrefløjen normalt kalder "skattelettelser til de rigeste," hvorfor det kan undre, at du tager sådan på vej over den bebudede bundskattestigning.

Jeg indrømmer dog gerne at jeg forlængst har mistet interessen for flygtninge debatten. Dem er råber højst får jo gerne medietiden, og de der råber højest forsøger jo egentlig bare at overgå hinanden i hvem der kan komme med de mest tossede forslag.


Alt imens tilstrømningen forøges, fordi Venstre ikke vil leve op til sit løfte. Hvilket du ikke overraskende er tilfreds med. Hvilket var min pointe.

Skrevet af Slettet(351856201103)
Ja, så langt er jeg med.

Altimens tilstrømningen forøges


Du er med på at antallet, hvertfald for Danmarks vedkommende, har været faldende i 2016?
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/E3C50EA0-BD36-4DDD-9C8D-7AAF44DE1F12/0/seneste_tal_udlaendingeeomraadet.pdf
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Pibe
Det kan du ikke sige noget videre meningsfuldt om ud fra en statistik, der kun løber frem til slutningen af marts 2016.

Skrevet af Pibe
Det fremgår i øvrigt af din statistik, at langt flere søgte asyl januar-marrts 2016 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2015.

In any case, man talte om strakstombremsning før valget.. det relevante år at sammenligne med er derfor snarere 2014 eller 2013.

Skrevet af Black Spider
Det er det, venstrefløjen normalt kalder "skattelettelser til de rigeste,

Sker det ikke primært, når en blå regering vælger at sakse velfærd ned for at give en skattelettelse, der giver betydeligt flere kroner i hånden på netop "de rigeste"?

Selvfølgelig er det lidt primitivt, men hvem mister på velfærden, og hvor meget får de igen på skattelettelsen?

hvorfor det kan undre, at du tager sådan på vej over den bebudede bundskattestigning.

Kan det virkelig undre ret meget, at der måske ikke ligefrem er jubel over, at noget der før også blev bidraget til fra virksomhedernes side nu 100% skal dækkes af befolkningen?

Endvidere klinger det jo lidt hult, at der skal spares og spares og nu skal skatten endda op, alt imens staten åbenbart har råd til idiotiske it-projekter, skattesvindel i milliard-størrelsen og selvfølgelig også de skattelettelser, som man bliver ved med at love LA.
Skrevet af Bosse1983

Hvordan? Hvis man lover at sænke skatterne, så giver det i mit hoved ingen mening at hæve den istedet


Incitamentet til at tage et arbejde som er marginalt bedre lønnet end kontanthjælp er det samme, da det er bundskatten der rammes, så proportionerne er de samme. Det var det dit citat fra Venstre går på. Lad være at citere ting hvis du ikke forstår det.


Men det har man jo allerede valgt at gøre, gennem nedskæringer på bl.a. grøn forskning, og de planlagte (eller vedtagede) nedskæringer på bl.a. vindmøller.
Det er udelukkende politisk prioritering. Ligesom det er en politisk prioritering at lade skatteyderne betale.
Jeg ved ikke hvad alternativet skulle være, men jeg ville nok også starte noget længere tilbage end ved PSO afgiften, såfremt det var mit job.


Det er en aparte logik. Omstillingen kommer med en regning som er blevet større af vigende el-priser. Så er der ikke noget odiøst i at man må prioritere projekter, i forhold til den finansiering man har. Det er ikke ensbetydende med at man skal skrotte hele omstillingen, fordi nogle projekter må nedlægges eller udsættes. Det handler om lønsomhed, lille ven.

Selvom matematik og økonomi ikke ligefrem er min stærke side, så kan jeg trods alt regne mig frem til at det vil være den nedre middelklasse, og nedefter, der vil mærke sådan beskatning hårdest. Det er rigtig nok en procentsats, og derfor bør det, sådan principielt, ramme alle lige meget, men dem der tjener mindst kan formegentlig mærke sådan en stigning mere end de der tjener mest.

Det er sjovt som solidaritet kan vende fortegn efter behov. Der er tale om 31 kr. på 10.000 over en periode, som længe bliver ædt af inflation. Kombineret med de 1100 fra personfradraget river det nok ikke benene væk under arbejderklassen og på ingen måde middelklassen. Igen er det jo de med højest løn, som tager broderparten af regningen. Det bliver ikke meget mere solidarisk. Der er intet der tilsiger at en betaling over eksempelvis strømregningen er bedre for de med lav indtægt. Det er et gode hvor du ikke nødvendigvis bruger mere fordi du tjener mere. Det kan faktisk være det modsatte. En fast sum på regningen ville heller ikke være til lavtlønnedes fordel.

Det er decideret tåbeligt at gøre det til et spørgsmål om klassekamp. Det oplagte sted at tage fat, er at få virksomheder til at tage deres del af regningen, men det ignorerer du helt. Venstres udspil skåner støttespillerne i erhvervslivet, men de ved udmærket godt at de nok vil ende med en bid af kagen også, når socialdemokraterne kommer forbi. Hvis ikke, er det jo ikke kun Venstre man skal klandre.

Den tidligere regering lavede desuden en helt tilsvarende øvelse, men på 0,28 point samt en reducering af den grønne check. Det er vist glemt nu.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Kattejammer
http://www.dr.dk/nyheder/politik/laveste-antal-asylsoegere-i-fem-aar

I fem år har asyltallene for april og marts måned ikke været så lave, som de er nu.

Foreløbige tal fra Udlændingestyrelsen viser, at omkring 349 personer søgte asyl i april måned. Til sammenligning var der 564 asylansøgere i april sidste år.

Og går man yderligere tilbage, er tendensen den samme.

Sammenholdes asyltal fra de forgangne år i samme måned, altså april, skal man helt tilbage til 2011 for at finde en periode, hvor asyltallet har været lavere. Tilsvarende tendens gør sig gældende for marts måned.
Skrevet af Pibe
Til gengæld har tallene aldrig været højere for januar og februar, så vidt jeg kunne se på Jonas´ pdf.

Det har selvfølgelig en effekt, at Østrig og de østeuropæiske lande til Merkel og kommisionens utilfredshed har lukket Balkanruten med hegn, men lad os se, hvor længe det varer, nu vi går ind i højsæsonen.
Skrevet af Pibe
Spider, til gengæld er PSO-satsen indkomstuafhængig.
Skrevet af Bosse1983
Jeg synes egentlig PSO-afgiften er fin og kan undre mig over, at virksomheder skal have El til en pris der potentielt er lavere end fremstillingsprisen. Jeg ser ikke noget der hindrer at man laver aftaler som i Tyskland eller Tjekkiet. At gøre den nye og dårligere løsning til et spørgsmål om at vride penge ud af arbejderklassen er dog håbløst dumt. PSO-afgiften var afhængig af forbrug og aktuel strømpris. Det er, som Pibe påpeger, indkomstuafhængig brugerbetaling, hvor lavtlønnede hurtigt kan betale mere end mange højtlønnede, og det ikke forholdsmæssigt, men i ABSOLUTTE tal.

Jonas bør nok læse lidt på ordningen og skattesystemet.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Black Spider
Spider, til gengæld er PSO-satsen indkomstuafhængig.

Jep. Hvis man som rød skulle lede efter en positiv vinkel, så er der nok en del fattige børnefamilier, som ultimativt bruger relativt mere i strøm, end de kommer til at betale via den her skattestigning. Ikke at jeg har regnet på det, men det kunne jeg i det mindste forestille mig.

Skrevet af GF4life
Jeg tror alle "almindelige" danskere taber på det her. Hvis det var et lille beløb virksomhederne skulle have, ville Løkke ikke begå løftebrud, det tror jeg ikke på. Så havde man fundet pengene et andet sted :)
annonce
0