Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Pibe
Mht den danske situation får højrefløjen vind i sejlene i takt med at antallet af indvandrere stiger, og venstrefløjens forudsigelser om integraton m.v. gøres til skamme, det er klart.
Skrevet af GF4life
Pibe: Det viser sig desværre ofte at de konflikter og især borgerkrige trækker ud. Det er svært at gøre noget ved indenfor FN´s flygtninge konventioner.
Skrevet af Pibe
Foreløbig har det medført en foreøgelse af indvandringen.


Pibe: Det viser sig desværre ofte at de konflikter og især borgerkrige trækker ud. Det er svært at gøre noget ved indenfor FN´s flygtninge konventioner.... hvorfor folk i praksis bliver indvandrere, idet det, selv når der er fred, er det meget svært at udvise folk. Hvilket gælder overalt i MØ og Afrika.

Tak, det var min pointe.
Skrevet af Slettet(320937202705)
@Pibe,

"... og når frem til, at øget diversitet medfører splittelse både overordnet set og indenfor de enkelte grupper."

...fordi de mekanimsmer der tidligere koalescerede dele af de forskellige grupper ikke er blevet opretholdt, saa disse grupper i dag forbliver splittede. Der har altid vaeret immegration i USA, men udviklingen har gjort at det er langt lettere for forskellige grupper at forblive adskildte i dag end tidligere. Det er forkert bare at paastaa at det er forskellighed der er aarsagen til splittelse. Det er lige saa meget samfundets manglende evne til at haandtere forskellighed der er aarsagen.

Det er derfor Putnam netop argumenterer for at vi ikke skal fokuserer paa hvad der er os, og hvad der er dem. Vi skal konstruere et nyt "os". I.e. glem at den snak om danskhed. Det er ikke konstruktivt.

Du burde forresten stoette bevaegelser som venligboerne hvis du vitterligt koeber Putnam´s arbejde, i stedet for at nedgoere dem.
Skrevet af Svoger
... hvorfor folk i praksis bliver indvandrere, idet det, selv når der er fred, er det meget svært at udvise folk.

Når nu I har brugt et par sider på at diskutere forskellen på indvandrer og en flygtning, bør I vel også benytte denne lejlighed til at fastslå, at når/hvis en person med flygtningestatus kommer ud for, at der kommer fred i hjemlandet, og vedkommende ikke inden er meddelt permanent opholdstilladelse, eller § 26-hensyn gør at man skal have lov at beholde sin tilladelse, så sker der en "inddragelse" af opholdstilladelsen.
Og vedkommende bliver pålagt at udrejse.
Der sker ikke en udvisning. Ikke i første omgang, i hvert fald.

Udvisning kan enten ske administrativt, fx hvis man så senere bliver taget for ulovligt ophold af politiet, eller af domstolene i forbindelse med kriminalitet hvor der idømmes mere end bødestraf.

Noget helt andet er så, at en del lande ikke vil modtage deres egne statsborgere, hvis ikke disse frivilligt vil indrejse.
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Skrevet af Pibe
Svoger, vi har vist været inde på det før. Hvor mange fx somaliere har i tidens løb bosat sig i Danmark, hhv. er hjemrejst permanent, hvad enten "udvist" eller på anden måde? Det er jo begrænset, hvilket var pointen (for Ungarn, i dette tilfælde).
Skrevet af Pibe
Bot

Jeg køber Putnams diagnose, men måske ikke den foreslåede behandling.

Btw, har der ikke altid været (høj) indvandring til USA. Man tog en temmelig solid timeout fra 1925 og knap 50 år frem.

Jeg har vist sagt, at Venligboerne gerne må give kaffe, men for så vidt de samtidig agerer indvandringslobby, må de forvente at blive mødt med argumenter.
Skrevet af Svoger
Det er irrelevant for begrebsdebatten.
En del somaliere er jo for øvrigt ved at blive vurderet, for om de skal have deres opholdstilladelse pba. udlændingelovens § 7, stk. 2 inddraget.
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Skrevet af Pibe
Altså, nu opfandt jeg jo mit eget begreb, og var temmelig klar omkring dets betydning/definition.

Skrevet af Svoger
Vrøvl. Udvisning er ikke dit opfundne begreb, men noget der sker med hjemmel i loven.
Ligesom inddragelse af opholdstilladelse er det. Og bortfald af opholdstilladelse.

Du bør sige tak for hjælpen, for at du nu kan få de begreber på plads.
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Skrevet af Pibe
Det var begrebet asylindvandring, jeg tænkte på, og det var GF, som ville ud i irrelevante begrebsafklaringer, selv efter det må have stået klart, hvad jeg mente.

For diskussionen var det (ligesom sidste gang) underordnet, om indvandringens permanente karakter skyldtes manglende udvisning, manglende inddragelse af opholdstilladelser, eller whatever.

Men tak skal du da have.

Skrevet af Slettet(112218201709)
Dansk Folkeparti: "Vi sviner, vi stjæler, vi svindler".
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af Steve Highway-61
Kongekommentar af Jan E

"Nu bliver Danmark i EU. Hvem skal ellers betale for Dansk Folkepartis Sommergruppemøder?"
"I have a dark vision of society where people manipulate each other"
Skrevet af Bløde babser
Spændende med DF.

Det har kan få store konsekvenser:

1: Hvor flygter vælgerne hen?
2: Hvad betyder det for regeringen?

add 1) Hvis de flygter, så gør de det nok i mange retninger. Men man må formode at en god del af dem flygter (tilbage) til S eller andre på den røde fløj. Selvom de blå selvklart vil prøe at samle alt op, vil det i sagens natur betyde et vælgertab til regerinssiden.
add 2) På den korte bane kan det have indflydelse på eksempelvis forhandlingerne om skat. Ingen i blå blok vil vel et valg, hvis DF krisen betyder en klar DF nedtur og at V derfor er garanteret en tur i oppositionen. Det må alt andet lige betyde, at LA kan få mere af deres gennem mod at sikre V og DF mod et valg.

Et valg nu vil samtidig betydet at Løkke er dead man waling. Så han vil gå meget langt for at forhindre det. For mig ligner det her en kæmpe optur for Samuelsen og Mette.
Remember, when you are dead, you do not know you are dead. It is only painful for others. The same applies when you are stupid.
Skrevet af Steve Highway-61
Hovedparten flygter ikke, BB, de synes EU har fortjent det. De lever i en særlig version af virkeligheden.
"I have a dark vision of society where people manipulate each other"
Skrevet af Lentini
En virkelighed hvor MM var tvunget til at snyde det korrupte EU-system. Jeg tror sgu heller ikke DFerne flygter nogen steder. De plejer at være meget loyale og i et mantra med ´Kristian ved bedst.´ - så medmindre han begynder at vise sig vakkelvorn tror jeg ikke på en ny flygtningesituation (høhø) hvor DFere gemmer sig hos S.
Skrevet af Pibe
Selvfølgelig flygter hovedparten ikke, men lidt har også ret.
Skrevet af Bløde babser
DF er jo med Pia i spidsen blevet bygget op omkring "ordentlighed". Det kan man så mene de aldrig rigtigt har været selv, men det er ikke desto mindre sådan mange af deres vælgere har opfattet dem. Derfor må man forvente at det vil være et slag for dem at der nu i den grad bliver skudt hul i deres redelighed.
Det må medføre et betydeligt tab af vælgere.
....betydeligt er så et ret løst begreb :-D

Remember, when you are dead, you do not know you are dead. It is only painful for others. The same applies when you are stupid.
Skrevet af Pibe
Afhængigt af hvordan sagen udvikler sig jo.

MM har dog altid haft sådan lidt en larger than life attitude, hvorfor han heller ikke var ledelsens kop te oprindelig, selvom sejrene i EU-sammenhæng har givet en del goodwill.

Det er klart, at hvis sagen var kommet lige op til afstemningen om retsforbeholdet, kunne det have stor betydning, men det gjorde den heldigvis ikke.


Skrevet af Slettet(112218201709)
Tidligere socialdemokrater (nu DF´ere) er som mennesker, der har fået foretaget en kønsskifteoperation - der er ingen vej tilbage.

Nye Borgerlige kan måske æde et par procenter, men DF-vælgere virker bare lidt mere loyale end folk er flest.
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
annonce
0