Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Bosse1983
Ved ferie med løn kan man jo enten gøre det om til en udbetaling, eller indbetale det opsparede til noget tilsvarende Feriekonto, som den ansatte så kan tage med sig.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af mirakelmix
Ah okay, men som jeg forstår det, så er pluraliteten lige præcis en force ved det nuværende system
Skrevet af Rogosjin
De fleste lande du nævner er uden for EU og dermed udenfor den europæiske menneskerettighedsdomstols jurisdiktion.


Nu har den europæiske menneskerettihedsdomstol ikke noget med EU at gøre, hvorfor det er ret så irrelevant om man er EU medlem eller ikke-EU medlem, Europarådet som Domstolen høre under er et andet (og ældre) organ.

Rusland, San Marino, Storbritianian (snart), Tyrkiet er f.eks. ikke medlemmer af EU men er stadigvæk bundet af den europæiske menneskerettighedskonvention, og er fuldt ud under den europæiske menneskerettighedsdomstols jurisdiktion.
Someday, someday, someday, someday, someday, someday Leeds United
Skrevet af Pibe
Rigtigt, men det vidste Steve nu nok godt, og det var vel ikke særlig relevant for hans argument. Noget andet er, at forholdet Europarådet-EU ikke er helt simpelt, fx henviser EU-domstolen til tider til EMDs praksis, EUs charter bygger i et vist omfang på EMRK, osv.

Skrevet af Pibe
Ja, de fik positiv særbehandling, hvor de havde et års prøvetid inden de kunne søge om permanent lovlig ophold, og det år var i stort omfang med tilgang til offentlige goder som andre flygtninge og indvandrere ikke har krav på. De kan stadig søge om og få asyl, men den positive særbehandling er fjernet. Du skrev at man afskar dem muligheden for asyl, hvilket ikke er korrekt. Det ville være ganske klædelig, hvis du faktisk stod ved det. Haiti er egentlig et tilsvarende tilfælde, hvor Haiti fik TPS-status efter katastrofen i 2010. Det man har set på det seneste, er en tilbagerulning af den særstatus.Jeg medgiver, at der stadig er mulighed for asyl, nu dog for et meget lille antal cubanere.

Anyway, for i hvert fald for centralamerikanernes vedkommende synes faldet i asylansøgere at være sket, fordi DHS under Trump har ændret praksis, og fordi rygterne er løbet i forvejen.


Du må finde plads til "kritikløst" et sted før OECD-lande i den sætning. Jeg har vanskelig ved at se formålet med, at pådutte Steve en liste med lande som du mner han finder ekstreme. Og nogle af landenes standpunkter er jo oplagt ekstreme, relativt til lande vi normalt sammenligner os med. Skal vi begynde at modellere den velfærdsstat du og andre stiller jer som beskytter af efter USA, Israel, Singapore og Taiwans ditto, eller skal de kun selektiv nævnes når man har behov for en stråmand?


Hvis Steve faktisk mener, landenes politik er ekstrem, er der ikke tale om en ståmand, men en præcisering. Desuden må han have haft en bredere karakteristik af landene i tankerne, ellers er det en tautologi: Man har en ekstrem asylpolitik, hvis man har en ekstrem asylpolitik.

Kronikken fra før taler i øvrigt om pariastatus, hvilket er en sandhed med modifikationer for de landes vedkommende. I hvert fald hvis man med pariastatus mener en manglende evne til at tiltrække arbejskraft, innovation, investeringer.


Det er et så imponerende bøvet udsagn, at det næsten ikke fortjener en kommentar, Pibe.
Det kan komme snart nok, hvis man fastholder selvmøderprincippet, hvilket sjovt nok ofte sker under henvisning til jødernes situation 1933-45. Der er forresten stadig undtagelsestilstand i Frankrig. Hvordan havde situationen ikke været nu uden hegnene i Østeuropa og de stramninger, Steve kalder unødvendigt tidsfordriv..Skrevet af Steve Highway-61
Sjovt at ingen overvejer om Sass´ seneste hjerneblødning på asylområdet lader sig realisere inden for rammerne af konventionerne. Journalisterne er ikke interesseret i noget der minder for meget om virkeligheden.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Pibe
Er det efter bogen, at man kører rutefærger fra Libyen til Italian uden at passagererne asylbehandles der?

Man sender jo i øvrigt allerede folk tilbage efter aftale med Tyrkiet.

Det, som er muligt, er det, Merkel og Kommissionen synes er muligt, og deres kom glad-indstilling modereres jo kun, når nogen sætter foden ned, som de østeuropæiske lande har gjort på flere punkter, og som briterne for så vidt gjorde. Danmark kunne passende bakke op.

Skrevet af Steve Highway-61
Two wrongs ...

Aftalen med Tyrkiet var vel netop begrundet i at Tyrkiet var første asylland.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Svoger
Aftalen om første land tager hele lortet, uden at de andre så evt. yder massiv støtte, var dømt til at gå galt.
Foruden vilkårene for flygtninge, er asylpraksis ikke nødvendigvis er ens i de forskellige EU-lande, så der er jo også ganske incitament til at orientere sig. Det havde vi andre da også gjort.

Aftalen med Tyrkiet var for at lukke for en af indgangene, for folk der gerne ville ind uden tilladelse.
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Skrevet af Pibe
Wrong.. altså Tyrkiet-aftalen? Merkel og Juncker er måske også ekstreme. Nu er du for alvor ved at løbe tør for moderate lande.

Man sender forresten folk tilbage til Tyrkiet, uanset hvor de ellers kommer fra. Og Sass nævner jo Tyrkiet, bl.a.

Skrevet af Pibe
Aftalen om første land tager hele lortet, uden at de andre så evt. yder massiv støtte, var dømt til at gå galt.
Foruden vilkårene for flygtninge, er asylpraksis ikke nødvendigvis er ens i de forskellige EU-lande, så der er jo også ganske incitament til at orientere sig. Det havde vi andre da også gjort.

Aftalen med Tyrkiet var for at lukke for en af indgangene, for folk der gerne ville ind uden tilladelse


Alt det er vel Sass´ pointe, implicit.
Skrevet af HansenX
Australsk model ja tak.
Grønland eller Færøerne kan vel bruges?
Skrevet af Steve Highway-61
Tyrkiet tager efter aftalen overvejende imod asylansøgere fra Grækenland. De er vel typisk indrejst fra Tyrkiet, så det følger vel konventionerne. Pkt. 1.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_en.htm

Det var eventuelle returneringer fra Italien til Libyen jeg tænkte på som en wrong ift. konventionerne.

Desuden undrede jeg mig blot over at ingen stille spørgsmåltegn ved om Sass for djævlen ved hvilken gang fremlagde et forslag i strid med de konventioner som statsministeren bakker op om. Det er jo lidt latterligt at give manden taletid for sådanne utopier.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Pibe
Sass er ikke forpligtet til at mene det samme som Løkke.

Hvis folk kan sendes fra Grækenland til Tyrkiet, kunne de også sendes fra DK, for så vidt konventionerne angår.

Det giver ingen mening, at du skulle have ment returneringer til Libyen.
Skrevet af Steve Highway-61
Men jeg talte om Sass forslag i forhold til konventionerne - han har vel næppe forestillet sig at den australske model for Danmark består i at overholde konventionen og sende dem til det første asylland. Det kan Danmark jo allerede i dag.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Pibe
Danmark kan sende til første EU-land iht Dublinforordningen, men den har intet med Tyrkiet-aftalen at gøre, så vidt jeg ved.

Formålet og effekten ved Tyrkiet-aftalen er nøjagtig den samme som Sass´ - at undgå spontane asylansøgninger. Den forhindrer en del af disse, idet det trods alt er mere besværligt at få folk ind gennem Libyen og over Middelhavet (bortset altså fra at Orban og Co stort set selv havde lukket Balkanruten, før Merkel tog affære).

Sass nævner i øvrigt Tyrkiet og Libanon og forhandlinger med de øvrige medlemsstater. Tyskland og Kommissionen tager som nævnt helst ikke affære af egen drift, skoser i stedet gerne dem, der gør (østeuropæerne navnlig, men ikke kun). Så en Sass-regering ville være nødt til at forsøge at lægge pres på the powers that be ved fx at afvise folk ved grænsen (Løkke gør nærmest det modsatte og stiller sig på Kommissionens side ovf østeuropæerne i kvotespørgsmålet). Ikke at jeg tror noget sådant kommer til at ske. Mere sandsynligt han bliver Socialdemokraternes Støjsender, med avisannoncer, lagkage osv.


Skrevet af SoccerManiac
Stephen Hawking - en af de mest intelligente personer i verden, har ifølge TV2 oplyst, at jorden skal finde en beboelig planet indenfor de næste 100 år.

I 2005 eller 2006 sagde Stephen Hawking at planeten skulle findes indenfor 1.000 år men som han tilføjer i interviewet, siden da er jordens befolkning vokset med 500 millioner mennesker.

Stephen Hawking påpeger at overbefolkning, forurening samt kunstig intelligens er de største trusler i dag. Han uddyber kunstig intelligens med, at havde udviklingen været baseret på civil udforskning f.eks. indenfor medicin ville det ikke være en trussel. Men udviklingen er på militær basis og derfor vil robotteknologien på et tidspunkt overhale menneskene.

Jeg har kæmpe respekt for Stephen Hawking. Men det er godt nok dystre udsigter som vil påvirker vores efterkommere. Har han ret i hans påstand?
Skrevet af Borger Louis
Jeg vil mene, at han har drukket af natpotten.
Skrevet af Krook
Der er nu mange forskere og kloge folk der ser ekstremt negativt på udviklingen af AI.

http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html
Skrevet af Sveder her! Har glemt mit gamle login
Overbefolkning er blevet punkteret for lang tid siden, det er en myte.

Jeg er dog enig i AI´en - allerede nu forringer algoritmer dagligt vore liv, det kan kun blive værre.
annonce
0