Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Pibe
De eksisterende rammer er garant for, at det Radikale Venstres politik føres på kontinentalt plan, groft sagt. Mere national selvbestemmelse kommer for pokker ikke på tegnebrættet på foranledning af folk i EU-systemet (hvem, Juncker?), men kun når nogen, britterne, østeuropæerne, danskerne, sætter hælene i.
Skrevet af Will
Nu er det jo heller ikke Juncker og den resterende Kommission, der har lovgivningskompetencen i EU-sammenhæng. Den ligger hos Rådet (medlemsstaterne) og parlamentet (den europæiske befolkning), hvis der et stigende ønske om et mindre samarbejde, fordi det er i alles eller det kvalificerede flertals interesse, så kan dette sagtens gennemføres.

Det er på sin vis ikke Kommissionens opgave at fralægge sig opgaver. Det kan den ikke. Den skal udøve de opgaver, som den er blevet tillagt.
https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Pibe
Rørende beskrivelse af kommisionens rolle.

Parlamentet er en joke, ikke den europæiske folkevilje, hvis en sådan ellers fandtes. Hvis en gennemsnitlig venstrekandidat ikke er Jens Rohde, når han tager derned, så bliver han det ret hurtigt efter.

Og nej, du skal ikke regne med en pendant til euroen eller schengen i Asean lige foreløbig.
Skrevet af C.D
Det er temmelig provinsielt at tro, at nationalstaten er død. Det er nærmest kun i Vesteuropa - denne i tiltagende grad ligegyldige region i et lille hjørne på kloden - at ideen rigtig har fat. Euroen og Schengen er to amatøragtige udtryk for dette. Ignorance kunne man kalde det.

Jeg begriber ikke, hvordan man kan læse mit indlæg og komme frem til, at jeg postulerer, at nationalstaten skulle være død?
Skrevet af Will
Rørende beskrivelse af kommisionens rolle.


Det er nu meget faktuelt sådan, at det forholder sig. Kommissionen kan ikke påtage sig en rolle, som medlemsstaterne ikke har givet den. Det har været diskuteret, om det reelt var tilfældet, men det er kun inden for det område, der allerede er suverænitetsafgivelse på.

Parlamentet er en joke, ikke den europæiske folkevilje, hvis en sådan ellers fandtes.


EU-Parlamentet er vel sammensat af den europæiske folkevilje på samme måde, som Folketinget er sammensat af den danske folkevilje.

Hvis en gennemsnitlig venstrekandidat ikke er Jens Rohde, når han tager derned, så bliver han det ret hurtigt efter.


En gennemsnitlig venstrekandidat skulle da ellers helst være som Jens Rohde ud fra partiets historiske holdning til EU.

Og nej, du skal ikke regne med en pendant til euroen eller schengen i Asean lige foreløbig.


Det var nu ikke min pointe.
https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Pibe
Den generelle holdning til EU ændret sig, også i Venstre, bl.a. grundet fadæser som euro og schengen.

Ikke desto mindre er der stadig bedre karrieremuligheder i en euroføderal approach for folk der nærmer sig Bruxelles, Luxembourg osv. Det gælder politikere, dommere, embedsmænd. Herunder i Kommissionen, ligger ligesom i systemet.
EU-Parlamentet er vel sammensat af den europæiske folkevilje på samme måde, som Folketinget er sammensat af den danske folkevilje.


Næh, allerede af den grund at der ikke findes en europæisk offentlighed.

Skrevet af Pibe
CD

Du og Hej kom med de sædvanlige floskler om selvtilstrækkelighed og synes guhjælpeme at disse brian´er og unge mødre skulle lade sig overbevise om et historisk ansvar qua deres tip-oldeforældres imperialisme. Så dumme er de vel heller ikke.
Skrevet af C.D
Du og Hej kom med de sædvanlige floskler om selvtilstrækkelighed og synes guhjælpeme at disse brian´er og unge mødre skulle lade sig overbevise om et historisk ansvar qua deres tip-oldeforældres imperialisme. Så dumme er de vel heller ikke.

England har deltaget i masser af krige i mellemøsten bare i denne generation, så mere forhistorisk er det jo ikke. Derudover er det jo selvsamme historie, som man lever så stolt af. Man mangler bare lige den historiske kontekst om, hvad dette imperium så har haft af betydning.

Men det er et sidespring i forhold til din mærkværdige tolkning om, at jeg skulle have erklæret nationalstaten død? Den mangler du vist stadig at forklare.
Skrevet af Pibe
EU er et føderalt tog, og briterne vil gerne af. Nationalstaten er åbenbart i din optik selvtilstrækkelig og således, sluttede jeg, døende.

England har deltaget i masser af krige i mellemøsten bare i denne generation, så mere forhistorisk er det jo ikke. Derudover er det jo selvsamme historie, som man lever så stolt af. Man mangler bare lige den historiske kontekst om, hvad dette imperium så har haft af betydning.


De britiske EU-skeptikere i almindelighed ønsker næppe imperiet genopført. Det er heller ikke dem, men derimod bl.a. euroføderalisterne, der ønsker konfrontation med Rusland.

Hvad briterne derimod ønsker er mindre indvandring. EU er i den forbindelse en forhindring, om end som nævnt langt fra eneansvarlig.

Skrevet af C.D
EU er et føderalt tog, og briterne vil gerne af. Nationalstaten er åbenbart i din optik selvtilstrækkelig og således, sluttede jeg, døende.

Så du konkluderede, at det var min pointe ud fra en særdeles tvivlsom præmis om, at EU er et føderalt tog? Jeg er langt fra enig i den præmis, og således var det ikke min pointe.

De britiske EU-skeptikere i almindelighed ønsker næppe imperiet genopført.

Igen griber du ting ud af den blå luft.

Det er heller ikke dem, men derimod bl.a. euroføderalisterne, der ønsker konfrontation med Rusland.

Nej den politiske elite bag out gør i hvert fald ikke. Hvordan out-vælgernes forhold til Rusland er, har jeg ikke set tal på. Igen har jeg dog svært ved at se det relevante?

Hvad briterne derimod ønsker er mindre indvandring. EU er i den forbindelse en forhindring, om end som nævnt langt fra eneansvarlig.

Hvis jeg ikke husker galt, er indvandring til England til stadighed primært bestående af pakistanere, indere, bangladeshere, og dermed igen et levn fra kolonitiden. Samtidig er man hverken med i retssamarbejdet eller schengen og har da som følge deraf heller ikke den store indvandring fra de flygtningestrømme, vi har set på kontinentet.
Skrevet af Sir , moderator
Hvor er det dog trættende at vi hvert år skal være vidne til EB og BTs idioti omkring indfødsretsprøven og samtidig se idioter på facebook tage testen og skrive "se jeg kan heller ikke blive dansker fordi jeg ikke ved en skid".

Det er jo toppen af idioti når EB vil give Støjberg testen. Det som alle medier behændigt undlader at nævne er at det ikke er en paratvidentest men en test man læser op til og hvor man kan finde svarene i den udleverede materiale.

Anne Sophia Hermansen siger det korrekt:

"Kære alle jer, der beklager sig over indfødsretsprøven og gør grin med, at man skal have en idé om, hvad Sylfiden handler om, og hvornår Carl Nielsen levede for at blive dansk statsborger. Jeres hyldest til uvidenhed er komisk, og I udviser ikke kun uvidenhed om historiske fakta, men også uvidenhed om indfødsretsprøven.

Ved I godt, at prøven ikke er baseret på en række arbitrære spørgsmål, men på materiale, der er blevet udleveret? Det virker ikke sådan. Prøven tester med andre ord, om en ansøger til dansk statsborgerskab overhovedet orker tilegne sig lidt viden om det land, vedkommende ønsker at være en del af. Noget mærkeligt i det? Det synes jeg egentlig ikke.

Principielt kunne I gøre grin med alle prøver og eksaminer i landet. Tænk at gymnasieelever skal vide noget om cosinus og sinus, tænk at folkeskoleelever skal kende til vers og strofer. Ja, tænk, at man skal vise vilje til noget som helst og gøre sig bare et minimum umage. Jeg ved godt, at det i mange kredse er klogt at være dum og dumt at være klog, men ligefrem at være stolt af det på Facebook - det er alligevel nyt for mig.

Som Mattias Tesfaye siger her i artiklen: "Det afgørende er ikke spørgsmålene, men om man ud fra testen kan se, om vedkommende har læst op. Jeg er klar over, at mange danskere ikke ville bestå, hvis de tager prøven. Men hvis de læser op, ville de fleste bestå."

Ja, HVIS de læser op. Men det er selvfølgelig en særlig dansk disciplin at sjofle viden, så måske skal vi kun give statsborgerskab til de mest uvidende og bede de dygtige om at rejse til et andet land.

Hvilket vi jo til en vis grad gør i forvejen."

Artiklen hun henviser til: http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/s-om-indfoedsretsproeve-ikke-en-test-om-paratviden/6120956

Dette er en signatur.
Skrevet af Jirya
Det er rigtigt nok. Men alligevel aldeles forkert. For hvis man endelig vil have folk til at terpe nogle spørgsmål og svarene på disse, kan man da sagtens diskutere hvilke spørgsmål der bør vægtes. Og her vil jeg personligt mene, at det er vigtigere med spørgsmål om foreningslivet, uddannelsesområdet, det nuværende kulturliv, gængse love, vigtige skelsættende historiske begivenheder; omend den nuværende prøve er fyldt med spørgsmål, der går på hvem Harald Blåtand var, hvad den Jyske Lov er, Tycho Brahes opdagelser, stænderne i Middelalderen, folkeviserne, det engelske bombardement, hvornår Carl Nielsen levede, Sverige-krigene, valgkongedømme til arvekongedømme, Sylfiden, osv. osv.

Og når ja, så kan man som du argumentere for, at
"prøven tester med andre ord, om en ansøger til dansk statsborgerskab overhovedet orker tilegne sig lidt viden om det land, vedkommende ønsker at være en del af."

Fair nok - men hvorfor er det et problem at stille spørgsmålstegn ved typen af spørgsmål? Hvorfor ikke fokusere på lovgivningen, de rettigheder man har i Danmark, foreningslivet, uddannelsesområdet, det politiske establishment, det nuværende kulturliv, etc. - i stedet for at dække halvdelen af spørgsmålene med historiespørgsmål?

Desuden: Hvad der er endnu vigtigere, er at der findes folk, som har umådeligt svært, hvis ikke det er en umulig kamp, ved at terpe så mange spørgsmål - fordi de er analfabeter, eller har dårlige læseevner.

Jeg kender personligt flere, som har arbejdet de sidste 10-15-20 år, ikke har modtaget nogen form for overførselsindkomster, og ikke har overtrådt straffeloven; men som alligevel ikke er i stand til at få det danske statsborgerskab, fordi de ikke er i stand til at bestå statsborgerskabsprøven. Oftest folk der er kommet her til i voksenalderen, og ikke har haft en reel skolegang. Det er jo dem sådan en prøve går udover, ikke efterkommere, der kommer direkte fra en folkeskole - og som har nogle helt andre forudsætninger.
Skrevet af Sir , moderator
". Men alligevel aldeles forkert"

Nej.

"men hvorfor er det et problem at stille spørgsmålstegn ved typen af spørgsmål? "

Fordi præmissen er forkert og det ved du også godt men som sædvanlig prøver du at ordkneppe og ændre præmissen for diskussionen. Debatten går jo kun på om spørgsmålene er de rigtige fordi folk ikke har forstået at det er en prøve man læser op til og ikke paratviden. Folk stiller jo ikke BARE spørgsmål ved typen af spørgsmål. Så drop nu det fis.

Dette er en signatur.
Skrevet af Jirya
Fordi præmissen er forkert og det ved du også godt men som sædvanlig prøver du at ordkneppe og ændre præmissen for diskussionen. Debatten går jo kun på om spørgsmålene er de rigtige fordi folk ikke har forstået at det er en prøve man læser op til og ikke paratviden. Folk stiller jo ikke BARE spørgsmål ved typen af spørgsmål. Så drop nu det fis.


ja, man kunne jo også - som du, Anne Sophia Hermansen og Mattias Tesfaye - sigte mod laveste fællesnævner; og angribe EB´s idiotiske forsøg på at skabe en stemning. Fair nok. Det jeg skrev også. Og jeg skrev såmænd også, at det var rigtigt nok. Ja, jeg ændrer præmissen for diskussionen; hvad er problemet ved det? Så længe det er relevant. Ikke mit problem, du fokuserer på det ene - som om det er det eneste.
Skrevet af Sir , moderator
Det er måden du skriver det på. "men hvorfor er det et problem at stille spørgsmålstegn ved typen af spørgsmål?" Det er jo en stråmand.

Diskuter du bare alt det andet, det er ikke det jeg diskuterer.
Dette er en signatur.
Skrevet af Halil
For hvis man endelig vil have folk til at terpe nogle spørgsmål og svarene på disse, kan man da sagtens diskutere hvilke spørgsmål der bør vægtes.


Mon ikke der har været et udvalg, eller flere, som har gjort dette arbejde?

Staten skal jo helst have noget at lave. Der har sikkert også siddet en statskundskaber og været med til det.

Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Jirya
sir, prøv at læse det du citererer igen. Hun skriver jo, at de der finder typen af spørgsmål problematisk, ikke har sat sig ind i, at det er en test, man skal læse op til. Det er jo ikke nødvendigvis sandt. - hvis der er noget, der er en stråmand, så er det netop dette.

Det jeg bider mest mærke i er dog dette:
"Prøven tester med andre ord, om en ansøger til dansk statsborgerskab overhovedet orker tilegne sig lidt viden om det land, vedkommende ønsker at være en del af."
. For nogle mennesker handler det ikke om at ´orke´, men om at de ikke har forudsætningerne, som jeg også nævner i mit første indlæg.

Du skal naturligvis ikke skydes i skoen for hvad hun skriver - men det var nu engang dig, der citerede hende som værende ´korrekt´.


Mon ikke der har været et udvalg, eller flere, som har gjort dette arbejde?

Staten skal jo helst have noget at lave. Der har sikkert også siddet en statskundskaber og været med til det.

Jo, formentlig. men der er nu engang forskel på om det er blevet diskuteret internt hos et udvalg - eller om det bliver diskuteret i al almindelighed.
Skrevet af Sir , moderator
"Hvad der er endnu vigtigere, er at der findes folk, som har umådeligt svært, hvis ikke det er en umulig kamp, ved at terpe så mange spørgsmål - fordi de er analfabeter, eller har dårlige læseevner."

Så kan de jo lære at læse før de bliver danske statsborgere. Så bliver det hele også lidt nemmere for dem.

Folk skal kunne læse og skrive siger EU

http://www.bt.dk/udland/70-millioner-eu-borgere-har-svaert-ved-at-laese-og-skrive


Dette er en signatur.
Skrevet af Halil
Jo, formentlig. men der er nu engang forskel på om det er blevet diskuteret internt hos et udvalg - eller om det bliver diskuteret i al almindelighed.


I forhold til at få udarbejdet den skide test, så vil dit løsningsforslag være?
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Pibe
Så du konkluderede, at det var min pointe ud fra en særdeles tvivlsom præmis om, at EU er et føderalt tog? Jeg er langt fra enig i den præmis, og således var det ikke min pointe.


Som nævnt brugte I de sædvanlige føderalistiske floskler. At det er udtryk for bagstræberisk ømentalitet ikke at kunne se det fornuftige i Schengen, ikke at mene at det kontinentale EU er "langt foran briterne". At man har forsømt at "øve indflydelse" (ved ikke at joine euro, bankunion, finanspagt, arbejde for fælles skattepolitik? hele pakken?).

Igen griber du ting ud af den blå luft.

Nej den politiske elite bag out gør i hvert fald ikke. Hvordan out-vælgernes forhold til Rusland er, har jeg ikke set tal på. Igen har jeg dog svært ved at se det relevante?


Pointen er, at EU-modstanderne ikke kan tages til indtægt for den aktivistiske udenrigspolitik.

Hvis jeg ikke husker galt, er indvandring til England til stadighed primært bestående af pakistanere, indere, bangladeshere, og dermed igen et levn fra kolonitiden. Samtidig er man hverken med i retssamarbejdet eller schengen og har da som følge deraf heller ikke den store indvandring fra de flygtningestrømme, vi har set på kontinentet.


Migrantsstrømmen består ikke kun af asylansøgere, men også af mere eller mindre illegale immigranter fra eksempelvis Vestafrika. Either way, Schengen er ikke den eneste forhindring for en stram udlændingepolitik vedr. EU, som Danmark bl.a har erfaret på familiesammenføringsområdet, ift. udvisning af kriminelle, østeuropæere, osv.

annonce
0